Kladovka

Кладовка

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Кладовка » ЕНТ » Шпаргалка по физики для казахских школ на ЕНТ 2013


Шпаргалка по физики для казахских школ на ЕНТ 2013

Сообщений 1 страница 12 из 12

1

Скачать

Пойыз жолдағы t уақыттың жартысын 70 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Орташа жылдамдығы
A) 40 км/сағ
B) 60 км/сағ
C) 50 км/сағ
D) 42 км/сағ
E) 45км/сағ
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= B
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$001
Материалдық нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның   бөлігінде жүретін жолы мен орны ауыстыруы
A)  м, 2  м
B) 2 м, 2 м
C) 2 м, 4 м
D)  м, 2  м
E)  м, 2 м
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=В
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$001
Екі автомобиль бензоколонкадан қарама-қарсы жаққа қозғалды: біріншісінің жылдамдығы 60 км/сағ, екіншісінікі - 90 км/сағ Қозғалыс басталғаннан кейін 30 минуттан кейін олардың ара қашықтығы
A) 85км
B) 70 км
C) 90 км
D) 80 км
E) 75 км
{Правильный ответ}= E
{Сложность}= B
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=1

01_05_
$$$001
Автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты
A) вертикаль төмен.   
B) қозғалысқа қарсы.
C) жылдамдыққа перпендикуляр.
D) қозғалыспен бағыттас.
E) вертикаль жоғары.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$002
Орнынан қозғалған автомобиль 6 с ішінде жылдамдығын 36 м/с-ке жеткізді. Автомобильдің үдеуі
A) 5 м/с2
B) 36 м/с2
C) 6 м/с2
D) 0,1 м/с2
E) 2 м/с2
{Правильный ответ}= C
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$003
Дене ОХ осіне қарама-қарсы 36 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалады. Бастапқы координатасы 20 м. Дененің 4 с-тан кейінгі координатасы және осы уақытта жүрген жолы
A) 20 м, 40 м
B) 60 м, 40 м
C) -60 м, 30 м
D) -20 м, 40 м
E) 40 м, 40 м
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$004
Массасы 10 кг денені 8 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін қажет күш
(g = 10 м/с2)
A) 180 Н
B) 80 Н
C) 100 Н
D) 20 Н
E) 8 Н
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=В
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$001
Еркін түскен дененің 6 с-тан кейінгі жылдамдығы  (g = 10 м/с2)
A) 3 м/с
B) 60 м/с
C) 45 м/с
D) 15 м/с
E) 30 м/с
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$001
Динамометр Жер полюсінде 10 Н күш көрсетіп тұр. Жер бетінен Жер радиусындай биіктікте орналасса, оның көрсетуі
A) 10 Н
B) 2,5 Н
C) 5 Н
D) 20 Н
E) 15 Н
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=В
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=1

02_01_
$$$001
Егер доп 0,1Н күштің әсерінен 0,2 м/с2 үдеу алса, оның массасы
A) 0,005 кг
B) 0,5 кг
C) 0,05 кг
D) 0,65 кг
E) 50 5 кг
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$002
Массасы 20 кг газ көлемі 10 м3 шарды толтырған. Газдың тығыздығы
A) 200 кг/м3
B) 0,5 кг/м3
C) 2 кг/м3
D) 10 кг/м3
E) 20 кг/м3
{Правильный ответ}= C
{Сложность}=А
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева
{Класс}=7
{Четверть}=2

$$$001
10 және 16 нКл зарядтар бір-бірінен 10 мм қашықтықта орналасқан. Олардың әсерлесу күші  (k = 9•109 Н•м2 /Кл2)
A) 2,9•10-3
B) 14•10-3
C) 7•10-3
D) 3•10-3
E) 2•10-3
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=3

$$$001
Дене 20 м/с жылдамдықпен вертикаль тік лақтырылды. Дененің құлау уақыты
(g = 10 м/с2)
A) 4 с
B) 5 с
C) 3 с
D) 2 с
E) 1 с
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=А
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$002
Еркін түскен дене Жермен соғыларды жылдамдығы 30 м/с болса, құлау биіктігі (g = 10 м/с2)
A) 22,5 м
B) 45 м
C) 180 м
D) 60 м
E) 90 м
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=В
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$001
Автомобиль 72 км/cағ жылдамдықпен қозғалады, дөңгелектерінің жолмен үйкеліс коэффициенті 0,7. Ең аз тежелу жолы (g=10 м/сB)
A) ≈14м
B) ≈370м
C) ≈37м
D) ≈29м
E) ≈58м
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=В
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$002
Оқушы резеңкені 45 Н күш жұмсай отырып 9 см-ге ұзартты. Егер 110 Н күш жұмсаса, резеңкенің ұзаруы
A) 30 см
B) 20 см
C) 18 см
D) 9 см
E) 22 см
{Правильный ответ}= E
{Сложность}= B
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева
{Класс}=7
{Четверть}=3
$$$003
10 Н күштің әсерінен серіппе 0,1 м-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы
A) 10 Н/м
B) 0,01 Н/м
C) 0,1 Н/м
D) 1 Н/м
E) 100 Н/м
{Правильный ответ}= E
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$004
Суға батырылған көлемі 20 л денеге әсер ететін кері итеруші күш
(ρсу = 1000 кг/м3, g = 10 м/с2)
A) 120Н
B) 250Н
C) 180Н
D) 200Н
E) 90Н
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева
{Класс}=7
{Четверть}=3

$$$001
Көтергіш кран салмағы 1000 Н жүкті 20 м биіктікке көтергенде, атқырылатын жұмыс
A) 2 кДж
B) 20 кДж
C) 100 кДж
D) 10 кДж
E) 200кДж
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$002
Үйкеліс күші тұрақты болған жағдайда автомобиль жылдамдығы мен қуатының арасындағы байланыс
A) N = 
B) N = 
C) N = 
D) N = 
E) N = 
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$003
Двигателінің тарту күші 80 кН электровоздың жылдамдығы 36 км/сағ болса, қуаты
A) 800 кВт
B) 8000Вт
C) 2880 Вт
D) 80 кВт
E) 2880 кВт
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$001
Массасы 10 кг, жылдамдығы 36 км/сағ дененің кинетикалық энергиясы
A) 12960 Дж
B) 5000 Дж
C) 360 Дж
D) 500 Дж
E) 180 Дж
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$002
Массасы 100 кг, 60 км/мин жылдамдықпен қозғалатын зымыранның кинетикалық энергиясы
A) 6∙103 Дж
B) 1,8∙104 Дж
C) 103 Дж
D) 5∙107 Дж
E) 50 Дж
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$003
Оқтың бастапқы жылдамдығы 600 м/с, массасы 10 г. Егер траекториясының ең жоғарғы нүктесінде оның кинетикалық энергиясы 450 Дж болса, мылтық ұңғысынан көкжиекке қандай бұрышпен ұшып шыққан
A) 900
B) 300
C) 600
D) 450
E) 1800
{Правильный ответ}= C
{Сложность}=В
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=1

$$$001
Кітаптың массасы 500 г, үстелдің биіктігі 80 см. Еденге қатысты кітаптың потенциялық энергиясы  (g = 10 м/с2)
A) 4∙105Дж
B) 4 Дж
C) 4∙10-2Дж
D) 4∙102Дж
E) 4∙102Дж
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=В
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$002
Дененің потенциалдық энергиясы дегеніміз
A) дененің қозғалыс энергиясы.
B) дененің жылдамдығының өзгеру энергиясы.
C) серпінді деформацияланған денеің энергиясы.
D) ыстық дененің суық денеге берген энергиясы.
E) дене молекулаларының қозғалысымен байланысты энергиясы.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$003
Салмағы 40 Н денені 120 см биіктікке көтеру атқарылатын жұмыс
A) 48 Дж
B) 200 Дж
C) 50 Дж
D) 800  Дж
E) 10 Дж
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= A
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$004
Массасы 1 кг арбаша 3 м/с жылдамдықпен қозғалады. Оның эергиясын 2 есе арттыру үшін атқарылатын жұмыс
A) 9 Дж
B) 36 Дж
C) 18 Дж
D) 3 Дж
E) 4,5 Дж
{Правильный ответ}= E
{Сложность}=В
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$005
Жұмысшы горизонталь 600Н күш жұмсай отырып, жәшікті 3 м-ге жылжытқанда істейтін жұмысы
A) 200Дж
B) 50Дж
C) 0,005 Дж
D) 0
E) 1800Дж
{Правильный ответ}= E
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$001
Массасы 10 кг дене 20Н күштің әсерінен жылдамдығын 2 м/с-ге арттырса, күш әсері созылатын уақыт
A) 1с   
B) 6 с
C) 4 с
D) 2 с
E) 4 с
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$001
Көлемін сақтап, пішінін оңай өзгертетін дененің күйді ата
A) қатты
B) сұйық
C) газ тәрізді
D) қатты және газ
E) қатты және сұйық
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=В
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева
{Класс}=7
{Четверть}=1
$$$002
Ыстық пен суық судың қайсысында диффузия құбылысы тезірек жүретінің анықта
A) ыстық суда.
B) суық суда.
C) екеуінде бірдей.
D) диффузия суда жүрмейді.
E) диффузия құбылысы температураға байланысты емес.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=А
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева
{Класс}=7
{Четверть}=1
$$$003
Қатты денелерге тән қасиеттер
1. берілген көлемді толтырады   
2. белгілі пішіні болады
3. көлемін сақтайды                       
4.оңай сығылады
A) 1 және 3           
B) 2 және 3
C) 2 және 4
D) 1 және 4
E) 3 және 4
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева
{Класс}=7
{Четверть}=3
$$$004
Заттардың өздігінен араласу құбылысы
A) қайнау
B) салқындау
C) диффузия
D) қызу
E) булану
{Правильный ответ}= C
{Сложность}=А
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева
{Класс}=7
{Четверть}=1

$$$001
Идеал жылу машинасында қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыш температурасынан 3 есе көп болса, онда оның ПӘК-і
A) 77%   
B) 57%
C) 87%
D) 67%
E) 47%
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=2

$$$001
Тұрақты температурада ауадағы су буы молекулаларының тығыздығын арттырғанда олардың парциал қысымы
A) артады
B) кемиді
C) өзгермейді   
D) басында өзгермейді, сосын кемиді.
E) нөлге тең
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=В
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=2

$$$001
Идеал жылу машинасында қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыш температурасынан 3 есе көп. Егер қыздырғыш 40 кДж жылу мөлшерін берсе, газдың жұмысын тап
A) ≈37кДж
B) ≈57кДж
C) ≈17кДж
D) ≈47кДж
E) ≈27кДж
{Правильный ответ}= E
{Сложность}=В
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=2

$$$001
Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A) 20 кДж
B) 10 кДж
C) 6 кДж
D) 12 кДж
E) 32 кДж
{Правильный ответ}= E
{Сложность}=В
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=2
$$$002
5,4•107 Дж жылу мөлшері бөліну үшін жағатын спирттің массасы
(gк= 26 МДж/кг)
A) ≈ 2 кг   
B) ≈ 0,5 кг
C) ≈ 140•1013 кг.
D) ≈ 20 кг
E) ≈ 25 кг
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=А
{Учебник}= А.А.Пинский
{Класс}=8
{Четверть}=1

$$$001
Суреттегі графиктен изохораны табыңыз.

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=В
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=2

$$$001
Әрқайсысы 20 нКл төрт бірдей нүктелік зарядтардың екеуі -оң, екеуі  -теріс зарядталған және қабырғасы а= 20 см шаршының төбелерінде орналастырылған. Осы шаршының ортасында орналасқан 20 нКл оң нүктелік зарядқа әсер ететін күш

A) 505 мкН        
B) 506 мкН
C) 507 мкН
D) 508 мкН
E) 509мкН
{Правильный ответ}= E
{Сложность}=С
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=3
$$$002
Сыйымдылықтары С1= 1 мкФ, С2= 2 мкФ, С3= 3 мкФ үш конденсатор берілген. Осыларды қосып алуға болатын ең аз сыйымдылық
A)  мкФ   
B)  мкФ
C)  мкФ
D)  мкФ
E)  мкФ
{Правильный ответ}= C
{Сложность}=В
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=3
$$$003
Радиусы 30см металл шарикке 6 нКл заряд берілген. Шар бетіндегі электр өрісінің кернеулігі
A) 500 Н/Кл
B) 600 Н/Кл
C) 700 Н/Кл
D) 800 Н/Кл
E) 900 Н/Кл
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=3
$$$004
10-7 Кл заряд тұрған нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 5 В/м. Зарядқа әсер ететін күш
A) 10-8 Н 
B) 5•10-7 Н
C) 5•107 Н
D) 6•107 Н
E) 2•108 Н
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=3

$$$001
Суретте ОА = АВ болса, нүктелік q заряд өрісінің А және В нүктелеріндегі потенциалдарының қатынасы

A) B = A                                               
B) B = A
C) B = A
D) B = A
E) B = A
{Правильный ответ}= C
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$001
Айнымалы кернеудің әсерлік мәні.
A)  Im = 0qm
B) Um= 
C) I = 
D) U = 
E) Um = I•R
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=11
{Четверть}=1
$$$002
Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатордың заряды мынадай заңдылықпен өзгереді:  q = 44•10-4cost. Кернеу Um =220 В. Конденсатордың сыйымдылығы
A) С = 20 мкФ
B) С = 44 мкФ
C) С = 2 мкФ
D) С = 4,4 мкФ
E) С = 22 мкФ
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= B
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=3

$$$001
Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6В, кедергісі 3 Ом. Өткізгіштің ток күші
A) 12 А
B) 0,5 А
C) 108 А
D) 2 А
E) 18 А
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=А
{Учебник}=А.А.Пинский
{Класс}=8
{Четверть}=3
$$$002
Электр қыздырғышы кернеуі 220 В желіге жалғанған. Қызған қыздырғыштың спиралінің кедергісі 55 Ом. Спиральдағы ток күшінің мәні
A) 0,25 А                 
B) 0,4 А
C) 2,5 А
D) 4 А
E) 10А
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=3
$$$003
Шамның қылсымындағы ток күші 0,3 А, кернеуі 6 В. Шамның кедергісі
A) 2 Ом.
B) 1,8 Ом.           
C) 0,05 Ом.
D) 20 Ом.
E) 0,5 Ом.
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$001
Электр қуаты 36 Вт, 12В кернуге есептелінген шамдағы ток күшін анықта
A) 0,44А
B) 6 А
C) 3 А
D) 0,33 А
E) 4 А
{Правильный ответ}= C
{Сложность}=А
{Учебник}=А.А.Пинский
{Класс}=8
{Четверть}=3
$$$002
Электр қуатының формуласы
A) R/U
B) U/I
C) RU
D) IU
E) I/U
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=А
{Учебник}=А.А.Пинский
{Класс}=8
{Четверть}=3

$$$001
Металдардан электр тогы өткенде байқалатын құбылыс
A) тек жылулық    
B) тек магниттік
C) тек химиялық
D) жылулық және магниттік
E) жылулық және химиялық
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=В
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=3

$$$001
Магнит өрісінің күш сызықтары
A) тұйықталған.
B) электр зарядтардан басталып электр зарядтарында аяқталады.
C) тогы бар өткізгіштерден басталып өткізгіштерден аяқталады.
D) жоқ.
E) тұйықталмаған.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=4
$$$002
Магнит индукция векторына перпендикуляр орналасқан контурды 2 Вб магнит ағыны кесіп өтеді. Контур ауданы 4 м2 болса, магнит өрісінің индукциясы
A) 0,5 Тл
B) 1 Тл
C) 2 Тл
D) 8 Тл
E) 6 Тл
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=4

$$$001
Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болды. Бұл құбылыс –
A) электростатикалық индукция.
B) магниттік индукция.       
C) электромагниттік индукция.
D) өздік индукция.
E) индуктивтілік.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=4
$$$002
Магнит ағынының өлшем бірлігі
A) Ф = Гн•А
B) Ф = Тл •Гн
C) Ф = В•с
D) Ф = Тл
E) Ф = Тл •с
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=3
$$$003
Ауданы S тұйықталған жазық өткізгішті (контурды) индукциясы B біртекті магнит өрісіне орналастырған. В векторы мен контур жазықтығының n нормалі арасындағы бұрыш  болса, контур арқылы өтетін магнит ағыны
A) BS
B) BS cos
C) BS sin
D) BS/ cos.
E) BS/ sin.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=4
$$$001
Индуктивтілігі 2 Гн контурды тесіп өтетін магинт ағыны 4 Вб болса, контурдағы ток  күші
A) 0,5 А
B) 2 А
C) 4 А
D) 8 А
E) 10 А
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=4
$$$002
Магнит өрісінің энергиясы
A) W = 
B) W = 
C) W = 
D) W = 
E) W = mgh
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=4

$$$001
Математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$002
Математикалық маятниктің Жердегі тербеліс периоды Т0. Егер басқа бір планетада еркін түсу үдеуі Жердегіден n есе үлкен болса, онда сол планетада маятниктің тербеліс периоды
A) nT0.   
B) n2T0.
C)  .
D) 
E) 
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=В
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$003
3 с ішінде маятник 6 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды
A) 6 с             
B) 3 с
C) 2 с
D) 0,5 с
E) 18 с
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=А
{Учебник}= Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$004
Гармониялық электромагниттік тербелістер кезінде кернеудің амплитудасы:
A) Im = 0qm     
B) Um=
C) Um = U
D) Um=  I
E) Um=Im•R
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= A
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$001
Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығың 4 есе арттырса, контурдағы еркін электротербелістердің периоды
A) 4 есе кемиді
B) 2 есе кемиді
C) 4 есе артады
D) 2 есе артады
E) Өзгермейді
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$001
Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы
A) CU
B) CU2/2
C) qU
D) q/U
E) U/q.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=В
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=3
$$$002
Индуктивтілігі 4 Гн катушкадан және электр сыйымдылығы 9 Ф кондансатордан тұратын тізбектегі резонанстық жиілік 0
A)  Гц
B)  Гц

C)  Гц
D)  Гц
E) 12 Гц
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=В
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=11
{Четверть}=3
$$$003
Контурдағы ток күші 2 А, магнит ағыны 4 Вб-ге тең болса индуктивтілігі
A) 0,5 Гн
B) 1 Гн
C) 2 Гн
D) 18 Гн
E) 9 Гн
{Правильный ответ}= C
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=3

$$$001
Линза арқылы экранда электр шамының нақты кескіні алынған. Линзаның төменгі бөлігін жапқанда кескіннің өзгерісі
A) кескіннің төменгі бөлігі жоғалады.
B) кескіннің жоғары бөлігі жоғалады.
C) кескін жоғары қарай жылжиды.       
D) кескін орнында қалады, бірақ жарықтылығы азаяды.
E) кескін төмен қарай жылжиды.
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=11
{Четверть}=2

$$$001
Көз бұршағының көмегімен торламада алынған кескін бейнесі
A) нақты, кішірейген.     
B) жалған, кішірейген.
C) нақты, үлкейген.
D) жалған, үлкейген.
E) үлкейген.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=4

$$$001
Бір электронын жоғалтқан гелийдің бейтарап атомы
A) оң ионға айналады.
B) теріс ион айналады.
C) молекула түзеді.
D) атом ядросы деп аталады.
E) дене деп аталады.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$001
Атомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасындағы электрондар саны
A) 1
B) 3.
C) 4.
D) 7
E) 6.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$002
Электрон мен нейтронның заряд таңбалары
A) электрон — теріс, нейтрон — оң. 
B) электрон — оң, нейтрон — теріс.
C) электрон және нейтрон — оң.
D) электрон және нейтрон — теріс
E) электрон — теріс, нейтрон бейтарап.
{Правильный ответ}= E
{Сложность}=А
{Учебник}=Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева, Н. Бекбасар
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$003
Судағы тұз ерітіндісінде ток тасымалдайтын бөлшек–
A) тек электрондар
B) тек иондар
C) электрондар мен «кемтіктер»
D) электрондар мен иондар
E) иондар мен «кемтіктер»
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=А
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=10
{Четверть}=3

$$$001
Ядролық реакцияның энергетикалық шығуы дегеніміз
A) ядроның байланыс энергиясы.
B) ядролар мен бөлшектердің реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі тыныштық энергияның айырмашылығы.
C) бір нуклонға келетін байланыс энергиясы.
D) ядроның тыныштық энергиясы
E) ядроның байланыс және тыныштық энергиялары.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=В
{Учебник}= Б.Кронгард, В.Кем, Н.Қойшыбаев
{Класс}=11
{Четверть}=4

$$$001
Күш әсер еткендегі дененің қозғалысы
A) бірқалыпты.
B) үдемелі.
C) айналмалы.
D) жылдамдықпен, баяу.
E) жылдамдығы өзгеріссіз, тез.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$002
Массасы 60 кг жүргізуші 200 см/с2 үдеумен қозғалған автомобиль орындығының арқасын қысатын күші
A) 12 кН
B) 0,12 кН
C) 120 кН
D) 30 кН
E) 3,3 кН
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$003
Массасы 1 кг денені Жер бетінен 3 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін жұмсалатын күш (g= 10 м/с2 ).
A) 10 Н
B) 13 Н
C) 7 Н
D) 30 Н
E) 33 Н
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$004
Бір нүктеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні
A) 3 Н
B) 4 Н
C) 5 Н
D) 8 Н
E) 2 Н
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$005
4Н күштің әсерінен 0,5 м/с2 үдеу алған дененің массасы
A) 2 кг
B) 8 кг
C) 0,4 кг
D) 20 кг
E) 40 кг
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$006
Массасы 8 кг дене 0,5 м/с2 үдеу алғандағы әсер күші
A) 40 Н
B) 4 Н
C) 400 Н
D) 20 Н
E) 200 Н
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$007
Бір нүктеге түсірілген F1=3Н және F2=5Н күші векторлары арасындағы бұрыш 1800. Осы күштердің теңәсерлі күші
A) 8 Н
B) 2 Н
C) 6 Н
D) 5 Н
E) 3 Н
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$008
Бірқалыпты қозғалыстағы денеге әсер ететін күштерге теңәсерлі күш
A) F = ma
B) F = 0
C) F = 
D) F = ma
E) F = 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$009
Күштің әсерінен еркін дененің қозғалысы
A) бірқалыпты.
B) үдеумен.
C) бірқалыпсыз.
D) бірқалыпты, үдеумен.
E) кемімелі.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$010
Күштің өлшем бірлігі
A) 
B) кг∙ м∙с-2
C) кг∙м/с
D) кг∙м
E) 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$011
0,78 Н күштің әсерінен 1 м/с2 үдеумен қозғалған көлемі 100 см3 дененің тығыздығы
A) 7,8 кг/м3
B) 7800 кг/м3
C) 0,0078 кг/м3
D) 780 кг/м3
E) 0,078 кг/м3
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$012
12Н күштің әсерінен 10 м қашықтықта 8 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан,массасы 5кг дененің соңғы жылдамдығы
A) 13 м/с
B) 10,6 м/с
C) 14 м/с
D) 15 м/с
E) 14,5 м/с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$013
Массасы 5 кг денегі қарама-қарсы бағытта F1 және F2 күштер әсер етеді. Егер күштер Ғ1 =12 Н және F2 =8 Н болса, дененің алатын үдеуі және қозғалыс бағыты
A) 4 м/с2 F1 бағытымен
B) 0,8 м/с2 F1 бағытымен
C) 0,8 м/с2 F2 бағытымен
D) 4 м/с2 F2 бағытымен
E) 20 м/с2 F1 бағытымен
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$014
Жылжымайтын екі блок арқылы жіптің үштарына массалары m=5 кг бірдей екі жүк ілінген. Блоктардың арасына, тепе-тендік кезіндегі бұрыш 1200 болу үшін жіпке ілінген жүктің массасы
A) 10 кг
B) 5 кг
C) 14,2 кг
D) 7,5 кг
E)  7,1 кг
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1

$$$001
Массасы 2,4т ғарыш кемесіне, жер маңында әсер еткен ауырлық күші
A) 2,4•  Н
B) 2,4•   Н
C) 2,4•   Н
D) 2,4•   Н
E) 24•  Н 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$002
Екі дене арасындағы арақашықтық 2 -ге кемісе, тартылыс күші
A) 2 есе артады.
B) 4 есе артады.
C) 2 есе кемиді.
D) өзгермейді.
E) 4 есе кемиді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$003
Екі дене арасындағы арақашықтық 2 есе артса,тартылыс күші
A) 4 есе артады.
B) 4 есе кемиді.
C) 2 есе кемиді.
D) өзгермейді.
E) 2 есе артады.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$004
Екі дене арасындағы арақашықтық 3 еселенсе, тартылыс күші
A) 3 есе артады.
B) 9 есе кемиді.
C) 9 есе артады.
D) 3 есе кемиді.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$005
Келе жатқан автомобильдің әйнегіне маса келіп соғылады. Масаға және автомобильге әсер ететін күштер
A) әр түрлі
B) бірдей
C) масаға аз, автомобильге көп
D) масаға көп, автомобильге аз
E) автомобильге әсер етпейді
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$006
Массалары бірдей екі дене R қашықтықта F күшпен тартылады. Ара қашықтықты өзгертпей, бірінші дененің массасын 2 есе кемітсе тартылыс күші
A) F =2 F
B) F = 0,75 F
C) F = 4F
D) F = 0,5F
E) F = 0,25F
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$007
Ғарышкеменің Жер бетінен жер радиусына тең қашықтыққа алыстағандағы, жерге тартылу күші
A) 4 есе артады.
B) 4 есе кемиді.
C) 2 есе артады.
D) 2 есе кемиді.
E) өзгермейді
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$008
Ғарышкеменің Жер бетінен 5RЖ қашықтығына алыстағандағы тартылыс күші
A) 36 есе артады
B) 36 есе кемиді
C) 5 есе артады
D) 5 есе кемиді
E) өзгермейді
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$009
Ғарышкеменің Жер бетінен жердің 9RЖ қашықтығына алыстағандағы, жерге тартылыс күші
A) 100 есе артады.
B) 100 есе кемиді.
C) 10 есе артады.
D) 10 есе кемиді.
E) 9 есе кемиді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$010
Шолпанның орташа тағыздығы 5200 кг/м3, радиусы 6100 км. Шолпан бетіндегі еркін түсу үдеуі (G = 6,67•10-11Н•м2/кг2)
A) 5 
B) 8,8
C) 9,8
D) 10
E) 7 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = C
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$011
Меркурий ғаламшарының орташа радиусы 2420 км, еркін түсу үдеуі 3,72м/с2  болса,массасы
A) 3•1015кг
B) 3,27•1023кг
C) 3•1010кг
D) 3•1040кг
E) 3,27•1014кг
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$012
Шексіз ортада центрлерінің арақашықтығы 20см екі шар орналасқан. Көлемдері 20см3 және 40см3, ал тығыздықтары 1000кг/м3 және 2000кг/м3 осы шарларға әсер ететін күш
A) 60 пН.
B) 27 пН.
C) 6 нН.
D) 6 мН.
E) 60 мН.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1

$$$001
а = 3g үдеумен тік жоғары көтерілген зымырандағы массасы 10 кг дененің салмағы ( )
А) 300 Н
В) 400 Н
С) 500 Н
D) 200 Н
Е) 100 Н
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$002
Төмен 0,8 м/с2 үдеумен қозғалатын лифт еденіне массасы 70 кг адамның түсіретін күші ( )
А) 360 Н
В) 644 Н
С) 600 Н
D) 740 Н
Е) 0 Н
{ Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$003
Жерді айнала қозғалған автоматты станциядағы динамометрдің көрсетуі
А) 10Н
В) 0 Н
С) 9,8 Н
D) 13 Н
Е) 6 Н
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$004
Тастың салмағы 2 есе арту үшін қажетті үдеу
А) а =2g
В) а = g
С) а = 
D) а = 0
Е) а = 3g
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$005
Тастың салмағы 2 есе кему үшін қажетті үдеу
А) а = 2g
В) а = 
С) а = g
D) а = 0
Е) а = 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$006
Жер бетінен тік жоғары 20 м/с2  үдеумен көтерілген ғарыш зымыранының ішіндегі массасы 80 кг ғарышкердің салмағы ( )
А) 24кН
В) 2,4 кН
С) 0,24 кН
D) 240 Н
Е) 2,4 Н
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$007
Жылдамдығын 1 с ішінде 10 м/с-тан 50 м/с-қа арттырған парашютшінің асқын салмағы
А) 2P
В) 5P
С) 0P
D) 40P
Е) 4P
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$008
Останкино телемұнарасының лифті 15с ішінде 7 м/с жылдамдыққа үдетіледі. Қозғалыстың соңындағы массасы 80 кг адам салмағының өзгерісі ( )
А) 40 Н-ға кемиді
В) 37 Н-ға кемиді
С) 17 Н-ға артады
D) өзгермейді
Е) 0-ге тең
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$009
Жолаушы бір сәт салмақсыздық күй кешу үшін, автомобиль радиусы 40 м дөңес көпірдің ортасынан өтуге қажетті жылдамдық
А) 30
В) 20
С) 15
D) 10
Е) 0
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$010
Жылдамдығы 20 м/с қозғалыстағы автомобилдің жолаушысы бір сәт салмақсыздықта болатын дөңес көпірдің радиусы
А) 50 м
В) 40 м
С) 10 м
D) 30 м
Е) 45 м
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1

$$$011
Дөңес көпірдің үстімен қозғалып бара жатқан автомобилдің салмағы (υ – жылдамдығы, R – көпірдің қисықтық радиусы)
А) 
В) 
С) 
D) 
Е) 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$012
Қисықтық радиусы 100м дөңес көпірдің үстімен 60 км/сағ жылдамдықпен өткен, массасы 2 т автомобиль салмағының өзгерісі
А) 5600 Н-ға артады
В) 5600 Н-ға кемиді
С) Өзгермейді
D) 2000 Н-ға артады
Е) 2000 Н-ға кемиді
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1

$$$001
100м биіктікпен құлаған дененің жерге соғылғандағы жылдамдығы мен құлау уақыты  ( )
А) 40 ; 5с.
В) 45 ; 4,5с.
С) 0; 3с.
D) 45 ; 6с.
Е) 0; 4,5с.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} =1
$$$002
Алғашқы жылдамдығы 44м/с тік жоғары лақтырылған дененің көтерілу биіктігі ( )
A) 10 м.
B) 100 м.
C) 440 м.
D) 400 м.
E) 4,4 м.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} =1
$$003
Тік жоғары 44м/с жылдамдықен лақтырылған дененің 100м биіктікке көтерілу уақыты  ( )
A) 5 с.
B) 4,4 с.
C) 440 с.
D) 2,3 с.
E) 1,02 с.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} =1
$$004
Тас құдық түбіне 4 с-те құлап түсті. Құдықтың тереңдігі ( )
A) 60 м.
B) 80 м.
C) 75 м.
D) 76 м.
E) 79 м.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} =9
{Четверть} =1
$$$005
Тік жоғары лақтырылып, 8с-тан соң жерге құлаған дененің көтерілу биіктігі ( )
А) 60 м.
В) 80 м.
С) 75 м.
D) 76 м.
Е) 90 м.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$006
Көкжиекке 300 бұрыш жасай 10м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің көтерілу биіктігі мен ұшу қашықтығы ( )
А) 13 м; 88 м.
В) 1,3 м; 17,3 м.
С) 130 м; 88 м.
D) 13 м; 8,8 м.
E) 1,3 м; 88 м.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$007
Жердің өз радиусындай биіктіктегі бірінші ғарыштық жылдамдық
(G = 6,67•10-11 ;  Rж = 6400 км;  Мж = 6•1024кг;   )
А) 6
В) 5,59
С) 5,5
D) 5,54
Е) 5,6
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$008
Жердің жасанды серігінің 300м биіктіктегі айналу периоды ( )
А) ≈80 мин
В) ≈1,4 сағ
С) ≈90 сек
D) ≈1,5 мин
Е) ≈60 мин
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$009
Дене 80м биіктіктен еркін құлағанда түсу уақытының соңғы секундындағы орын ауыстыруы ( )
А) 30 м
В) 35 м
С) 0
D) 20 м
Е) 80 м
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$010
Соңғы 2 секундта 60 м жол жүріп, жерге құлаған дененің құлау уақыты ( )
А) 3 с
В) 4 с
С) 2 с
D) 1 с
Е) 5 с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$011
Соңғы 2 с 60м еркін құлаған дененің түсу биіктігі ( )
А) 70 м
В) 80 м
С) 60 м
D) 120 м
Е) 100 м
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
$$$012
Еркін құлаған дене жолдың бірінші жартысын 3,4 с өтсе, құлау биіктігі ( )
А) 60 м
В) 115,6 м
С) 58 м
D) 150 м
Е) 61 м
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$013
Бірінші ғарыцштық жылдамдықтың өрнегі (Rж - Жер радиусы)
А) υ = gRж
В) υ = 
С) 
D) 
Е) υ = g
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$014
Дене жердің жасанды серігі болу үшін оған берілетін жылдамдық
А) ≈ 10 км/с
В) ≈8 км/с
С) ≈6 км/с
D) ≈4 км/с
Е) ≈2 км/с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$015
Садақтан тік жоғары атылған жебе 10с өткенде жерге түсті.Жебенің көтерілу уақыты
А) 10с
В) 5с
С) 3с
D) 4с
Е) 2с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$016
Жердің жасанды серігінің 20 км биіктіктегі айналу жылдамдығы ( )
А) 20
В) 7,9 
С) 11,2 
D) 13,7 
Е) 9,8 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$001
Бірқалыпты қозғалыстағы тепловоздың рельстегі қысым күші 25 106Н, үйкеліс коэффициенті 0,03 болса, тарту күші
A) 750 H
B) 750 кН
C) 7 кН
D) 0,75 кН
E) 75 кН
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$002
Горизонтал ағаш тақта бойымен массасы 2 кг ағаш кеспекті қатаңдығы 100 Н/м серіппенің көмегімен тартады. Үйкеліс коэффициенті 0,3 болса, серіппенің ұзаруы ( )
A) 0,6 м
B) 0,06 м
C) 6 м
D) 0,06 см
E) 0,06 мм
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1

0

2

Авариялық тежелудегі үйкеліс коэффициенті 0,4 жылдамдығы 12  автобустың тежелу уақыты   ( )
A) 6 с
B) 3 с
C) 4 с
D) 5 с
E) 2 с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$004
Мұз бетіне жіберілген шайба 40 м –ге жетіп тоқтаса, онда оның бастапқы жылдамдығы
(шайбаның мұзбен үйкеліс коэфффициенті 0,05;  )
A) 15 
B) 6,3 
C) 25 
D) 10 
E) 5 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$005
Массасы 60 кг спортшы 10 метр биіктіктен секіріп, суға 10 м/с жылдамдықпен сүңгігендегі ауаның орташа кедергі күші ( )
A) 9,6 Н
B) 900 Н
C) 100 Н
D) 95 Н
E) 0,96 Н
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$006
Массасы 1 кг , үдеуі 9  денеге әсер ететін ауаның орташа кедергі күші  ( )
A) 9H
B) 0,8H
C) 9,8H
D) 10H
E) 11H
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$007
Диномометрдің көмегімен массасы 200г кеспекті горизонталь тақтада орын ауыстырғындағы оның көрсетуі 0,6Н болса, үйкеліс коэффиценті ( )
A) 0,2
B) 0,3
C) 0,4
D) 0,12
E) 0,5
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$008
Үйкеліс коэффиценті 0,3 болатын дененің тежелу кезіндегі үдеуі  ( )
A) 2
B) 3
C) 1
D) 4
E) 5
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$009
Автобус доңғалақтырының жолмен сырғанау үйкеліс коэффиценті 0,25, жылдамдығы 36км/сағ болса, горизонталь жолдан бұрылу доғасының ең кіші радиусы  ( )
A) 50 м
B) 40 м
C) 60 м
D) 20 м
E) 30 м
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$010
Ауыр жүк тартатын жылқы тұқымдарының жарысында олардың бірі бірқалыпты қозғалып, массасы 23 т жүкті жеткізді. Аттың тарту күші 2,3кН болса, үйкеліс коэффиценті
A) 0,1
B) 0,01
C) 0,02
D) 0,03
E) 0,2
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$010
Әрқайсысының массасы 1кг екі ағаш білеушелер тақтай үстінде жатыр. Астыңғы білеушенің екі жағындағы үйкеліс коэффиценті 0,3 болса, оны бір қалыпты суырып алу үшін жұмсалатын күш
A) 10H
B) 9 H
C) 5 H
D) 7 H
E) 6 H
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$011
Ит жеккен шанаға қар үстінде жұмсалатын күш 0,5кН. Үйкеліс коэффиценті 0,1 болса, жегілген иттердің бірқалыпты қозғалып, сүйрей алатын, жүк тиелген шанасының массасы   ( )
A) 600кг
B) 500кг
C) 1000кг
D) 400кг
E) 700кг
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$012
Массасы скафандрымен 170кг астронавтың табанының Ай бетімен арасындағы үйкеліс коэффиценті 0,5 болғандағы үйкеліс күші ( )
A) 137 H
B) 136 H
C) 1370 H
D) 85 H
E) 140 H
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$013
Динамометрге ілінген салмағы 4Н жүк оның серіппесін 10см-ге созса, серіппенің қатаңдығы
A) 20 
B) 40 
C) 25 
D) 100 
E) 400 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$014
Қатаңдығы 40  динамометр серіппесінің салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен созылуы
A) 0,6 м
B) 0,06 м
C) 0,06 см
D) 0,06 мм
E) 0,6 см
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$015
Пойыздың жылдамдығын 2 есе кеміткенде, оның тежелу жолы
A) 2 есе артады.
B) 4 есе кемиді.
C) 2 есе кемиді.
D) 4 есе артады.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$016
Пойыздың жылдамдығын 4 есе кеміткенде, тежелу жолы
A) 4 есе артады.
B) 16 есе кемиді.
C) 16 есе артады.
D) 4 есе кемиді.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$017
25м биіктіктен ағаш сынығы 2,5с ішінде құлап түскендегі ауаның орташа кедергі күшінің ауырлық күшіне қатынасы ( )
A) 2
B) 0,2
C) 1
D) 0,1
E) 0,25
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$018
Массасы 65кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші ( )
A) 1000 H
B) 1200 H
C) 10 H
D) 10000 H
E) 1H
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$001
Массасы 175 кг, әрбір бәтеңкесі табанының ауданы 410 см2 астронавтың ұшар алдындағы Жер бетіне түсіретін қысымы ( )
A) 2•103 Па
B) 2•104 Па
C) 2 105 Па
D) 2 106 Па
E) 2•102 Па
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$002
Көлемі 200 см3 суға батырылған денеге әсер ететін кері итеруші күш
( ;  )
A) 1 Н
B) 2 Н
C) 3 Н
D) 4 Н
E) 0,5 Н
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$003
Массасы 5,4т трактордың әр табанының ауданы 0,75м2. Шынжырларына түсіретін қысымы
A) 3,6•103 Па
B) 3,6•104 Па
C) 3,6•105 Па
D) 3,6• 106 Па
E) 3,6• 102 Па
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$006
Қалыпты атмосфералық жағдайдағы сынаптың түтікшедегі көтерілу биіктігі
A) 760 см
B) 0,76 м
C) 76 м
D) 0,76 мм
E) 0,76 см
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$007
Ғарышкердің скафандрымен бірге көлемі 120дм3.Оған ауа тарапынан әсер ететін кері итеруші күш
( ;  )
A) ≈0,5 Н
B) ≈1,5 Н
C) ≈1 Н
D) ≈2 Н
E) ≈2,5 Н
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$008
Су құбырында қимасы 4 мм2 пайда болған тесіктен вертикаль шапшып шыққан су 80 см-ге көтерілсе, тәулік бойы болған су шығыны  ( )
A) 1560 л
B) 1382 л
C) 1200 л
D) 2000 л
E) 1752 л
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$009
Құбырдың кең жеріндегі судың ағыс жылдамдығы 10  болса, осыдан 4 есе тар жеріндегі ағыс жылдамдығы
A) 40
B) 1,6
C) 2,5
D) 2
E) 30
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$010
Егер сумен араласқан топырақ көлемі, топырақ көлемінен 10 есе артық болса,
және топырақ сорғыш 1 сағатта 500 м3 топырақты жерден шығара алса, диаметрі 0,6 м құбырдағы сумен араласқан топырақтың қозғалыс жылдамдығы
A) 4
B) 5
C) 6
D) 2,5
E) 3,4
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$011
Ұшақтың ұшуына қарсы жұмыс атқаратын күштер
A) ауырлық және серпінділік.
B) ауырлық және ауаның үйкеліс күші.
C) бүкіләлемдік және салмақ.
D) үйкеліс және серпінділік.
E) салмақ және серпінділік.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$012
Шыны түтік 0,68м тереңдікке суға батырылғанда, бір жағындағы жабылған пластинка түсіп қалу үшін, түтікке құйылған сынаптың биіктігі
( ,  )
A) 0,05м
B) 0,005м
C) 0,5м
D) 0,0005м
E) 5м
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$013
Сұйықтың екі қимасы аудандарының қатынасы S1:S2=5:6 айнымалы құбырмен аққандағы, ағыныны жылдамдықтарының (υ1:υ2)-ге қатынасы
A) 5:6
B) 6:5
C) 1
D) 2:3
E) 2:5
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$014
Суы бар ыдыста жүзіп жүрген мұз кесегі еріген кездегі, судың деңгейі
A) өзгереді.
B) өзгеріссіз қалады.
C) артады.
D) кемиді.
E) су төгіледі.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, И.К. Кикоин, 1996 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 1

$$$001
2 км биіктіктен түсіп келе жатқан массасы 20 мг жаңбыр тамшасына әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы (g=10 м/с2)
A) 0,1 кДж
B) 0,4 кДж
C) 4 Дж
D) 40 Дж
E) 4000 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$002
Массасы 2 кг денені 1 м биіктікке 3 м/с2 үдеумен көтерген кездегі адамның істеген жұмысы (g=10 м/с2)
A) 50 Дж
B) 26 Дж
C) 60 Дж
D) 600 Дж
E) 6000 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$003
Тереңдігі 5 м судағы көлемі 0,6 м3 тасты судың бетіне көтергендегі істелген жұмыс (ρт = 2500 кг/м3; ρсу = 2500 кг/м3; g = 10 м/с2)
A) 50 кДж
B) 45 кДж
C) 45 Дж
D) 450 Дж
E) 4500 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$004
Әр метрдің массасы 400 г арқанмен массасы 8 кг суы бар шелекті тереңдігі 10 м құдықтан көтергендегі істелген жұмыс (g = 10 м/с2)
A) 2 кДж
B) 1,2 кДж
C) 3 кДж
D) 4,2 кДж
E) 5 кДж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$005
Ұшу жылдамдығы 2340 км/сағ, дыбыс жылдамдығынан жоғары ұшатын ұшақтың тарту күші 220 кН болғандағы двигателдерінің қуаты
A) 140 М Вт
B) 143 М Вт
C) 150 М Вт
D) 145 М Вт
E) 144 М Вт
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$006
Өзара перпендикуляр, 30 және 40 Н күштердің әсерінен дене 10 м қашықтыққа қозғалса, тең әсерлі күштің істеген жұмысы
A) 300 Дж
B) 500 Дж
C) 400 Дж
D) 700 Дж
E) 100 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$007
Массасы 50 кг жүк 10 с ішінде еркін құлағандағы, ауырлық күшінің жұмысы
(g = 10м/с2)
A) 2,5•103 Дж
B) 2,5•105 Дж
C) 2,5•102 Дж
D) 2,5•106 Дж
E) 2,5•104 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$008
Қозғалтқышының қуаты  10 кВт және ПӘК-і 80% көтергіш кран массасы 5т жүкті 15 м биіктіке көтеруге жұмсайтын уақыты  (g = 10м/с2)
A) 90 с
B) 94 с
C) 92 с
D) 91 с
E) 95 с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$009
0,2 м/с2 тұрақты үдеумен, қозғалыстың алғашқы 4с ішінде массасы 10т лифті көтеретін, арқанның керілу күшінің жұмысы (g = 10м/с2)
A) 16 Дж
B) 163 кДж
C) 1,6 кДж
D) 0,16 кДж
E) 1,6 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$010
Қозғалтқышының қуаты  25 кВт сорғы 100 м3 мұнайды 8 мин. ішінде 6 м биіктікке жеткізетін қондырғының ПӘК-і  (g = 10м/с2 ; ρм = 800 кг/м3)
A) 50 %
B) 40 %
C) 100 %
D) 60 %
E) 70 %
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$011
Массасы m үйкеліс коэффициенті μ тұрақты υ жылдамдықпен қозғалатын аэрошананың радиусы r «өлі тұзақтағы» бір айналыс кезіндегі үйкеліс күшінің жұмысы

A) А= F s
B) A= 2π μ m g R
C) A= F 2 π r
D) A= 2π d2 μ m
E) A=   
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$012
Массасы 5 кг денені 10м биіктікке көтергенде әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы (g = 10 м/с2)
A) 50 Дж
B) 500 Дж
C) 5000 Дж
D) 0,5 Дж
E) 0,05 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$013
Массасы 103 кг 15 м/с жылдамдықпен қозғалған локомотивтің 1 с уақыт ішіндегі жұмысы  (үйкеліс коэффициенті 0,01)
A) 15 кДж
B) 113 кДж
C) 150 Дж
D) 11,3 кДж
E) 150 кДж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = C
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$014
Массасы 80 кг адам массасы 20 кг жүкті 10м биіктікке көтергендегі жұмысы (g=10 м/с2)
A) 1000 Дж
B) 10 кДж
C) 100 Дж
D) 100 кДж
E) 10 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$015
Қуаттың өлшем бірлігі 1 Вт-қа тең
A) кг•м/с
B) кг•м с-3
C) кг•м с2
D) кг•м с3
E) кг•м с-1
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$016
Суреттегі денеге әсер ететін F күштің жұмысы

A) А = 0
B) А < 0
C) А > 0
D) А ≥ 0
E) А ≤ 0
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$017
Масссасы 2 т жүкті, 50 м биіктікке қуаты 10 кВт көтергіш кранның көмегімен көтеруге жұмсалған уақыт (қозғалтқыштың ПӘК-і 75 %, g = 10 м/с2)
A) ≈120 с
B) ≈130 с
C) ≈100 с
D) ≈125 с
E) ≈135 с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$018
Қозғалтқышының қуаты 3 кВт су сорғыш құдықтан 20 м тереңдіктен 2 сағатта көтеретін судың массасы (қозғалтқыштың ПӘК-і 70%, g=10 м/с2)
A) 70 т
B) 77 т
C) 75 т
D) 76 т
E) 73 т
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$019
Биіктігі 30 м су станциясында әрбір секундтта құлаған, 17т судың беретін электр қуаты 10 МВт болса, механикалық энергияның электр энергиясына айналу ПӘК-і (g = 10м/с2)
A) 30 %
B) 51 %
C) 70 %
D) 60 %
E) 40 %
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4

$$$001
Массасы 6,6т, 7,8 м/с жылдамдықпен қозғалған «Союз» сериялы ғарышкеменің кинетикалық энергиясы
A) 200 МДж
B) 200 ГДж
C) 200 кДж
D) 200 мДж
E) 200 Дж
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$002
Жылдамдығы жолдың бір бөлігінде 2 м/с -тен 8 м/с –қа артқан, массасы 4 кг еркін түсіп келе жатқан дененің, осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы
(g = 10м/с2)
A) 1,2 Дж
B) 120 Дж
C) 12 Дж
D) 12 кДж
E) 120 кДж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$003
Футбол добының, массасы хоккей шайбасының массасынан 3 есе көп, жылдамдығы 3 есе кем, болса кинетикалық энергияларының қатынасы Wф /Wш
A) 3
B) 1/3
C) 9
D) 1/9
E) 1
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$004
Кинетикалық энергиясы 16 Дж, импульсі 8 кг м/с дененің жылдамдығы
A) 2 м/с
B) 4 м/с
C) 1 м/с
D) 3 м/с
E) 5 м/с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$005
Ұзындығы 40 см, вертикальмен 600 жасай горизанталь жазықтықта шеңбер сызатын жіпке ілінген массасы 100 г шардың кинетикалық энергиясы
(g = 10 м/с2, sin 600 = 0,8660)
A) 1 Дж
B) 0,3 Дж
C) 0,5 Дж
D) 0,2 Дж
E) 0,4 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С*
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$006
Өзі түсіргіш машинаның массасы жеңіл автомобилдікінен 18 есе артық, ал жылдамдығы 6 есе кем болса, кинетикалық энергияларының қатынасы Wт/Wж
A) 1
B) 1/2
C) 2
D) 3
E) 1/4
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$007
Жерден биіктігі 20м «американ тауының» ең жоғарғы нүктесінен алғашқы жылдамдықсыз науамен қозғалысын бастаған арбаның бірден төмен түскендегі, 2м биіктіктегі жылдамдығы (g=10м/с2)
A) ≈18 м/с
B) ≈19 м/с
C) ≈23 м/с
D) ≈29 м/с
E) ≈0,5 м/с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$008
4 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 3 кг дененің кинетикалық энергиясы
A) 12 Дж
B) 24 Дж
C) 36 Дж
D) 48 Дж
E) 18 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$009
Дененің жылдамдығын екі есе азайтып, массасын 2 есе арттырғанда кенетикалық энергия
A) 4 есе азайады
B) 2 есе азайады
C) 2 есе артады
D) 4 есе артады
E) өзгермейді
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$010
Брстапқы жылдамдығы нөлге тең, массасы 1 кг, 3 Н күштің әсерінен қозғалған дененің 2 с-тан кейінгі кинетикалық энергиясы
A) 16 Дж
B) 18 Дж
C) 6 Дж
D) 15 Дж
E) 9 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$011
Бастапқы жылдамдығы 8 м/с, массасы 2 кг денені тоқтату үшін атқарылатын жұмыс
A) 16 Дж
B) 64 Дж
C) 32 Дж
D) 0 Дж
E) 8 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$012
Жылдамдықтың уақытқа тәуелділігінің графигі арқылы, массасы 20 т автобустың, кедергі коэффициенті 0,05-ке тең болған жағдайда 20 с ішіндегі кинетикалық энергияның өзгерісі

A) 6 МДж
B) 3 МДж
C) 2 МДж
D) 5 МДж
E) 4 МДж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$013
Массасы 2 т, үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең, авариялық тежелуде 50 м жүріп, тоқтаған автомобильдің кинетикалық энергиясының өзгерісі
A) -40 кДж
B) -400 кДж
C) -400 Дж
D) -40 Дж
E) -4 кДж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$014
Массасы 2 т, үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең, авариялық тежелуде 50 м жүріп, барып тоқтаған автомобильдің үйкеліс күші жұмысы
A) 400 кДж
B) -400 кДж
C) -400 Дж
D) 400 Дж
E) -40 кДж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4

$$$015
Массасы 1,5 106 кг пойыз 150 кН тежеуші күші әсерінен 500 м жол жүріп барып тоқтады. Оның келе жатқан жылдамдығы
A) 20 м/с
B) 10 м/с
C) 100 м/с
D) 40 м/с
E) 15 м/с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$016
Кинетикалық энергиясы 16 Дж, импульсі 8 кг•м/с дененің массасы
A) 4 кг
B) 2 кг
C) 16 кг
D) 8 кг
E) 1 кг
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$017
Массасы 400 г, 300 см биіктіктен құлап түскен дененің жерге ұрылғандағы кинетикалық энергиясы (g=10м/с2)
A)  18 Дж
B) 12 Дж
C) 9 Дж
D) 4,5 Дж
E) 2 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$018
4 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған массасы 0,5 кг дененің ең жоғарғы биіктікке көтерілгендегі кинетикалық энергиясының өзгерісі (g=10 м/с2)
A)  6 Дж
B) -4 Дж
C) 2 Дж
D) -2 Дж
E) 0
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$019
Жылдамдығы 4 м/с, массасы 0,5 кг тік жоғары лақтырылған дененің ең жоғарғы биіктікке көтерілгендегі ауырлық күшінің жұмысы (g = 10 м/с2)
A) 5 Дж
B) -4 Дж
C) 2 Дж
D) -2 Дж
E) 0
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$020
5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 2 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2)
A) 60 Дж
B) 90 Дж
C) 80 Дж
D) 70 Дж
E) 50 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$021
5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 3 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2)
A) 90 Дж
B) 60 Дж
C) 80 Дж
D) 30 Дж
E) 50 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4
$$$025
5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g =10 м/с2)
A) 90 Дж
B) 120 Дж
C) 60 Дж
D) 100 Дж
E) 30 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В А
{Учебник} = Физика 9, С.Н. Шахмаев, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 4

$$$001
Массасы 3 кг дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)
A) 60 Дж
B) 30 Дж
C) 90 Дж
D) 50 Дж
E) 150 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$002
Массасы 3 кг еркін түсіп келе жатқан дененің Жер бетінен 2 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g=10 м/с2)
A) 90 Дж
B) 60 Дж
C) 30 Дж
D) 300 Дж
E) 150 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$003
Массасы 3 кг еркін түсіп келе жатқан дененің Жер бетінен 3 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g =10 м/с2)
A) 60 Дж
B) 90 Дж
C) 150 Дж
D) 300 Дж
E) 450 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$004
Массасы 3 кг еркін құлаған дененің Жер бетінен 4 мм қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g =10 м/с2)
A) 60 Дж
B) 120 Дж
C) 150 Дж
D) 600 Дж
E) 90 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$005
Массасы 0,1 кг, тік жоғары 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің, көтерілгендегі ең жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясы (g=10м/с2)
A) 0 Дж
B) 5 Дж
C) 10 Дж
D) 100 Дж
E) 50 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$006
Массасы 500 г, 4 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған дененің ең жоғарғы биіктіктегі потенциалдық энергия өзгерісі (g=10 м/с2)
A) 5 Дж
B) 4 Дж
C) 2 Дж
D) 3 Дж
E) 0
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$007
Массасы 50 г, 30 м/с жылдамдықпен тік жоғары атылған жебенің 2 с өткеннен кейінгі потенциалдық энергиясы (g=10 м/с2)
A) 90 Дж
B) 20 Дж
C) 35 Дж
D) 40 Дж
E) 60 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$008
Доп жерге соғылып, 2 һ биіктікке ыршып көтерілу үшін, һ биіктіктен түсіретін  (υ0) алғашқы жылдамдығы  (соғылу абсолют серпінді; g =10 м/с2)
A) υ0 = 0
B) υ0 = 
C) υ02 = 8h
D) υ02 = 
E) υ02 = 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$009
Ұзындығы 5 м, көлденең қимасы 100 см2 болат бөренені көтергіш кран горизонталь жатқан күйінен 12 м биіктікке көтергендегі пайдалы жұмысы (ρб=7,8 •103 кг/м3; g =10 м/с2)
A) ≈500 Дж
B) ≈47 кДж
C) ≈60 кДж
D) ≈98 кДж
E) ≈1000 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$010
Еркін түсіп келе жатқан дененің түсу уақытының 1-ші жартысындағы және 2-ші жартысындағы жұмыстарының қатынасы 
A)  = 2
B)  = 
C)  = 3
D)  = 
E)  = 1
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С*
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$011
Бала массасы 100 г допты бір нүктеден тік жоғары лақтырып, осы нүктеде қайтадан ұстап алды. 5 м биіктікке көтерілген доптың барлық жолындағы ауырлық күшінің жұмысы (g = 10м/с2 )
A) 5 Дж
B) 0
C) -5 Дж
D) 10 Дж
E) -10 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$012
Бала массасы 100 г допты бір нүктеден тік жоғары лақтырып, осы нүктеде қайтадан ұстап алды. 5 м биіктікке көтерілген доптың жоғары көтерілгендегі модуль бойынша ауырлық күшінің жұмысы (g = 10м/с2)
A) 1 Дж
B) 5 Дж
C) 0
D) 10 Дж
E) 15 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$013
Бала массасы 100 г допты бір нүктеден тік жоғары лақтырып, осы нүктеде қайтадан ұстап алды. 5 м биіктікке көтерілген доптың төмен түскендегі ауырлық күшінің жұмысы (g =10м/с2)
A) 78 Дж
B) 5 Дж
C) 0 Дж
D) 10 Дж
E)  158 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$014
15 м биіктіктен еркін құлап түскен, массасы 300 г дененің жерден 5 м қашықтықтағы ауырлық күшінің жұмысы (g =10 м/с2)
A) 40 Дж
B) 30 Дж
C) 50 Дж
D) 150 Дж
E) 200 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$015
Көлбеу жазықтықпен h биіктіктен массасы m дене S орын ауыстырғандағы ауырлық күшінің жұмысы
A) F S cos α
B) mgh
C) mgS sin α
D) F S
E) -mgh
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$016
Тұйықталған троектория бойымен ауырлық күшінің жұмысы
A) mgh
B) 0
C) -mgh
D) 2mgh
E) mgh/2
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$017
Денеге әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы
A) A = mgh1 – h2
B) A = – (mgh2 – mgh1)
C) A = mgh2 – mgh1
D) A = 
E) A = mgh2
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$018
Массасы 65 кг адам сатымен 3 қабатты үйдің үшінші қабатына көтерілгенде ауырлық күшінің жұмысы (Үйдің әр қабатының биіктігі 2,5 м , g =10м/с2)
A) 3000 Дж
B) 4875 Дж
C) 32,5 кДж
D) 30 кДж
E) 3923 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$019
15 л керосинді 6 м биіктікке көтергендегі ауырлық күшінің жұмысы
(ρкер= 0,8 ∙103 кг/м3, g = 10 м/с2 )
A) 120 кДж
B) 720 Дж
C) 500 Дж
D) 90 кДж
E) 130 кДж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$001
20 Н күштің әсерінен балалар пистолетінің серіппесін 3 см-ге жиырған кездегі потенциалдық энергиясы
A) 1 Дж
B) 0,3 Дж
C) 0,5 Дж
D) 2 Дж
E) 2,5 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$002
Қатаңдығы 40 кН/м серіппені 0,5 см –ге созу үшін қажетті атқарылатын жұмыс
A) 1 Дж
B) 0,5 Дж
C) 0,6 Дж
D) 2 Дж
E) 2,5 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$003
Серіппені 4 мм-ге созу үшін 0,02 Дж жұмыс істелсе, осы серіппені 4 см-ге созу үшін атқарылатын жұмыс
A) 1 Дж
B) 2 Дж
C) 3 Дж
D) 4 Дж
E) 2,5 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$004
Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, қатаңдығы 1 кН/м серіппені 3 см-ге жиырғанда массасы 45 г «снарядтың» горизонталь бағытта ие болатын жылдамдығы
A) 10 м/с
B) 4,5 м/с
C) 4 м/с
D) 7 м/с
E) 3 м/с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$005
Серіппелі тапаншаның горизонталь бағытпен атылған кездегі серіппесінің қатаңдығын 2 есе арттырғандағы жылдамдығы
A) 2 есе өседі.
B)   есе өседі.
C)  есе кемиді.
D) 2 есе кемиді.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$006
Серіппелі тапаншаның горизонталь бағытпен атылған оқтың массасын 2 есе арттырғанда, жылдамдығы
A) өзгермейді.
B)   есе кемиді.
C)   есе артады.
D) 2 есе артады.
E) 2 есе кемиді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$007
Серіппесінің қатаңдығы k –ға тең, ал сығылуы Δх болғандағы, жоғары тік атылған, массасы m снарядтың ұшып шығу жылдамдығы (g =10 м/с2)
A) υ =  .
B) υ =   
C) υ = 
D) υ = 
E) υ = 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$008
Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, массасы 162 г снаряд горизонталь бағытта 8,6 м/с жылдамдық алу үшін қатаңдығы 5200 Н/м серіппенің жиырылуы
A) 50 мм
B) 48 мм
C) 30 мм
D) 45 мм
E) 49 мм
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$009
Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, массасы 0,097 кг снаряд горизонталь бағытта 11,1 м/с жылдамдық алу үшін қатаңдығы 5200 Н/м серіппенің жиырылуы
A) 60 мм
B) 48 мм
C) 50 мм
D) 70 мм
E) 55 мм
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$010
Динамометрге ілінген, салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен 10 см –ге созылған серіппенің қатаңдығы
A) 240 Н/м
B) 24 Н/м
C) 240 Н/см
D) 0,24 Н/см
E) 2,4 Н/м
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$011
Динамометрге ілінген, салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен қатаңдағы 24Н/м серіппенің созылуы
A) 10 м
B) 10 см
C) 0,1см
D) 1 см
E) 100 см
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$012
Серпінділік күшінің жұмысын анықтайтын формула
A) A = 
B) A=
C) A = 
D) A = 
E) A = – kx
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$013
Жоғарғы жағы бекітілгенен, массасы 18 кг дене ілінген серіппенің ұзындығы
10 см, ал 30 кг дене ілінгенде ұзындығы 12 см болса, серіппені 10 см-ден 15см-ге созғандағы сыртқы күштердің жұмысы
A) ≈ 20 Дж
B) ≈ 16 Дж
C) ≈ 15 Дж
D) ≈ 18 Дж
E) ≈ 17 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$014
Серіппесінің қатаңдығы 10 кН/м динамометрді созған бала, максимал күшті
400 Н-ға жеткізгенде істеген жұмысы
A) 16 Дж
B) 8 Дж
C) 10 Дж
D) 4 Дж
E) 12 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$015
Қатаңдықтары бірдей екі серіппенің бірін 5 см-ге созғанда, екіншісін 5 см-ге сыққандағы, осы серіппелердің потенциалдық энергиялары
A) E1=
B) E1 = E2
C) E1 = 2E2
D) E2 = 
E) E1 = E2 = 0
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$016
Қатаңдағы 400 Н/м серіппені 10 см-ге созғандағы дененің потенциалдық энергиясы
A) 200 Дж
B) 2 Дж
C) 20 Дж
D) 2 кДж
E) 0,2 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$017
Қатаңдығы 104 Н/м, бекітілген, 400 Н күштін әсерінен сығылған, серіппенің потенциалдық энергиясы
A) 10 Дж
B) 8 Дж
C) 6 Дж
D) 80 Дж
E) 60 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3
$$$018
Бекітілген, 400 Н күштің әсерінен сығылған, потенциалдық энергиясы 8 Дж серіппенің қатаңдығы
A) 103 Н/м
B) 104 Н/м
C) 102 Н/м
D) 103 кН/м
E) 102 кН/м
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 9
{Четверть} = 3

$$$001
Магнит өрісінің сипаттамасы
A) магнит ағыны
B) магнит индукциясы
C) кернеулік
D) ток күші
E) күш моменті
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.К. Кикоин, 1992 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Магнит индукциясы векторының бағытын анықтайтын ереже
A) оң қол ережесі
B) бұрғы ережесі
C) сол қол ережесі
D) оң нормаль ережесі
E) Ленц ережесі
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.К. Кикоин, 1992 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
Магнит өрісіндегі ауданы 1 см2-ге тең рамаға әсер ететін ең жоғарғы айналдырушы момент 2 мкН-м, ток күші 0,5 А-ге тең болғандағы магнит өрісінің индукциясы
A) 4 Тл
B) 0,04 Тл
C) 0,4 Тл
D) 40 Тл
E) 400 Тл
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Сборник задач по физике,9-11кл.,А. П. Рымкевич 1995 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$004
Индукциясы 1Тл біртекті магнит өрісінің индукция сазықтарына перпендикуляр орналасқан, ауданы 400 см2 рамаға 200 мН•м айналдырушы момент әсер еткендегі ток күші
A) 10 А
B) 5 А
C) 2,5 А
D) 4 А
E) 2 А
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Сборник задач по физике,9-11кл.,А. П. Рымкевич 1995 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$005
Соленоидтың ішіндегі біртекті магнит өрісі индукциясының шамасы
A) B = µ0MІ
B) B = µ0 nІ
C) B = 
D) B = 
E) B = M І
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика 10, И.К. Кикоин, 1992 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$006
Магнит индукциясының анықтамасына сәйкес формула
A) В = µonІ
B) В = 
C) В = 
D) В = MІS
E) В = MІ
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, И.К. Кикоин, 1992 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$007
Ауданы 800 см2-қа тең рама, индукциясы 0,1 Тл біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр болатындай орналастырылған. Рамаға 40 мН м –ге тең айналдырушы момент әсер жасаған ток күші
A) 5 А
B) 10 А
C) 4 А
D) 20 А
E) 15 А
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$008
Индукциясы 0,05 Тл біртекті магнит өрісіне қойылған қабырғалары 10см, 5см 200 орамнан тұратын катушкадағы ток күші 2А болса өрістің оған әсер ететін ең үлкен айналдырушы моменті
A) 0,2 Н•м
B) 0,1 Н•м
C) 0
D) 2 Н•м
E) 1 Н•м
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$001
Магнит индукциясы 10мТл. біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 1см түзу өткізгіш арқылы 1А ток өткенде, оған әсер ететін күш
A) 0,2 мН
B) 0,1 мН
C) 1 мН
D) 2 мН
E) 10 мН
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Индукциясы 0,1Тл біртекті магнит өрісіндегі ұзындығы 50см, 2А тогы бар өткізгішке 0,05Н күш әсер еткендегі, тоқтың бағыты мен магнит индукциясы векторының арасындағы бұрыш
A) 400
B) 300
C) 600
D) 900
E) 00
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
Сымының орам ұзындығы 0,2м электрқозғалтқыш якоріндегі ток күші 20А болғанда, 1Н күш әсер етеді. Осы өткізгіш орналасқан жердегі магнит индукциясы
A) 24Тл
B) 0,25Тл
C) 2,5Тл
D) 250Тл
E) 0,025Тл
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$004
Сымының орам ұзындығы 0,2м, электрқозғалтқыш якорінің орналасқан жеріндегі магнит индукциясы 0,25Тл. 20А ток күші өткенде, орамға әсер ететін күш
A) 2Н
B) 1Н
C) 3Н
D) 5Н
E) 4Н
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$005
Ұзындығы 20см және массасы 4г горизонталь орналасқан. Өткізгіш бойымен 10А ток өткенде ауырлық күші Ампер күшімен теңгерілетіндей етіп өткізгішті орналастыратын магнит өрісінің индукциясы (g = 10м/с2)
A) 30 мТл
B) 20 мТл
C) 40 мТл
D) 50 мТл
E) 10 мТл
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$006
Біртекті магнит өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр орналасқан ұзындығы 50см өткізгішке 0,12Н күш әсер етеді. Өткізгіштегі ток күші 3А болғандағы, магнит индукциясы
A) 0,8 Тл
B) 0,08 Тл
C) 0,04 Тл
D) 0,4 Тл
E) 8 Тл
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$007
Ампер күшінің бағытын анықтайтын ереже
A) Оң қол ережесі
B) Сол қол ережесі
C) Ленц ережесі
D) Бұранда ережесі
E) Архимед ережесі
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$008
Индукциясы 7,5 Тл біртекті магнит өрісіндегі түзу өткізгіш арқылы 4 А ток өткен кезде 20 см ұзындығына 3 Н күш әсер ететін болса, оның магнит күш сызықтарымен жасайтын бұрышы
A) 600
B) 300
C) 500
D) 400
E) 200
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

0

3

$$$009
Индукциясы 0,4 Тл біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан актив ұзындығы 0,5м өткізгішке 2Н күш әсер еткенде, ондағы ток күші
A) 8А
B) 10А
C) 4А
D) 20А
E) 15А
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$010
Магнит өрісі индукциясы сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 20см өткізгішке 0,4 Н күш әсер етеді. Өткізгіштегі ток күші 4А болса, магнит өрісі индукциясының шамасы
A) 2Тл
B) 1Тл
C) 3Тл
D) 5Тл
E) 4Тл
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$011
Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,5 м бойымен 3 А ток өтіп жатқан өткізгішке 9 Н күш әсер еткендегі магнит өрісі индукциясы
A) 10 Тл
B) 12 Тл
C) 14 Тл
D) 8 Тл
E) 6 Тл
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$012
Біртекті магнит өрісінде 0,4 Тл индукция векторына перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 0,15 м тогы бар өткізгіш, әсер еткен күштің бағытында 0,025 м орын ауыстырғанда 12 мДж жұмыс атқарылса, ондағы ток күшінің мәні
A) 10 А
B) 8 А
C) 6 А
D) 4 А
E) 2А
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$013
Техникалық құрғыларда, оның ішінде электр қозғалтқыштарда ток жүріп тұрған өткізгішке әсер етуші күштерді есептеу үшін қолданылатын заң
A) Ньютон заңы
B) Ампер заңы
C) Лоренц заңы
D) Фарадей заңы
E) Архимед заңы
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$014
Дыбыс зорайтқышындағы катушканы тербеліске келтіретін күш
A) Тартылыс күші
B) Ампер күші
C) Архимед күші
D) Үйкеліс күші
E) Серпінділік күші
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$015
Магнит индукциясы өткізгішке перпендикуляр болғандағы, оған әсер ететін күш
A) ең аз мәнге ие.
B) ең үлкен мәнге ие.
C) 0-ге тең
D) әсер етпейді.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$016
Магнит өрісінде орналасқан тогы бар өткізгішке әсер ететін күштің мәні ең үлкен болатын бұрыш
A) α =0
B) α =900
C) α =300
D) α =1800
E) α =600
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$001
Қозғалысқа түскен зарядталған бөлшекке магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш
A) архимед күші
B) лоренц күші
C) ампер күші
D) тартылыс күші
E) әсерлесу күші
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Индукциясы 4мТл біртекті магнит өрісінде қозғалған электронның айналу периоды (е = 1,6•10-19Кл; m =9,1•10-31кг )
A) 11 нс
B) 8,9 нс
C) 6,7 нс
D) 3,2 нс
E) 15 нс
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
Индукциясы 0,2Тл-ға тең магнит өрісіндегі 10Мм/с жылдамдықпен индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалып келе жатқан протонға әсер ететін күш
(q = 1,6•10-19Кл)
A) 0,5 пН
B) 0,32 пН
C) 0,12 пН
D) 0,67 пН
E) 1,2 пН
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$004
Индукциясы 0,01Тл магнит өрісінде радиусы 10см щеңбер сызған протонның жылдамдығы (gp = 1,6•10-19Кл; mp =1,6•10-27кг )
A) 50 км/с
B) 100 км/с
C) 70 км/с
D) 80 км/с
E) 30 км/с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$005
Индукциясы 0,4Тл-ға тең магнит өрісіндегі 2 104км/с жылдамдықпен индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалып келе жатқан протонға әсер ететін күш
(gp = 1,6•10-19Кл)
A) 0,6 пН
B) 1,28 пН
C) 2,7 пН
D) 3,3 пН
E) 6 пН
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A С
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$006
Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады. Егер бөлшектің массасын 2есе арттырса, оның траекториясы радиусының өзгерісі
A) 2 есе кемиді.
B) 2 есе артады.
C) 4 есе артады.
D) 4 есе кемиді.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$007
Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің массасын 2есе азайтса,оның траекториясы радиусының өзгерісі
A) 2 есе артады.
B) 2 есе кемиді.
C) 4 есе артады.
D) 4 есе кемиді.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$008
Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің массасын 4 есе азайтса,оның траекториясы радиусының өзгерісі
A) 4 есе артады
B) 4 есе кемиді
C) 4 есе артады
D) 4 есе кемиді
E) өзгермейді
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$009
Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің жылдамдығын 2 есе арттырса, оның траекториясы радиусының өзгерісі
A) 2 есе кемиді
B) 2 есе артады
C) 4 есе артады
D) 4 есе кемиді
E) өзгермейді
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$010
Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер өрістің индукциясын, 2есе арттырса, оның траекториясы радиусының өзгерісі
A) 4 есе артады
B) 2 есе кемиді
C) 2 есе артады
D) 4 есе кемиді
E) өзгермейді
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$001
Өзекшесіз соленоид ішіндегі өрістің индукциясы В0 = 2мТл. Соленоидқа болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы (µболат =8000)
A) 16•103Тл
B) 16Тл
C) 16мТл
D) 4000мТл
E) 4•105Тл
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Өзекшесіз соленоид ішіндегі өрістің индукциясы В0 = 2мТл. Соленоидқа болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы артады (µболат = 8000)
A) 800 есе артады.
B) 8000 есе артады.
C) 80000 есе артады.
D) 80 есе артады.
E) 8 есе артады.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
Өрісінің индукциясы 2,2мТл соленоидтағы болат өзекшені, өлшемі сондай магниттелуші темір өзекшемен алмастырғандағы магнит ағынының өзгерісі (µболат= 8000, µтемір = 250000)
A) 31,25 есе кемиді.
B) 31,25 есе артады.
C) 30 есе артады.
D) өзгермейді.
E) 30 есе кемиді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} =3
$$$004
Ішіндегі өрісінің индукциясы 2мТл, көлденең қимасының ауданы 200см2 соленоидқа болат өзекшені енгізгендегі магнит ағыны (µболат=8000)
A) 4 Вб
B) 0,32 Вб
C) 0,5 мВб
D) 2 мВб
E) 3 мВб
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} =3
$$005
Көлденең қимасының ауданы 200 см2 соленоидқа болат өзекшені енгізгенде,ол арқылы 0,4 Вб магнит ағыны өтсе, оның ішінде болған В0 өріс индукциясы
(µб = 8000)
A) 2 Тл
B) 2,5 мТл
C) 3 мТл
D) 4 мТл
E) 4,5 мТл
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} =3
$$$006
Көлденең қимасының ауданы 200см2 соленоидқа темір өзекшені енгізгенде,ол арқылы 0,4Вб магнит ағыны өтсе, оның ішінде бұрын болған В0 өріс индукциясы (µт = 250000 )
A) 8 мТл
B) 0,08 мТл
C) 0,8 мТл
D) 0,08 ТЛ
E) 0,8 Тл
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} =3

$$$001
Магнит ағынының анықтамасына сәйкес өрнек
A) Φ = BS
B) Φ = BS cos α
C) Φ = BI cos α
D) Φ = IS cos α
E) Φ = BS sin α
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Магнит ағынының өлшем бірлігі
A) Н• м• А
B) Н• м• А-1
C) 
D)   
E) 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5с ішінде 2 Вб –ден 10 Вб аралығында біркелкі артқандағы контурдың индукциялық ЭҚК-і
A) 1 В
B) 16 В
C) 5 В
D) 4 В
E) 20 В
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} =10
{Четверть} = 3
$$$004
Индукция ЭҚК-і 16 В болып контурды тесіп өткен магнит ағынының 8 Вб-ге өзгергендегі уақыты
A) 5 с
B) 0,5 с
C) 0,4 с
D) 3 с
E) 4 с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$005
Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5 с ішінде 3 Вб –ге 1 Вб-ге дейін біркелкі кемиді.Осы контурдың индукциялық ЭҚК-і
A) 6 В
B) 4 В
C) 5 В
D) 8 В
E) 1 В
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} =10
{Четверть} = 3
$$$006
Ток күші 2 А, магнит ағыны 4 Вб контурдың индуктивтілігі
A) 3 Гн
B) 2 Гн
C) 8 Гн
D) 0,5 Гн
E) 1 Гн
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} =10
{Четверть} = 3
$$$007
Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 2с ішінде 8 Вб –ден 2Вб-ге дейін біркелкі кемиді. Контурдағы индукция ЭҚК-і
A) 2 В
B) 3 В
C) 4 В
D) 16 В
E) 5 В
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} =10
{Четверть} = 3
$$$008
Магнит ағыны 6 мс ішінде 18 мВб-ге өзгереді.Осы контурдағы индукциялық ЭҚК
A) 4 В
B) 3 В
C) 2 В
D) 5 В
E) 7 В
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} =10
{Четверть} = 3
$$$009
Ішкі магнит ағыны ∆Φ = 12 мВб-ге дейін кемігенде, кедергісі 0,03 Ом болатын орамның көлденең қимасы арқылы өтетін зарядтың шамасы
A) 400 Кл
B) 400 мКл
C) 40 мКл
D) 40 мкКл
E) 400 кКл
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, И.Н.Кикоин, 1994 жылы
{Класс} =10
{Четверть} = 3

$$$001
Магнит ағыны 5мс ішінде 9 мВб -ден 4мВб-ге дейін кемитін контурдағы индукцияның ЭҚК-і
A) 2В
B) 1В
C) 3В
D) 4В
E) 5В
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$002
Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы
A) 600 Вб/с
B) 6 10-2 Вб/с
C) 6 103 Вб/с
D) 60 Вб/с
E) 0,6 Вб/с
{Правильный ответ} = E
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$003
Индукция ЭҚК-і 120В магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы 60мВб/с соленоидтың орам саны
A) 1000
B) 2000
C) 3000
D) 100
E) 300
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$004
Магнит индукциясы 2 мс ішінде 0,2 Тл –дан 0,3Тл-ға дейін өзгергенде 10 В индукция ЭҚК-і қозу үшін, көлденең қимасының ауданы 50 см2 катушкадағы орам саны
A) 100
B) 40
C) 70
D) 60
E) 150
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$005
Актив бөлігінің ұзындығы 0,25 м, индукциясы 8 мТл біртекті магнит өрісінде магнит индукциясының векторына 300 бұрыш жасай 5 м/с жылдамдықпен орын ауыстырған өткізгіштің индукция ЭҚК-і
A) 6 мВ
B) 5 мВ
C) 5,9 мВ
D) 5,5 мВ
E) 6,5 мВ
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} =3
$$$006
Контурдан өтетін магнит ағынының өзгерісі 10 мВб болса 0,5 мс ішінде туатын индукция ЭҚК-і
A) 10 В
B) 20 В
C) 30 В
D) 40 В
E) 50 В
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} =3
$$$007
0,5 мс уақыт ішінде 20 В индукция ЭҚК-і тудырған контурды тесіп өткен магнит ағынының өзгерісі
A) 10 Вб
B) 10 мВб
C) 20 мВб
D) 20 Вб
E) 100 Вб
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} =3
$$$008
Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 10 мс ішінде 20 мВб -ден 10 мВб-ге дейін кемігендегі контурдағы индукцияның ЭҚК-і
A) 2 В
B) 1 В
C) 3 В
D) 10 В
E) 20 В
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} =3
$$$009
Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 1 мс ішінде 0,2 мВб -ден – 0,3 мВб-ге дейін артқандағы индукцияның ЭҚК-і
A) 0,2 В
B) 0,1 В
C) 0,3 В
D) 0,5 В
E) 0,4 В
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} =3
$$$010
Индукцияның ЭҚК-і 0,1 В контурды 1мс ішінде тесіп өтетін магнит ағынының өзгерісі
A) 1мВб
B) 0,1мВб
C) 0,2 мВб
D) 0,3 мВб
E) 0,4 мВб
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} =3
$$$011
Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 100 мс ішінде 40 мВб -ден – 30 мВб-ге дейін кемісе, ондағы индукцияның ЭҚК-і
A) 0,2 В
B) 0,1 В
C) 1 В
D) 0,3 В
E) 0,4 В
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть =3
$$$012
Индукция ЭҚК-і 0,1 В,тұйық контурды тесіп өткен магнит ағынының өзгерісі 10 мВб-ге артатын уақыты
A) 100 с
B) 0,1 с
C) 10 с
D) 10 мс
E) 1 мс
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} =3
$$$013
Контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеріс уақыты 3 есе артса индукцияның ЭҚК-і
A) 3 есе артады
B) 3 есе кемиді
C) өзгермейді
D) 9 есе артады
E) 9 есе кемиді
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть =3

$$$001
Контурдан өтетін магниттік ағын және ток күші арасындағы пропорционалдық коэффициенті
A) контурдың индукциясы.
B) контурдың индуктивтілігі.
C) контурдың ЭҚК-і.
D) контурдың кернеуі.
E) контурдың өрісі.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$002
Индуктивтіліктің өлшем бірлігі
A) 1Вб
B) 1 Гн
C) 
D) 
E) 1Вб•м2
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$003
Ток күші 4 есе артса контурдың магнит өрісінің энергиясы
A) 4 есе артады.
B) 16 есе артады.
C) 4 есе кемиді.
D) 16 есе кемиді.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$004
Ток күші 5 есе артса, контурдың магнит өрісінің энергиясы
A) 5 есе артады.
B) 25 есе артады.
C) 5 есе кемиді.
D) 25 есе кемиді.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$005
Контурдың индуктивтілігі 4 есе артса,магнит өрісінің энергиясы
A) 4 есе кемиді.
B) 4 есе артады.
C) 16 есе кемиді.
D) 16 есе артады.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$006
Контурдың индуктивтілігі 5 есе кемігенде,магнит өрісінің энергиясы
A) 5есе артады.
B) 5 есе кемиді.
C) 25 есе артады.
D) 25 есе кемиді.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$007
Магнит өрісінің энергиясы 3 есе артқанда,осы контурдағы тоқ күші
A) 3 есе артады.
B)   есе артады.
C) 9 есе артады.
D) өзгермейді.
E) 3 есе кемиді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$008
Магнит өрісінің энергиясы 4 есе кемігенде,осы контурдағы тоқ күші
A) 4 есе кемиді.
B) 2 есе кемиді.
C)   есе кемиді.
D) 4 есе артады.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$009
Магнит өрісінің энергиясын өзгертпей, контурдың индуктивтілігін 2 есе арттырса,ондағы ток күші
A) 2 есе артады.
B)   есе кемиді.
C) 2 есе кемиді.
D) 2 есе артады.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$010
Индуктивтілігі 2Гн контурдағы ағын 4 Вб болғанда ондағы тоқ күші
A) 4 А.
B) 2 А.
C) 8 А.
D) 0,5 А.
E) 3 А.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$011
Ток күші 3 А,индуктивтілігі 4 Гн контур арқылы өтетін магнит индукциясының ағыны
A) 0,75 Вб.
B) 12 Вб.
C) 3 Вб.
D) 4 Вб.
E) 1,3 Вб.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$012
Магнит энергиясының өрнегі
A) W = 
B) W = 
C) W = 
D) W = 
E) W = 
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$013
Магнит энергиясының көлемдік тығыздығын анықтайтын формула
A) ω = 
B) ω = 
C) ω = 
D) ω = 
E) ω = 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$014
Катушкадағы өздік индукция ЭҚК-інің өрнегі
A) ε = 
B) ε = – 
C) ε = 
D) ε = – 
E) ε = 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$015
Магнит ағыны 0,02 Вб 100 орамнан тұратын катушканы ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса,магнит ағынының жоғалу уақыты
A) 1 с
B) 0,5 с
C) 2 с
D) 2,5 с
E) 1,5 с
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$016
500 орам сымы бар соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден 
5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і
A) 10 кВ
B) 9 кВ
C) 2 кВ
D) 5 кВ
E) 7 кВ
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$017
Біртекті магнит өрісінде орналасқан 100 орам сымнан тұратын соленоидтың индукциясы 2мТл/с жылдамдықпен өзгереді. Радиусы 0,2 м осы соленоидтың осі магнит өрісі индукциясының векторымен 600 бұрыш жасағанда, пайда болған индукцияның ЭҚК-і
A) 1 мВ
B) 12,5 мВ
C) 14,7 мВ
D) 9,27 мВ
E) 0,5 мВ
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$018
Индукциясы 0,05 Тл магнит өрісінде ұзындығы 1 м стержень 20 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Егер айналу осі стерженнің ұшы арқылы магнит өрісіне параллель өтсе, онда стержень ұштарында пайда болған индукцияның ЭҚК-і
A) 2 В
B) 0,5 В
C) 3 В
D) 5 В
E) 4 В
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4
$$$019
120 орамы бар катушкадан 7,5 А тоқ өткенде,оның магниттік ағыны 2,3 мВб болса, катушкадағы магнит өрісінің энергиясы
A) 0,5 Дж
B) 1 Дж
C) 2 Дж
D) 3 Дж
E) 2,5 Дж
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика 10, Г. Я. Мякишев, 1996 жылы
{Класс} = 10
{Четверть} = 4

$$$001
Траектория дегеніміз...
A) дене қозғалып бара жатқан сызық.
B) дене қозғалып бара жатқан сызық ұзындығы.
C) дененің басқа денелермен салыстырғанда орнының өзгеруі.
D) қозғалыстың бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын түзу сызық.
E) қозғалыстағы дене.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1
$$$002
Дене материялық нүкте мына жағдайда бола алады:
1.Ұшақ Астанадан Москваға ұшып келді .
2.Ұшақ  «өлі тұзақ»сызып жүр.
3. Коньки тебуші мәре сызығын кесіп өтті.
A) 1,2
B) 2
C) 3
D) 1
E) 2, 3
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1
$$$003
Дене материялық нүкте бола алады:
A) Трактордың топыраққа түсіретін қысымын есептегенде.
B) Зымыранның биіктігін анықтағанда.
C) Ұшақтың  әуежайға қону кезінде.
D) Өлшеуіш цилиндрді қолданып, болат шардың көлемін анықтаған кезінде.
E) Жердегі ұшуды басқару орталығынан ғарыш кемесінің қозғалысын бақылағанда.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1

$$$001
Автобус  маршрутқа шығып, кешке қайтып келді.Осы уақытта есептегішінің көрсеткіші 500 км-ге артты. Автобустың жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A) 500 км; 500 км.
B) 0; 0.
C) 500 км; 0.
D) 0; 500 км.
E) 500 км; 250 км.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1
$$$002
Спортшы стадион жолымен  1200 км ара қашықтықты жүгіріп өтіп, бастаған сөре орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A) 0; 0.
B) 1200 м; 1200 м.
C) 0; 1200 м.
D) 1200 м; 0.
E) 1200 м; 600 м.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1
$$$003
Тік ұшақ 200 км түзу ұшып,  900  бұрышқа бұрылып,тағы да   150 км ұшты. Тік ұшақтың жолы мен орын ауыстыруы
A) 425 км; 325 км.
B) 375 км; 275 км.
C) 450 км; 350 км.
D) 350 км; 250 км.
E) 400 км; 300 км.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1
$$$004
Жасанды серіктің айналу периоды 1тәул., радиусы R дөңгелек орбита бойымен Жерді айналып қозғалады. Серіктің 24 сағаттағы жолы мен орын ауыстыруы
A) 0; 0.
B) 2πR; 2πR.
C) 2R; 2R.
D) πR; 0.
E) 2πR; 0.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005, Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 9, 10
{Четверть} = 1
$$$005
Футболшы  футбол алаңында солтүстікке қарай 40 м, сосын 10м шығысқа, одан 10 м оңтүстікке, сосын 30 м шығысқа жүгіріп өтті. Футболшының толық орын ауыстыру модулі
A) 90 м.
B) 50 м.
C)   м.
D)   м.
E) 0 м.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005, Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 9, 10
{Четверть}= 1
$$$006
Егер Жерден жіберілген жарық сәулесі 2,56 с-тан кейін қайтып оралса,Жерден Айға дейінгі ара қашықтық  (c= 3•108 м/c)
A) 3,84•108 м.
B) 3,84•107 м.
C) 38,4•108 м.
D) 3•108 м.
E) 384•107 м.
{Правильный ответ} = A
{Сложность}= B
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$007
Шығыны  20 л/с болу үшін ,радиусы 15 см түтікшеде қозғалған сұйықтықтың  жылдамдығы
A) 1 м/с.
B) 28,3 см/с.
C) 0,28 см/с.
D) 0,5 м/с.
E) 0,25 м/с.
{Правильный ответ } = B
{Сложность} = C
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс}= 10
{Четверть} = 1

$$$001
Екі автомобиль қарама-қарсы бағытта қозғалып келеді. Бірінші автомобильдің жылдамдығы 54 км/сағ, ал екіншісінікі  108 км/сағ.  Автомобильдердің салыстырмалы жылдамдығы
A) 5 м/с.
B) 10 м/с.
C) 15 м/с.
D) 20 м/с.
E) 45 м/с.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005, Физика - 10, Б. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшыбаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1

$$$001
Бір қалыпты қозғалыс болатыны
1) автомобильдің тежелген кездегі қозғалысы. 2) сағаттағы маятник қозғалысы. 3) метродағы  эскалатор қозғалысы.
A) 1,2,3.
B) 1,2.
C) 1.
D) 2.
E) 3.
{Правильный ответ} = E
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 1
$$$002
0,5 сағат уақытта  250 км ара қашықтықты ұшып өткен ұшақтың жылдамдығы
A) 138,9 м/с.
B) 13,89 м/с.
C) 138,9 км/сағ.
D) 13,89 км/сағ.
E) 1,389 м/с.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 1
$$$003
80 км жолды  160 км/сағ жылдамдықпен жүріп өткен дененің қозғалыс уақыты
A) 200 с.
B) 1800 с.
C) 2000 с.
D) 3000 с.
E) 1500 с.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 1
$$$004
Дененің қозғалыс теңдеуі x=4 - 3t түрінде берілген. Дененің бастапқы координатасы мен қозғалыс жылдамдығы
A) x0=5 м, υх=-3 м/с.
B) x0=4 м, υх=-3 м/с.
C) x0=4 м, υх=3 м/с.
D) x0=1 м, υх=-3 м/с.
E) x0=1 м, υх=3 м/с.
{Правильный ответ} = B
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1
$$$005
54 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан поездың терезесі алдында отырған жолаушы, 36 км/сағ жылдамдықпен қарсы қозғалып келе жатқан ұзындығы 150 м. Поезды көру уақыты 
A) 6 с.
B) 5 с.
C) 4 с.
D) 8 с.
E) 1 с.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1
$$$006
Жүрілген жолдың тәуелділік графигінде  t = 3 с уақыттағы велосипедшінің жылдамдығы

A) 4 м/с.
B) 2,5 м/с.
C) 10 м/с.
D) 40 м/с.
E) 5 м/с.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1
$$$007
Бірқалыпты қозғалыс кезінде үдеу.
A) а = const.
B) a = 0.
C) a > 0.
D) a < 0.
E) а ≥ 0
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 1
$$$008
Екі өзара перпендикуляр  шоссе жолдарында  жылдамдықтары 54 км/сағ және 72 км/сағ жүк және жеңіл автомашиналар бірқалыпты қозғалып келеді. Жол торабындағы кездесуден 10 мин өткен соң, олардың ара қашықтықтығы
A) 45 км.
B) 15 км.
C) 55 км.
D) 60 км.
E) 25 км.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1
$$$009
Поезд  t уақытының жартысын υ1 = 72 км/сағ жылдамдықпен,  ал екінші жартысын υ2 = 36 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Поездің орташа жылдамдығы
A) 60 км/сағ.
B) 54 км/сағ.
C) 40 км/сағ.
D) 50 км/сағ.
E) 42 км/сағ.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 1
$$$010
Автомобиль жолдың бірінші жартысында 72 км/сағ жылдамдықпен, ал екіншісінде 30 км/сағ жылдамдықпен қозғалды. Автомобильдің барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A) 50,5 км/сағ.
B) 42,4 км/сағ.
C) 40,3 км/сағ.
D) 54 км/сағ.
E) 51 км/сағ.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003, Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 7, 10
{Четверть} = 1

$$$001
18 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан велосипедші таудан түсе бастайды. Егер оның үдеуі 0,8 м/с2  болса, 6 с-тан  кейін велосипедшінің жылдамдығы
A) 86,4 м/с.
B) 135 м/с.
C) 24 м/с.
D) 2,4 м/с.
E) 9,8 м/с.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$002
Автомобиль орнынан жылжып,үдемелі түзу сызықты қозғалады. Үдеу  векторы
A) вертикаль жоғары.
B) автомобильдің қозғалысына қарсы бағытта.
C) автомобильдің қозғалысы бағытына перпендикуляр.
D) автомобильдің қозғалысымен бағыттас.
E) вертикаль төмен.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$003
Анықтамаға сәйкес тең үдемелі үдеудің формуласы.
A)  .
B)  .
C)  .
D)  .
E) 
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$004
Тең үдемелі қозғалған автомобильдің жылдамдығы 4 с уақытта  45 -тен 5 м/с-ке дейін кемиді. Автомобиль үдеуінің модулі
A) 10 м/с2.
B) 12,5 м/с2.
C) 1 м/с2.
D) 5 м/с2.
E) 25 м/с2.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$005
Автомобильдің жылдамдығы 10 с уақытта 10-нан 6 м/с-ке дейін кемиді. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік формуласы және 20 с кейінгі жылдамдығы
A) υх(t)=10-0,4t, υ=2 м/с.
B) υх(t)=10+0,4t, υ=2 м/с.
C) υх(t)=10-0,4t, υ=3 м/с.
D) υх(t)=10+0,4t, υ=3 м/с.
E) υх(t)=10-0,2t, υ=2 м/с.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$006
Материялық нүктенің жылдамдық проекциясы мына түрде өзгеретіндей болып қозғалады: υx = 2 - 3t, оның үдеуі
A) 3 м/с2.
B) -3 м/с2.
C) -5 м/с2.
D) 5 м/с2.
E) 7 м/с2.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$007
Материялық нүктенің жылдамдық проекциялары мына түрде өзгеретіндей болып қозғалады: υx = 3 + 3t; υy = 4 + 4t, оның үдеуі
A) 15 м/с2.
B) 3 м/с2.
C) 5 м/с2.
D) 4 м/с2.
E) 7 м/с2.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$008
Дене кемімелі жылдамдықпен түзусызықты қозғалады. Үдеуі 4 м/с2 .-қа тең. Уақыттың кейбір кезінде дененің жылдамдық модулі υ0=20 м/с-ке тең. Дененің  4 с-тан кейінгі жылдамдығы және дененің тоқтаған кездегі уақыты...
A) 2 м/с; 5 с.
B) 2,5 м/с; 2,5 с.
C) 2 м/с; 2,5 с.
D) 4 м/с; 2,5 с.
E) 4 м/с; 5 с.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$009
СИ жүйесіндегі үдеудің өлшем бірлігі:
A) м/мин2.
B) км/сағ2.
C) м/сағ2.
D) м/с2.
E) км/с2.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1

$$$001
Дененің қозғалыстың басынан 4 с өткеннен кейінгі жолы

A) 80 м.
B) 5 м.
C) 20 м.
D) 60 м.
E) 40 м.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 1
$$$002
Түзу сызықты қозғалған дененің үдеуі

A) 9 м/с2.
B) 6 м/с2.
C) 4,5 м/с2.
D) 18 м/с2.
E) 1,5 м/с2.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 1
$$$003
Дененің үдеуі

A) 0.
B) 4 м/с2.
C) 2 м/с2.
D) 1 м/с2.
E) 10 м/с2.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 1

$$$001
Ұшақ 216 км/сағ. жылдамдықпен ұшып,сосын 20 с уақыт бойы   9 м/с2  үдеумен қозғалады. Ұшақтың  осы уақытта ұшып өтетін ара қашықтықтығы...
A) 30 км.
B) 9 км.
C) 3000 м.
D) 300 м.
E) 900 м.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$002
Поезд  20 м/с жылдамдықпен қозғалады. Тежелгеннен соң,толық тоқтағанға дейін ол 200 м ара қашықтықты жүріп өтті. Тежелудің жүрген уақыты..
A) 2 с.
B) 10 с.
C) 20 с.
D) 5 с.
E) 25 с.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$003
Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі  υ = 5 + 4t.Орын ауыстырудың теңдеуі  s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу...
A) s(t)=5t-2t2; υ0=5 м/с;  =4 м/с2.
B) s(t)=5t+2t2; υ0=4 м/с;  =5 м/с2.
C) s(t)=5t-2t2; υ0=4 м/с;  =5 м/с2.
D) s(t)=5t+2t2; υ0=5 м/с;  =4 м/с2.
E) s(t)=5t+4t2; υ0=5 м/с;  =4 м/с2.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$004
Материялық нүктенің қозғалыс теңдеуі мына түрде  x=-3t2. Нүктенің 2с кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыруы...
A) υ =3 м/с; s=3м.
B) υ =12 м/с; s=12 м.
C) υ =-12 м/с; s=-12 м.
D) υ =-3 м/с; s=-3 м.
E) υ =12 м/с; s=-3 м.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$005
Тең үдемелі қозғалыстағы дененің жүрілген жолын анықтайтын формула:
A) S = x + x0.
B)  .
C)  .
D) S = υt.
E) S = υ0 + at.
{Правильный ответ} = B
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1

$$$001
Биіктігі 80 м көлбеу мұнарадан бастапқы жылдамдықсыз тасталған тастың құлау уақыты     (g = 10 м/с2)
A) ≈ 6 с.
B) ≈ 5 с.
C) ≈ 1 с.
D) ≈ 4 с.
E) ≈ 10 с.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$002
Дене 80 м биіктіктен еркін құлайды. Оның құлауының соңғы  секундындағы орын ауыстыруы    (g = 10 м/с2)
A) 35 м.
B) 30 м.
C) 50 м.
D) 32 м.
E) 12 м.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$003
Дене 30 м/с жылдамдықпен   вертикаль жоғары лақтырылған. Ауаның кедергісін ескермегенде , дененің  Жерге құлайтын жылдамдығы...
A) 60 м/с.
B) 15 м/с.
C) 30 м/с.
D) 20 м/с.
E) 2 м/с.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$004
2000 м биіктіктен құлаған дененің, соңғы 100 м ушып өтетін уақыты
A) 2 с.
B) 0,5 с.
C) 5 с.
D) 4,9 с.
E) 9,8 с.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1

$$$001
Вентилятор қалақшаларының  бұрыштық айналу жылдамдығы  6,28 рад/с.
30 минуттағы айналым саны
A) 1600
B) 160
C) 300
D) 1800
E) 460
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$002
8π с-1 бұрыштық  жылдамдықпен айналған маховиктің  1000 айналымды жасайтын уақыты
A) 25 с.
B) 250 с.
C) 2,5 с.
D) 2 мин.
E) 12 мин.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$003
Радиусы 4 м бір қалыпты айналған дөңгелектің бетіндегі материялық нүкте
4 м/с жылдамдықпен қозғалады. Материялық нүктенің үдеуі
A) 4 м/с2.
B) 1 м/с2.
C) 9,8 м/с2.
D) 14 м/с2.
E) 4,9 м/с2.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$004
Шеңбер бойымен қозғалыстағы сызықтық және бұрыштық жылдамдықты байланыстыратын формула:
A)  .
B)  .
C)   = ωR.
D)  .
E)  .
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1

$$$001
Массасы 15 кг жүкті 0,3 м/с2  үдеумен көтеру үшін қажет күш  (g = 10 )
A) 0,45 Н.
B) 5 Н.
C) 45 Н.
D) 50 Н.
E)  154,5 Н.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$002
Санақ жүйесі лифтімен тығыз байланысты. Төменде келтірілген жағдайлардың ішіндегі инерциалды санақ жүйесі:
Лифт: 1) еркін құлайды; 2) бір қалыпты жоғары қозғалады; 3) үдемелі жоғары қозғалады; 4) баяу жоғары қозғалады; 5) бір қалыпты төмен қозғалады.
A) 1,2.
B) 1,3.
C) 2,4.
D) 2,5.
E) 1,2,3.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$003
Денедегі барлық күштер теңестірілген . Осы дененің қозғалыс  траекториясы:
1) парабола; 2)түзу; 3) шеңбер; 4) эллипс; 5) винттік сызық .
A) 1.
B) 3.
C) 4.
D) 2.
E) 5.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$004
Дене массасының көлемге қатынасы
A) Ауырлық күш.
B) Қысым.
C) Салмақ.
D) Тығыздық.
E) Ұзындық .
{Правильный ответ} =  D
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 7
{Четверть} = 2
$$$005
Бірдей қалыңдықтағы бес  пластинаның тығыздықтары бірдей (сурет). Ең үлкен массалы  пластинка

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E)  5.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 7
{Четверть} = 2
$$$006
Арқан тарту жарысына 4 адам қатысады. Олардың екеуі  F1=250 Н және F2=200 Н күштерді түсіріп оң жаққа,қалған екеуі  F3=350 Н және F4=50 Н күштерді түсіріп, сол жаққа тартады. Тең әсерлі күш және арқанның қозғалу бағыты:
A) 850 Н, оңға.
B) 450 Н, оңға.
C) 350 Н, солға.
D) 100 Н, солға.
E)  50 Н, оңға.
{Правильный ответ} = E
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 7
{Четверть} = 2
$$$007
20 Н күш әсер еткен дене 2,5 м/с2 үдеумен қозғалады. Дененің массасы
A) 8 кг.
B) 0,8 кг.
C) 50 кг.
D) 25 кг.
E) 10 кг.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$008
Ньютонның үшінші заңы:
A)  .
B)  .
C)  .
D)  .
E)  .
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$009
Массасы 4 кг, 2 Н күш әсер ететін дененің қозғалысы мен жылдамдығы:
A) Бір қалыпты, 2 м/с жылдамдықпен.
B) Бір қалыпты, 0,5 м/с жылдамдықпен.
C) Тең үдемелі, 2 м/с2 үдеумен.
D) Тең үдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен.
E) Тең үдемелі, 8 м/с2үдеумен.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$010
F1, F2, F3, F4 (суретте) күштерін қосудың  ОX  осіне проекциясы

A) 1 кН.
B) 2 кН.
C) 3 кН.
D) 4 кН.
E) 5 кН.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$011
Жылдамдығы 200 м/с массасы 160 г оқ бөгетке тиді және тоқтағанға дейін
16 см өтті. Оқтың кедергі күші
A 20 кН.
B) 30 кН.
C) 10 кН.
D) 40 кН.
E) 50 кН
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=В
{Учебник}=Жоғары оқу орындарына түсушілерге арналған оқулық-тест, А.Түсіпжанов, 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$012
Дене үш күштің әсерінен тепе-теңдік қалпын сақтап тұр. 6 Н –ға тең бір күш шығысқа, 3 Н –ға тең екінші күш солтүстік – шығысқа қарай 600 бұрыш жасай әсер етеді. Үшінші күштің модулі мен бағыты
A) 79 Н, оңтүстік батысқа
B) 7,9 Н, оңтүстік батысқа
C) 17,9 Н, оңтүстік батысқа
D) 1,79 Н, оңтүстік батысқа
E) 0,79 Н, оңтүстік батысқа
{Правильный ответ}=В
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика есептерінің жинағы, А.П.Рымкеевич, 1998
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$013
Массасы 1500 кг автомобиль 0,5 м/с2 удеумен горизонталь бағытта қозғала бастады. Қозғалысқа кедергі жасайтын күш 500 Н –ға тең. Қозғалтқыштың өндіретін тарту күші
A) 1250 Н.
B) 1520 Н.
C) 250 Н.
D) 1550 Н.
E) 125 Н.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=В
{Учебник}=Физика есептерінің жинағы, А.П.Рымкеевич, 1998
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$014
Массасы 200 г денені 1,5 м/с2 үдеумен қозғалысқа түсіретін күш
A) 7,5 Н.
B) 300 Н.
C) 0,3 Н.
D) 75 Н.
E) 0,03 Н.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= A
{Учебник}=Физика есептерінің жинағы, А.П.Рымкеевич, 1998
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$015
Массасы 1,5 т автобус орнынан 1,5 кН тарту күшінің әрекетінен қозғалады. Егер автобусқа әрекет ететін кедергі күш 450 Н болса, онда оның үдеуі
A) 1,3 м/с2.
B) 13 м/с2.
C) 1,75 м/с2.
D) 0,7 м/с2.
E) 0,07 м/с2.
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика есептерінің жинағы, А.П.Рымкеевич, 1998
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$016
Массасы 50 кг хоккейші массасы 2 кг шарды өзінен 20 Н күшпен итереді. Бұл кезде адам мен шардың алатын үдеулері
A) - 4 м/с2; 10 м/с2.
B) - 0,4 м/с2; 0,1 м/с2.
C)  0,04 м/с2; 0,1 м/с2.
D) - 0,4 м/с2; -10 м/с2.
E) - 0,4 м/с2; 10 м/с2.
{Правильный ответ}= E
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика есептерінің жинағы, А.П.Рымкеевич, 1998
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$017
Лифт табанында массасы 20 кг жүк жатыр. Лифт 2 м/с2 үдеумен жоғары қарай қозғалады. Жүктің лифт табанына түсіретін күші     (g = 10 м/с2)
A) 240 Н.
B) 340 Н.
C) 140 Н.
D) 440 Н.
E) 540 Н.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика есептерінің жинағы, А.П.Рымкеевич, 1998
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$018

0

4

Суға батырылған дененің   бөлігі судың бетіне шығатын болса, дененің тығыздығы
( )
A) 750 кг/м3.
B) 500 кг/м3.
C) 250 кг/м3.
D) 400 кг/м3.
E) 1000 кг/м3.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=B
{Учебник}= Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
Класс}=9
{Четверть}=11

$$$019
Дененің   бөлігі сұйықтық бетінде болса, сұйықпен дене тығыздығының қатынасы
A)  .
B)  .
C)  .
D)  .
E)  .
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}= Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$020
Аралық бұрыштары 1200 болатын, бір нүктеге түсірілген модулі 10 Н-ға тең,  екі бірдей күштердің әсері, үшінші күштің әсерімен теңеседі. Үшінші күштің модулі
A) 15 Н.
B) 20 Н.
C) 7 Н.
D) 5 Н.
E) 10 Н.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}= Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$021
Бір нүктеге түсірілген модулдері 120 Н-ға тең екі бірдей күштердің әсері, модулі 207,6 Н үшінші күштің әсерімен теңеседі. Алғашқы екі күштің аралық бұрыштары мәні
A) 450.
B) 900.
C) 600.
D) 300.
E) 00.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}= C
{Учебник}= Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$022
50 Н күш 900 бұрыш арқылы екінші күшпен әсерлесіп, модулі 130 Н болатын үшінші күштің әсерімен теңеседі. Барлық күштер бір нүктеге түсірілген. Екінші күштің модулі
A) 180 Н.
B) 80 Н.
C) 100 Н.
D) 120 Н.
E) 60 Н.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= B
{Учебник}= Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$023
Массасы 5 кг снаряд 800м/с жылдамдықпен ұзындығы 3,2 м қару ұнғысынан ұшып шықты. Снарядқа берілетін қысым күшінің мәні
A) 4000 Н.
B) 9 кН.
C) 500 кН.
D) 16 кН.
E) 2000 Н.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$024
Массасы 1,5 кг дене   қозғалыс теңдеуімен қозғалады. Денеге әсер ететін күш
A) 1,2 Н.
B) 0,6 Н.
C) 3 Н.
D) 1,5 Н.
E) 0,4 Н.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$025
24 Н күштің әсерінен қозғалатын дененің қозғалыс теңдеуі берілген:   Осы дененің массасы
A) 24 кг.
B) 16 кг.
C) 72 кг.
D) 40 кг.
E) 8 кг.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$026
Массасы 400 г тыныштықтағы доп 2кН күштің әсерінен 15 м/с жылдамдық ала қозғалды. Соққының созылу уақыты
A) 0,3 мс.
B) 1,2 с.
C) 5 мкс.
D) 0,8 с.
E) 1,6 с
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=A
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$027
Массасы 60 кг дене екі түрлі күштің әсерінен қозғалады: Шамасы 60 Н, бірінші әсер етуші күш дененің орын ауыстыруына қарсы, екінші 150 Н күш орын ауыстыру бағытымен  600 бұрыш жасай бағытталған.  Осы дененің үдеуі
A) 6 м/с2.
B) 0,25 м/с2.
C) 1 м/с2.
D) 15 м/с2.
E) 3 м/с2.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$027
Көлемі 0,02 м3 денеге 20 Н күш әсер етіп 0,5 м/с2 үдеу береді. Дененің тығыздығы
A) 800 кг/м3.
B) 500 кг/м3.
C) 2000 кг/м3.
D) 1000 кг/м3.
E) 400 кг/м3.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$029
Тығыздығы 2500 кг/м3 дене суға толығымен батырылған. Осы дененің үдеуі ( )

A) 6 м/с2.
B) 2,5 м/с2.
C) 10 м/с2.
D) 1,5 м/с2.
E) 12,5 м/с2.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$030
Глицеринге батырылған дененің удеуі 2 м/с2. Осы дененің тығыздығы
( )
A) 1540 кг/м3.
B) 2540 кг/м3.
C) 1240 кг/м3.
D) 760 кг/м3.
E) 1575 кг/м3.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$031
Тығыздығы 2700 кг/м3 дене  6,3 м/с2 удеумен сұйықтыққа батырылған. Сұйықтың тығыздығы     
( )
A) 6300 кг/м3.
B) 1000 кг/м3.
C) 630 кг/м3.
D) 2070 кг/м3.
E) 3600 кг/м3.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$001
Плутонның Күннен арақашықтығы жердігіне қарағанда 40 есе үлкен болса, Плутон  мен Күннің арасындағы тартылыс күшінің Жер мен Күннің арасындағы тартылыс күшіне қатынасы. Плутон мен Жердің массасын  жуықтап бірдей деп есептеңдер.
A) 1400 есе.
B) 120 есе.
C) 1600 есе.
D) 160 есе.
E) 1200 есе.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$002
М массалы планетаның айналасында, массасы  m серігі қозғалады. Осы кездегі серіктің планетаға гравитациялық тартылыс күші
A) М массасына тура пропорционал және m-ға тәуелді емес.
B) m массасына тәуелді емес және М-ға тәуелді емес.
C) Мm массалар көбейтіндісіне тура пропорционал.
D) М/m массалар қатынасына тура пропорционал.
E) М-ға да, m-ге де тәуелді емес.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$003
Массалары m, 2m және 3m үш  дене суретте көрсетілген ара қашықтықпен бір түзудің бойында орналасқан. Денелер арасындағы гравитациялық тартылыс күші

A) 1 және 2 минимал.
B) 1 және 3 минимал.
C) 2 және 3 минимал.
D) 1 және2, 1 және 3, 2 және 3 бірдей.
E) 2 және 3 максимал.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$004
Массасы 8 т ғарыш кемесі  массасы 20 т орбиталық ғарыш бекетіне  100 м ара қашықтыққа жақындайды. Олардың өзара тартылыс күші (G = 6,67∙10-11  )
A) 1 кН.
B) 1 мкН.
C) 10 мкН.
D) 10 кН.
E) 100 Н.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$005
Өзара әсерлескен, массалары екі есе артқан екі дененің тартылу күші
A) 2 есе артады.
B) 2 есе кемиді.
C) 4 есе артады.
D) 4 есе кемиді.
E) өзгереді.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$006
Өз-ара әсерлескен екі дене арасындағы қашықтықты 2 есеге арттырған кездегі денелердің тартылу күші
A) 8 есе артады.
B) 2 есе кемиді.
C) 2 есе артады.
D) 4 есе кемиді.
E) 4 есе артады.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$007
Бүкіләлемдік тартылыс заңының формуласы
A)   
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=A
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$008
Юпитердің массасы Жердің массасынан 317 есе артық, ал радиусы жер радиусынан 11 есе артық. Юпитердегі еркін түсу удеуі
( )
A)  317 м/с2.
B)  26,2 м/с2.
C)  11 м/с2.
D)  121 м/с2.
E)  28,8 м/с2.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$009
Жердің центрінен бастапқы арақашықтықтағы жерге тартылу күші 36 есе кем болатын қашықтық  (Жер радиусы – Rж) 
A) 36 Rж.
B) 18 Rж.
C) 9 Rж.
D) 6 Rж.
E) 12 Rж.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$010
Массасы 1 кг дене Ай бетіне 1,63 Н күшпен тартылады. 20,375 м  биіктіктен дененің Ай бетіне қўлау уақыты
A) 12,5 с.
B) 10 с.
C) 20 с.
D) 5 с.
E) 4 с.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$011
Массалары   кг және    кг денелер 13,34 мН күшпен тартылады.  Осы денелер арасындағы ара қашықтық
( )
A) 96 м.
B) 1 км.
C) 400 м.
D) 4800 м.
E) 200 м.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$012
10 м арақашықтықтан массалары бірдей денелердің өз-ара тартылыс күші
26,68 мН. Денелердің массалары
( )
A) 200 т.
B) 100 т.
C) 400 т.
D) 266 т.
E) 133 т.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$013
Жерге тартылу күші алғашқы мәнінен 81% -ға өзгеретін биіктік
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$014
Жерге тартылу күші бастапқы жағдайынан 0,25Rж  биіктіктегі  қўрайтын бөлігі
A) 75%.
B) 25%.
C) 50%.
D) 64%.
E) 48%.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=

$$$015
Жер бетінде еркін түсу үдеу модулі анықталатын формула
A) 
B) 
C)   
D) 
E) 
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=A
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=

$$$016
Екі дененің ара қашықтығын 100 м –ге арттырғанда тартылыс күші 1,44 есе кеміді. Денелер арасындағы бастапқы ара қашықтықтың мәні
A) 1440 м.
B) 144 м.
C) 500 м.
D) 1000 м.
E) 600 м.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$017
Екі дененің ара қашықтығы 60 м –ге кемігенде тартылыс күші 69% -ке артады. Денелер арасындағы бастапқы ара қашықтықтың мәні
A) 360 м.
B) 630 м.
C) 690 м.
D) 130 м.
E) 260 м.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$018
Белгілі бір ара қашықтықта массалары бірдей денелер өз-ара тартылады. Егер бір дененің массасын 200 кг-ға артырсақ, олардың тартылыс күші 3 есе артады (сол ара қашықтықта). Бастапқы массасының мәні.
A) 100 кг.
B) 200 кг.
C) 400 кг.
D) 50 кг.
E) 300 кг.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$019
Белгілі бір ара қашықтықта массалары бірдей денелер өз-ара тартылады. Егер бір дененің массасын 300 кг-ға кемітсек, олардың тартылыс күші 15%-ке кемиді (сол ара қашықтықта). Бастапқы массасының мәні.
A) 345 кг.
B) 3000 кг.
C) 2000 кг.
D) 4500 кг.
E) 200 кг.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$020
100 м  ара қашықтағы екі дененің тартылыс күші  . Егер ара қашықтықты 50 м-ге арттырсақ, онда тартылыс күшінің мәні
A)  .
B)  .
C)  .
D)  .
E)  .
{Правильный ответ}=C
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$021
Екі дене 400 м қашықтықта өз-ара тартылады. Егер қашықтықты 100 м-ге артырсақ, онда оның тартылыс күші
A) 30%-ке кемиді.
B) 40%-ке кемиді.
C) 40%-ке артады.
D) 36%-кемиді.
E) 36%-ке артады.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$022
Массалары 400 кг екі дене өз-ара тартылады. Егер біреуінің массасын 100 кг-ға арттырса, сол қашықтықтағы олардың тартылыс күші
A) 2 есе артады.
B) 1,25 есе кемиді.
C) 4 есе артады..
D) 4 есе кемиді.
E) 1,25 есе артады.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$023
Массалары 2500кг екі дене өз-ара тартылады. Егер біреуінің массасын 500 кг-ға кемітсе, сол қашықтықтағы олардың тартылыс күші
A) 25% -ке кемиді.
B) 20%-ке артады.
C) 20%-ке кемиді.
D) 40%-ке артады.
E) 40%-ке кемиді.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$001
Массасы 50 кг жүкті 2 с-та арқанның көмегімен 10 м биіктікке  вертикаль жоғары тең үдемелі көтереді. Арқанның тартылу күші   (g = 10 м/с2)
A) 650 Н.
B) 750 Н.
C) 98 Н.
D) 20 Н.
E) 400 Н.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = C
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$002
Массалары 150 кг жолаушылардың   лифт еденіне түсіретін қысым күші. Лифт 0,6 м/с2 үдеумен төмен түсіп келеді.    (g = 10 м/с2)
A) 1410 Н.
B) 1590 Н.
C) 1500 Н.
D) 1670 Н.
E) 1300 Н.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$003
Массалары 150 кг жолаушылардың лифт еденіне түсіретін қысым күші.
Лифт 0,6 м/с2 үдеумен жоғары көтеріліп барады.
A) 1410 Н.
B) 1590 Н.
C) 1500 Н.
D) 1670 Н.
E) 1300 Н.
{Правильный ответ} = B
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$004
Массалары 150 кг жолаушылардың лифт еденіне түсіретін қысым күші.
Лифт бір қалыпты қозғалады.     (g = 10 м/с2)
A) 1410 Н.
B) 1590 Н.
C) 1500 Н.
D) 1670 Н.
E) 1300 Н.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1
$$$005
Ұшақ  радиусы R=255 м «өлі тұзақ» жасап жүр. Ұшқыш креслосына бекітілген белдігіне асылып қалмас үшін,тұзақтың ең жоғарғы нүктесінде ұшақтың ие болатын  ең аз жылдамдығы
A) ≈ 60 м/с.
B) ≈ 150 м/с.
C) ≈ 50 м/с.
D) ≈ 5 м/с.
E) ≈ 55 м/с.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = C
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 1

$$$001
Жаңбыр тамшысын Жерге құлататын күш
A) серпімділік күші.
B) үйкеліс күші.
C) ауырлық күші.
D) кулондық күш.
E) кері итеруші күш.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005, Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 9,10
{Четверть} = 2
$$$002
Егер Айдағы еркін түсу үдеуі 1,6 м/с2 болса, ал Айдың радиусы 1700 км болса, онда Айдағы бірінші ғарыштық жылдамдық
A) 1,65 км/с.
B) 16,5 км/с.
C) 0,165 км/с.
D) 165 км/с.
E) 1,65 м/с.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005, Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 9,10
{Четверть} = 2
$$$003
Садақтан вертикаль жоғары атылған жебе 5,6 с кейін кері қайтып оралды. Садақ жебесінің көтерілу биіктігі және атылған жылдамдығы (g = 9,8 м/с2)
A) 20 м, 40 м/с.
B) 50,5 м, 50 м/с.
C) 50 м/с, 20 м.
D) 38,4 м, 27,4 м/с.
E) 27,4 м, 38,4 м/с.
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$004
Биіктігі 6 м ағаштан алма құлап түсті. Оның құлау уақыты және жерге түсу жылдамдығы  (Ауа кедергісін ескермеңдер)   (g = 10 м/с2)

A) 1,1 с, 11 м/с.
B) 2,2 с, 22 м/с.
C) 22 с, 2,2 м/с.
D) 11 с, 1,1 м/с.
E) 33 с, 3,3 м/с.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= В
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$001
Қатаңдық  коэффициенті 100 Н/м серіппені 0,01 м-ге созатын күш
A) 100 Н.
B) 50 Н.
C) 1 Н.
D) 5 Н.
E) 10 Н.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 2
$$$002
F=3 Н  күштің әсерінен  6 см-ге ұзарған серіппенің қатаңдығы
A) 10 Н/м.
B) 1 Н/м.
C) 0,5 Н/м.
D) 5 Н/м.
E) 50 Н/м.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 2
$$$003
Қатаңдығы 300 Н/м  серіппе 50 мм-ге созылды. Осындай деформацияға ұшыратқан жүктің массасы   (g = 10 )
A) 0,5 кг.
B) 0,2 кг.
C) 1,5 кг.
D) 2 кг.
E) 4 кг.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 2
$$$004
Горизонталь жолда бір қалыпты қозғалған тепловоздың тартылыс күшін анықта, үйкеліс коэффициенті 0,003. Тепловоздың рельске түсіретін қысым күші 25•106 Н.
A) 75 кН.
B) 7,5 Н.
C) 7,5 кН.
D) 75 Н.
E) 750 Н.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 2
$$$005
Массасы 0,1 кг білеушені динамометрдің көмегімен столдың горизонталь бетінде бір қалыпты тартамыз. Динамометрдің көрсетуі 0,4 Н. Сырғанаудың үйкеліс коэффициенті     (g = 10 м/с2)
A) 0,25.
B) 0,4.
C) 0,2.
D) 2,5.
E) 0,5.
{Правильный ответ} = B
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 2
$$$006
Автомобиль горизонталь жолмен қозғалып келеді. Үйкеліс коэффициенті  0,2.  Двигательді өшіргеннен кейін 4 с өткен соң, оның жылдамдығы екі есе кемиді.  Автомобильдің бастапқы жылдамдығы.
A) 9,8 м/с.
B) 13 м/с.
C) 16 м/с.
D) 19,6 м/с.
E) 22 м/с.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 2
$$$007
Қатандығы 400 Н/м металл сымға ілінген, массасы 3 кг дене вертикаль жоғары 2 м/с2 үдеумен қозғалады. Сымның созылуы
( )
A) 7,5 см.
B) 9 см.
C) 6 см.
D) 24 см.
E) 12 см.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$008
Қатандығы 0,3 кН/м  трос массасы 2 кг денені тең үдеуімелі вертикаль жоғары көтерілгенде 4 см – ге созылады. Дененің үдеуі
( )
A) 2 м/с2.
B) 6 м/с2.
C) -4 м/с2.
D) 12 м/с2.
E) -8 м/с2.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$009
Көтергіш кран тросы массасы 600 кг денені,  3 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтерілгенде 10 см – ге созылады. Тростың қатаңдығы
( )
A) 18 кН/м.
B) 60 кН/м.
C) 30 кН/м.
D) 78 кН/м.
E) 20 кН/м.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$010
Қатандығы 20 кН/м көтергіш кранмен жүкті 2 м/с2 үдеумен көтерілгенде трос 12 см – ге созылады. Жүк массасы
( )
A) 600 кг.
B) 300 кг.
C) 400 кг.
D) 240 кг.
E) 200 кг.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$011

Қатаңдықтары бірдей k тізбектей жалғанған 4 серіппенің жалпы қатаңдығы
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$012
Массасы 50 кг жүкті вертикаль жоғары үдемелі көтергенде, оның салмағы
100 Н-ға артты, трос 6 см –ге созылды. Тростың қатаңдығы
( )
A) 10 кН/м.
B) 6 кН/м.
C) 50 кН/м.
D) 48 кН/м.
E) 30 кН/м.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$013
Массасы 120 г хоккей шайбысы  15 м/с жылдамдықпен қақпа торына соғылды.Тор шайба бағытымен 5 см – ге созылды. Қақпа торында пайда болған серпімділік күшінің мәні
( )
A) 750 Н.
B) 600 Н.
C) 270 Н.
D) 240 Н.
E) 500 Н.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$014
Массасы 160 г хоккей шайбысы  20 м/с жылдамдықпен қақпа торына соғылды.Тор шайба бағытымен 8 см – ге созылды. Қақпа торының қатандығы
( )
A) 16 кН/м.
B) 12,8 кН/м.
C) 20 кН/м.
D) 10 кН/м.
E) 4 кН/м.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$015
4,05 м биіктіктен массасы 3 кг дене вертикаль орналасқан серіппеге құлағанда 10 см-ге сығады. Серіппеге қатандығы
( )
A) 12,15 кН/м.
B) 13,05 кН/м.
C) 30 кН/м.
D) 40,5 кН/м.
E) 24,3 кН/м.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$016
3,2 м биіктіктен массасы 2 кг дене вертикаль орналасқан серіппеге құлағанда,  орташа мәні 0,8 кН серпінділік күшін тудырады. Серіппенің сығылуы
( )
A) 8 см.
B) 16 см.
C) 6,4 см.
D) 1,6 см
E) 4 см.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$017
Серіппеге ілінген массасы 3 кг жүк, оны 1,5 см созады. Егер 4 кг жүк ілінсе, онда оның созылуы
A) 6 см.
B) 4,5 см.
C) 4 см.
D) 2 см.
E) 12 см.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$018
Серіппеге массасы 20 кг жүк ілгенде, оның ұзындығы 12 см, ал 50 кг жүк ілгенде 15 см болса, онда оның бастапқы ұзындығының мәні
A) 10 см.
B) 8 см.
C) 11,5 см.
D) 10,5 см.
E) 9 см.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$019
Шаңғышы көлбеу жазықтық табанындағы 15 м/с  жылдамдығымен, жолдың қалған бөлігін 20 с уақытта сырғанайды. Шаңғышының қармен сырғанау коэффициенті
( )
A) 0,075
B) 0,03
C) 0,15
D) 0,005
E) 0,02
{Правильный ответ}=A
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$020
Үйкеліс коэффициенті  0,3, массасы 20 кг жүкті көкжиек жазықтық бойымен  100 Н күш әсер ете қозғайды.  Жүк үдеуінің мәні
( )
A) 5 м/с2.
B) 6 м/с2.
C) 3 м/с2.
D) 2 м/с2.
E) 4 м/с2.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$021
Үйкеліс коэффициенті  0,46, массасы 20 кг жүкті көлбеулік бұрышы  300 жазықтық бойымен  0,6 м/с2 үдеу бере тартса, қозғалыс бағытымен әсер ететін күштің мәні
( ;  )
A) ≈60 Н.
B) ≈230 Н.
C) ≈200 Н.
D) ≈300 Н.
E) ≈120 Н.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$022
54 км/сағ жылдамдықпен көкжиекке  600 бұрышпен бұрыла қозғалған  мотоциклшінің сызған дөңгелегінің радиусы
( ; )
A)  40 м.
B)  10 м.
C)  30 м.
D)  15 м.
E)  20 м.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C*
{Учебник}= Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$023
Конькиші көкжиекке  600 бұрыш жасай радиусы 20 м дөңгелек сыза қозғалды. Оның жылдамдығы
( ; )
A)  25 м/с.
B)  11 м/с.
C)  5 м/с.
D)  15 м/с.
E)  19 м/с
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= C*
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$024
Үйкеліс коэффициенті 0,2 дене, көлбеулік бұрышы 300 көлбеулік жазықтық бойымен 2 с сырғанай түседі. Дененің көлбеу жазықтық табанындағы жылдамдығы  (g = 10м/с2; sin300 = 0,5;  cos300 = 0,87)
A) 10 м/с.
B) 0,4 м/с.
C) 6,54 м/с.
D) 0,5 м/с.
E) 0,866 м/с.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$025
Көкжиеке 450 бұрыш жасай орналасқан көлбеу жазықтық бойымен 152 Н күш жұмсай бірқалыпты сүйрей қозғаған жүктін массасы 
(үйкеліс коэффициенті 0,3; g = 10м/с2;  sin450 = 0,7;  cos450 = 0,7)
A) ≈7,5 кг.
B) ≈30 кг.
C) ≈46 кг.
D) ≈28 кг.
E) ≈14 кг.
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$026
Массасы 174 кг жәшікті еденмен жіп арқылы көкжиекке 300 бұрыш жасай бірқалыпты тартады. Жүктің еденмен үйкеліс коэффициенті 0,25. Жүкті тарту күші
( ; sin300 = 0,5;  )
A) ≈87 Н.
B) ≈250 Н.
C) ≈80 Н.
D) ≈500 Н.
E) ≈696 Н.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$027
Массасы 1,5 т автомобиль көлбеулік бұрышы 300 жолмен жоғары қарай 15 кН тарту күші әрекетінен 0,5 м/с2 үдеу алып қозғалды. Автомобиль дөңгелегінің жолмен үйкеліс коэффициенті
( ; )
A) 0,1.
B) 0,45.
C) 0,3.
D) 0,2.
E) 0,52.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$028
Массасы 4 т автомобиль 0,2 м/с2 үдеумен тауға көтеріліп барады. Егер   = 0,02 және кедергі коэффициенті 0,04 болса, тарту күшінің мәні  ( )
A) 50 Н.
B) 32 Н.
C) 3,2 Н.
D) 52 Н.
E) 5,2 Н.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}= C*
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$001
Қысым анықталатын  формула:
A)  .
B)  .
C)  .
D)  .
E)  .
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$002
Шынжыр табанының ауданы 1,5 м2 массасы 60 т  танктың Жерге түсіретін қысымы
A) 2•104 Па.
B) 4•107 Па.
C) 2•108 Па.
D) 2•103 Па.
E) 4•105 Па.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$003
Ауданы 50 см2  цилиндр пішінді 2 л су құйылған ыдыстың түбіне түсіретін судың қысымы     ( )
A) 5•102 Па.
B) 5•103 Па.
C) 4•102 Па.
D) 4•104 Па.
E) 4•103 Па.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$004
Столда сіріңке қорабы жатыр.Оны аударып қырынан қойды. Осы кезде қораптың беттескен ауданы 2,2 есе кемиді.Оның столға түсіретін қысымы
A) өзгермейді.
B) 2,2 есе кемиді.
C) 2,2 есе артады.
D) 22 есе кемиді.
E) 22 есе артады.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$005
Бөлменің еденіне түсетін атмосфералық қысым  400 кПа.Бөлменің төбесі мен қабырғасына түсіретін атмосфералық қысым.
A) 400 кПа  қабырға мен төбеге.
B) 400 кПа қабырғаға, 0 төбеге.
C) 0 қабырғаға, 400 кПа төбеге.
D) 0 қабырғаға және 200 кПа төбеге.
E) 200 кПа қабырғаға, 0 төбеге.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$006
Тығыздығы 1000 кг/м3 сұйықтықтың ішіндегі, 200 мм тереңдіктегі қысымы.
A) 200 Па.
B) 20 Па.
C) 2000 Па.
D) 20000 Па.
E) 2 Па.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$007
Әр түрлі пішінді төрт ыдыста су құйылған, судың деңгейлері бірдей (сурет). Сұйықтың ыдыс түбіне түсіретін қысымын салыстыр.

A) 1-ыдыста көп.
B) 2-ыдыста көп.
C) 3-ыдыста көп.
D) 4-ыдыста көп.
E) Төрт ыдыста бірдей.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$008
Суретте көрсетілген гидравликалық машинаның кіші поршеніне 50 Н күш әсер етеді. Үлкен поршеннің әсер ету күші.

A) 100 Н.
B) 10000 Н.
C) 2000 Н.
D) 10 Н.
E) 400 Н.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$009
Атмосфералық қысым  750 мм.сын.бағ. тең. Торричелли түтікшесіндегі сынап бағанының биіктігі.
A) 500 мм.
B) 1000 мм.
C) 750 мм.
D) 800 мм.
E) 650 мм.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$010
Платформадағы барометр 863 мм.сын.бағ, метроға кіре берістегі қысым 760 мм.сын.бағ. көрсетіп тұрса, метро бекетінің орналасу  тереңдігі.   (1 мм. сын.бағ – 12 м)
A) 1000 м.
B) 760 м.
C) 1236 м.
D) 863 м.
E) 1023 м.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$011
В гидравликалық престің ауданы 1 см2 кіші поршеніне 10 Н күш әсер етеді. Ауданы 0,1 м2  үлкен поршеньге әсер ететін күш.
A) 10000 Н.
B) 1000 Н.
C) 100 Н.
D) 10 Н.
E) 1 Н.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$012
Металл білеушені сұйықтыққа батырамыз(сурет). Білеушенің 1, 2, 3 жағдайындағы кері итеруші күштерін салыстыр.

A) F3 < F1; F2 = F1.
B) F1 = F2 = F3.
C) F1 > F2 > F3.
D) F3 > F1; F2 = F1.
E) F1 > F2 > F3.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$013
Кіші поршеньге 40 Н күш әсер етеді. Гидравликалық машинаның күштен 20 есе ұтыс беретін үлкен поршеніне әсер ететін күш.
A) 800 Н.
B) 2 Н.
C) 20 Н.
D) 40 Н.
E) 80 Н.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$014
Гидравликалық машинада күштен ұтыс алу мынаған тәуелді.
A) машинаны толтыратын сұйықтың тегіне.
B) поршеньге түсірілген күшке.
C) кіші поршеннің ауданына.
D) үлкен поршеньнің ауданына.
E) үлкен және кіші поршеннің аудандарының қатынасына.
{Правильный ответ} = E
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$015
Суға батырылған шыны шарға 2500 Н Архимед күші әсер етеді.Осы шардың көлемі.... (ρсу = 1000 кг/м3;  g = 10 м/с2 ).
A) 0,25 м3.
B) 2,5 м3.
C) 0,1 м3.
D) 1 м3.
E) 0,025 м3.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$016
Мына жағдайда ауа шарына әсер ететін кері итеруші күш үлкен
1) Жердің бетінде ; 2) 100 м биіктікте; 3) 200 м биіктікте.
A) 3.
B) 2.
C) 1.
D) 1,2.
E) 2,3
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$017
Ұшының ауданы 0,0003см2 ине күй табақ инесі ойнағанда 0,27 Н күш түсіреді. Иненің түсіретін қысымы
A) 9 МПа
B) 71 мкПа
C) 90 кПа
D) 990 Па
E) 9000 Па
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия.Есептер жинағы, В.И.Кем, Б.А.Кронгарт,2003ж
{Класс}=7
{Четверть}=3
$$$018
Салмағы 45кН асфальт төсеуге қолданылатын каток жерге 300кПа қысым түсіреді. Каток тірегінің ауданы
A) 0,17м2
B) 0,18м2
C) 0,16м2
D) 0,14м2
E) 0,15м2
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия.Есептер жинағы,В.И.Кем,Б.А.Кронгарт,2003ж
{Класс}=7
{Четверть}=3

$$$001
Денеге 30 Н күш әсер етіп, ол күштің әсер ету бағытында 2 м орын ауыстырады. Күштің жұмысы.
A) 120 Дж.
B) 15 Дж.
C) 60 Дж.
D) 80 Дж.
E) 30 Дж.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$002
400 м/с жылдамдықпен ұшқан оқ валға тиіп, аялдамаға дейін 0,5 м жүріп өтеді. Массасы 24 г оқтың қозғалысына валдың жасаған кедергі күші.
A) 38 кН.
B) 3,8 кН.
C) 3,8 Н.
D) 380 Н.
E) 0,38 кН.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$003
Массасы 5 кг жүк белгілі бір биіктіктен еркін құлап Жердің бетіне 2,5 с жетеді. Ауырлық күшінің жұмысы.      (g = 10 м/с2)
A) ≈ 1,6 кДж.
B) ≈ 14 кДж.
C) ≈ 40 кДж.
D) ≈ 15 кДж.
E) ≈ 150 кДж.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$004
Суэлектростанциядағы плотинаның биіктігі 12 м, су ағынының қуаты          3 МВт. Плотинадан 1 минутта құлайтын су көлемі.   ( )
A) 36 м3.
B) 300 м3.
C) 3000 м3.
D) 1500 м3.
E) 150 м3.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$005
Штангист  штанганы көтергенде 2 с-та 5 кДж жұмыс жасайды. Осы кезде қуат.
A) 25 Вт.
B) 2,5 кВт.
C) 450 кВт.
D) 4,5 Вт.
E) 1000 Вт.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$006
Тарту күші 6 кН трактор жер жыртқанда 1,5 м/с жылдамдықпен қозғалады. Трактордың қуаты.
A) 9000 Вт.
B) 90 Вт.
C) 100 кВт.
D) 4 кВт.
E) 400 Вт.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$007
Екі ер бала бір бірін қуып ,баспалдақпен жүгіріп үйдің екінші қабатына бірдей көтерілді. Бірінші баланың массасы екіншісінің массасынан кіші. Олардың қуаттары.
A) екі баланың да қуаты бірдей.
B) бірінші баланың қуаты үлкен.
C) екінші баланың қуаты үлкен.
D) бірінші баланың қуаты 0-ге тең.
E) екінші баланың қуаты 0-ге тең.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$008
20 м биіктіктен еркін түсетін массасы 20 кг  дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы потенциалдық  және кинетикалық энергиялары  (g = 10 м/с2)
A) 100 Дж, 2000 Дж.
B) 200 Дж, 3000 Дж.
C) 200 Дж, 1500 Дж.
D) 100 Дж, 3100 Дж.
E) 200 Дж, 3800 Дж.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$001
Массасы 100 кг арбаша горизонталь бетте бір қалыпты қозғалады.Оған массасы 10 кг құмы бар қап құлайды. Арбашаның жылдамдығы
A) 1,1 есе кемиді.
B) 2,1 есе артады.
C) 3,1 есе кемиді.
D) 4,1 есе артады.
E) 5,1 есе артады.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$002
Дененің  кинетикалық  энергиясы  тәуелді
A) тек дененің массасына.
B) тек дененің жылдамдығына.
C) дененің жылдамдығы мен массасына.
D) жерден көтерілу биіктігіне.
E) көтерілу уақытына.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$003
Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің ең үлкен кинетикалық энергиясы оның ең аз мәнінен 2 есе үлкен.Дененің горизонтқа лақтырылған бұрышы.
A) 100.
B) 200.
C) 300.
D) 450
E) 600.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = C
{Учебник} = Физика - 10. Б. Кронгарт, В. Кем, М. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1

$$$001
Нөлдік деңгейден  h биіктікке көтерілген дененің потенциалдық энергиясы…
A)  .
B)  .
C)  .
D)  .
E)  .
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$002
Потенциалдық  энергиясы 10 кДж ,массасы 10 кг дененің нөлдік деңгейден биіктігі.     (g = 10 м/с2)
A) 10 м.
B) 100 м.
C) 5 м.
D) 50 м.
E) 10 км.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$003
Массасы 100 г денені 30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырғаннан кейін 3 с өткен соң, оның потенциалдық энергиясы.    (g=10 м/с2 )
A) 4,5 Дж.
B) 9 Дж.
C) 39 Дж.
D) 45 Дж.
E) 50 Дж.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$004
Дене Жерге 20 м/с жылдамдықпен құлайды. Оның құлау биіктігі.
A) 10 м.
B) 20 м.
C) 30 м.
D) 40 м.
E) 50 м.
{Правильный ответ} = B
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4

$$$001
Серпімді деформацияланған серіппенің ұзындығын  2 есе арттырсақ, онда оның  потенциалдық энергиясы.
A) өзгермейді.
B) 2 есе кемиді.
C) 4 есе артады.
D) 4 есе кемиді.
E) 2 есе артады.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1
$$$002
Қатаңдығы k серіппе F күштің әсерінен  x -ке  созылды. Серпімді деформацияланған серіппенің  потенциалдық энергиясы.
A) kx.
B) kx2.
C) kx/2.
D) kx2/2.
E) mgh.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1
$$$003
Массасы  m  денені Жерден h биіктікке көтерді. Дененің  потенциалдық энергиясы.
A) mg.
B) mgh.
C) mh.
D) gh.
E) mg/h.
{Правильный ответ} = B
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1
$$$004
Массасы m  дене Жер бетінен h ара қашықтықта тұрды. Сосын ара қашықтық  ∆h-қа  кеміді.Дененің  потенциалдық энергиясы.
A) mgh-қа артты.
B) mg(h+∆h)-қа артты.
C) mg∆h-қа артты.
D) mgh-қа кеміді
E) mg∆h-қа кеміді.
{Правильный ответ} = E
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1

$$$001
Массасы 15 г  газ  800 м/с жылдамдықпен ракетатыдан ұшып шығады, массасы 600 г ракетаның ракетницамен салыстырғандағы жылдамдығы.
A) 10 м/с.
B) 15 м/с.
C) 20 м/с..
D) 25 м/с.
E) 30 м/с.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 2
$$$002
Отынсыз массасы 400 т  зымыран, отын жанғанда 125 м  биіктікке көтеріледі. Отын массасы 50 т. Отынды бірден жанып кетеді деп есептеп, зымыраннан газдың ұшып шығу  жылдамдығы.
A) 200 м/с.
B) 300 м/с.
C) 400 м/с..
D) 100 м/с.
E) 500 м/с.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 2
$$$003
Массасы 0,5 кг денеге 0,5 минут бойы 15 Н күш әсер етті. Күш импульсі.
A) 0,25 Нс.
B) 7,5 Нс.
C) 450 Нс..
D) 150 Нс.
E) 500 Нс.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 2

$$$001
Екі өзара әсерлесуші денелер үшін импульстің сақталу заңы:
A) 
B)  .
C)  .
D)  .
E)  .
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 2
$$$002
Массасы 8 кг мылтықтан массасы 16 г оқ 600 м/с жылдамдықпен ұшып шықты. Мылтықтың кері қозғалу жылдамдығы.
A) 1,2 м/с.
B) 0,6 м/с.
C) 2,2 м/с..
D) 0,1 м/с.
E) 4 м/с.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 2
$$$003
Массалары 7 кг және 3 кг, ал жылдамдықтары сәйкесінше 3 м/с және 2 м/с екі дене бір-біріне қарсы қозғалып, серпімсіз соқтығысады. Соққыдан кейінгі денелердің жалпы жылдамдығы    (ОХ осі оңға бағытталған)
A) 3 м/с.
B) 4 м/с.
C) 1,5 м/с..
D) 5 м/с.
E) 0.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 2

$$$001
Суретте горизонтқа бұрыш жасап лақтырылған дененің қоғалыс траекториясы берілген. Кинетикалық және  потенциалдық  энергиялардың қосындысы (Ауаның кедергісін ескермеңдер.)

A) 1-ші нүктеде максималь.
B) 2-ші нүктеде максималь.
C) 3-ші нүктеде максималь.
D) 4-ші нүктеде максималь.
E) Барлық нүктеде бірдей.
{Правильный ответ} = E
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 1
$$$002
Тұйық жүйе құрайтын және бір-бірімен ауырлық күші мен серпімділік күш арқылы әрекеттесетін денелердің...
A) кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы нольге тең.
B) кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы тұрақты болады.
C) кинетикалық және потенциалдық энергиялары өзара тең болады.
D) кинетикалық энергиясы және потенциалдық энергиясы тұрақты болады.
E) кинетикалық энергиясы тұрақты болады.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}= Физика 9,Р.Башарұлы,2005ж
{Класс}=9
{Четверть}=1 
$$$003
Зеңбіректен ату кезінде снаряд 280м/с жылдамдықпен тік жоғары ұшады. Дененің кинетикалық энергиясы потенциалдық энергиясына тең болатын биіктікгі.    (g=10м/с2)
A) 28 м
B) 2800 м
C) 7115 м
D) 1960 м
E) 10310 м
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=C
{Учебник}= Физика 9,Р.Башарұлы,2005ж
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$004
Массасы 0,5 кг жүк 10 м биіктіктен құлайды. Түсе бастағаннан 1с өткеннен кейінгі потенциалдық энергиясын    (g=10м/с2)
A) 12,5 Дж
B) 25 Дж
C) 50 Дж
D) 20 Дж
E) 30 Дж
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=C
{Учебник}= Физика 9,Р.Башарұлы,2005ж
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$005
Массасы 2 кг дененің 10 м биіктікте 20 м/с жылдамдықпен қозғалғандағы толық механикалық энергиясын
A) 200 Дж
B) 400 Дж
C) 1000 Дж
D) 800 Дж
E) 600 Дж
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=C
{Учебник}= Физика 9,Р.Башарұлы,2005ж
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$006
Массасы 100г,тік жоғары қарай 10м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің,көтерілгендегі ең жоғарғы нүктедегі потенциалдық энергиясы.
A) 1 Дж
B) 50 Дж
C) 10 Дж
D) 5 Дж
E) 15 Дж
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= C
{Учебник}= Физика есептерінің жинағы, А.П.Рымкевич,2003ж
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$007
Бастапқы жылдамдығы нөлге тең, массасы 2,5 кг жүк 10 м биіктіктен құлайды. Түсе бастағаннан 1 с өткенде оның потенциалдық энергиясының өзгерісі (g=10м/с2)
A) 245 Дж.
B) 125 Дж.
C) 250 Дж.
D) 25 Дж.
E) 24,5 Дж.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= C
{Учебник}= Физика 9,Р.Башарұлы,2005ж
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$008
Серіппесінің қатаңдығы 10000 Н/м динамометрді бала созып, өзінің тарта алатын ең үлкен күші 400 Н-ға тең екендігін анықтады. Баланың серіппені созғанда атқаратын жұмысы
A) 4 Дж.
B) 5 Дж.
C) 8 Дж.
D) 9 Дж.
E) 1 Дж.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= B
{Учебник}= Физика 9,Р.Башарұлы,2005ж
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$009
Жоғарғы ұшы бекітілген серіппеге массасы 18 кг дене ілінген. Сондағы серіппенің ұзындығы 10 см. Оған массасы 30 кг денені ілгенде, оның ұзындығы 12 см болды. Серіппені 10 см-ден 12 см-ге дейін созу үшін атқарылатын жұмыс (g=10м/с2)
A) ≈ 14 Дж.
B) ≈ 5 Дж.
C) ≈ 8 Дж.
D) ≈ 9 Дж.
E) ≈ 1 Дж.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= C
{Учебник}= Физика 9,Р.Башарұлы,2005ж
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$001
Массасы 250 г  дене 15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырған кездегі  кинетикалық  энергиясы
A) 1875 Дж.
B) 28125 Дж.
C) 28 Дж..
D) 3750 Дж.
E) 37,5 Дж.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 2
$$$002
Массасы 40 кг бала шаңғымен (тыныштық күйден)  h1 =2 м
ойға сырғанап түсіп,  биіктігі h2 = 1 м қарама қарсы жағына көтеріледі (сурет).  h2 биіктікке көтерілген кездегі баланың кинетикалық энергиясы.    ( Қозғалысқа кедергіні ескермеңдер. g = 10 м/с2 ).

A) 400 Дж.
B) 100 Дж.
C) 200 Дж..
D) 800 Дж.
E) 500 Дж.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 2
$$$003
Жебенің бастапқы жылдамдығы 40 м/с. Садақтан  вертикаль жоғары жіберілген жебенің ең жоғарғы көтерілу биіктігін есепте.   (Ауаның кедергісін ескермеңдер. g = 10 м/с2.)
A) 100 м.
B) 80 м.
C) 60 м..
D) 40 м.
E) 20 м.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 9, Р. Башарулы,  Д. Казахбаева, У. Токбергенова, Н. Бекбасар  2005.
{Класс} = 9
{Четверть} = 2

$$$001
Рычагтың ұзын иініне 2,5 кН күш түсіріп, рычагтың қысқа иініне ілулі тұрған массасы 1 т жүкті көтереді. Жүкті 0,8 м биіктікке көтергенде,күш түсірілген нүкте  4 м биіктікке түсті.Рычагтың ПӘК-і.   (g = 10  )
A) 40 %.
B) 60 %.
C) 80 %.
D) 70 %.
E) 50 %.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$002
Егер судың шығыны секундына 6 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і. ( )
A) 0,65.
B) 0,75.
C) 0,55.
D) 0,45.
E) 0,25.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$003
Көлбеу жазықтық көмегімен жүкті көтерген кездегі пайдалы жұмыс 800 Дж, ал толық жұмыс  1000 Дж. Көлбеу жазықтықтың ПӘК-і.
A) 0,8 %.
B) 12,5 %.
C) 80 %.
D) 1,25 %.
E) 40 %.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$004
Көлбеу жазықтық көмегімен жүкті белгілі бір биіктікке көтереді. Егер үйкеліс болмаса,онда көлбеу жазықтықтың ПӘК-і.
A) 75 %.
B) 0.
C) 0,5 %.
D) 100 %.
E) 50 %.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$005
Рычаг иіндері ℓ1 = 60 см, ℓ2 = 240 см. Осы  рычагтың көмегімен массасы
m = 240 кг тасты көтеру үшін үлкен иіндікке түсірілген күш (g = 10 Н/кг)
A) 0,2 кН.
B) 0,3 кН.
C) 0,6 кН.
D) 0,8 кН.
E) 0,75 кН.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$006
Жүктерді теңестіру үшін, рычагтың А нүктесіне түсірілген күш.  (g = 10 Н/кг)

A) 25 Н.
B) 50 Н.
C) 100 Н.
D) 150 Н.
E) 250 Н.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$007
Рычаг тепе теңдік күйде тұр (сурет).  Егер рычагтың қысқа иінінің ұзындығы
20  см болса,онда оның жалпы ұзындығы.    (g = 10 Н/кг)

A) 40 см.
B) 60 см. 
C) 30 см.
D) 50 см.
E) 70 см.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$008
Рычаг тепе теңдік күйде болу үшін,рычагтың сол жақ шетіне түсіретін күш.
(g = 10  )

A) 100 Н.
B) 50 Н.
C) 25 Н.
D) 150 Н.
E) 10 Н.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$009
Рычаг тепе теңдік күйде тұр. Егер F1 = 12 Н болса, рычагтың А нүктесіне түсірілген күш.

A) 4 Н.
B) 6 Н.
C) 24 Н.
D) 36 Н.
E) 72 Н.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$010
Қоғалмайтын  блок  күштен ұтыс бермейді, ал жұмыстан
A) ұтыс та, ұтылыс та бермейді.
B) 2 есе ұтыс береді.
C) 4 есе ұтыс береді.
D) 2 есе ұтылыс береді.
E) 4 есе ұтылыс береді.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$011
Көлбеу жазықтық күштен 3 есе ұтыс береді. Осы көлбеу жазықтық қашықтықта
A) 3 есе ұтылыс береді.
B) 3 есе ұтыс береді.
C) ұтыс та, ұтылыс да бермейді.
D) ұтыс пен ұтылыс қозғалыс жылдамдығына тәуелді.
E) 1,5 есе ұтыс береді.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$012

0

5

Рычаг күштен 3 есе ұтыс береді.Осы рычаг ара қашықтықта.
A) 3 есе ұтыс береді.
B) 3 есе ұтылыс береді.
C) ұтыс та, ұтылым да бермейді.
D) ұтыс пен ұтылым қозғалыс жылдамдығына тәуелді.
E) 1,5 есе ұтыс береді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4
$$$013
Сурет бойынша рычагтың ара қашықтықтан беретін ұтылысын анықта, мұнда: АО = 0,5 м, ОВ = 1,5 м.

A) 3.
B)  .
C) 2.
D) 4.
E)  .
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика и астрономия – 7, Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева 2003.
{Класс} = 7
{Четверть} = 4

$$$001
Көлемін сақтау және пішінін онай өзгертетін күй
A) тек газ.
B) тек сұйық.
C) тек қатты дене.
D) сұйық пен газ.
E) қатты дене мен газ.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 7
{Четверть} = 1
$$$002
Тұрақты көлемімен нақты пішіні болмайтын күй:
A) тек газ.
B) тек сұйық.
C) тек қатты дене.
D) сұйық пен газ.
E) қатты дене мен газ.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 7
{Четверть} = 1

$$$001
20 моль газы бар, баллондағы газ  молекулаларының саны.   
A) 2•1026 кг.
B) 2,4•1025 кг.
C) 2,4•1024 кг.
D) 1,2 •1023 кг.
E) 1,2•1025 кг.
{Правильный ответ} = E
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$002
Массасы 1 кг судағы зат мөлшері.     
A) 30 моль.
B) 20 моль.
C) 50 моль.
D) 55,6 моль.
E) 75 моль.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$003
Стақандағы су мен стақандағы сынаптың атомдар санын салыстыр.

A) Nсу > Nсынап.
B) Nсу < Nсынап.
C) Nсу = Nсынап.
D) Nсу ≤ Nсынап.
E) Nсу ≥ Nсынап.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = C
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2

$$$001
Ыдыста газ берілген. Егер оның  молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 500 м/с,ал көлемі 1 л,газдың массасы 5 г болса, онда молекулалардың ыдыстың қабырғасына түсіретін қысымы.
A) 4,2•106 Па.
B) 4,2•104 Па.
C) 4,2•105 Па.
D) 4,2•103 Па.
E) 4,2•102 Па.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$002
Егер сутегі  молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 800 м/с, ал тығыздығы  2,4 кг/м3 болса,онда оның  қысымы.
A) 0,512 Па.
B) 512 Па.
C) 0,512 кПа.
D) 5,12 МПа.
E) 0,512 МПа.
{Правильный ответ} = E
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$003
Көлемі 2 м3  ,ішкі энергиясы 450 кДж идеал газ молекулаларының қысымы.
A) 4,2•106 Па.
B) 1,5•105 Па.
C) 0,512 кПа.
D) 5,12 МПа.
E) 1,5•103 Па.
{Правильный ответ} = B
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2

$$$001
4 К  температура Цельсий шкаласында:
A) 40 С.
B) 2770 С.
C) 2690  С.
D) -2690 С.
E) -40 С.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$002
Қысымы 4•105 Па, температурасы 320 К оттегінің тығыздығын анықта. ( = 32•10-3  , R=8,31 )
A) 9,62 кг/м3.
B) 2,45 кг/м3.
C) 4,81 кг/м3.
D) 48,1 кг/м3.
E) 24,5 кг/м3.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$003
Көлемі  500 см3, температурасы 270 С ыдыста 0,9  г сутегі бар. Газ қысымы.   (R=8,31 Дж/моль•К,  =2∙10-3 кг/моль ).
A) 2,24•106 Па.
B) 22,4•106 Па.
C) 2,24•10-6 Па.
D) 22,4•103 Па.
E) 2,24•104 Па.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2

$$$001
Насостың поршені астындағы ауаның қысымы 105 Па,ал көлемі 200 см3. Егер газдың температурасы өзгермесе, 130 см3 көлемді алып тұрғандағы ауа қысымы.
A) 1,5•104 Па.
B) 1,5•105 Па.
C) 2•105 Па.
D) 2•104 Па.
E) 1,3•104 Па.
{Правильный ответ} = B
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$002
2730 С температурадағы газ 2 м3 көлемді алып тұрады. 5460 С  температурада және сол қысымда газ көлемі.
A) 1 м3.
B) 2 м3.
C) 3 м3.
D) 4 м3.
E) 5 м3.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$003
Газ 12,32 л көлемді алып тұрды.  Оны тұрақты қысымда 45 К-ге салқындатқанда көлемі 10,52 л болды. Газдың бастапқы температурасы.
A) 180 К.
B) 380 К.
C) 208 К.
D) 308 К.
E) 320 К.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$004
Суретте  газдың көлемінің температураға тәуелділік графигі берілген.  Изобаралық сәйкес келетін график бөліктері.

A) 1,2.
B) 2.
C) 3,4.
D) 2,3.
E) 1,4.
{Правильный ответ} = E
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$005
Температураны  200 С-тан 290 С-қа дейін өсіргенде, көлемі  83 м3  бөлмеден шығатын ауа массасы.   
A) 3 кг.
B) 0,03 кг.
C) 4,5 кг.
D) 450 кг.
E) 45 кг.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = C
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2

$$$001
Таудың етегіндегі T1  және таудың басындағы Т2 ашық ыдыста тұрған судың қайнау температураларын салыстыр.
A) T1 = Т2.
B) T1 > Т2.
C) T1 < Т2.
D) T1 ≥ Т2.
E) T1 ≤ Т2.
{Правильный ответ} = B
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$002
0˚C температурадағы 6 кг мұзды 10 минутта балқыту үшін қажет қыздырғыштың қуаты.    (λ=334 кДж)
A) 12024кВт
B) 200,4 кВт
C) 3340 Вт
D) 200,4 Вт
E) 3,34 Вт
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика 8,Б.М.Дүйсембаев,2004ж
{Класс}=8
{Четверть}=1
$$$003
Массасы 0,75 кг суды 20˚С-тан 100˚-қа дейін қыздырып, одан кейін 250 г бу алу үшін қажет жылу мөлшері. (r=2,3∙106Дж/кг; c=4,2∙103Дж/кгК)
A) 827 кДж
B) 252 кДж
C) 575 кДж
D) 443,5 кДж
E) 287,5 кДж
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика 8, Б.М.Дүйсембаев,2004ж
{Класс}=8
{Четверть}=1
$$$004
Спирт 87˚С тұрақты температурада буланады. Булану кезінде энергия.
A) бөлінеді.
B) жұтылады.
C) жұтылмайды да, бөлінбейді де.
D) жұтылады да, бөлінеді.
E) басында бөлінеді, кейін жұтылады.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика 8, Б.М.Дүйсембаев,2004ж
{Класс}=8
{Четверть}=1
$$$005
Температурасы 100˚С массасы 250 г буды суға айналдырғандағы бөлінетін жылу мөлшері.  (r=2,3∙106Дж/кг)
A) 25 кДж
B) 375 кДж
C) 575 кДж
D) 475 кДж
E) 57,5 кДж
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика 8, Б.М.Дүйсембаев,2004ж
{Класс}=8
{Четверть}=1

$$$001
Температурасы 600 С, парциал қысымы 14 кПа ауа буының абсолют ылғалдылығын анықта.     
A) ≈ 9,1•10-2 кг/м3.
B) ≈ 8,1•10-2 кг/м3.
C) ≈ 7,1•10-2 кг/м3.
D) ≈ 6,1•10-2 кг/м3.
E) ≈ 5,1•10-2 кг/м3.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = C
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$002
Ауаның ылғалдылығын өлшейтін құрал.
A) Манометр.
B) Психрометр.
C) Динамометр.
D) Электрометр.
E) Амперметр.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$003
Қаныққан будың температурасы жоғарлаған сайын оның қысымы ...
A) артады.
B) төмендейді.
C) өзгермейді.
D) артады да, кейін төмендейді.
E) төмендейді де, кейін артады.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика 8, Б.М.Дүйсембаев,2004ж
{Класс}=8
{Четверть}=1
$$$004
Қаныққан будың температурасы жоғарлаған сайын оның тығыздығы ...
A) төмендейді.
B) өзгермейді.
C) артады.
D) артады да, кейін азаяды.
E) азаяды да, кейін артады.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика 8, Б.М.Дүйсембаев,2004ж
{Класс}=8
{Четверть}=1
$$$005
Салыстырмалы ылғалдылықты анықтайтын өрнекті көрсетіңіз.
A)  = ∙100%
B)  =   ∙100%
C)  =   ∙100%
D)  =   ∙100%
E)  =  ∙100%
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика 8, Б.М.Дүйсембаев,2004ж
{Класс}=8
{Четверть}=1
$$$006
Ауаның температурасы 20˚С. Ауадағы су буының қысымы 1160 кПа, ал осы температурадағы қаныққан бу қысымы 2330 кПа болғандағы ауаның салыстырмалы ылғалдығы.
A) ≈ 50%
B) ≈ 42%
C) ≈ 48%
D) ≈ 62%
E) ≈ 58%
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=В
{Учебник}=Физика 8, Б.МДүйсембаев,2004ж
{Класс}=8
{Четверть}=1
$$$001
Тартылу күштің әсерінен  стерженнің ұзындығы 80-нен 80,2 см-ге өзгерді.Стерженнің салыстырмалы ұзаруы.
A) 0,0025.
B) 0,015.
C) 0,025.
D) 0,025.
E) 0,0015.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$002
Ұзындығы 50 м және көлденең қимасының ауданы 200 мм2  мыс сымға 600 Н жүк салғанда абсолют ұзаруы.     (Е=130ГПа)
A) 1,25 см.
B) 1,25 м.
C) 1,15 м.
D) 1,15 мм.
E) 0,115 см.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$003
Кернеуі  σ =150 Па болғанда, стерженнің осімен бағытталған күштің әсері... Стерженнің диаметрі 0,4 см.
A) ≈ 1,2 кН.
B) ≈  1,3 кН.
C) ≈  1,7 кН.
D) ≈  0,19 кН.
E) ≈  1,9 мН.
{Правильный ответ} = E
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2

$$$001
Ішкі энергия дегеніміз...
A) массасы 1 кг затты 10 С-қа қыздыруға қажет жылу мөлшері.
B)  жылу берілу кезінде  дененің алатын не беретін жылу мөлшері.
C)  затты  10 С-қа қыздыруға қажет жылу мөлшері.
D) денені құрайтын барлық бөлшектердің потенциалдық және  кинетикалық  энергиясы.
E) денені құрайтын барлық бөлшектердің потенциалдық энергиясы.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$002
Болаттан жасалған, температурасы  100 С баллонда массасы 0,5 кг гелий бар. Егер оның  температурасын   300 С дейін жоғарылатсақ, ішкі энергиясы.  (M=4•10-3 кг/моль, R=8,31 Дж/(моль•К))
A) 31,2 кДж.
B) 312 кДж.
C) 3,12 Дж.
D) 31,2 Дж.
E) 312 Дж.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$003
4 моль бір атомды идеал газдың температурасын 200 К дейін кемітсек, оның ішкі энергиясы.   
A) ≈ 5 кДж .
B) ≈ 10 кДж.
C) ≈ 15 кДж.
D) ≈ 20 кДж.
E) ≈ 25 кДж.
{Правильный ответ} = B
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2

$$$001
  Па тұрақты қысымдағы ыдыста газ бар. Газға берілген   Дж  жылудың әсерінен ,ол 2 м3-ке ұлғайды. Ішкі энергияның өзгерісі.
A)   Дж.
B)   Дж.
C)   Дж.
D)   Дж.
E)   Дж.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$002
Термодинамикалық жүйеге Q = 2000 Дж жылу мөлшері берілген. Егер  А = 500 Дж жұмыс жасаса, онда жүйснің ішкі энергиясы.
A) 1,5 кДж-ге кемиді.
B) 2,5  кДж-ге артады.
C) 1,5 кДж-ге артады.
D) 2,5 кДж-ге кемиді.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$003
Изотермиялық сығылудан кейін ортаға 600 Дж жылу берілгенде атқарылатын жұмысты анықтаңыз.
A) 300 Дж
B) 400 Дж
C) 500 Дж
D) 200Дж
E) 600 Дж
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика 8, Б.М.Дүйсембаев,2004ж
{Класс}=8
{Четверть}=2
$$$004
Изохоралық қыздыру кезінде ішкі энергия 200 Дж-ға артқанда газдың атқаратын жұмысы.
A) 200 Дж
B) 400 Дж
C) 0
D) 300 Дж
E) 100 Дж
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика 8, Б.М.Дүйсембаев,2004ж
{Класс}=8
{Четверть}=2
$$$005
Адиабаталық процесс кезінде 400 Дж жұмыс атқарғандағы газдың ішкі энергиясының өзгерісі.
A) 200 Дж
B) 300 Дж
C) 400 Дж
D) 100 Дж
E) 500 Дж
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика 8, Б.М.Дүйсембаев,2004ж
{Класс}=8
{Четверть}=2
$$$006
Газ 300 Дж жылу мөлшері алғанда ішкі энергия 200 Дж-ға артты. Газдың атқарған жұмысын.
A) 500 Дж
B) 250 Дж
C) 200 Дж
D) 300 Дж
E) 100 Дж
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика 8, Б.М.Дүйсембаев,2004ж
{Класс}=8
{Четверть}=2

$$$001
Массасы 5 кг қызған тас 2 К-ге дейін салқындап, қоршаған ортаға 4200 Дж жылу береді. Тастың меншікті жылу сыйымдылығы.
A) 500  .
B) 420  .
C) 420  .
D) 9,8  .
E) 840  .
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$002
Массасы  m = 90 г су ,  t1 = 1000 C –тан  t2 = 500 С-ке дейін салқындағанда бөліп шығаратын жылу мөлшері Q... (ссу = 4200 )
A) ≈ 19 кДж.
B) ≈ 1,8 кДж.
C) ≈ 50 кДж.
D) ≈ 100 Дж.
E) ≈ 1 МДж.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$003
Массасы  m = 23 г суды t1 = 200 C-тан  t2 = 800 С дейін қыздыру үшін қажет жылу мөлшері Q.      ( = 4200 ).
A) ≈ 0,5 кДж.
B) ≈ 0,63 кДж.
C) ≈ 20 кДж.
D) ≈ 3 кДж.
E) ≈ 5,8 кДж.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$004
t1 = 400 C-тағы 200 г суды  t2 = 200 С-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы.
A) 100 C.
B) 200 C.
C) 250 C.
D) 150 C.
E) 330 C.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$005
Q =   Дж энергия алу үшін, жағылатын тас көмір массасы.   (q =  Дж/кг).
A)   кг.
B)   кг.
C)   кг.
D)   кг.
E)   кг.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$006
Отын толық жанғанда бөліп шығаратын жылу мөлшері:
A) Q = qm.
B) Q = cm∆t.
C) Q = λm.
D) Q = rm.
E) Q = tm.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$007
Балқу температурасында алынған, массасы 4 кг қорғасынды балқытуға қажет жылу мөлшері.     ( =  Дж/кг).
A)   Дж.
B)   Дж.
C)   Дж.
D) 182920 Дж.
E)   Дж.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$008
Суреттегі графикте кристалдану процесі көрсетілген бөлік:

                                             
                         
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 2 және 3.
E) 1 және 3.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$009
Қайнаудың басынан толық қайнағанға дейін сұйықтың температурасы.
A) жоғарылайды.
B) төмендейді.
C) кейбір сұйықтарда жоғарылайды,ал кейбіреуінде төмендейді.
D) өзгермейді.
E) басында жоғарылайды,сосын өзгермейді.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$010
Температураны жоғарылатқанда сұйықтың булану жылдамдығы....
A) өзгермейді.
B) артады.
C) кемиді.
D) басында артады, кейін кемиді.
E) басында кемиді, кейін артады.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$013
Қыздыру процесінде зат қатты күйден сұйыққа,сосын газ күйіне ауысады. Суретте жылу берілу мен қуат  тұрақты болатын жағдайда зат температурасының уақытқа тәуелділік графигі берілген. Графиктің  булану процесіне сәйкес келетін бөлігі:

A) 1 - 2.
B) 2 - 3.
C) 3 - 4.
D) 4 - 5.
E) 5 - 6.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2

$$$001
Изохоралық процесте газға 4•1010 Дж жылу берілген газдың ішкі энергиясы мен  ұлғайғандағы жұмысы.
A) ∆U=0; А=4•1010 Дж.
B) ∆U=4•1010 Дж; А=4•1010 Дж.
C) ∆U=0; А=0.
D) ∆U=4•1010 Дж; А=0.
E) ∆U=2•1010 Дж; А=4•1010 Дж.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$002
Баяулаған изотермиялық  процесте  газға 8•106 Дж жылу берілді. Газдың  жасаған жұмысы.
A) 3•106 Дж.
B) 2•106 Дж.
C) 8•106 Дж.
D) 107 Дж.
E) 4•106 Дж.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$003
Адиабаталық ұлғаюда идеал газ А/ жұмыс жасайды. Сонда орындалатын теңдік
A) Q=0, ∆U=-А/.
B) Q=А/, ∆U=0.
C) Q=0, ∆U=А/.
D) Q=-А/, ∆U=0.
E) Q=0, ∆U=0.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$004
Идеал газдың мәні әр түрлі процесте бірдей мәнге артады: изотермиялық, адиабаталық, изобаралық. Төменде келтірілген теңсіздіктердің ішіндегі газ жұмыстары
A) Аизотерм>Аад>Аизобар.
B) Аад>Аизотерм>Аизобар.
C) Аизобар>Аизотерм>Аад.
D) Аизотерм=Аад=Аизобар.
E) Аад>Аизобар>Аизотерм.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = C
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2

$$$001
Термодинамиканың екінші заңы:
1) Жылу мөлшері  әрқашан тек ыстық денеден салқын денеге беріледі.
2) Табиғатта ешқандай өзгеріс болмаған жағдайда, салқын денеден ыстық денеге жылу берілу  процесі болуы мүмкін емес.
3) Әлемдегі  энергияның барлық мөлшері уақыт өтуімен азаяды.
A) 1,2,3.
B) 2,3.
C) 1,2.
D) 1.
E) 2.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2

$$$001
Қыздырғыштың температурасы  227 0С, ал тоңазытқыштың температурасы
7 0С. Жылу машинасының ПӘК-і.
A) 0,6.
B) 0,44.
C) 0,74.
D) 0,2.
E) 1.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$002
Қыздырғыштың температурасы  500 К, жылу машинасының ПӘК-і   0,44-ке тең. Тоңазытқыш температурасы.
A) 180 К.
B) 200 К.
C) 280 К.
D) 400 К.
E) 480 К.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$003
Іштен жану двигателінің ПӘК-і  25 %. Бұл дегеніміз....
A) отын толық жанғанда бөлініп шығатын энергияның 25 % пайдалы жұмыс жасауға кетеді.
B) отын толық жанғанда бөлініп шығатын энергияның 75 % пайдалы жұмыс жасауға кетеді.
C) отын толық жанғанда бөлініп шығатын энергияның 25 % шығарылған газда қалады.
D) отын толық жанғанда бөлініп шығатын энергияның 25 % двигательдің ішкі энергиясына айналады.
E) отын толық жанғанда бөлініп шығатын энергияның 75 % шығарылған газда қалады.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$004
Жылу машинасы  1 циклда қыздырғыштан 100 Дж  жылу мөлшерін алып,тоңазытқышқа 75 Дж жылу береді.Машинаның ПӘК-і.
A) 75 %.
B) 43 %.
C) 33 %.
D) 25 %.
E) 15 %.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$005
Идеал жылу  двигателі қыздырғыштан 0,6 МДж  жылу алып, тоңазытқышқа   0,2 МДж  жылу береді. Двигательдің ПӘК-і.
A) 0,55.
B) 0,67.
C) 0,32.
D) 0,7.
E) 0,4.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2
$$$006
Идеал жылу  машинасы Карно циклі бойынша жұмыс істейді.Егер машина  бір циклда 1 кДж жұмыс жасап, тоңазытқышқа  4 кДж  жылу беретін болса, машинаның ПӘК-і.
A) 45%.
B) 10 %.
C) 35 %.
D) 20 %.
E) 50 %.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 2

$$$001
Электр заряды  +2е  су тамшысынан, заряды -3е кішкентай тамшы бөлінді. Тамшының қалған бөлігіндегі электр заряды
A) -е.
B) -5е.
C) +5е.
D) +3е.
E) +е.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Заряды  +q  сынап тамшысы  заряды  –q  басқа тамшымен қосылды. Пайда болған тамшының  заряды
A) q.
B) –q.
C) 2q.
D) –2q.
E) 0.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
1 Кл зарядты элементар зарядпен салыстар (е =1,6•10-19Кл)
A) 5•1018.
B) 4•1017.
C) 4,2•1019.
D) 6,25•1018.
E) 1,2•1018.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$001
Сутегі атомындағы электрон мен  ядронның ара қашықтығы    см.
Электрон мен  ядроның өзара әсерлесу күші....(е = Кл;  )
A)   Н.
B)   Н.
C)   Н.
D)   Н.
E)   Н.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Суретте оң  q1  электр зарядымен  q2  электр зарядының өзара әсерлесу күші көрсетілген. q1 ;және q2 зарядтарының таңбасы.     

A) q1 > 0; q2 > 0
B) q1 > 0; q2 < 0
C) q1 < 0; q2 = 0
D) q1 < 0; q2 > 0
E) q1 = 0; q2 > 0
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
+q және  +q зарядтары бар бірдей металл шарларды бір біріне тиістіріп, бұрынғы орнына қайта қойса,олардың өзара әсерлесу күші...
A) кемиді.
B) артады.
C) 0-ге тең болады.
D) өзгермейді.
E) басында артады, сосын кемиді
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$004
Егер зарядтар массалары өзгермесе, онда екі бірдей оң зарядтың арасында, бірдей ара қашықтықта орналастырылған заряд бағыты
A) төмен.
B) жоғары.
C) оңға.
D) солға.
E) тыныштықта тұрады.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$005
Егер өзара әсерлескен зарядтардың бірінің мәні 2 есе артса, ал әсерлесу күші өзгеріссіз қалса, онда олардың әсерлесу қашықтығы
A) өзгертпеу керек.
B)    есе арттыру керек.
C) 2 есе арттыру керек.
D) 2 есе кеміту керек.
E)  есе кеміту керек.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$006
Екінші шардың заряды оң болатын жағдай:

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 1, 3.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$001
А нүктесінде орналасқан q зарядтың электр өріс кернеулігі  (сурет) мына
вектор бойымен бағытталған

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
А нүктесінде орналасқан  q  зарядтың электр өріс кернеулігі (сурет)мына вектор бойымен бағытталған.

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 5.
E) 4.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
Біртекті электр өрісі электронның  қозғалыс бағытына сәйкес келетін бағыт.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$004
Кернеулігі 200 В/м біртекті электр өрісінде орналасқан,  2•10-5 Кл нүктелік  зарядқа әсер ететін күш
A) 1 мН.
B) 2 мН.
C) 3 мН.
D) 4 мН.
E) 5 мН.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$001
Кернеулігі 2,5 кВ/м біртекті электр өрісі 10-5 Кл зарядпен 10 мДж жұмыс жасағанда,оның орын ауыстыратын ара қашықтығы....
A) 0,4 м.
B) 2,5 м.
C) 2,5•106 м.
D) 400 м.
E) 40 м.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Потенциалы 20 В нүктеден  потенциалы  0 В нүктеге 2 Кл заряд орын ауыстырғандағы  электр өріс күштерінің  жұмысы.
A) 40 Дж.
B) 30 Дж.
C) 20 Дж.
D) 10 Дж.
E) 0 Дж.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
Екі нүктенің потенциал айырмасы ∆φ = 25 В. Осы нүктелер арасында q = 10 Кл зарядтың орын ауыстыру жұмысы...
A) 250 Дж.
B) 150 Дж.
C) 0,25 Дж.
D) 2,5 Дж.
E) 250 кДж.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$001
Нүктелер арасындағы  потенциалдар айырмасы ∆φ = 100 В, А =400 Дж энергия жұмсағанда, осы нүктелер арасында орын ауыстыратын заряд
A) 5 Кл.
B) 50 Кл.
C) 15 Кл.
D) 4 Кл.
E) 150 Кл.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Біртекті  электр өрісінің  кернеулігі Е = 30 кВ/м.Осы кернеуліктің бір сызығында  d ≈ 0,3 м кашықтықта орналасқан электр өрісі нүктелерінің арасындағы кернеу....
A) 9 В.
B) 90 В.
C) 9 кВ.
D) 900 В.
E) 100 В.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
Электр өрісінің  оң заряд орын ауыстырғанда жасаған жұмысының зарядқа қатынасы...
A) Электр өрісінің потенциалы.
B) Электр өрісінің кернеулігі.
C) Электр кернеуі.
D) Электр сыйымдылығы.
E) Ток күші.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$004
Потенциал айырмасы  1 В болатын нүктелер арасында ұшып өткен электронның жылдамдығы. (е=1,6∙10-19 Кл; m=9,1∙10-31 кг)
A) ≈1•105 м/с.
B) ≈2,2•103 м/с.
C) ≈6•105 м/с.
D) ≈3,2•106 м/с.
E) ≈9,8•107 м/с.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$001
Электрленген өткізгіште еркін зарядтардың  орналасуы...
1) Өткізгіштің бетінде.
2) Өткізгіштің  центрінде.
3) Өткізгіштің барлық жерінде бір қалыпты бөлінген.
A) 1,2,3.
B) 1,2.
C) 1.
D) 2.
E) 3.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Еркін электр зарядтары жоқ материалдар-......
A) өткізгіштер.
B) парамагнетиктер.
C) диэлектриктер.
D) диамагнетиктер.
E) ферромагнетиктер.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$001
Тізбектей қосылған  12 мкФ және 40 мкФ  екі конденсатордың жалпы сыйымдылығы....
A) 52 мкФ.
B) 12 мкФ.
C) 40 мкФ.
D) 28 мкФ.
E) 9,2 мкФ.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Жазық конденсатордың  пластиналар арасына қалыңдығы d=0,1 мм слюда қабаты орналастырылады. Электр сыйымдылығы  1 мкФ болғанда,оның пластиналарының ауданы.   
A) 2 м2.
B) 2 см2.
C) 19 см2.
D) 1,9 м2.
E) 0,19 м2.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
Егер С1=2 мкФ, С2=4 мкФ, С3=1 мкФ, С4=2 мкФ, С5=6 мкФ болса, суретте көрсетілген  конденсатор батареясының электр сыйымдылығын анықта.

A) 1,5 мкФ.
B) 1 мкФ.
C) 2,5 мкФ.
D) 0,5 мкФ.
E) 5 мкФ.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$006
Егер С1=С2=С3=С4 болса, суретте көрсетілген конденсатор батареясының электр сыйымдылығын анықта.

A) 4С.
B) 2С.
C) 0,75С.
D) 0,25С.
E) 0,5С.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$001
Конденсаторға 5•10-6 Кл заряд берсек,оның энергиясы 0,01 Дж-ге тең болады.Осы кезде конденсатор астарындағы кернеу...
A) 4•102 В.
B) 4•103 В.
C) 4•104 В.
D) 4•105 В.
E) 4•106 В.
{Правильный ответ} = B
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Электр сыйымдылығы  0,8 мкФ конденсатордың электр өріс кернеулігі
1000 В/м. Егер оның астарларының арасындағы ара қашықтық 1 мм болса,онда конденсатордың электр өріс энергиясы....
A) 4•10-9 Дж.
B) 4•10-5 Дж.
C) 4•10-3 дж.
D) 4•10-7 Дж.
E) 4•10-6 Дж.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
Егер пластиналарды алшақтатсақ,онда  зарядталған ауа  конденсаторының энергиясы.....
A) артады.
B) кемиді.
C) өзгермейді.
D) алғашында артады,сосын кемиді.
E) алғашында кемиді, сосын артады.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$004
Электр сыйымдылығы 250 пФ ауа конденсаторы, кернеуі 100 В тұрақты ток көзіне қосылған. Егер пластиналар арасындағы кеңістікті  диэлектрлік өтімділігі ε=20 затпен толтырсақ,онда конденсатор энергиясы....
A) 20 есе өседі.
B) 20 есе кемиді.
C) 40 есе өседі.
D) 40 есе кемиді.
E) 10 есе өседі.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$005
Электр сыйымдылығы  С=10 мкФ, U=10 В кернеуге дейін зарядталған конденсатордың электр өрісінің энергиясы.
A) 5 Дж.
B) 5 МДж.
C) 5 мДж.
D) 0,5 мДж.
E) 15 Дж.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$006
Электр өрісінің күштік сипаттамасы:
A) электр заряды.
B) ара қашықтық.
C) кернеулік .
D) электр сыйымдылығы.
E) электр кернеуі.
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$007
Егер конденсатордың кернеуін 4 есе арттырса, онда конденсатордың энергиясы A) 5 есе азаяды.
B) 4 есе артады.
C) 6 есе азаяды.
D) 16 есе артады.
E) 2 есе артады.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$008
Бір конденсатордың сыйымдылығы екіншісінің сыйымдылығынан 9 есе артық. Бұл конденсаторда энергиялар тен болу үшін
A) сыйымдылығы аз конденсаторға 3 есе көп кернеу беру керек.
B) сыйымдылығы көп конденсаторға 2 есе аз кернеу беру керек.
C) екеуіне бірдей кернеу беру керек.
D) біріншісіне 4 есе артық кернеу беру керек.
E) екіншісіне 2 есе көп кернеу беру керек.
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$009
Сыйымдылығы 10 мкФ конденсаторға 4 мкКл заряд берген. Зарядталған конденсатордың энергиясы
A) 500 Дж.
B) 60 Дж.
C) 8∙10-7 Дж.
D) 40 мкДж.
E) 60 кДж.
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$010
Ауданы 200 см2, ара қашықтығы 1см жазық конденсатордың өріс кернеулігі
500 кВ/м, өрістің энергиясы 
A) 2,2∙10-4 Дж.
B) 440 Дж.
C) 60 кДж.
D) 30∙10-3 Дж.
E) 80 Дж.
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=С
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$011
Заряды 8 мкКл конденсатордың энергиясы 600 кДж. Сыйымдылығын анықтаңдар.
A) 200 Ф.
B) 40 Ф.
C) 5,2∙10-7 мкФ.
D) 80 мкФ.
E) 5,3∙10-17 Ф.
{Правильный ответ}=Е
{Сложность}=А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$012
Сыйымдылығы 5 пФ тең конденсатордың энергиясы 64 кДж. Конденсатор заряды.
A) 8∙10-4 Кл                   
B) 10∙10-4 Кл                   
C) 4∙10-4 Кл                   
D) 6∙10-4 Кл                   
E) 7∙10-4 Кл                   
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$013
Кернеулігі 60 В/м майға әсер етуші конденсатор энергиясының тығыздығы: 
A) ≈2∙10-8 Дж/м3
B) ≈3∙10-8 Дж/м3
C) ≈4∙10-8 Дж/м3
D) ≈5∙10-8 Дж/м3
E) ≈6∙10-8 Дж/м3
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$014
Оңашаланған өткізгішті 100 В потенциалға дейін зарядтап, 1,109 Кл электр зарядын жіберген өткізгіштің электр сыйымдылығы
A) 0,2 Ф.
B) 0,011 Ф.
C) 2 мкФ.
D) 24 Ф.
E) 40 Ф.
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$015
Егер конденсатор астарларының арасы диэлектрик тұрақтысы   диэлектрикпен толтырылған болса, зарядталып, ток көзінен ажыратылған конденсатордың энергиясы
A) 3 есе артады.
B) 3 есе кемиді.
C) 9 есе артады.
D) 9  есе азаяды.
E) 2 есе артады.
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$016
Потенциалдар айырымы 1000В, конденсатордың заряды 5∙10-9 Кл. Осы конденсатордың электр сыйымдылығы.
A) 5∙10-12 Ф.
B) 8∙103 Ф.
C) 3∙102 Ф.
D) 4∙102 Ф.
E) 5 Ф.
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$017
Сыйымдылығы бірдей екі конденсатор параллель жалғанған. Кернеуі 2 В әрбір конденсатордың заряды 10-4 Кл болса, батареяның сыйымдылығы
A) 20 Ф.
B) 10-4 Ф.
C) 10-2 Ф.
D) 50 Ф.
E) 8∙10-2 Ф.
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс}=10
{Четверть}=3
$$$018
Электр өтімділігі 1,5 ортадағы электр өрісінің кернеулігі 2∙103 В/м нүктедегі электр өрісі энергиясының тығыздығы 
A) 7,5∙1013 Дж/м3.
B) 1,2∙1013 Дж/м3.
C) 4,72∙10-5 Дж/м3.
D) 2,65∙10-5 Дж/м3.
E) 1,2∙107 Дж/м3.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс}=10
{Четверть}=3
$$$019
Егер жазық конденсатор астарларының арасына салынған слюданы ( ) балауызбен ( ) алмастыратын болсақ, онда оның электр сыйымдылығы
A) Өзгермейді.
B) 3 есе азаяды.
C) 3 есе көбейеді.
D) 4 есе азаяды.
E) 12 есе азаяды.
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=В
{Учебник}=Физика, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев
{Класс}=10
{Четверть}=2
$$$020
Жазық конденсатордың ауданы 520 см2. Конденсатордың сыйымдылығы     46 пФ болу үшін пластина қашықтықтығы 
A) 0,02 м.
B) 0,01 м.
C) 100 м.
D) 4,1 м.
E) 5,1 м.
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=В
{Учебник}=Физика, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев
{Класс}=10
{Четверть}=2
$$$021
Зарядталған конденсатордың энергиясы 800 кДж. Конденсаторға 4 мкКл заряд берген. Сыйымдылығын анықтаңдар.
A) 100 мкФ.
B) 10 мкФ.
C) 40 мкФ.
D) 200 мкФ.
E) 20 мкФ.
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=С
{Учебник}=Физика, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев
{Класс}=10
{Четверть}=2
$$$022
Өріс кернеулігі 10 МВ/м-ге жеткенде конденсатордың тесілуі шыныда байқалатын болса, оған 3,1 мкКл заряд беріледі. Жазық конденсатордың ауданын анықтаңдар.
A) 0,002 м2.
B) 40 м2.
C) 0,015 м2.
D) 60 м2.
E) 0,005 м2.
{Правильный ответ}=Е
{Сложность}=С
{Учебник}=Физика, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев
{Класс}=10
{Четверть}=2

$$$001
Ток күшінің өлшем бірлігі:
A) Ватт.
B) Ампер.
C) Вольт.
D) Ом.
E) Джоуль.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Электр кедергісінің өлшем бірлігі:
A) Ватт.
B) Ампер.
C) Вольт.
D) Ом.
E) Джоуль.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
Кернеудің өлшем бірлігі:
A) Ватт.
B) Ампер.
C) Вольт.
D) Ом.
E) Джоуль.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$004
Тізбектегі электр зарядының орын ауыстыру жұмысын сипаттайтын физикалық шама.
A) кедергі.
B) кернеу.
C) қуат.
D) заряд.
E) кернеулік.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$005
I = 10 А  ток  t = 10 мин уақытта  тасымалдайтын заряд.
A) 3000 Кл.
B) 600 Кл.
C) 6000 Кл.
D) 0,6 Кл.
E) 60 Кл.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$006
Металл өткізгіш бойымен 320 мкА ток ағып жатыр.Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы әр секунд сайын өтетін электрон.
A)  .
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$007
Кедергісі R = 5 Ом өткізгіштен   t = 1,5 мин уақытта Q = 45 Кл электр өтеді. Өткізгіштің ұштарындағы кернеу.
A) 25 В.
B) 2,5 В.
C) 250 В.
D) 30 В.
E) 130 В.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$008
Ұзындықтары бірдей,бір материалдан жасалған екі өткізгіштің кедергілері мынадай 1 : 2. Өткізгіштердің массаларының қатынасы
A) m1=4m2.
B)  .
C) m1=2m2.
D) m1 = m2.
E)  .
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$009
Ұзындығы  6 м  өткізгіштің кедергісі 3 Ом. Ұзындығы 10 м дәл осындай өткізгіштің   кедергісі.
A) 1,8 Ом.
B) 0,5 Ом.
C) 5 Ом.
D) 1,2 Ом.
E) 20 Ом.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$010
Ток күші 5А , 110 В кернеуге арналған қыздырғыш элементтің кедергісі.
A) 0,22 Ом.
B) 22 Ом.
C) 550 Ом.
D) 0,045 Ом.
E) 0,55 Ом.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$011
Резистордың кедергісін 2 есе арттырып, ондағы кернеуді 2 есе кемітеді. Осы кезде резистор арқылы ағып жатқан ток күші.
A)  2 есе артады.
B) 4 есе кемиді.
C) 2 есе кемиді.
D) 4  есе артады.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$001
Кедергілері  R1 = 5 Ом және  R2 = 10 Ом екі резистор тізбектей қосылған. Осы резистордағы кернеудің   қатынасы.
A) 0,1.
B) 10.
C) 2.
D) 1.
E) 0,5.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Электр тізбегінде төрт электр шамы қосылған (сурет). Бұлардың ішінде  параллель қосылғаны

A) Тек  2 және 3 шамдар.
B) Тек  1 және 2 шамдар.
C) 1, 2 және 3 шамдар.
D) Тек 1 және 4 шамдар.
E) Барлық төрт шамлар.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
Электр тізбегінде төрт электр шамы қосылған (сурет). Бұлардың ішінде  тізбектей қосылғаны

A) 2 және 3.
B) 1 және 4.
C) 1, 2 және 3.
D) 1 және 2.
E) 1, 2, 3, 4.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$004
Егер R1 = 12 Ом, R2 = 4 Ом  болса, ток күшінің   қатынасын тап (сурет).

A) 3.
B) 1/3.
C) 1.
D) 1/12.
E) 1/4.
{Правильный ответ} = B
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$005
Тізбектің толық кедергісін анықта, егер  R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом болса (сурет).

A) 12 Ом.
B) 6 Ом.
C) 3 Ом.
D) 18 Ом.
E) 2 Ом.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$006
Тізбектің толық кедергісін анықта,егер  R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом болса (сурет).

A) 12 Ом.
B) 6 Ом.
C) 3 Ом.
D) 18 Ом.
E) 2 Ом.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$007
Кедергілері  10 Ом және 20 Ом екі  резистор  параллель қосылған. Ондағы кернеудің құлауының  қатынасы.
A) 1.
B) 2.
C) 0,5.
D) 10.
E) 20.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$001
Электр  пешінің қуаты 600 Вт. Пеш 5 мин жұмыс істегенде жұмсалатын  энергия.
A)   Дж.
B)   Дж.
C) 300 Дж .
D) 3000 Дж.
E) 30 Дж.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Әрқайсысы 220 В кернеуге арналған екі шам берілген.Бұл шамдардың қуаты
Р1 = 200 Вт, Р2 = 100 Вт. Осы шамдардың  электр кедергісінің қатынасы.
A) R2 = 4R1.
B) R1 = R2.
C) R2 = 2R1.
D) R1 = 4R2.
E) R1 = 2R2.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = C
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$003
Шамда көрсетілген ток күші  0,25 А  және кернеуі 6 В. Шамның қуаты.
A) 12 Вт.
B) 1,5 Вт.
C) 0,75 Вт.
D) 0,08 Вт.
E) 2,25 Вт.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$004
Электр тогы жұмысының формуласы:
A) А = mgh.
B)  .
C)  .
D)   .
E) .
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$005
Ұштарындағы кернеуі 5 В өткізгіштен 100 Кл  заряд өтті. Токтың жұмысы.
A) 5 Дж.
B) 0,5 Дж.
C) 500 Дж.
D) 5000 Дж.
E) 50 Дж.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$006
220 В арналған электр шамын, 110 В ток көзіне қосамыз. Шамның кедергісі өзгермейді деп алып, қуатын салыстыр.
A) 2 есе артады.
B) 2 есе кемиді.
C) 4 есе артады.
D) 4 есе кемиді.
E) Өзгермейді.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$002
10 Кл  электр заряды орын ауыстырғанда сыртқы күш 120 Дж жұмыс жасаса, электр энергия көзінің ЭҚК-і.
A) 12 В.
B) 1200 В.
C) 0,83 В.
D) 120 В.
E) 8,3 В.
{Правильный ответ} = A
{Сложность} = A
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$002
Сыртқы кедергі 3,9 Ом болғанда тізбектегі ток күші  0,5 А, ал сыртқы  кедергі
1,9 Ом болғандағы ток күші 1 А  болса, ток көзінің ішкі кедергісі мен ЭҚК-і.
A) 0,1 В; 2 Ом.
B) 0,2 В; 1 Ом.
C) 0,4 В; 2 Ом.
D) 2 В; 0,4 Ом.
E) 2 В; 0,1 Ом.
{Правильный ответ} = E
{Сложность} = C
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3
$$$003
Аккумулятор батареясының ЭҚК-і 12 В, тізбектегі ток күші 4 А, ал ұштарындағы кернеу 11 В. Қысқа тұйықталудағы ток шамасы.
A) 4,8 А.
B) 60 А.
C) 48 А.
D) 2,4 А.
E) 24 А.
{Правильный ответ} = C
{Сложность} = C
{Учебник} = Физика – 10, Р. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшибаев 2006.
{Класс} = 10
{Четверть} = 3

$$$001
Бойынан  10 А ток өтетін өткізгішті ампер күші 0,38 Дж жұмыс жасай отыра 25 см қашықтыққа орын ауыстырды. Шамасы 1,5 Тл магнит индукция векторы мен ток бағыты арасындағы бұрыш 300 болғанда, өткізгіштің ұзындығы
(sin300 = 0,5)
A) 40 см.
B) 25 см.
C) 20 см.
D) 50 см.
E) 30 см.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$002
Ұзындығы  , массасы m, горизонталь бағыттағы жіңішке екі жіпке ілінген өткізгіш, индукциясы вертикаль төмен бағытталған магнит өрісінде орналасқан.
Өткізгіш бойынан I ток өткенде, жіп вертикаль жағдайдан    бұрышқа ауытқиды. Магнит өрісінің индукциясын анықтайтын формула
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=C*
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$003
Салмақсыз екі жіпке ілінген, ұзындығы 50 см, массасы 20 г өткізгіш, бағыты горизонталь, ал индукциясы 0,4 Тл магнит өрісінде орналасқан. Жіптің созылуы тоқтайтын ток күшінің мәні
( )
A) 4 А.
B) 1 А.
C) 5 А.
D) 2 А.
E) 0,5 А.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=C*
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$004
Бойынан  3 А ток өтетін, ұзындығы 30 см өткізгішке индукциясы 20 мТл магнит өрісінде 9 мН күшпен әсер етеді.  Магнит индукция векторы мен ток бағыты арасындағы бұрыш
A) 300.
B) 450.
C) 600.
D) 900.
E) 0.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$005
Индукциясы 28,2 мТл магнит өрісінде электрон 107 м/с жылдамдығымен қозғалады. Оның айналып ұшу орбитасының радиусы
( ;  )
A) 2,8 см.
B) 0,2 см.
C) 4,8 см.
D) 3 см.
E) 5 см.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$006
Индукциясы 10,4 мТл магнит өрісінде радиусы 10 см  орбита бойымен, протон қозғалады. Протонның магнит өрісіндегі қозғалыс жылдамдығы
( ;  )
A) ≈  м/с.
B) ≈  м/с.
C) ≈  м/с.
D) ≈  м/с.
E) ≈  м/с.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$007
Магнит өрісінде, қисықтық радиусы 1,038 м болатын трактория бойымен  бөлшегі 106 м/с жылдамдығымен ұшады. Магнит өрісінің индукция векторы
(  кг;   Кл)
A) 20 мТл.
B) 10 мТл.
C) 5 мТл.
D) 0,4 Тл.
E) 2,5 мТл.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$008
Индукциясы 2 мТл магнит өрісінде электрон 107 м/с жылдамдығымен ұшады.
Электронның айналу периоды
( ;  )
A)   с.
B)   с.
C)   с.
D)   с.
E)   с.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=С
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$009
Индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде протон қозғалады. Протонның айналу жиілігі
( ;  )
A)   c-1.
B)   c-1.
C)   c-1.
D)   c-1.
E)   c-1.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$001
0,5 Тл магнит индукция векторы, ауданы  25 см2 контур жазықтықына тұрқызылқан нормальмен 600 бұрыш жасайды. Контурды тесіп өтетін магнит ақыны   (cos600= 0,5)
A) 6,25•10-4 Вб.
B) 75 •10-6 Вб.
C) 50 •10-3 Вб.
D)  Вб.
E)   Вб.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$002
2 сек-та индукциясы 0,4 Тл өзгеретін, айнымалы магнит өрісінде, диаметрі 40 см катушка орналасқан . ЭҚК 251,2 В-қа тең. Катушканың орам саны
A) 100.
B) 10000.
C) 1000.
D) 800.
E) 160.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$003
Катушкада 50 А/с тоқтың өзгеру жылдамдықы, онда 25 В  ЭҚК-ін тудырады. Катушканың индуктивтілігі
A) 2 мГн.
B) 75 Гн.
C) 2 Гн.
D) 0,5 Гн.
E) 7,5 мГн.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$004
Кедергісі 0,2 Ом контур арқылы  өтетін магнит ақыны, онда 4 А ток тудырады. Егер магнит ақынының өзгерісі 0,4 Вб болса, онда оқан кеткен уақыт
A) 1,6 с.
B) 0,8 с.
C) 0,5 с.
D) 1 с.
E) 2 с.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$005
Орам саны 800, катушкада магнит өрісі 0,5 с ішінде бір қалыпты кемігенде ЭҚК-і  40 В тең болады. Магнит ақынының алқашқы мәні
A) 4 Вб.
B) 2 мВб.
C) 0,32 Вб
D) 0,5 Вб.
E) 25 мВб.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$006
2000 орамды соленоидта 120 В индукция ЭҚК-і қоздыратын болса, магнит ақынының өзгеру жылдамдықы
A) 6 мВб/с.
B) 600 мВб/с.
C) 360 мВб/с.
D) 60 мВб/с.
E) 36 мВб/с.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$007
Магнит индукциясы 4 мс ішінде 0,2-ден 0,3 Тл –қа дейін өзгергенде 10 В индукция ЭҚК-і қозу үшін, көлденең қимасының ауданы 50 см2 катушканың орам саны 
A) 90.
B) 80.
C) 100.
D) 70.
E) 60.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$008
Ұзындықы 50 см өткізгіш, индукциясы 0,4 Тл магнит өрісінде, магнит индукция векторымен 300 бұрыш жасай, 18 км/сақ жылдамдықпен қозқалады.  Өткізгіштегі индукцияның ЭҚК-і
A) 2,5 В.
B) 2 В.
C) 5 В.
D) 0,5 В.
E) 0,9 В.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$009
Ұзындықы 40 см өткізгіш, индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде, магнит индукция векторымен 600 бұрыш жасай қозқалады.  ЭҚК-і 1,732 В болса, өткізгіштің  жылдамдықы
( )
A) 5 км/сақ.
B) 20 км/сақ.
C) 36 км/сақ.
D) 18 км/сақ.
E) 60 км/сақ.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$010
Ұзындықы 25 см өткізгіш, 5 м/с жылдамдықымен магнит өрісінде, магнит индукция векторына перпендикуляр бақытта қозқалады.  Өткізгіштегі магнит индукциясының ЭҚК-і 1,5 В болса, өріс индукциясының мәні  ( )
A) 1,2 Тл.
B) 7,5 Тл.
C) 0,37 Тл.
D) 15 мТл.
E) 5 мТл.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$011
Индукциясы 0,2 Тл магнит өрісінде, өткізгіш индукция векторына 450  бұрыш жасай 10 м/с жылдамдықпен қозқалады. Өткізгіштегі индукцияның ЭҚК –і
1,4 В, болса, оның ұзындықы
( )
A) 70 см.
B) 28 см.
C) 1 м.
D) 0,5 м.
E) 10 см.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$012
Ұзындықы 0,2 м өткізгіш, индукциясы 0,6 Тл магнит өрісінде 15 м/с жылдамдықымен  орын ауыстырады. Өткізгіштегі магнит индукциясының ЭҚК-і 0,9 В болса, оның жылдамдықы мен магнит индукциясы арасындақы бұрышы
A) 300.
B) 600.
C) 450.
D) 900.
E) 0.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

0

6

$$$013
Ауданы 400 см2 контурда 0,04 с уақыт ішінде магнит индукциясы 0,2 Тл-қа дейін бір қалыпты кемігенде, 0,6 В ЭҚК-ін тудырады. Магнит индукциясының бастапқы мәні
A) 12 мТл.
B) 0,6 Тл.
C) 0,8 Тл.
D) 24 мТл.
E) 0,2 Тл.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$014
Контур жазықтықына жүргізілген нормалмен  600 бұрыш жасайтын,  индукция векторы 5 Тл болатын магнит өрісі, контурда 40 мВб магнит ақынын тудырады.
Контурдың жазық бетінің ауданы ( )
A) 80 см2.
B) 160 см2.
C) 200 см2.
D) 400 см2.
E) 150 см2.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$015
Ауданы 400 см2 контурда, индукциясы 0,5 Тл магнит өрісі 0,01 Вб магнит ақынын тудырады. Контур жазықтықының нормалі мен магнит индукция векторының арасындағы бұрыш
A) 450.
B) 900.
C) 0.
D) 300.
E) 600.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$001
Актив кедергісі бар тізбек бөлігі арқылы өтетін зарядтың өзгеру заңдылығы:    Актив кедергісі бар тізбек бөлігі арқылы өтетін ток күшінің әсерлік мәні
A) 2,82 А.
B)  2 А.
C) 1,41 А.
D) 0,01 А.
E) 0,2 A.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$002
Тізбектегі ток күші гармоникалық заң бойынша өзгереді: 
Ток күшінің тербеліс жиілігі
A) 400 Гц.
B) 200 Гц.
C) 500 Гц.
D) 50 Гц.
E) 1256 Гц.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$003
Тізбектегі кернеу гармоникалық заң бойынша өзгереді: 
Кернеудің тербеліс периоды
A) 1,57 с.
B) 0,3 c.
C) 4 с.
D) 0,04 с.
E) 2 с.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$004
Тербелмелі контур конденсаторының пластиналарындағы заряд  t уақыт өткенде   теңдеуі бойынша өзгереді.   с уақыттағы катушка арқылы өткен ток күші
A)   А.
B)   А.
C) 0.
D) 0,02 А.
E) 4 мА.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$005
Контурда   Гц жиілікпен, индуктивтілігі 2 мГн резонанс байқалады. Конденсатор сыйымдылығы
A)  1 пФ.
B)    мкФ.
C)  Ф.
D)  пФ.
E) 1,25 мкФ.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$006
Егерде тербеліс периоды  с болса, сыйымдылығы  4 мкФ контурда резонанс байқалады. Контур катушкасының индуктивтілігі
A) 40 мГн.
B) 12,56 мкГн.
C) 52,4 мГн.
D) 13 Гн.
E) 0,01 Гн.
{Правильный ответ}= E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1
$$$007
Контурдың резонанстық жиілігі  , конденсатор сыйымдылығы С болса, катушка индуктивтілігін анықтайтын формула
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$008
Тербеліс жиілігінің артуымен
A) сыйымдылық кедергісі артады, индуктивтілік кедергі кемиді.
B) сыйымдылық кедергісі кемиді, индуктивтілік кедергі артады.
C) сыйымдылық және индуктивтілік кедергілер артады.
D) сыйымдылық және индуктивтілік кедергілер кемиді.
E) сыйымдылық және индуктивтілік кедергілер өзгермейді.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$009
Периоды 1,57 мс электромагнитті тербеліс тудыру үшін,  сыйымдылығы 2,5 мкФ конденсаторды жалғауға болатын катушка индуктивтілігі
A) 0,25 Гн.
B) 0,2 Гн.
C)   Гн.
D) 37,5 мГн.
E) 25 мГн.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$010
Жиілігі   Гц электромагнитті тербеліс тудыру үшін,  индуктивтілігі  1 мГн катушканы жалғауға болатын конденсатор сыйымдылығы
A)   Ф.
B) 0,33 мкФ.
C) 2,25 нФ.
D)   Ф.
E) 6,28 мкФ.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$011
Тербелмелі контур катушкасы арқылы өтетін ток күшінің өзгеріс заңы:   Контура конденсаторының сыйымдылығы 200 пФ болса, катушка индуктивтілігі
A) 4 мГн.
B) 5 мГн.
C) 0,2 Гн.
D)   Гн.
E)   Гн.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$012
Тербелмелі контур конденсаторының пластиналарындағы заряд  t уақыт өткенде    теңдеуі бойынша өзгереді.  Катушкадағы магнит өрісінің максимал энергиясы 0,02 Дж болса, конденсатордың сыйымдылығы
A)   Ф.
B) 62,8   Ф.
C)   Ф.
D) 25   Ф.
E) 2   Ф.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$013
Тербелмелі контур катушкадағы ток күші   теңдеуі бойынша өзгереді. Конденсатордың электр өрісінің максимал энергиясы 40 мкДж болса, катушканың индуктивтілігі
A)   Гн.
B) 16 мГн.
C) 0,05 Гн.
D)   Гн.
E) 0,16 Гн.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$014
Тербелмелі контур  резонанстық жиілікті  конденсатордан және индуктивтілігі L катушкадан тұрады. Резонанс кезіндегі сыйымдылық кедергісі Xc болса. Катушка индуктивтілігін анықтайтын формула
A) 
B)  .
C)  .
D) 
E) 
{Правильный ответ}=A
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$015
Катушка 2 кГц жиілікте  157 Ом индуктивтілік кедергіге ие болады. Катушка индуктивтілігі
A) 0,785 Гн.
B)   Гн.
C) 3,14 Гн.
D) 12,5 мГн.
E)   Гн.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$016
Контур конденсаторы 0,0785 с периодты тербелісте 2 кОм сыйымдылық кедергіге ие болады. Конденсатор сыйымдылығы
A) 3,14 пФ.
B)   Ф.
C) 6,25 мкФ.
D)   Ф.
E) 300 нФ.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$017
Тербелмелі контур   Гц резонанстық жиілікті  катушкадан және сыйымдылығы С конденсатордан тұрады. Резонанс кезіндегі индуктивтілік кедергісі 0,5 кОм-ға тең. Конденсатор сыйымдылығы
A) 25 мкФ.
B)   Ф.
C) 1 пФ.
D) 50 пФ.
E)   Ф.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$018
Тербелмелі контур конденсаторына сыйымдылығы 3 есе артық тағы бір конденсаторды параллель жалғаса, контурдың резонанстық жиілігі
A)   есе артады.
B) 2 есе кемиді.
C) 4 есе артады.
D) 3 есе кемиді.
E)   есе артады.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$019
Тербелмелі контур конденсаторының сыйымдылығын 60%-ға артты, катушка индуктивтілігін 40 есе кемітсе, контурдың резонанстық периоды
A) 60 %-ға артады.
B) 80%-ға кемиді.
C) 40%-ға артады
D) 20%-ға кемиді.
E) 50%-ға артады.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$020
Тербелмелі контур катушкасының индуктивтілігін 25%-ға, ал конденсатор сыйымдылығын 5 есе артырса, онда контурдың резонанстық жиілігі
A) 60%-ға кемиді.
B) 40%-ға артады.
C) 75%-ға кемиді.
D) 60 %-ға артады.
E) 40%-ға кемиді.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$021
Тербелмелі контур конденсаторына сыйымдылығы 15 есе кем тағы бір конденсаторды тізбектей жалғаса, контурдың резонанстық периоды
A) 25%-ға кемиді.
B) 50%-ға артады.
C) 50%-ға кемиді
D) 75%-ға артады.
E) 75%-ға кемиді.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$001
Актив кедергісі бар тізбек бөлігі арқылы өтетін зарядтың өзгеру заңдылығы:    Актив кедергісі бар тізбек бөлігі арқылы өтетін ток күшінің әсерлік мәні
A) 2,82 А.
B)  2 А.
C) 1,41 А.
D) 0,01 А.
E) 0,2 A.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$002
Тізбектегі ток күші гармоникалық заң бойынша өзгереді: 
Ток күшінің тербеліс жиілігі
A) 400 Гц.
B) 200 Гц.
C) 500 Гц.
D) 50 Гц.
E) 1256 Гц.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$003
Тізбектегі кернеу гармоникалық заң бойынша өзгереді: 
Кернеудің тербеліс периоды
A) 1,57 с.
B) 0,3 c.
C) 4 с.
D) 0,04 с.
E) 2 с.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$004
Тербелмелі контур конденсаторының пластиналарындағы заряд  t уақыт өткенде   теңдеуі бойынша өзгереді.   с уақыттағы катушка арқылы өткен ток күші
A)   А.
B)   А.
C) 0.
D) 0,02 А.
E) 4 мА.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$005
Контурда   Гц жиілікпен, индуктивтілігі 2 мГн резонанс байқалады. Конденсатор сыйымдылығы
A)  1 пФ.
B)    мкФ.
C)  Ф.
D)  пФ.
E) 1,25 мкФ.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$006
Егерде тербеліс периоды  с болса, сыйымдылығы  4 мкФ контурда резонанс байқалады. Контур катушкасының индуктивтілігі
A) 40 мГн.
B) 12,56 мкГн.
C) 52,4 мГн.
D) 13 Гн.
E) 0,01 Гн.
{Правильный ответ}= E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1
$$$007
Контурдың резонанстық жиілігі  , конденсатор сыйымдылығы С болса, катушка индуктивтілігін анықтайтын формула
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$008
Тербеліс жиілігінің артуымен
A) сыйымдылық кедергісі артады, индуктивтілік кедергі кемиді.
B) сыйымдылық кедергісі кемиді, индуктивтілік кедергі артады.
C) сыйымдылық және индуктивтілік кедергілер артады.
D) сыйымдылық және индуктивтілік кедергілер кемиді.
E) сыйымдылық және индуктивтілік кедергілер өзгермейді.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$009
Периоды 1,57 мс электромагнитті тербеліс тудыру үшін,  сыйымдылығы 2,5 мкФ конденсаторды жалғауға болатын катушка индуктивтілігі
A) 0,25 Гн.
B) 0,2 Гн.
C)   Гн.
D) 37,5 мГн.
E) 25 мГн.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$010
Жиілігі   Гц электромагнитті тербеліс тудыру үшін,  индуктивтілігі  1 мГн катушканы жалғауға болатын конденсатор сыйымдылығы
A)   Ф.
B) 0,33 мкФ.
C) 2,25 нФ.
D)   Ф.
E) 6,28 мкФ.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$011
Тербелмелі контур катушкасы арқылы өтетін ток күшінің өзгеріс заңы:   Контура конденсаторының сыйымдылығы 200 пФ болса, катушка индуктивтілігі
A) 4 мГн.
B) 5 мГн.
C) 0,2 Гн.
D)   Гн.
E)   Гн.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$012
Тербелмелі контур конденсаторының пластиналарындағы заряд  t уақыт өткенде    теңдеуі бойынша өзгереді.  Катушкадағы магнит өрісінің максимал энергиясы 0,02 Дж болса, конденсатордың сыйымдылығы
A)   Ф.
B) 62,8   Ф.
C)   Ф.
D) 25   Ф.
E) 2   Ф.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$013
Тербелмелі контур катушкадағы ток күші   теңдеуі бойынша өзгереді. Конденсатордың электр өрісінің максимал энергиясы 40 мкДж болса, катушканың индуктивтілігі
A)   Гн.
B) 16 мГн.
C) 0,05 Гн.
D)   Гн.
E) 0,16 Гн.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$014
Тербелмелі контур  резонанстық жиілікті  конденсатордан және индуктивтілігі L катушкадан тұрады. Резонанс кезіндегі сыйымдылық кедергісі Xc болса. Катушка индуктивтілігін анықтайтын формула
A) 
B)  .
C)  .
D) 
E) 
{Правильный ответ}=A
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$015
Катушка 2 кГц жиілікте  157 Ом индуктивтілік кедергіге ие болады. Катушка индуктивтілігі
A) 0,785 Гн.
B)   Гн.
C) 3,14 Гн.
D) 12,5 мГн.
E)   Гн.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$016
Контур конденсаторы 0,0785 с периодты тербелісте 2 кОм сыйымдылық кедергіге ие болады. Конденсатор сыйымдылығы
A) 3,14 пФ.
B)   Ф.
C) 6,25 мкФ.
D)   Ф.
E) 300 нФ.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$017
Тербелмелі контур   Гц резонанстық жиілікті  катушкадан және сыйымдылығы С конденсатордан тұрады. Резонанс кезіндегі индуктивтілік кедергісі 0,5 кОм-ға тең. Конденсатор сыйымдылығы
A) 25 мкФ.
B)   Ф.
C) 1 пФ.
D) 50 пФ.
E)   Ф.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$018
Тербелмелі контур конденсаторына сыйымдылығы 3 есе артық тағы бір конденсаторды параллель жалғаса, контурдың резонанстық жиілігі
A)   есе артады.
B) 2 есе кемиді.
C) 4 есе артады.
D) 3 есе кемиді.
E)   есе артады.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$019
Тербелмелі контур конденсаторының сыйымдылығын 60%-ға артты, катушка индуктивтілігін 40 есе кемітсе, контурдың резонанстық периоды
A) 60 %-ға артады.
B) 80%-ға кемиді.
C) 40%-ға артады
D) 20%-ға кемиді.
E) 50%-ға артады.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$020
Тербелмелі контур катушкасының индуктивтілігін 25%-ға, ал конденсатор сыйымдылығын 5 есе артырса, онда контурдың резонанстық жиілігі
A) 60%-ға кемиді.
B) 40%-ға артады.
C) 75%-ға кемиді.
D) 60 %-ға артады.
E) 40%-ға кемиді.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$021
Тербелмелі контур конденсаторына сыйымдылығы 15 есе кем тағы бір конденсаторды тізбектей жалғаса, контурдың резонанстық периоды
A) 25%-ға кемиді.
B) 50%-ға артады.
C) 50%-ға кемиді
D) 75%-ға артады.
E) 75%-ға кемиді.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$001
Индуктивтілігі 0,2 Гн-ге шарғы орамасы бойымен 50 А ток өтеді. Шарғының магнит өрісінің энергиясы
A) 5 Дж.
B) 12500 Дж.
C) 250 Дж.
D) 500 Дж.
E) 12000 Дж.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= A
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$002
Егер 5 А-ге тең ток күші кезінде магнит өрісінің энергиясы 1,5 Дж тең болса, онда шарғының индуктивтілігі
A) 0,3 Гн.
B) 0,12 Гн.
C) 0,6 Гн.
D) 7,5 Гн.
E) 37,5 Гн.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= A
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$003
Егер магнит өрісінің энергиясы 6 Дж, ал  шарғының индуктивтілігі 0,3 Гн-ге тең болса, онда оның орамасындағы ток күші
A) 6,3 А.
B) 1,8 А.
C) 0,05 А.
D) 20 А.
E) 40 А.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$004
Бақылаушы биік таудың баурайынан 200 м қашықтықта тұр. Өзінің қатты дауыстаған сөзінің жаңғырығын еститін уақыты
(дыбыстың таралу жылдамдығы 340 м/с)
A) ≈ 0,6 с.
B) ≈ 0,06 с .
C) ≈ 2с.
D) ≈ 1,2 с.
E) ≈ 1,7 с.
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= A
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$005
Аңшы мылтық даусының жаңғырығын 4,5 с өткен соң естиді.Мылтық даусын шағылдыратын бөгеттің орналасу қашықтығы
(дыбыстың таралу жылдамдығы 340 м/с)
A) 365 м.
B) 465 м.
C) 565 м.
D) 665 м.
E) 765 м.
{Правильный ответ}= E
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$006
Жақын орналасқан екі жартастың ортасында тұрған адам қатты дауыстады. Ол екі жаңғырық естіді – біріншісін 1 с, екіншісін 1,5 с өткен соң. Жартастардың ара қашықтығы
(дыбыстың таралу жылдамдығы 340 м/с)
A) 300 м.
B) 465 м.
C) 425 м.
D) 625 м.
E) 700 м.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$001
Серіппеде жүк 9 с–та 180 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды мен жиілігі
A) 0,05 с, 2 Гц.
B) 0,5 с, 20 Гц.
C) 0,05 с, 20 Гц.
D) 0,5 с, 2 Гц.
E) 5 с, 20 Гц.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= A
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$002
Айнымалы токтың жиілігі 50 Гц-ке. Айнымалы ток жүйесінің тербелісі  периоды
A) 0,2 с.
B) 0,02 с.
C) 2 с.
D) 20 с.
E) 0,002 с.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= A
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$003
Нүкте тербелісінің қозғалыс теңдеуі   Нүктенің орын ауыстыруы тербеліс амплитудасының жартысына тең болу уақыты
A) 6 с.
B) 1 с.
C) 0,5 с.
D) 0,3 с.
E) 3 с.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}= Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$004
Синусойдалы тербеліс жасаған нүкте π/6 фазасында 2 см –ге орын ауыстырады. (Тербеліс тепе-теңдік жағдайдан басталады). Тербеліс амплитудасы
A) 2 см.
B) 4 см.
C) 16 см.
D) 8 см.
E) 1 см.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=A
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$005
Дене 4 мин-та 60 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды мен жиілігі
A) 15 с және 0,2 с-1.
B) 4 с және 6 с-1.
C) 6 с және 0,6 с-1.
D) 4 с және 0,25 с-1.
E) 3 с және 2 с-1.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=A
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$006
Амплитудасы 4 см дене 2 с период бойы тербеледі. Дененің тербеліс теңдеуі
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$007
Нүкте   қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Тербеліс басталғаннан соң 0,01 с уақыттан кейінгі нүктенің жылдамдығы
A) 0.
B) 7,85 м/с.
C) 1,57 м/с.
D) 1 м/с.
E) 5 м/с.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$008
Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген:  Тербелістің периоды
A) 0,6 с.
B) 0,04 с.
C) 1,57 с.
D) 4 с.
E)2 с.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$009
Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген: 
Нүктенің орын ауыстыруы тербеліс амплитудасының жартысына тең болу фазасы
A)  .
B)  .
C)  .
D)  .
E)  .
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$010
Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген: 
Тербеліс периоды
A) 0,25 с.
B) 0,125 с
C) 0,02 с.
D) 1 с.
E) 0,2 с.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$011
Массасы 2 кг пружинаға ілінген жүктің қозғалыс заңының теңдеуі берілген:  Пружинадағы серпінділік күштің өзгеріс заңдылығы:
A)  .
B)  .
C)  .
D)  .
E)  .
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы, и др. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$001
Жүк серіппеде тербеліп тұр, оның қатандығы 1200 Н/м. Тербеліс амплитудасы 4,8 см. Жүктің жылдамдығы нөлге тең болған мезеттегі оған әрекет етуші күш модулі
A) 87,6 Н.
B) 67,6 Н.
C) 57,6 Н.
D) 47,6 Н.
E) 37,6 Н.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$002
Серіппеге ілінген жүк 2 мин ішінде 60 тербеліс жасайды. Егер серіппенің қатаңдығы 4,9 Н/м болса, онда жүктің массасы
A) 0,5 кг.
B) 5 кг.
C) 3 кг.
D) 0,3 кг.
E) 4 кг.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$003
Егер Айда ұзындығы 1 м маятниктің тербелістерінің периоды 4,9 с болса, ондағы еркін түсу үдеуі
A) 9,8 м/с2.
B) 10 м/с2.
C) 1,6 м/с2.
D) 1м/с2.
E) 0,8 м/с2.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$001
Серіппеге ілінген жүктің массасын 9 есе артты. Серіппеге маятниктің жиілігі
A) 9 есе артады.
B) 9 есе кемиді.
C) 3 есе артады.
D) 3 есе кемиді.
E) өзгермиді.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$002
Математикалық маятниктің тербеліс  периодын   есе арттыру үшін, жіптің ұзындығын
A) 2 есе кемиді.
B) 2 есе артады.
C)   есе кемиді.
D)   есе артады.
E) 2  есе кемиді.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$003
Серіппеге маятниктің жиілігін   есе кемітсе, жүктің массасы
A)   есе артады.
B)    есе кемиді.
C) 3 есе артады.
D) 3 есе кемиді.
E) 2  есе артады.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$004
Салмақсыз жіпте ілінген дене тербеліс заңы   бойынша қозғалады. Жіптің ұзындығы 
( )
A) 40 см.
B) 75 см.
C) 30 см.
D) 25 см.
E) 160 см.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$005
Қатаңдығы 200 Н/м серіппеге ілінген жүк    тербеліс теңдеуімен тербеледі. Жүктің массасы
A) 8 кг.
B) 20 кг.
C) 16 кг.
D) 5 кг.
E) 100 г.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$006
Массасы 100 г серіппеге ілінген жүк     тербеліс теңдеуімен тербеледі. Серіппеге қатаңдығы
A) 50 Н/м.
B) 10 Н/м.
C) 100 Н/м.
D) 20 Н/м.
E) 1 кН/м.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$007
Массасы 400 г серіппеге ілінген жүк      Гц жиілігімен тербеледі. Серіппенің қатандығы
A) 356 Н/м.
B) 500 Н/м.
C) 360 Н/м.
D) 400 Н/м.
E) 142,4 Н/м.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$008
Қатандығы 160 Н/м серіппеге ілінген жүк  1,2 с периодымен тербеледі. Жүктің массасы
A) ≈4 кг.
B) ≈12,56 кг.
C) ≈16 кг.
D) ≈8,2 кг.
E) ≈5,8 кг.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$009
Қатандығы 20 Н/м серіппеге ілінген 50 г жүктің 20 тербеліс жасайтын уақыты
A)  с.
B)  с.
C)  с.
D)  с.
E)  с.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$010
Ұзындығы 2,5 м математикалық маятник  секунд уақытта жасайтын тербеліс саны  ( )
A) 400.
B) 25.
C) 20.
D) 40.
E) 100.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$011
Жиілігі  Гц математикалық маятниктің ұзындығы ( )
A) 20 см.
B) 1 м.
C) 40 см.
D) 50 см.
E) 25 см.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$012
Математикалық маятник  секундта 60 тербеліс жасайды. Жіп ұзындығы ( )
A) 40 см.
B) 62,5 см..
C) 20 см.
D) 180 см.
E) 45,4 см.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$013
Ұзындығы 160 см математикалық маятниктің 10 тербеліс жасайтын уақыты ( )
A)   с.
B)   с.
C)   с.
D)   с.
E)   с.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$014
  қозғалыс теңдеуімен тербелетін математикалық маятник жүгі үдеуінуң амплитудасының модулі
A) 2 м/с2.
B) 0,25 м/с2.
C) 0,5 м/с2.
D) 1 м/с2.
E) 0,125 м/с2.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$015
Серіппеге ілінген жүк   қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Жүктің жылдамдық амплитудасы
A) 2 м/с.
B) 1 м/с.
C) 0,5 м/с.
D) 3 м/с.
E) 1,5 м/с.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$016
Математикалық маятник   қозғалыс заңымен тербеледі. Маятник тербелісінің периоды
A) 0,4 с.
B) 7,85 с.
C) 6,28 с.
D) 1,5 с.
E) 1 с.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$017
Серіппеге массасы 40 г ілінген жүк   қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серіппе қатаңдығы
A) 30 Н/м.
B) 20 Н/м.
C) 16 Н/м.
D) 60 Н/м.
E) 80 Н/м.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$018
Серіппеге ілінген жүк    қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Жүктің тербеліс жиілігі
A) 125 Гц.
B) 150 Гц.
C) 500 Гц.
D) 250 Гц.
E) 392,5 Гц.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$019
Математикалық маятник   қозғалыс заңымен тербеледі. Маятник тербелісінің жиілігі
A) 240 Гц.
B) 300 Гц.
C) 188,4 Гц.
D) 78,5 Гц.
E) 785 Гц.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$020
Серіппеге жүк ілгенде, ол х үзындыққа созылады. Серіппе маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула
A)  .
B)  .
C)  .
D)  .
E)  .
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$021
Серіппеге жүк ілгенде, ол 4 мм ұзындыққа созылады. Серіппелі маятниктің тербеліс периоды  (g = 10м/с2)
A) р с.
B) 0,4 рс.
C) 0,2 рс.
D) 0,02 рс.
E) 0,04 рс.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$022
Серіппеге ілінген жүк   Гц  жиілігімен тербеледі. Серіппенің ең үлкен созылуы  ( )
A) 25 мм.
B) 40 мм.
C) 100 мм.
D) 50 мм.
E) 10 мм.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$023
Серіппеге ілінген жүк,   жиілігімен тербеледі. Серіппенің ең үлкен созылуын анықтайтын формула
A)  .
B)  .
C)  .
D)  .
E)  .
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$024
Егер математикалық маятник жібінің ұзындығын 30 см-ге ұзартсақ, оның тербеліс периоды 2 есеге артады. Жіптің бастапқы ұзындығы  ( )
A) 20 см.
B) 10 см.
C) 30 см.
D) 60 см.
E) 40 см.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$025
Егер математикалық маятник жібінің ұзындығын 32 см-ге кемітсек, оның тербеліс периоды 40%-ға кемиді. Жіптің бастапқы ұзындығы
A) 64 см.
B) 40 см.
C) 50 см.
D) 60 см.
E) 19,2 см.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$026
Ұзындығы 40 см математикалық маятник жібін, тағы 120 см-ге  ұзартсақ, оның тербеліс жиілігі
A) 2 есе кемиді.
B) 2 есе артады.
C) 3 есе кемиді.
D) 3 есе артады.
E) 4 есе артады.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$027
Ұзындығы 60 см математикалық маятник жібін, 45 см-ге  кемітсек, оның тербеліс периоды
A) 25%-ке артады.
B) 75%-ке кемиді.
C) 75%-ке артады.
D) 50%-ке кемиді.
E) 50%-ке артады.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$028
Егер маятник серіппе, қатаңдығы 400 Н/м –ге артық серіппемен өзгертсе, оның тербеліс периоды 3 есеге кемиді. Алғашқы серіппенің қатаңдығы
A) 133 Н/м.
B) 1200 Н/м.
C) 50 Н/м.
D) 120 Н/м.
E) 500 Н/м.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$029
Серіппелі маятник жүгінің массасын 1,5 кг-ға кемітсе, онда тербеліс жиілігі 4 есе артады. Жүктің бастапқы массасы
A) 325 г.
B) 0,5 кг.
C) 6 кг.
D) 4 кг.
E) 1,6 кг.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$030
Серіппелі маятник жүгінің массасын 3,12 кг-ға арттырса, онда тербеліс периоды 60 %-ға артады. Жүктің бастапқы массасы
A) 1,23 кг.
B) 1,872 кг.
C) 2 кг.
D) 2,5 кг.
E) 1,5 кг.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}= C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$001
Этил спиртіндегі толқынның жиілігі 20 кГц, ал жылдамдығы 1177 м/с болса, оның толқын ұзындығы
A) 5,9 см.
B) 2 см.
C) 50 см.
D) 3,5 см.
E) 3 см.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= A
{Учебник}=Физика 9
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$002
Толқын көзі 4 мин уақытта 15 м/с жылдамдықпен 1200 тербеліс жасайды. Толқын ұзындығы
A) 2 м.
B) 5 м.
C) 15 м.
D) 12 м.
E) 3 м.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$003
Ұзындығы  ,   жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула
A)  .
B)  .
C)  .
D)  .
E)  .
{Правильный ответ}=C   
{Сложность}=A
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$004
Егер моторлы қайық, ұзындығы 3 м толқынға қарсы қозғалғанда, оның корпусына толқын 1 сек–та 6 рет, ал егер толқынның таралуына бағыттас қозғалса, онда толқын қайық корпусына 4 рет соғылады.Толқынның таралу жылдамдығы
A) 6 м/с.
B) 5 м/с.
C) 15 м/с.
D) 3 м/с.
E) 1 м/с.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= C*
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$005
Егер қайық, ұзындығы 4 м толқынға қарсы қозғалғанда, оның корпусына толқын 1 сек–та 3 рет, ал егер толқынның таралуына бағыттас қозғалса, онда толқын қайық корпусына 2 рет соғылады. Қайықтың таралу жылдамдығы
A) 10 м/с.
B) 2 м/с.
C) 4 м/с.
D) 3 м/с.
E) 5 м/с.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}= C*
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$001
Дыбыстың қатаңдығының өлшем бірлігі
A) 1 Вт.
B) 1 Гц.
C) 1 Дб.
D) 1 Н.
E) 1 Дж.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=A
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$002
Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы
(ауадағы дыбыс жылдамдығы;  )
A) 1,7 м.
B) 2 м.
C) 68 м.
D) 0,59 м
E) 6,8 м.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$003
Ұзындығы 5 м дыбыс толқынының ауадағы жиілігі
(ауадағы дыбыс жылдамдығы;  )
A) 750 Гц.
B) 20 Гц.
C) 1700 Гц.
D) 40 Гц
E) 68 Гц.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$004
Дыбыстың судан ауаға өткенде
A) жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы және жиілігі артады.
B) жылдамдығы артады, толқын ұзындығы және жиілігі кемиді.
C) жылдамдығы өзгермейді, толқын ұзындығы артады, жиілігі кемиді.
D) жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы кемиді, жиілігі өзгермейді.
E) жылдамдығы артады, толқын ұзындығы өзгермейді, жиілігі кемиді.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=A
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$005
Дыбыстың ауадан суға өткендегі, дыбыстың толқын ұзындығы
(ауадағы дыбыс жылдамдығы;  ; судағы дыбыс жылдамдығы  )
A) 3 есе артады.
B) 3 есе кемиді.
C) 2,4 есе артады.
D) өзгермейді.
E) 4,36 есе кемиді.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$006
Судың ішіндегі адам, су бетінен 14,72 м биіктікте орналасқан дыбыс көзінен шыққан дыбысты 50 мс өткен соң естиді. Адамның суда орналасқан тереңдігі
(ауадағы дыбыс жылдамдығы;  ; судағы дыбыс жылдамдығы  )
A)  20 м.
B)  15 м.
C)  10 м.
D)  7 м.
E)  50 м.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$007
Су ішіндегі адам мен су бетінен жоғары орналасқан дыбыс көзінің арақашықтығы 9,35 м. Дыбыс адамға суға қарағанда ауда 5 есе ұзақ жетеді. Дыбыс көзінің орналасқан биіктігі
(ауадағы дыбыс жылдамдығы;  ; судағы дыбыс жылдамдығы  )
A)  5 м.
B)  4 м.
C)  6 м.
D)  7,5 м.
E)  3 м.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$008
Су ішіндегі адам мен су бетінен жоғары орналасқан дыбыс көзінің арақашықтығы 7,8 м. Дыбыс адамға суға қарағанда ауда 7 есе ұзақ жетеді. Суда адамның орналасқан тереңдігі
(ауадағы дыбыс жылдамдығы;  ; судағы дыбыс жылдамдығы  )
A)  4 м.
B)  2 м.
C)  3 м.
D)  5 м.
E)  1,5 м.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика және астрономия. Р. Башарулы және т.б. 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$001
Вакуумде жиілігі 2 МГц  электромагнитті толқын, біртекті ортада    км/с жылдамдықпен тарайды. Біртекті ортада тарайтын толқын ұзындығы
A) 150 м.
B) 120 м.
C) 200 м.
D) 48 м.
E) 480 м.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=2

$$$002
Біртекті ортада   км/с жылдамдықпен тарайтын толқын ұзындығы 40 м. Толқынның вакуумдегі жиілігі
A) 500 м.
B) 100 м.
C) 300 м.
D) 400 м.
E) 150 м.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=2

$$$003
Біртекті ортада   км/с жылдамдықпен тарайтын электромагниттік толқын ұзындығы 280 cм. Толқынның вакуумдегі ұзындығы
(  м/с)
A) 500 м.
B) 100 м.
C) 300 м.
D) 400 м.
E) 150 м.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=2

$$$004
Электромагниттік толқынның вакуумдегі ұзындығы 60 м, ал біртекті ортада - 40 м. Электромагниттік толқынның біртекті ортада тарайтын жылдамдығы
(  м/с)
A)   м/с.
B)   м/с.
C)   м/с.
D)   м/с.
E)   м/с.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=2

$$$005
Электромагниттік толқынның вакуммнен біртекті ортаға өткенде...
A) жиілігі өзгермейді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы кемиді.
B) жиілігі кемиді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы өзгермейді.
C) жиілігі кемиді, жылдамдығы өзгермейді, толқын ұзындығы артады.
D) жиілігі өзгермейді, жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы кемиді.
E) жиілігі артады, жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы өзгермейді.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=2

$$$006
Электромагниттік толқынның біртекті ортадан вакуммге өткенде...
A) жиілігі өзгермейді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы кемиді.
B) жиілігі кемиді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы өзгермейді.
C) жиілігі өзгермейді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы артады.
D) жиілігі кемиді, жылдамдығы өзгермейді, толқын ұзындығы артады.
E) жиілігі артады, жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы өзгермейді.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=2

$$$001
Радиолокатардан жіберілген сигнал 0,0002 с кейін қайтадан оралады. Бақылаушы адамға дейінгі ара қашықтық  (с = 3•108 м/с)
A) 20 км.
B) 30 км.
C) 60 км.
D) 110 км
E) 150 км.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=A
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$002
Радиолокатор секундына 4000 импульс жібереді. Локатордың әсер ету қашықтығы  (с = 3•108 м/с)
A) 37,5 км.
B) 50 км.
C) 75,3 км.
D) 200 км.
E) 2000 м.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$003
Радиолокациялық станциядан жіберілген импульс ұзақтығы 1 мкс. Локатордың нысананы барлау қашықтығы  (с = 3•108 м/с)
A) 1 км.
B) 5 км.
C) 500 м.
D) 150 м.
E) 100 м.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$004
1 с уақытта 30 км қашықтықтағы нысанаға дөп түсу үшін радиолокатордың жіберетін импульстер саны  (с = 3•108 м/с)
A) 300.
B) 10000.
C) 50.
D) 2000.
E) 5000.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$005
Радиолокация станциясынан жіберілген импульс ұзақтығы 0,5 мкс.
Импульс қуаты 90 кВт болса, онда бір импульстің энергиясының мәні
A) 14 кДж.
B)   Дж.
C) 45 мДж.
D) 0,55 МДж.
E)   Дж.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$006
Үздіксіз режимде жұмыс істейтін гелий-неон газлазеры қуатын 40 мВт-қа жеткізіп, толқын ұзындығы 630нм монохраматты жарық саулесін береді.Лазер 1 с ішінде шығаратын фотон саны  (h = 6,63•10-34 Дж•с;  с = 3•108 м/с)
A) 1,3∙1017.
B) 13∙1017.
C) 1,3∙1016.
D) 13∙1016
E) 130∙1017
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$008
1500 кГц жиілікпен жұмыс жасайтын радиостанция генераторы контурының сыйымдылығы 400 пФ. Контур индуктивтілігі   (с = 3•108 м/с)
A) 30 мГн.
B) 28 мкГн.
C) 20 мГн.
D) 0,4 Гн.
E) 6 мкГн.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$009
Радиостанция генераторы контурының сыйымдылығы 0,2 нФ, индуктивтілігі 8 мкТл. Станциядан шығарылған толқын ұзындығы  (с = 3•108 м/с)
A) 23 м.
B) 344 м.
C) 120 м.
D) 10 м.
E) 75,4 м.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$010
Радист ұзындығы 20 м толқынды хабарлама жібереді. Жіберуші құрылғы контурының сыйымдылығы  4 пФ. Контура индуктивтілігі  (с = 3•108 м/с)
A)   Гн.
B) 0,2 Гн.
C) 8 мГн.
D)   Гн.
E) 32 мкГн.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$011
Радиостанция ұзындығы 40 м болатын толқын шығарады. Станция генературының тербелмелі контурының индуктивтілігі   100 мкГн болса, оның сыйымдылығы   (с = 3•108 м/с)
A) 4,4 пФ.
B) 4 мкФ.
C) 200 нФ.
D)   Ф.
E)   Ф.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$012
Радиоқабылдағыш контуры 1 мс уақытта тогын 400 мА-ге өзгерткенде 0,8 В ЭҚК-ін тудыратын катушкадан және сыйымдылығы 2,45 пФ конденсатордан тұрады. Радиоқабылдағыш шығаратын толқын ұзындығы  (с = 3•108 м/с)
A) 4,9 м.
B) 131,88 м.
C) 200 м.
D) 387,16 м.
E) 159 м.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$013
Радиостанция 2 МГц жиілікпен жұмыс жасайды. Станция шығара алатын толқын ұзындығы   (с = 3•108 м/с)
A) 123,4 м.
B) 10 см.
C) 312,7 м.
D) 2 км.
E) 150 м.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=A
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$014
Радиостанция ұзындығы 400 м толқын шығарады. Станцияның жұмыс жасау жиілігі  (с = 3•108 м/с)
A) 340 кГц
B) 400 МГц.
C) 0,75 МГц.
D)   Гц.
E) 1,25 МГц.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=A
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$015
Қабылдағыш контурының катушкасындағы энергиясы W, конденсатор кернеуі  U. Катушка индуктивтілігі  L болса, қабылдағыштың шығаратын толқын ұзындығы  анықтайтын формула
A) 
B)  .
C) 
D)  .
E)  .
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$016
Қабылдағыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқылы өтетін ток I. Конденсатор сыйымдылығы C, болса, онда қабылдағыш жиілігін (  ) анықтайтын формула
A)  .
B)  .
C)  .
D)  .
E)  .
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Физика. Г. Мякишев, Б. Буховцев 1995
{Класс}=11
{Четверть}=1

$$$001
Екі ортаны бөліп тұрған шекараға сәуле   600 бұрышпен түседі. Сынған сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш   900  болса, сыну көрсеткіші
A) 1,41
B) 0,71
C) 0,87
D) 2
E) 1,73
{Правильный ответ}=Е
{Сложность}=В
{Учебник}=Физика есептерінің жинағы, В.И.Кем, 2004
{Класс}=8
{Четверть}=4
$$$002
Жарық сәулесінің түсу бұрышын 200 - қа арттырғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш
A) 400-қа артады
B) 200-қа артады
C) 100-қа артады
D) Өзгермейді
E) 150-қа артады
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=А
{Учебник}=Жоғары оқу орындарына түсушілерге арналған оқулық-тест, А.Түсіпжанов, 2005
{Класс}=8
{Четверть}=4

$$$003
Шағылған сәуле түскен сәулемен 500 бұрыш жасау үшін сәуленің түсу бұрышы
A) 200
B) 250
C) 400
D) 500
E) 1000
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика есептерінің жинағы, В.И.Кем, 2004
{Класс}=8
{Четверть}=4

$$$004
АВ жазық айнаға   300 бұрышпен жарық сәулесі түседі. Айнаны   200-қа бұрады. Енді алғашқы түскен сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш

A) 300
B) 400
C) 500
D) 600
E) 1000
{Правильный ответ}=Е
{Сложность}=В
{Учебник}=Жоғары оқу орындарына түсушілерге арналған оқулық-тест, А.Түсіпжанов, 2005
{Класс}=8
{Четверть}=4
$$$005
Айналық бетке жарық сәулесінің түсу бұрышы 200 . Шағылған сәулемен айна жазықтығы арасындағы бұрыш:
A) 900
B) 400
C) 700
D) 200
E) 800
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=В
{Учебник}=Физика есептерінің жинағы, В.И.Кем, 2004
{Класс}=8
{Четверть}=4
$$$006
Сәуленің түсу бұрышы 100 -қа азайғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш 
A) 150-қа азаяды
B) 100-қа азаяды
C) 50-қа азаяды
D) өзгермейді
E) 200-қа азаяды
{Правильный ответ}=Е
{Сложность}=В
{Учебник}=Физика және астрономия, А.А.Пинский, 2004
{Класс}=8
{Четверть}=3
$$$007
Вакууммен абсолют сыну көрсеткіші n = 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде жарықтың таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A) 1,6 есе артады
B) 3,2 есе кемиді
C) 1,6 есе кемиді
D) 3,2 есе кемиді
E) Өзгермейді
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика және астрономия, А.А.Пинский, 2004
{Класс}=8
{Четверть}=3
$$$008
Салыстырмалы сыну көрсеткіші 2-ге тең екі ортаның шекарасына түсетін сәуленің ішкі толық шағылу бұрышы
A) 450
B) 500
C) 700
D) 600
E) 300
{Правильный ответ}=Е
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика және астрономия, А.А.Пинский, 2004
{Класс}=8
{Четверть}=3
$$$009
Жинағыш линзаның фокус аралығы 0,2 м. Дененің кескіні өзінің биіктігіндей болу үшін дененің линзадан ара қашықтығы
A) 0,1 м
B) 0,2 м
C) 0,4 м
D) 0,8 м
E) Мұндай жағдай болмайды
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=В
{Сложность}=Физика және астрономия, А.А.Пинский, 2004
{Класс} = 8
{Четверть}=3

$$$001
Лупаның үлкейту шамасы 10 есе болса, нәрсені орналастыру қашықтығы
A) 25 см
B) 0,1 см
C) 10 см
D) 2,5 см
E) 2,5 мм
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=В
{Учебник}=Физика және астрономия, А.А.Пинский, 2004
{Класс}=8
{Четверть}=3
$$$002
Қос ойыс линзаның фокус аралығы 10 см. Нәрсені 12 см ара қашықтыққа орналастырса, нәрсе кескіні линзадан орналасу қашықтығы
A) 65 см
B) 60 см
C) 45 см
D) 50 см
E) 55 см
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=В
{Учебник}=Жоғары оқу орындарына түсушілерге арналған оқулық-тест, А.Түсіпжанов, 2005
{Класс}=8
{Четверть}=3

$$$001
Гидравликалық машинаның жұмыс істеу принципі негізделген заң
A) энергияны сақтау заңы.
B) зарядтың сақталу заңы.
C) импульстің сақталу заңы.
D) Паскаль заңы.
E) Гук заңы.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$002
Гидравликалық машинаның көмегімен алынған күштің ұтысы ...
A) нөлге тең
B) үлкен және кіші поршень аудандарының қатынасына тең
C) цилиндрге құйылған сұйықтың тегіне тәуелді
D) күш қысымына тәуелді
E) орын ауыстыруға тәуелді
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$003
Гидравликалық престің кіші поршеніне түсірілген күш 400 Н, ал үлкеніне түсірілген күш – 36 кН. Осы престің күштен беретін  ұтысы ...
A) 90 есе
B) 9 есе
C) 900 есе
D) 9000 есе
E) 0,9 есе
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$004
Гидравликалық престің кіші поршенінің ауданы 5 м2, үлкенінің ауданы – 500м2. Осы престің күштен беретін  ұтысы ...
A) 10 есе
B) 2500 есе
C) 100 есе
D) 1000 есе
E) 250 есе
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$005
Егер кіші поршеннің ауданы 1,2 м2, үлкен поршеннің ауданы – 1440 м2, кіші поршеньге әсер ететін күш 1000 Н болса,  гидравликалық көтергіштің көмегімен көтеруге болатын дене массасы (Үйкеліс ескерілмейді)
A) 120 кг.
B) 1200 кг.
C) 12 т.
D) 120 т.
E) 12 кг.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$006
Көлденең қималары әртүрлі екі қатынас ыдыстар сумен толтырылған. Олар поршеньмен жабылған. Жіңішке ыдыстың көлденең қимасының ауданы кең ыдыстікінен 100 есе кіші. Кіші поршеньге салмағы 10 Н жүк қойылды. Екі жүк те тепе-теңдікте болу үшін үлкен поршеньге қойылатын жүктің салмағы (Поршеньдердің салмағы ескерілмейді).
A) 1000 кН.
B) 100 кН.
C) 100 Н.
D) 1 Н.
E) 1 кН.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$007
Гидравликалық престің кіші поршенінің ауданы 10 м2. Оған әсер етуші күш  200 Н. Үлкен поршеннің ауданы 200 м2. Осы жағдайда үлкен поршеньге әсер ететін күш ...
A) 4 кН.
B) 4 Н.
C) 400 Н.
D) 400 кН.
E) 40 кН.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$008
Гидравликалық престің ауданы 180 м2 үлкен поршеніне 180 кН күш әсер етеді. Кіші поршеннің ауданы 4 м2.  Осы жағдайда кіші поршень престегі майға әсер ететін күш...
A) 4 кН.
B) 4 Н.
C) 400 Н.
D) 400 кН.
E) 40 кН.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$009
Кіші поршеннің ауданы 10 см2  үлкен поршеннің ауданы 0,1м2. Массасы
1000 кг автомобильді гидравликалық көтергіш көмегімен көтеру үшін кіші поршеньге түсірілетін күш
A) 10 Н
B) 10 кН.
C) 100 Н.
D) 100 кН.
E) 1000 Н.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$010
Гидравликалық престің кіші поршені 500 Н күштің әсерінен 15 см-ге төмендеді. Ал үлкен поршень 5 см-ге көтерілді. Ол үшін үлкен поршеньге әсер ететін күш
A) 1,5 Н.
B) 1,5 кН.
C) 15 кН.
D) 15 Н.
E) 150 Н
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$011
Гидравликалық престің ауданы 2 м2 кіші поршені 200 Н күштің әсерінен 16см-ге төмендеді. Үлкен поршеннің ауданы 8 м2 . Осы жағдайда жүктің көтерілген биіктігі
A) 4 см
B) 4 м.
C) 4 дм.
D) 4 мм.
E) 0,4 мм
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$012
Гидравликалық машинадағы қысым 400 кПа. Кіші поршеньге 200 Н күш әсер етеді. Үлкен поршеннің ауданы 400 м2 . Кіші поршеннің ауданы 
A) 5∙10-2 м2
B) 5 м2
C) 5∙10-3 м2
D) 5 ∙10-4м2
E) 0,6 м2
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$013
Сұйыққа немесе газға батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$014
Су көлігінің көтеруші күші өзендегі және теңіздегі суға қатысты салыстыра отырып, оның шамасы ...
A) өзен суында үлкен
B) теңіз суында үлкен
C) бірдей
D) көліктің жүгіне байланысты
E) көліктің көлеміне байланысты
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$015
Кеменің шөгімі өзеннен теңізге өткенде
A) азаяды
B) артады
C) өзгермейді
D) оңтүстік жартышарда артады, ал солтүстік жартышарда кемиді
E) оңтүстік жартышарда кемиді, ал солтүстік жартышарда артады
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$016
Стақандағы тұзды суда таза судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі
A) алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды
B) алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді
C) өзгермейді
D) төмендейді
E) жоғарылайды
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$017
Стақандағы тұзды суда сондай судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі ...
A) алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды
B) алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді
C) өзгермейді
D) төмендейді
E) жоғарылайды
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$018
Салмағы 380 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін, массасы
7 кг үрленетін қайықтың алатын ең кіші көлемі ...
A) 0,45 м3
B) 0,0045 м3
C) 4,5 м3
D) 45 м3
E) 0,045 м3
{Правильный ответ} = E
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$019
Салмағы,  Н су көлігінің ватерсызығына дейін суға батырылғанда, ығыстыратын су көлемі 15000 м3  болса, жүктің салмағы
A)  Н
B)  Н
C)  Н
D)  Н
E)  Н
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = С
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$020
Қысым…
A) бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің осы беттің ауданына көбейтіндісіне тең физикалық шама.
B) бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің осы беттің ауданына қатынасымен анықталатын физикалық шама.
C) бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің осы беттің ауданына түсірілген қысымның қатынасына тең физикалық шама.
D) қысым түсірілген беттің ауданының осы бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің қатынасымен анықталатын физикалық шама.
E) қысым түсірілген беттің ауданы мен осы бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күш қысымның көбейтіндісіне тең физикалық шама.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$021
Қысымды анықтайтын формула:
A) 
B) 
C) 
D) 
E) p = m(g + a)
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$022
Қысымның негізгі өлшем бірлігі…
A) 1 Н.
B) 1 Вб.
C) 1 Дж.
D) 1 Вт.
E)  1 Па.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$023
   формуласымен анықталады ...
A) тығыздық.
B) пайдалы әрекет коэффициенті.
C) қысым.
D) импульс.
E) салмақ.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$024
Салмағы 200 Н, ауданы 4 м2, кілемнің еденге түсіретін қысым
A) 50 Па.
B) 800 Па.
C) 0,02Па.
D) 80 Па.
E) 5 Па.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3

$$$025
Бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің осы беттің ауданына қатынасымен анықталатын физикалық шама
A) потенциал.
B) жұмыс.
C) индукция.
D) қысым.
E) көлем.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3

$$$026
Төменде келтірілген өлшем бірліктердің ішінде қысымның өлшем бірлігіне жатпайтыны ...
A) мм. сынап бағаны
B) Па.
C) Н/м2
D) Н.
E) кПа.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3

$$$027
Еденге 50 Па қысым түсіретін, ауданы 4 м2, кілемнің салмағы ...
A) 200 Н.
B) 20 Н.
C) 12,5 Н.
D) 0,08 Н.
E) 0,8 Н.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3
$$$028
Еденге 50 Па  қысым түсіретін, салмағы 200 Н кілемнің ауданы...
A) 0,25 м2.
B)   м2.
C) 0,025 м2.
D) 40 м2.
E) 4 м2.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3

$$$029
Еденнің 4 м2 ауданына 50 Па қысым түсіретін кілемнің массасы ...
A) 200 кг.
B) 20 кг.
C) 12,5 кг.
D) 0,08 кг.
E) 0,8 кг.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3

0

7

$$$030
Массасы 50 кг, аяқ киімінің табандарының ауданы 800 м2, адамның еденге түсіретін қысымы  (g = 10 м/с2 )
A) 2 Па.
B) 1 Па.
C) 0,340 Па.
D) 0,823 Па.
E) 0,625 Па.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3

$$$031
Еденге 10 кПа қысым түсіретін, массасы 50 кг адамның аяқ киімінің табанының ауданы
A) 500 м2.
B) 0,05 м2.
C) 200 м2 .
D) 20 м2.
E) 200 м2.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3

$$$032
Қар үстінде тұрған шаңғышының массасы 45 кг. Оның әр шаңғысының ұзындығы 1,5 м, ал ені 10 см. Шаңғышының қар бетіне түсіретін қысымы ...
A)  1,5 кПа.
B)  1,5 Па.
C)  13,5 Па.
D)  135 Па.
E)  15 кПа.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3

$$$033
Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 м2 кубтің еден бетіне түсіретін қысымы
(g = 10 м/с2 )
A)  5 Па.
B) 0,02 Па.
C)  5 кПа.
D)  0,2 кПа.
E) 0,5 Па.
{Правильный ответ} = E
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3

$$$034
Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 см2  куб тіреуімен бірге 2 м/с2 үдеумен үдемелі жоғары қарай қозғалатын болса, оның тіреуге түсіретін қысымы...
(g = 10 м/с2 )
A) 4 Па.
B) 0,02 Па.
C) 6 кПа.
D) 5 кПа.
E) 0,5 Па.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =  7
{Четверть} =   3

$$$035
Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 см2  куб тіреуімен бірге 2 м/с2 үдеумен үдемелі төмен қарай қозғалатын болса, оның тіреуге түсіретін қысымы
(g = 10 м/с2 )
A) 5 Па.
B) 0,02 Па.
C) 6 кПа.
D) 4 кПа.
E) 0,5 Па.
{Правильный ответ} =D
{Сложность} =С
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =7
{Четверть} =3

$$$036
Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 см2  куб тіреуімен бірге бірқалыпты төмен қарай қозғалатын болса, оның тіреуге түсіретін қысымы
A)  5 Па.
B) 0,02 Па.
C)  5 кПа.
D)  0,2 кПа.
E) 0,5 Па.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} = B
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} = 7
{Четверть} =3
$$$037
Сұйықтар мен газдарға толық батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күш тәуелді емес
A) сұйықтың тегіне.
B) батырылғын дененің көлеміне.
C) батырылған дененің пішініне.
D) сұйықтың тегіне және батырылғын дененің көлеміне.
E) сұйықтың тегіне және дененің көлеміне.
{Правильный ответ} =С
{Сложность} =А
{Учебник} =  Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =7
{Четверть} =3
$$$038
Суға толық батырылған дене, қалқып шығады, егер …
A) дененің ауырлық күші Архимед күшінен үлкен болса
B) дененің ауырлық күші Архимед күшінен кіші болса
C) дененің ауырлық күші Архимед күшіне тең болса
D) дененің тығыздығы судың тығыздығынан үлкен болса
E) дененің тығыздығы судың тығыздығына тең болса
{Правильный ответ} =В
{Сложность} =А
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} = 7
{Четверть} =3

$$$039
Су көлігінің көтеруші күші өзендегі және теңіздегі суға қатысты салыстыра отырып, оның шамасы
A) өзен суында үлкен
B) теңіз суында үлкен
C) бірдей
D) көліктің жүгіне байланысты
E) көліктің көлеміне байланысты
{Правильный ответ} =В
{Сложность} =А
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =7
{Четверть} =3
$$$040
Ауа шарын биіктікке көтеру кезінде оған әсер етуші Архимед күші
A) ұлғаяды
B) өзгермейді
C) азаяды
D) алдымен ұлғаяды, сосын азаяды
E) алдымен азаяды, сосын ұлғаяды
{Правильный ответ} =С
{Сложность} =А
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$041
Сүңгуір қайықтың цистернасындағы суды ағызғанда қайық су бетіне көтеріледі. Бұл құбылысты былай түсіндіруге болады 
A) көлем тұрақты болған жағдайда масса азаяды, сондықтан тығыздық төмендейді
B) масса тұрақты  болған жағдайда көлем ұлғаяды, сондықтан тығыздық төмендейді
C) көлем тұрақты болған жағдайда масса артады, сондықтан тығыздық артады. D) масса тұрақты болған жағдайда көлем азаяды сондықтан тығыздық артады.
E) масса мен көлемнің өзгеруіне тығыздық байланысты емес.
{Правильный ответ} =А
{Сложность} =В
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =7
{Четверть} = 3
$$$042
Сүңгуір қайықтың цистерналарын сумен толтырғанда, ол суға тереңірек батады. Бұл құбылысты былай түсіндіруге болады
A) көлем тұрақты болған жағдайда масса азаяды, сондықтан тығыздық төмендейді
B) масса тұрақты  болған жағдайда көлем ұлғаяды, сондықтан тығыздық төмендейді
C) көлем тұрақты болған жағдайда масса артады, сондықтан тығыздық артады. D) масса тұрақты болған жағдайда көлем азаяды сондықтан тығыздық артады
E) масса мен көлемнің өзгеруіне тығыздық байланысты емес.
{Правильный ответ} =С
{Сложность} =В
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =7
{Четверть} =3
$$$043
Суға батқан кемелерді көтеру үшін трюмдегі камераға ауа толтырады, осы кезде кеме су бетіне қалқып шығады. Бұл жағдайды былай түсіндіруге болады
A) көлем тұрақты болған жағдайда масса азаяды, сондықтан тығыздық төмендейді
B) масса тұрақты  болған жағдайда көлем ұлғаяды, сондықтан тығыздық төмендейді
C) көлем тұрақты болған жағдайда масса артады, сондықтан тығыздық артады. D) масса тұрақты болған жағдайда көлем азаяды сондықтан тығыздық артады E) масса мен көлемнің өзгеруіне тығыздық байланысты емес.
{Правильный ответ} =Е
{Сложность} =В
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =7
{Четверть} = 3
$$$044
Кеменің шөгімі өзеннен теңізге өткенде
A) азаяды
B) артады
C) өзгермейді
D) оңтүстік жартышарда артады, ал солтүстік жартышарда кемиді
E) оңтүстік жартышарда кемиді, ал солтүстік жартышарда артады
{Правильный ответ} =А
{Сложность} =С
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$045
Стақандағы тұзды суда таза судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі
A) алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды
B) алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді
C) өзгермейді
D) төмендейді
E) жоғарылайды
{Правильный ответ} =Е
{Сложность} =С
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} = 7
{Четверть} =3
$$$046
Стақандағы тұзды суда сондай судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі ...
A) алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды
B) алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді
C) өзгермейді
D) төмендейді
E) жоғарылайды
{Правильный ответ} =С
{Сложность} =С
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} =7
{Четверть} =3
$$$047
Салмағы 380 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін, массасы
7 кг үрленетін қайықтың алатын ең кіші көлемі ...
A) 0,45 м3
B) 0,0045 м3
C) 4,5 м3
D) 45 м3
E) 0,045 м3
{Правильный ответ} =А
{Сложность} =С
{Учебник} =   Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 7- сыныбына арналған  Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атамұра”, 2007.
{Класс} = 7
{Четверть} =3

$$$001
Ток күші тең
A) өткізгіш арқылы ток жүретін уақыттың электр мөлшерінің қатынасына
B) өткізгіштің көлденең қимасы арқылы тасымалданатын электр мөлшері мен уақыттың қосындысына
C) өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр мөлшерінің сол уақыт аралығының қатынасына
D) өткізгіштің көлденең қимасы арқылы тасымалданған электр зарядының уақытқа көбейтіндісіне
E) өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр зарядының сол уақыт аралығының айырмасына
{Правильный ответ} = С
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 3
$$$002
Ток күшін анықтайтын өрнек
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$003
Кернеудің негізгі өлшем бірлігі ...
A) 1 А.
B) 1Ом.
C) 1 Дж.
D) 1 Вт.
E) 1В.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$004
Өткізгіштің кедергісі тәуелді емес ...
A) өткізгіштің ұзындығына
B) өткізгіштің көлденең қимасының ауданына
C) өткізгіштің меншікті кедергісіне
D) ток күшіне
E) өткізгіштің ұзындығына, көлденең қимасының ауданына, меншікті кедергісіне
{Правильный ответ} = D
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$005
Кедергінің негізгі өлшем бірлігі ...
A) 1 А.
B) 1 Ом.
C) 1 Дж.
D) 1 Вт.
E) 1 В.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$006
Электропар машинасындағы энергияның түрленуі
A) механикалық энергия электр энергиясына айналады
B) жарықтық энергиясы электр энергиясына айналады
C) ішкі энергия электр энергиясына айналады
D) химиялық энергия электр энергиясына айналады
E) электр энергиясы механикалық энергияға айналады
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$007
Ұзындығы 100 м көлденең қимасының ауданы 2 мм2  меншікті кедергісі
0,028 мкОм .  м амоний өткізгіштің кедергісі           
A) 1400 Ом.
B) 1,4 Ом.
C) 0,014 Ом.
D) 0,0014 Ом.
E) 14∙10-17Ом.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} =A
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$008
Электр заряды q1=2нКл су тамшысы, заряды q2 = - 4 нКл су тамшысымен қосылды. Пайда болған тамшысының заряды
A) 6 нКл.
B) -1 нКл.
C) 1 нКл.
D) 2 нКл.
E) -2нКл.
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} =В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$009
Электр заряды q1=2нКл су тамшысы, заряды q2 = - 4 нКл су тамшысымен қосылды. Пайда болған тамшы екі (бірдей) тең тамшыларға бөлінді. Осы тамшылардың заряды
A)  = = 6 нКл.
B)  = =-1 нКл.
C)  = =3 нКл.
D)  =2 нКл  =-1 нКл.
E)  =-2нКл  =1нКл.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} =В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =        3
$$$010
Ток күші 30 мкА. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 1 нс ішінде өтетін электрондар саны  (е =1,6∙10-19Кл)
A)   
B)   
C)   
D)   
E)   
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =B
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$0012
Көлденең қимасының ауданы 10 мм2 , ток күші 5 А, Мыстан жасалған өткізгіштегі бос электрондардың жылдамдығын анықтаңдар. Бос электрондардың шоғыры 9 * 1028 м -3
A)  0,35  мм/c
B)  0,24 мм/c
C)  0,035 мм/c
D)  0,024 мм/c
E)  0,028 мм/с
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =B
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$013
Кедергісі R, созылған жағдайдағы, ұзындығы 2  , электр плитасының нихромнан жасалған серіппенің көлденең қимасының ауданы ...
A) 
B)   
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3

$$$014
Ұзындығы  , көлденең қимасының ауданы S мыс өткізгіштің кедергісі R болса, мыстың меншікті кедергісі ...
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ} = D
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$015
Тізбек бөлігіне арналған Ом заңының формуласы ...
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ} = D
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$016
Тізбек бөлігіне арналған  Ом заңының тұжырымдамасы ...
A) тізбектің бөлігіндегі ток күші – осы бөліктің ұштарындағы кернеуге тура пропорционал да, өткізгіштің кедергісіне кері пропорционал.
B) тізбектің бөлігіндегі ток күші – өткізгіштің кедергісіне тура пропорционал да, осы бөліктің ұштарындағы кернеуге кері пропорционал.
C) ток күші өткізгіштің көлденең, қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр мөлшерінің сол уақыт аралығының қатынасына тең.
D) ток күші электр заряды тасымалданатын уақыттың сол зарядтың шамасына қатынасына тең.
E) ток күші электр заряды тасымалданатын уақыттың сол зарядтың шамасына көбейтіндісіне тең.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$017
Электр тізбегіндегі ток күші 2 А тең. Электр шамының кедергісі 14 Ом, шамның кернеуі ...
A) 28 В.
B) 7 В.
C) 0,125 В.
D) 16 В.
E) 2,8 В.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$018
Кернеуі 220 В желіге қосылған электр плитасының спиралінің кедергісі 55 Ом, спиральдегі ток күші ...
A) 0,25 А.
B) 0,4 А.
C) 2,5 А.
D) 4 А.
E) 40 А.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$019
Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 10 В, ол шам қылының кедергісі ...
A) 0,2 Ом.
B) 5 Ом.
C) 2 Ом.
D) 20 Ом.
E) 0,5 Ом.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$020
R=6 Ом кедергідегі кернеудің түсуін анықтаңдар, егер 10 с ішінде ол арқылы 3 Кл заряд тасымалданатын болса
A) 0,05 В.
B) 1,8 В
C) 18 В.
D) 0,5 В.
E) 0,25 В
{Правильный ответ} = В
{Сложность} =В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$021
Егер кедергісі 120 Ом резистор арқылы 6 А ток өтетін болса, параллель қосылған кедергісі 80 Ом резистор арқылы өтетін ток күші
A) 3 А.
B) 6 А.
C) 9 А.
D) 18А.
E) 30 А.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} =В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3
$$$022
Егер кедергіні екі рет азайтқанда ток күші 3 есе артса тізбек бөлігіндегі керенудің өзгерісі
A) 6 есе артты
B) 6 есе кеміді
C) 1,5 есе артты
D) 1,5 есе кеміді
E) өзгермеді
{Правильный ответ} = С
{Сложность} =В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} =3

$$$001
Өткізгіштерді тізбектей жалғағанда тұрақты болатын шама
A) кедергі
B) кернеу
C) ток күші
D) кедергі және кернеу
E) ток күші және кернеу
{Правильный ответ} = С
{Сложность} =А
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 3
$$$002
Өткізгіштерді параллель жалғағанда тұрақты болатын шама ...
A) кедергі
B) кернеу
C) ток күші
D) кедергі және ток күші
E) кернеу және ток күші
{Правильный ответ} = В
{Сложность} =А
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 3
$$$003
Кедергісі R сымды n бөлікке бөліп, бөліктерді параллель жалғағанда сымның жалпы кедергісі ...
A) өзгермейді
B) n есе артады
C) n есе азаяды
D)   есе артады
E)   есе азаяды
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} =В
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 3
$$$004
Әрқайсысының кедергісі 10 Ом бес өткізгіш бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі
A) 50 Ом.
B) 10 Ом.
C) 100 Ом.
D) 2 Ом.
E) 500 Ом.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} =В
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 3
$$$005
Әрқайсысының кедергісі 10 Ом бес өткізгіш бір-бірімен тізбектей жалғағандағы жалпы кедергісі 
A) 50 Ом.
B) 10 Ом.
C) 100 Ом.
D) 2 Ом.
E) 500 Ом.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =В
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 3
$$$006
Кедергісі 36 Ом сымды бірнеше бөлікке бөліп оларды параллель жалғағандағы жалпы кедергі 6 Ом болу үшін сымды неше бөлікке бөлу керектігін анықта
A) 36
B) 12
C) 3
D) 6
E) 4
{Правильный ответ} = D
{Сложность} =В
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 3
$$$007
Шамасы 12 Ом үш бірдей кедергі берілген олардың көмегімен алынатын кедергінің мәні
A)   Ом
B) 4 Ом.
C) 24 Ом
D) 10 Ом
E)   Ом.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} =В
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 3
$$$008
Шамасы 12 Ом үш бірдей кедергі берілген олардың көмегімен алынатын кедергінің мәні
A)   Ом
B) 8 Ом.
C) 36 Ом
D) 24 Ом.
E)   Ом.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} =В
{Учебник} =Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 3

$$$001
Джоуль-Ленц заңының формуласы
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ} = D
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$002
Электр қуатының өлшем бірлігі
A) 1 В.
B) 1 А.
C) 1 Дж.
D) 1 Вт.
E) 1 с.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$003
Электр тоғының қуатын анықтайтын формула
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
{Правильный ответ} = Е
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$004
Кернеуі 200 В және ток күші 2 А, 2 минуттағы электр плитасындағы токтың жұмысы 
A) 48 кДж.
B) 800 Дж.
C) 200 Дж.
D) 3,3 Дж
E) 0,05 Дж.
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$005
Кернеуі 5 В, ток күші 0,01 А қозғалмайтын өткізгіште 20 минутта бөлініп шығатын жылу мөлшері
A) 1 Дж.
B) 10 Дж
C) 60 Дж.
D) 1 кДж.
E) 60 кДж.
{Правильный ответ} = С
{Сложность} =А
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$006
Ток күші 4 есе артқанда, кедергісі тұрақты резисторда уақыт бірлігінде бөлініп шығатын жылу мөлшері
A) 4 есе артады
B  4 есе кемиді
C) 16 есе артады
D) 16 есе кемиді
E) өзгермейді
{Правильный ответ} = С
{Сложность} =В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$007
Кедергі 3 есе артқанда уақыт бірлігінде өткізгіштің ұштарындағы кернеу тұрақты болған жағдайда, өткізгіште бөлініп шығатын жылу мөлшері
A) 3 есе артады
B) 3 есе кемиді
C) 9 есе артады
D) 9 есе кемиді
E) өзгермейді
{Правильный ответ} = В
{Сложность} =В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$008
Егер шамының оның ұштарындағы кернеу 5 есе азайса, онда электр қуаты  (шамның кедергісі тұрақты)
A) 5 есе кемиді
B) 5 есе артады
C) 25 есе кемиді
D) 25 есе артады
E) өзгермейді
{Правильный ответ} = С
{Сложность} =В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$009
Егер өткізгіш арқылы өтетін ток 1А-ден 3 А-ге дейін артса, онда кедергісі
10 Ом өткізгіштің қуаты
A) 9 есе артады
B) 9 есе кемиді
C) 3 есе артады
D) 3 есе кемиді
E) өзгермейді
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$010
Ток күші тұрақты 2А. Егер кедергісі 10 Ом-нан 5 Ом-ға дейін кемитін болса, онда қуат
A) 2 есе артады.
B) 2 есе кемиді.
C) 4 есе артады.
D) 4 есе кемиді.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} =В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$011
Қуаты 300 Вт электр үтігінің күйіп кеткен спиралінің ә-ін қысқартқаннан кейін оның қуаты
A) 75 Вт.
B) 400 Вт
C) 1200 Вт.
D) 18,75 Вт
E) 20 Вт
{Правильный ответ} = В
{Сложность} =С
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$012
8 сағат бойы жұмыс істейтін сварка агрегатының қолданған электр энергиясының құнын анықтаңдар. Егер оның клеммаларындағы кернеуі 100 В, ал ток күші 200 А. (1 кВт•сағ электр энергиясының құны 4 теңге)
A) 64 теңге.
B) 6400 теңге.
C) 640 теңге.
D) 6,4 теңге.
E) 0,64 теңге
{Правильный ответ} = С
{Сложность} =С
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$013
Екі бірдей электр суқайнатқыш ток көзіне алдымен тізбектей, екінші ретте параллель жалғанды. ПӘК-ің артық болу жағдайы
A) бірінші жағдайда
B) екінші жағдайда
C) екі жағдайда да бірдей
D) әр түрлі болуы мүмкін
E) ПӘК тізбектей немесе параллель жалғастыруға тәуелді емес
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =С
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$015
Ұзындығы ℓ0, ал диаметрі d0 цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған. Бұл жағдайдағы оның қуаты P0. Осы ток көзіне заты алдыңғы цилиндрдегіндей, бірақ ұзындығы ℓ = 4ℓ0 және диаметрі d=2d0 цилиндр пішінді екінші өткізгіш жалғанған, осы өткізгіштегі P қуатты анықтаңыз
A) P = P0.
B) P =2P.
C)  .
D)  .
E) 
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =С
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$016
Егер кедергі 10-нан 20 Ом-ға дейін артса кернеуі тұрақты болған жағдайда кедергінің қуаты
A) 2 есе артады
B) 2 есе кемиді
C) 4 есе артады
D) 4 есе кемиді
E) өзгермейді
{Правильный ответ} = В
{Сложность} =В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$017
1 А ток өтетін кедергіде 3 с ішінде 30 Дж жылу мөлшері бөлінеді. Осы кедергі арқылы 2 с-та 2 А ток өткенде бөлінетін жылу мөлшері
A) 40 Дж.
B) 60 Дж.
C) 80 Дж.
D) 120 Дж.
E) 90 Дж
{Правильный ответ} = С
{Сложность} =В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3
$$$018
Электрплитаның күйіп кеткен сымын жөндегенде, оның біршама қысқарғаны анықталды. Осы кезде электрплитаның бөліп шығаратын жылу мөлшері
A) артады
B) кемиді
C) алдымен артады, сосын кемиді
D) алдымен кемиді, сосын артады
E) өзгермейді
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =В
{Учебник} = Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8- сыныбына арналған/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский және басқалар, аударған Р.Башарұлы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 3

$$$001
Газдардаѓы электр тоѓын тасымалдаушылар
A) электрондар мен оњ иондар
B) оњ жғне теріс иондар
C) электрондар мен оњ жғне теріс иондар
D) электрондар
E) электрондар мен теріс иондар
{Правильный ответ} = С
{Сложность} =  А
{Учебник} = Физика жғне астрономия: Жалпы білім беретін мектептіњ 8- сыныбына арналѓан/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский жғне басқалар, аударѓан Р.Башар±лы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 3
$$$002
Катодты сғуле дегеніміз – катодтан тез ±шатын ... аѓыны.
A) электрондардыњ
B) протондардыњ
C) фотондардыњ
D) иондардыњ
E) нейтрондардыњ
{Правильный ответ} = А
{Сложность} =  А
{Учебник} = Физика жғне астрономия: Жалпы білім беретін мектептіњ 8- сыныбына арналѓан/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский жғне басқалар, аударѓан Р.Башар±лы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 3

$$$003
Термоэлектронды эмиссия дегеніміз
A) катодта заттыњ бµліну процессі.
B) электрондармен “бос орынды” толтыру процесі.
C) металдардыњ электрондарды ж±ту процессі
D) жеткілікті жоѓары температурада электрондардыњ металдан ±шып шыѓу қ±былысы.
E) элктрондардыњ баѓытталѓан қозѓалысы.
{Правильный ответ} = D
{Сложность} =  А
{Учебник} = Физика жғне астрономия: Жалпы білім беретін мектептіњ 8- сыныбына арналѓан/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский жғне басқалар, аударѓан Р.Башар±лы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 3
$$$004
Кернеуге жалѓанѓан жғне катодтыњ қыздырылѓан жаѓдаында диодтары электрондардыњ катодтан анодқа қарай қозѓаласыныњ сипатамасы...
A) электрондардыњ қозѓалысы бірқалыпты
B) электрондардыњ қозѓалысы ‰демелі
C) электрондар бірқалыпты шењбер бойымен қозѓалады 
D) электрондар бірқалыпты спираль бойымен қозѓалады
E) электрондар парабола бойымен қозѓалады
{Правильный ответ} = В
{Сложность} =  В
{Учебник} = Физика жғне астрономия: Жалпы білім беретін мектептіњ 8- сыныбына арналѓан/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский жғне басқалар, аударѓан Р.Башар±лы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 3

$$$001
Біртекті оптикалық ортадаѓы жарық
A) сынады
B) т‰зу бойымен таралады
C) қисықсызық бойымен таралады
D) таралмайды
E) шаѓылады
{Правильный ответ} = В
{Сложность} = А
{Учебник} = Физика жғне астрономия: Жалпы білім беретін мектептіњ 8- сыныбына арналѓан/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский жғне басқалар, аударѓан Р.Башар±лы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} = 8
{Четверть} = 4
$$$002
Кµлењкеніњ пайда болуын дғлелдейтін зањ
A) жарықтыњ т‰зу сызық бойымен таралуы
B) жарықтыњ сынуы
C) жарықтыњ шаѓылуы
D) жарықтыњ сынуы жғне шаѓылуы
E) жарықтыњ дифракциясы
{Правильный ответ} = А
{Сложность} = В
{Учебник} = Физика жғне астрономия: Жалпы білім беретін мектептіњ 7- сыныбына арналѓан  Р.Башар±лы, У.Тоқбергенова, Д. Казақбаева. – Алматы: “Атам±ра”, 2007.
{Класс} = 7
{Четверть} = 3
$$$003
Сғуленіњ т‰су б±рышы 300 . Жарық сғулесініњ шаѓылу б±рышы
A) 0.
B) 30ғ.
C) 60ғ.
D) 90ғ.
E) -30ғ.
{Правильный ответ} = В
{Сложность} =А
{Учебник} =Физика жғне астрономия: Жалпы білім беретін мектептіњ 8- сыныбына арналѓан/  А.А.Пинский, В.Г.Разумовский жғне басқалар, аударѓан Р.Башар±лы, Г.З. Байжасарова – Алматы: Просвещение - Қазақстан, 2004.
{Класс} =8
{Четверть} = 4

$$$001
Велосипед-дөңгелегінің құрсау нүктесі оның рамасымен (шабағымен) салыстырғандағы қозғалысы
А) шеңбер бойымен
В) түзу бойымен
С) өзгермелі траектория бойынша
D) шеңбер жанамасы бойымен
Е) парабола бойымен.
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$002
Таудан сырғанап бара жатқан адам велосипедтің рамасына (шабағына) қатысты болатын күйі
А) салмақсыз.
В) тыныштық күйде.
С) қозғалыста.   
D) тербелісте.
Е) бастапқы төмен сырғанауда – қозғалыста, соңында – тербелісте.
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$003
Жердің жасанды серігі  Күнге қатысты ... қозғалады.
А) шеңбер бойымен
В) эллипс бойымен
С) циклоидттың күрделі траекториясымен
D) түзу бойымен
Е) парабола бойымен
{Правильный ответ}=С
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

  $$$005
Ілгермелі қозғалыс  дегеніміз
A) при котором все его точки тела описывают одинаковые траектории.
А) барлық нүктелері бірдей траекторияны сызып өтетін қозғалыс.
В) дененің теңүдемелі қозғалысы.
С) жылдамдығы өзгермейтін  қозғалыс.
D) дененің түзусызықты қозғалысы.
Е) қисық сызықты қозғалыс.
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$006
Санақ жүйесі
А) координат жүйесінен тұрады.
В) cанақ денесінен, координат жүйесінен тұрады.
С) cанақ денесінен, координат жүйесі, сағаттан тұрады№ 
D) координат жүйесінен, сағаттан тұрады
Е) cағаттан, санақ жүйесінен тұрады .
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1
                               
$$$001
Орын ауыстыру дегеніміз
А) кеңістіктегі бастапқы және соңғы нүктелерді қосатын дененің бағытталған кесіндісі.
В) траектория ұзындығы.
С) дененің жүрген жолы.
D) бағытталған кесінді.
Е) қозғалыстағы дененің кесіндісі.
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$ 002
Велосипедшінің қозғалыс теңдеуі х =15–10t, 5 сек ішіндегі велосипедшінің орын ауыстыру модулі
А) 35 м
В) 65м
С) 25м
D) 50м
Е) 45м
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$ 003
Егер бастапқы координат векторы  (12;5 см), соңғы (4;11 см) болса координат осьіндегі вектордың проекциясы
А) Sх=8cм; Sy=6cм
В) Sх=8cм; Sy=6cм
С) Sх=16cм; Sy=9cм
D) Sх=-8cм; Sy=-6cм
Е) Sх=8cм; Sy=-6cм
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=A
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$ 004
Тікұшақ горизонталь ұшу барысында оңтүстікке 12 км, содан соң шығысқа тағы 16 км ұшты. Тікұшақтың жолы мен орын ауыстыруы
А) 20 км, 28км
В) 28км, 20км
С) 28км, 28 км
D) 20 км, 4 км
Е) 4 км, 28 км
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$ 005
Жоғары лақтырылған тас 10 м биіктікке көтеріліп, лақтырылған жерден қайтадан сол нүктеге құлады. Тастың жүрген жолы мен орын ауыстыру
А) 20м, 0
В) 0 , 20 м
С) 10м, 10 м
D) 20м, 20 м
Е) 10м, 0
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$ 006
Жүргізуші автомобиль мен гараждан шықты да  150 км жол жүріп 3 сағаттан кейін қайтып келді. Дұрыс тұжырымды анықта.
А) автомобиль 50 км/сағ жылдамдықпен жүрді.
В) әр сағатта 50 км жол жүрді.
С) автомобильдің орын ауыстыруы нолге тең, жолы 150 км.
D) автомобильдің орын ауыстыруы мен жолы 150км.
Е) автомобильдің орын ауыстыруы 150км , жолы нолге тең
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$ 007
Жол және орын ауыстыруды салыстыр
А) жол-скаляр, орын ауыстыру – векторлық шама.
В) жол және орын ауыстыру – скаляр шамалар.
С) жол – векторлық, орын ауыстыру-скаляр шама.
D) жол және орын ауыстыру – векторлық шамалар.
Е) модулі қозғалыс бағытына байланысты болатын шамалар.
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$ 008
Гараждан шыққан автобус 12 рейс жасайтын болса, такси осы бағытта 6 рейс жасайды. Орын ауыстыруы мен жолын салыстыр
А) автобус және таксидің жүрген жолы мен орын ауыстыруы бірдей.
В) автобустың таксиге қарағанда жүрген жолы және орын ауыстыруы артық .
С) автобустың жүрген жолы артық, орын ауыстыруы таксимен бірдей.
D) таксидің жүрген жолы артық, орын ауыстыруы автобуспен бірдей.
Е) автобустың орын ауыстыруы артық, жүрген жолы таксимен бірдей
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$ 009
Материялық нүкте 20м/с бастапқы жылдамдықпен және бастапқы жылдамдыққа қарсы 0,5 м/с2 үдеумен қозғалады. 0,5 мин ішіндегі жолы мен орын ауыстыруы
А) 375м; 375м
В) 375м, 0
С) 0 ; 375 м
D) 825м; 375м
Е) 375 м; 450м
{Правильный ответ}=А
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$010
Жүк көтергіш оңтүстіктен солтүстікке 40 м және бір уақытта жүк көтергішпен бағыттас шығыстан батысқа 30м қозғалса, жүктің Жерге қатысты орын ауыстыруы
А) 50м
В) 40м
С) 34,5м
D) 38,4м
Е) 20м
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$011
Вектордың басы координаттың бастапқы нүктесінде орналасқан, оның соңғы координатасы (3;5;8)м болса. Осы вектордың модулі
А) 9,9м
В) 16м
С) 10,4м
D) 12м
Е) 9,2м
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$012
Қайық ені 50 м өзенді көлдеңінен жүзіп өтті. Ағысы қайықты 300-қа өзен жағасына бұратын болса, қайықтың өзен жағасына қатысты орын ауыстыру
tg 300=1,75)
А) 87м
В) 25м
С) 58м
D) 60м
Е) 48м
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$013
Қайық ені 50 м өзенді көлдеңінен жүзіп өтті. Өзеннің ағысына қайықты 300 бұрышқа бұрып жіберді. Қайықтың жағадан жағаға қатысты орын ауыстыруы (sin 300 = 0,5 cos 300 = 0,87)
А) 25м
В) 100м
С) 60м
D) 28,5м
Е) 95м
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$001
Велосипедшінің жылдамдығы 36км/сағ, желдің жылдамдығы 2м/с. Желмен бағыттас қозғалған  велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі желдің жылдамдығы
А) 36 км/сағ
В) 38 км/сағ
С) 8 м/с
D) 12 м/с
Е) 10 м/с
{Правильный ответ}=С
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$002
Ұшақтың ауаға қатысты жылдамдығы 900 км/сағ. Егер қуалай соққан желдің жылдамдығы 50 км/сағ болса, ұшақтың Жерге қатысты жылдамдығы
А) 950 км/сағ
В) 900 км/сағ
С) 850 км/сағ
D) 800 км/сағ
Е) 1000 км/сағ
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$003
Бір автомобиль оңтүстіктен солтүстікке 80 км/сағ, ал екінші батыстан шығысқа 60 км/сағ жылдамдықпен жүріп келеді. Екінші автомобильдің біріншіге қатысты жылдамдығы
А) 70 км/сағ
В) 80 км/сағ
С) 90 км/сағ
D) 100 км/сағ
Е) 140 км/сағ
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=B
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$004
Велосипедшінің жылдамдығы 18 км/сағ, ал желдің жылдамдығы 4м/с. Желге қарсы қозғалған соққан желді велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі  желдің жылдамдығы
А) 5м/с
В) 4м/с
С) 7м/с
D) 1м/с
Е) 9 м/с
{Правильный ответ}=Е
{Сложность}=B
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$005
Ағыс жылдамдығы 3,24 км/сағ. Ені 120м өзенді жүзгіш суға қатысты 5км/сағ жылдамдықпен, ағысқа перпендикуляр бағытта қозғалады. Жүзгіштің жағаға қатысты орны ауыстыруы
А) 200 м
В) 150 м
С) 143 м
Д) 250 м
Е) 400 м
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=C
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$006
Катер екі пункттің арасын өзеннен төмен ағыс бойынша 8 сағатта,  кері 12 сағ жүріп өтті. Катердің тынық судағы дәл сондай қашықтықты  жүзіп өту уақыты
А) 10 сағ
В) 12 сағ
С) 9 сағ     
D) 20 сағ
Е) 9,6 сағ
{Правильный ответ}=Е
{Сложность}=C*
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$007
Автомобиль батыс бағытта 80 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Оған басқа автомобиль қарсы, сондай жылдамдықпен қозғалуда. Біраз уақыттан соң автомобильдердің ара қашықтығы 10 км-ге тең болады. Олардың кездесу уақыты
А) 8 мин
В) 500 с
С) 300 с
D) 80 мин
Е) 225 с
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$008
72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан поезд терезесінің алдындағы жолаушы
32,4 км/сағ жылдамдықпен қарсы өткен поезды 10 с бойы көреді. Қарсы күдескен поездың ұзындығы
А) 290м
В) 350м
С) 500м
D) 200м
Е) 220м
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=B
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$009
Ұзындықтары 800 м және 200 м екі поезд бір-біріне қарама-қарсы 72 км/сағ және 108 км/сағ жылдамдықтары мен өзара параллаель темір жолда  қозғалып келеді. Бірінші поездың екіншісінің жағынан өту уақыты 
А) 30с
В) 15с
С) 40с
D) 10с
Е) 20с
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$011
Қозғалмай тұрған жолаушы метрополитен экскалаторымен 1 мин, ал қозғалмайтын эсклатор арқылы жолаушы 3 мин көтеріледі. Қозғалыстағы эксалатор арқылы жолаушының көтерілу уақыты
А) 30 с
В) 40 с
С) 45 с
D) 50 с
Е)  20 с
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=C
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$012
Лифтімен байланысқан санақ жүйесін инерциал деп санауға болады, егер 
А) лифт еркін түссе.
В) лифт бірқалыпсыз жоғары қозғалса.
С) лифт удеумен төмен қозғалса.
D) лифт баяу жоғары қозғалса.
Е) лифт бірқалыпты төмен қозғалса.
{Правильный ответ}=Е
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$013
Автомобиль жолға қатысты 15 м/с жылдамдықпен қозғалады. Осы жол бойымен, дәл сол бағытты 5 м/с жылдамдықпен велосипедші жүріп келеді. Автомобильдің велосипедшіге қатысты жылдамдығы
А) 10м/с
В) 5м/с
С) 20м/с
D) 15м/с
Е) -20 м/с
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$014
Автомобиль жолға қатысты 15 м/с жылдамдықпен жүріп келеді. Осы жолмен,дәл сол бағытта 5м/с жылдамдықпен велосипедші жүріп келеді. Автомобильдің велосипедшіге қатысты 10 мин ішінде жүрген жолы 
А) 6000 м
В) 9000 м
С) 7000 м
D) 1500 м
Е) 8000 м
{Правильный ответ}=А
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$015
Автомобиль Жерге қатысты 15м/с жылдамдықпен жүріп келеді. Автомобилдің 10 мин ішіндегі Жерге қатысты жүрген жолы
А) 6000 м
В) 9000 м
С) 8000 м
D) 5000 м
Е) 7000 м
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия
Р. Башарұлы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$001
х0= 0 графигіндегі координата мен жолдың түзу сызықты бірқалыпты қозғалысы
А) траектория ұзындығымен ерекшеленеді
В) сәйкес келеді
С) бірдей емес
D) бір-біріне перпендикуляр
Е) қарама-қарсы бағытталған
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$002
Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
А) қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен.
В) траекторияға перпендикуляр.
С) траекторияға параллель.
D) қозғалысқа қарсы бағыттас.
Е) қозғалыспен бағыттас траектория бойымен.
{Правильный ответ}= Е
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$003
Қисық сызықты қозғалыстағы лездік жылдамдық векторының бағыты
А) дененің орын ауыстыруымен бағыттас.
В) дененің қозғалыс жылдамдығымен бағыттас.
С) дененің үдеуімен бағыттас.
D) қорытқы жылдамдық бағытымен бағыттас.
Е) қозғалып бара жатқан дененің траекториясымен жанама бағыттас.
{Правильный ответ}= Е
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$004
Жүргізуші уақыттың бірінші жартысында 60 км/сағ жылдамдықпен жүреді. Барлық бөліктегі орташа жылдамдық 65 км/сағ. Жолдың екінші жарты  бөлігіндегі орташа жылдамдығы
А) 125 км/сағ
В) 60,25 км/сағ
С) 70 км/сағ
D) 65 км/сағ
Е) 62,5 км/сағ
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= С
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$005
Екі дененің теңдеулері  х = 5 - t және х = -10 + 0,5t берілген. Денелердің кездесуге дейінгі координаты мен уақыты
А) -5м; 10с
В) 5м; 10с
С) 5см; 10с
D) 10м; 5с
Е) -10м; 5с
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$006
Екі дене бір түзу бойымен қозғалғанда олардың қозғалыс теңдеулері  х= 40 +10t және х =12 + 12t берілген. Денелердің кездесуге дейінгі орны мен уақыты
A) 14 с, 40 м.
B) 28 с, 320 м.
C) 7 с , 90 м.
D) 160 с, 14 м.
E) 14 с, 180 м.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$007
Автомобиль өз сапарында уақыттың төрттен бір бөлігі 36 км/сағ, ал қалған уақыт бөлігін 54 км/сағ жылдамдықпен қозғалса, оның орташа жылдамдығы
А) 50 км/сағ
В) 49,5 км/сағ
С) 45 км/сағ
D) 40 км/сағ
Е) 90 км/сағ
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= С
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$008
Поезд бірінші 10 км-ді 36 км/сағ орташа жылдамдықпен, екінші 10 км-ді
40 км/сағ орташа жылдамдықпен, үшінші 10 км-ді 60 км/сағ орташа жылдамдықпен жүріп өтті. Жолдың барлық бөлігіндегі поездің орташа жылдамдығы
А) 10 км/сағ
В) 20 км/сағ
С) 30 км/сағ
D) 40 км/сағ
Е) 50 км/сағ
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$009
Автомобиль жолдың бірінші жартысын 72 км/сағ жылдамдықпен, екінші жартысын 30 м/с жылдамдықпен жүріп өтті. Барлық жолдағы автомобильдің орташа жылдамдығы
А) 24 м/с
В) 50 км/сағ
С) 30 м/с
D) 20 м/с
Е) 25 м/с
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= С
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

0

8

$$$010
Поезд жолдың бірінші ширегін 60 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Барлық жолдағы орташа жылдамдық 40 км/сағ. Жолдың қалған бөлігіндегі поездің жылдамдығы
А) 50 км/сағ
В) 40 км/сағ
С) 36 км/сағ
D) 45 км/сағ
Е) 46 км/сағ
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= С
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$001
Поезд орнынан 0,75 м/с2 үдеумен қозғалды. 15 км-ді жүріп өткен уақыты
А) 400 с
В) 300 с
С) 200 с
D) 250 с
Е) 500 с
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$002
Дене қозғалыс басталғаннан соң сегізінші секундта 30 м жолды жүріп өтті. Дененің үдеуі
А) 2,5 м/с2
В) 4 м/с2
С) 3 м/с2
D) 5 м/с2
Е) 6 м/с2
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$003
Ғарыштық ракета ғарыш айлағынан 45 м/с2 үдеумен ұшты. 1000 м ара қашықтықты ұшып өткен соң, оның жылдамдығы
А) 600 м/с
В) 500 м/с
С) 400 м/с
D) 300 м/с
Е) 700 м/с
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$004
Қозғалыстағы дене уақыт өтуіне қарай х = – 2 + 4t – 3t2 заңымен өзгереді. Бастапқы координатасы, бастапқы жылдамдық проекциясы мен үдеу проекциясы
А) 2м, 4м/с, -6м/с2
В) -2м, -4м/с, 6м/с2
С) 2м, 4м/с, 6м/с2
D) 2м, -4м/с, -6 м/с2
Е) -2м, 4м/с, -6м/с2
{Правильный ответ}= Е
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$005
Қозғалыстағы дененің координатасы уақыт өтуіне қарай х = –2 + 4t –3t2  Берілген дененің жылдамдық теңдеуін жазыңыз.
А) υ = 4 – 3t
В) υ = 4 + 3t
С) υ = 4 + 6t
D) υ = 4 – 6t
Е) υ = 3 – 4t
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$006
Теңүдемелі қозғалыс қисықсызықты болып саналады, егер 
А) жылдамдық векторы тек қана бағытпен өзгерсе
В) жылдамдық векторы бағытқа қатысты өзгеріссіз қалса
С) жылдамдық векторы қозғалысқа перпендикуляр
D) жылдамдық өзгермейді
Е) жылдамдық векторы қозғалыс бағытымен сәйкес келеді
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$007
Ұзындығы 30 м жүгіру алаңында спортшы 2,5 м/с2 үдеумен жүгірді, содан соң бірқалыпты қозғалады. 100 м қашықтықтағы спортшының уақыты
А) 15 с
В) 8,6 с
С) 12 с
D) 10,6 с
Е) 14 с
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= C
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$008
10 с ішінде автомобиль 400 м жол жүріп өткенде жылдамдығын 3 есе арттырды. Егер автомобильдің қозғалысы бірқалыпты үдемелі болса, онда оның үдеуі
А) 2 м/с2
В) 5 м/с2
С) 6 м/с2
D) 4 м/с2
Е) 8 м/с2
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= С
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$001
Cурет бойынша 5 c  ішіндегі дененің орын ауыстыруы

A) 3 м                                                                                             
B) 6 м
C) 9 м
D) 12 м               
E) 15 м
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$002
Тас вертикаль жоғары лақтырылға.Тастың қозғалысына сәйкес келктін график

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4             
E) 5
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= B
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$003

Бірқалыпты қозғалысқа сәйкес келетін график

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$004
4 с ішіндегі дененің жүрген жолы

A) 8 м
B) 2 м
C) 6 м
D) 4 м
E) 5 м
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$005
Қозғалыс басталғаннан 4 с өткендегі дененің орын ауыстыруы

A) 16м
B) 8м
C) 12м
D) 6м
E) 9м
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=В
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$008
График бойынша түзусызықты қозғалатын дененің үдеуі

A) 9 м/с²                                                                                     
B) 4,5 м/с²
C) 3 м/с²
D) 27 м/с²
E) 6 м/с²
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$001
Дене 0,05 м/с2 үдеумен қозғалады. Егер бастапқы жылдамдығы 20 cм/с болса, 20 с ішіндегі дененің орын ауыстыруы
А) 12 м
В) 4 м
С) 5 м
D) 10 м
Е) 14 м
{Правильный ответ}= E
{Сложность}= B
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$002
Автомобиль тұрақты 0,5м/с2 үдеумен тыныштық күйден таудан түсе бастайды. 20с ішіндегі автомобильдің орын ауыстыруы
А) 1000 м
В) 110 м
С) 10 м
D) 100 м
Е) 100 см
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$003
Автомобиль 10м/с бастапқы жылдамдықпен қозғала отырып 2,5м/с2 үдеумен тежелсе оның тежелу жолы
А) 40 м
В) 2 м
С) 30 м
D) 20 м
Е) 25 м
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$004
Шаңғышы тыныштық күйден 0,5 м/с2 үдеумен таудан сырғанайды, 20с уақыт өткен соң 2 м/с2 үдеумен тежеле бастайды. Толық тоқтағанда дейінгі шаңғышының тежелу қашықтығы
А) 20 мм
В) 25 м
С) 30 м
D) 35 см
Е) 20 м
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$005
Автобус 20 м/с жылдамдықпен бірқалыпты қозғала отырып тежеле бастайды, оның 5 с-тан кейінгі тежелу жолы
А) 25 м
В) 60 м
С) 40 м
D) 50 м
Е) 30 м
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= B
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$006
Арбаша көлбеу жазықтықпен бірқалыпты үдемелі қозғалады. Арбашaның орын ауыстыру проекциясы Sx = 2t2 заңы бойынша өзгереді. Осы кезде
А) aрбашының жылдамдығы 2 м/с-ке тең.
В) aрбашының үдеуі 4 м/с2-қа тең.
С) aрбашының бастапқы жылдамдығы 2 м/с.
D) aрбашының орын ауыстыруы 2 с ішінде 4 м.
Е) арбашаның үдеуі 2 м/с2 –қа тең.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= A
{Учебник}= Физика 9 класс Кикоин
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$007
Векторлық шаманы ата
А) масса
В) тығыздық
С) үдеу
D) жол
Е) температура
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$001
Биіктігі 80 м мұнарадан денені 20 м/с жылдамдықпен горизонталь лақтырды. Дененің мұнарадан Жерге құлау қашықтығы
А) 75 м
В) 60 м
С) 70 м
D) 80 м
Е) 85 м
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= C
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$002
Белгісіз биіктіктен дене 10 м/с бастапқы жылдамдықпен горизонталь лақтырды. Дененің жылдамдық векторы көкжиекке 450 бұрышпен бағытталатын уақыты
А) 1 с
В) 2 с
С) 3 с
D) 4 с
Е) 5 с
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= C
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$003
Еркін түсу үдеуі дегеніміз –
А) тек қана ауырлық күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
В) серпімділік күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
С) ауа кедергісі әсерінен дененің қозғалысы.
D) үйкеліс күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
Е) ауырлық күшін ескермегенде дененің қозғалысы.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= A
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$004
100 м биіктікте аэростаттан тас құлайды. Егер аэростат бірқалыпты
5 м/с жылдамдықпен көтірілсе, тастың жерге түсу  уақыты  (g = 10м/с2)
А) 4 с
В) 3 с
С) 5 с
D) 6 с
Е) 10 с
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= C
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$005
Денені вертикаль жоғары 15 м/с жылдамдықпен лақтырды. Егер ауа үйкелісін ескермесек, онда құлау мезеттігі жылдамдық модулі
А) 1,5 м/с
В) 5 м/с
С) 15 м/с
D) 7,5 м/с
Е) 8,5 м/с
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$006
Биіктігі 6 м ағаштан алма құлады. Құлау уақыты
(g = м/с2)
А) 6 с
В) 1,5 с
С) 2 с
D) 1,1 с
Е) 0,5 с
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= B
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$007
Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктесіндегі үдеуі (Ауа мен үйкелісті ескермеңіз).
А) g, бағыты жылдамдық векторының бағытымен сәйкес.
В) g, жоғары бағытталған.
С) g, төмен бағытталған.
D) g, траекторияға жанама бағыттас.
Е) g, жылдамдық векторына жанама бағыттас.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= A
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$001
Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыс деп
А) дене тең уақыт аралығында бірдей арақашықтықта жүріп өтетін қозғалыс.
В) жылдамдық тең шамаға өзгеретін қозғалыс.
С) жылдамдықтың бағыты мен шамасы өзгермейтін қозғалыс.
D) жылдамдық модулі өзгермейтін, траекториясы түзу сызықты қозғалыс.
Е) жылдамдық модулі өзгермейтін, ал траекториясы шеңбер болатын қозғалыс.
{Правильный ответ}= E
{Сложность}= A
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$002
Жиіліктің өлшем бірлігі
А) Гц
В) с
С) м/с
D) рад
Е) м/с2
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= A
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$003
Жіпке ілінген жүктің айналу периоды 2 с. Егер жүк радиусы 40 см шеңбер бойымен айналса оның сызықтық жылдамдығы
А)   = 0,8 м/с
В)   = 1,3 м/с, 
С)   = 4 м/с,     
D)   = 0,2 м/с
Е)   = 2 м/с
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика 9 класс Кикоин
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$004
Алғашқы  «Восток» ғарыш кемесінің Жерді айналу периоды 90 мин. Жерден көтерілу биіктігі 320 км. Жердің радиусы 6400 км. Ғарыш кемесінің жылдамдығы
А) 7,8 м/с
В) 78 м/с
С) 7,8 км/с
D) 78 км/с
Е) 780 м/с
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и ас  трономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$005
Жерден Күнге дейінгі орташа ара қашықтық 1,5∙108 км, айналу периоды 365 тәул. Жердің Күннің орбитасын айналу жылдамдығы
А) 30 м/с
В) 30 км/сағ
С) 300 км/с
В) 30 км/с
Е) 40 км/с
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$006
Ұзындығы 0,6 м жіп 1800 Н күшке шыдайды. Жіпте массасы 3 кг тас айналуда. Гаризанталь жазықтықта жіп үзілмейтіндей тасты айналу жиілігі
(g = 10м/с2)
А) 5 Гц
В) 500 Гц
С) 400Гц
D) 50Гц
Е) 100Гц
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= C
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$007
Қайрақ дөңгелегі 10 см радиусымен 0,2 с ішінде бір айналым жасайды. Айналу осінен көбірек алыстаған нүктенің жыдамдығы
А) 30 м/с
В) 20 м/с
С) 1 м/с
D) 2 м/с
Е) 3,1 м/с
{Правильный ответ}= E
{Сложность}= B
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$008
Шеңбердің радиусын 4 есе азайтып, сызықтық жылдамдығын 2 есе арттырса, онда оның центрге тартқыш үдеу
А) 16 есе артады
В) 16 есе кемиді
С) 8 есе артады
D) 8 есе кемиді
Е) өзгермейді
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$009
Диаметрі 16 см, 0,4 м/с жылдамдықпен жүкті көтергендегі барабан білігінің айналу жиілігі
А) 0,8 Гц
В) 0,8 с
С) 8 Гц
D) 8 с
Е) 16 Гц
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика 9 класс Кикоин
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$001
0,2 кН күштің әсерінен дене 10м – ге орын ауыстырғандағы атқарылған жұмыс
А) 2000 Дж
В) 20000 Дж
С) 200 Дж
D) 2 МДж
Е) 20 МДж
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005 год
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$002
Жұмыс атқарылмайтын жағдай
А) шар жер бетімен домалап бара жатыр.
В) кірпіш жерде жатыр.
С) жүк машинасы жүкті көтергенде.
D) балғаның денеге құлауы.
Е) шаналар таудан сырғанағанда.
{Правильный ответ}= В
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$003
Мотоциклші жүріп келе жатқанда 60 Н кедергі күшіне ие болады. Мотоциклші 50 м орын ауыстырғанда кедергі күшінің атқарған жұмысы жұмысы
А) 3000 Дж
В) 1,2 Дж
С) 100 Дж
D) 110 Дж
Е) 300 Дж
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$004
Дене шамасы 40 Н күш әсерінен вертикаль жоғары 2 м қашықтыққа орын ауыстырды. Күштің атқаратын жұмысы
А) 120 Дж
В) 80 Дж
С) 40 Дж
D) 0 
Е) 60 Дж 
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= А
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$005
Денеге әсер ететін тең әрекеті 50 H-ға тең күшпен горизанталь бағытталған. Дене координатасы х = 24 + 10t - t2 заңымен өзгерді. 10с ішінде күштің атқарған жұмысы
А) -1250 Дж,
В) 1250 Дж
С) 0
D) 3000 Дж
Е) 1500 Дж
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=С
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$006
Тереңдігі 5 м судағы көлемі 0,6 м3 тасты судың бетіне дейін көтереді. Тасты көтеруде атқарған жұмысы   ( )
А) 6 кДж 
В) 3 кДж
С) 0,45 кДж
D) 45 кДж
Е) 4,5 кДж 
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=С
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$007
Жәшікті 300 бұрыш жасай отырып горизонталь жолмен тартқандағы күші
60 Н-ға тең. 0,5 км қашықтыққа орын ауыстырғанда атқарылған жұмыс
А) 26 Дж
В) 26 кДж
С) 260 кДж 
D) 2,6 кДж
Е) 40 кДж
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$008
Автомобиль двигателінің массасы 1,3 т, алғашқы 75 м жолды 10 с ішінде өткендегі кедергі коэффициенті 0,05-ке тең. Автомобиль двигателінің жұмысы
А) 300 кДж
В) 195 кДж
С) 150 кДж
D) 205 кДж
Е) 195 кДж
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=С
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$009
Бірқалыпты горизанталь жазықтықта қозғалып бара жатқан массасы 2 кг денеге 450 бұрышпен тұрақты күш әсер етеді. Дене мен жазықтық беттерінің үйкеліс коэффиценті 0,1 ге тең. Жолдың 1 м бөлігінде үйкеліс күшінің жұмысы (g = 10м/с2, cos 450 ≈ 0,7)
А) 0
В) -20 Дж
С) 20 Дж
D) -2 Дж
Е) 2 Дж
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= С
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$010
Су  станциядағы генератордың орташа қуатты 2,5 MВт. Оның бір сағат ішіндегі атқарған жұмысы
А) 9∙1012 Дж
В) 9∙109 Дж
С) 9∙1014 Дж
D) 9∙1015 Дж
Е) 3∙1011 Дж
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= В
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$011
Массасы 2 т автомобиль горизонталь жолмен 72км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Қозғалыста кедергі күші оның салмағының 0,05 –ін құрайды. Қозғалтқыштың өндіретің қуаты. (g = 10 м/с2)
А) 30 кВт
В) 40 кВт
С) 50 квт
D) 20 кВт
Е) 25 кВт
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= В
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$012
Двигателінің куаты 8 кВт-қа тең көтергіш кран жүкті тұрақты 6 м/мин жылдамдықпен көтереді. Жүктің массасы (g = 10 м/с2)
А) 5 т
В) 4,8 т
С) 0,8 т
D) 8 т
Е) 6 т
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=В
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$013
Тегістеп өңдейтін станок тасының жұмыстық бетінің жылдамдығы 30м/с өңделетін деталді тасқа 100 Н күшпен қысады, үйкеліс коэффиценті 0,2. Станок двигателінің механикалық қуаты
А) 600 кВт
В) 0,6 кВт
С) 6 кВт
D) 60 кВт
Е) 60 Вт 
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=С
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$014
Адам бір жұмысты бірінші рет 15 минутта, екінші рет 45 минутта орындады. Өндіретін қуаттарын салыстырыңыз
А) N1=N2
В) N1=2N2
С) N1=0,5N2
D) N1=3N2
Е) N1=0,3N2
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= В
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$015
Қуаттың өлшем бірлігі 
А) Дж
В) Вт
С) Н
D) Дж∙с
Е) Н∙с
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$016
Салмағы 600Н адам вертикаль баспалдақпен 3 м-ге 2 с- та  көтерілді. Адамның көтерілу кезеңіндегі қуаты
А) 36 кВт 
В) 9 кВт
С) 900 Вт
D) 90 Вт
Е) 360 Вт
{Правильный ответ}= С
{Сложность}=B
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$017
Куаты 3 кВт-қа тең қозғалтқыш 5 с ішіндегі атқарған жұмысы 
А) 15 Дж
В) 15 кДж
С) 600 Дж
D) 0,6 Дж
Е) 60 Дж
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$019
Массасы 1,5 т автомобильдің кедергі күші 700 Н автомобильдің жылдамдығын 36 км/сағ -тан 108 км/сағ-қа 10 с ішінде өзгерту үшін қажетті қуат
А) 74 кВт
В) 740 кВт
С) 74 Вт
D) 74 MВт
Е) 0,74 кВт
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=С
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=3
$$$001
Мылтықтан атылған оқ 1000м/с бастапқы жылдамдықпен, содан соң 500 м/с жылдамдықпен жерге құлады. Егер оқтың массасы 10г болса, онда кедергі күшінің жұмысы
А) 375 Дж
В) 3750 Дж
С) 125 кДж
D) 125 Дж
Е) 0 
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=C
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005 год
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$002
Тыныштық күйден   жылдамдыққа дейін қозғалатын автомобиль двигательі 1000Дж жұмыс атқарады.    жылдамдықтан 2  жылдамдыққа жету үшін двигательдің атқаратың жұмысы
А) 1000 Дж
В) 2000 Дж
С) 3000 Дж
D) 4000 Дж
Е)  ∙103 Дж
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= С
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005 год
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$003
  формуласы бойынша анықталатын шама
А) дене импулсі.
В) күш импульсі.
С) кинетикалық энергия.
D) потенциялдық энергия.
Е) екі еселенген кинетикалық энергия.
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005 год
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$004
Автомобиль 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Кинетикалық энергиясын екі есе арттыру үшін оның қозғалу жылдамдығы
А) 40 м/с
В) 20 м/с
С) 5 м/с
D) 20  м/с
Е)   м/с
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=C
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005 год
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$005
36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған массасы 1т автомобильдің кинетикалық энергиясы
А) 36 кДж
В) 648 кДж
С) 10 кДж
D) 50 кДж
Е) 60 кДж
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005 год
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$006
Массасы 2 кг тас вертикаль жоғары лақтырылған, оның бастапқы кинетикалық энергиясы 400 Дж, 15 м биіктікте оның жылдамдығы
А) 20 м/с
В) 15 м/с
С) 10 м/с
D) 5 м/с
Е) 25 м/с
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=C
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005 год
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$007
60 км/мин жылдамдықпен қозғалыстағы массасы 100 кг зымыраның кинетикалық  энергиясы
А) 108 Дж
В) 5∙107Дж
С) 1,8∙10 4 Дж     
D) 6 кДж
Е) 50 Дж
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=A
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005 год
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$008
Массасы 3 т жүк 2 м/с2 үдеумен жоғары көтеріледі. Алғашқы 1,5 с ішінде көтерілгендегі жұмысы  ( g = 10 м/с2)
А) 8 кДж
В) 8100Дж
С) 800 Дж
D) 80 Дж
Е) 81 кДж
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=C
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы 2005 год
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$001
Көлемі 0,25 м3 бетон плитаны 6м биіктікке көтереді, осы кездегі атқаратын жұмыс (ρ = 2г/см3)
А) 800 Дж
В) 3000 Дж
С) 30000 Дж
D) 600 Дж
Е) 48000 Дж
{Правильный ответ}= С
{Сложность}=В
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$002
Көлемі 0,25 м3 бетон плитаны 6 м биіктікке көтерді, оның 3 метрін судан көтерді. Осы кездегі атқарылатын жұмыс ( )
А) 22,5 кДж
В) 15 кДж
С) 5 кДж
D) 225 кДж
Е) 2,5 кДж
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=С
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$003
Ұзындығы 30 см серіппе 22 см-ге дейін сызылған, серіппенің ұзындығын 1см кішірейту үшін 0,2 кH күш қажет.Серіппенің потенциалдық энергиясы
А) 6,4 Дж
В) 64 Дж
С) 640 Дж
D) 80 Дж
Е) 800 Дж
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=С
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$004
Дене жер бетінен Һ биіктікке көтерілді. Жерге қатысты дененің потенциалдық энергиясы 
А) mgh
В) mg
D) gh 
С) mg/h
Е)  mgh/2
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$005
Стақандағы судың массасы 300г, столдың биіктігі 80 см. Cтақандағы судың еден деңгейіне қатысты потенциалдық энергиясы (g = 10 )
А) 240 кДж
В) 2,4 кДж
С) 0,24 кДж
D) 0,024 Дж
Е) 2,4 Дж
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$006
Столдың биіктігі 80 см, стақандағы судың массасы 200 г. Суы бар стаканның еденге қатысты потенциалдық энергиясы  (g = 10 )
А) 240 кДж
В) 2,4 кДж
С) 1600 Дж
D) 0,16 Дж
Е) 1,6 Дж
{Правильный ответ}=Е
{Сложность}=А
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$007
Дене 10 м биіктіктен еркін құлайды. Жер бетінен 6 м биіктіктегі дененің жылдамдығын  (g = 10 )
А) 14 м/с
В) 8,9 м/с
С) 7, 9 м/с
D) 12 м/с
Е) 8,9 км/сағ
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=С
{Учебник}=Физика и астрономия. Р. Башарулы 2005
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$001
Момент  күші
А) бірлік  уақыт  ішіндегі  жұмыс.
В) күштің орын  ауыстыруға көбейтіндісі.
С) күштің  иінге  көбейтіндісі.
D) күштің  жылдамдыққа  көбейтіндісі.
Е) дене  импульсі.
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$002
Момент  күшін анықтайтын  формула
А) М = F∙d
В) М = 
С) М = 
D) М = Fυ
Е) М = mυ
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4
$$$003
Момент  күшінің өлшем  бірлігі 
А) 1 Н∙м
В) 1 Н∙м2
С) 1 Н∙кг
D) 1 Н∙c
Е) 1 Н∙кг
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

 
$$$004
Иін мен  күштің әсер ету бағытының арасындағы  бұрыш 
А) 450
В) 300
С) 600
D) 900
Е) 1800
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4
$$$005
Иінтіректің кіші иіні -5 см, үлкен иіні - 30 см. Кіші иініне 12 Н күш әсер етеді. Иінтіректі тепе-теңдікте ұстау үшін үлкен иінге түсірілген күш
А) 1 Н
В) 4 Н
С) 5 Н
D) 0,5 Н
Е) 2 Н
{Правильный ответ}=Е
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4
$$$006
Иінтіректің үлкен иіні 20см, кіші иіні 5 см. Үлкен иініне 10 Н күш әсер етті. Иінтіректі тепе-теңдікте ұстау үшін кіші иініне түсірілген күш
А) 10 Н
В) 40 Н
С) 50 Н
D) 100 Н
Е) 200 Н
{Правильный ответ}=В
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4
$$$007
Тістегіш пен шегені жұлғанда, тістегіштің айналу осінен шегеге дейінгі арақашықтығы  2 см, қол түсіретін күштің нүктеге дейінгі қашықтығы 16 см. Егер қол тістегішті 200H күшпен қысса, шегеге әсер ететін күш
А) 10 кН
В) 400 Н
С) 1,6 кН
D) 2 кН
Е) 200Н
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4
$$$008
Иіндіктің  кіші иініне 300 Н күш, үлкеніне 20 Н күш әсер етті. Кіші иінінің ұзындығы 5см болса , үлкен иінінің  ұзындығы
А) 25 см
В) 55 см
С) 75 см
D) 85 см
Е) 45 см
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4
$$$009
Иіндік ұштарына 2H және 18 Н күштер әсер етеді. Иіндік  ұзындығы 1м. Егер иіндік тепе-теңдікте болса, онда оның  тіреу нүктесінің орналасуы
А) 18 Н  күштен 10 см  қашықтықта.
В) 18 Н күштен 90 см қаштықта.
С) 18 Н  күштен 20 см қаштықта.
D) 18 Н күштен 80 см қаштықта.
Е) 18 Н  күштен 40 см қаштықта.
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4
$$$010
Иіндік  ұштарына 40 H және 240 Н күштер әсер етеді, тіреу нүктесінен кіші күшіне  дейінгі арақашықтығы 6 см. Егер  иіндік  тепе-теңдікте  тұрса, онда оның  ұзындығы
А) 2 см
В) 3 см
С) 7 см
D) 8 см
Е) 5 см
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$011
Жай механизм дегеніміз
А) ПӘК арттыратын құралдар.
В) күштерді түрлендіруге пайдаланатын құралдар.
С) күш түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгертетін құралдар.
D) күштің бағыттын өзгертуге пайдаланатын құралдар.
Е) куатты өндіруге арналған құралдар.
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$012
Жай механизмдерге жататын құралдар
А) блок, көлбеу жазықтық, иіндік.
В) блок, көлбеу жазықтық, трос.
С) блок, көлбеу жазықтық, сызғыш
D) блок, сызғыш, иіндік
Е) блок, трос, көлбеу жазықтық, иіндік
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$013
Жылжымайтын блок
А) күштен 2 есе ұтыс береді.
В) күштен 1,5 есе ұтыс береді.
С) күштен ұтыс бермейді.
D) күштен 4 есе ұтыс береді.
Е) күштен 0,5 есе ұтыс береді.
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$014
Жылжитын блок
А) күштен 2 есе ұтыс береді.
В) күштен 1,5 есе ұтыс береді.
С) күштен ұтыс бермейді.
D) күштен 4 есе ұтыс береді.
Е) күштен 0,5 есе ұтыс береді.
{Правильный ответ}=А
{Сложность}=А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$017
Көлбеу жазықтық 
А) күштен ұтыс береді, егер көлбеу бұрышы 300 –тан кем болса.
В) күштен ұтыс береді, егер көлбеу бұрышы 300 - пен артық болса.
С) күштен ұтыс бермейді.
D) күштен ұтыс береді.
Е) күштен ұтыс береді, егер көлбеу бұрышы 300 –қа тең болса.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$018
Жүкті көлбеу жазықтықта 300 бұрышпен орын ауыстырғанда жұмысшы
А) күштен 1,5 есе ұтыс алады.
В) күштен 2 есе алады.
С) ұтыс алмайды.
D) күштен 3 есе ұтыс алады.
Е) күштен 0,5 есе ұтыс алады.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$019
Көлбеулік бұрышы 300 көлбеу жазықтық бойымен жүкті көтергенде, жұмысшы орын ауыстырудан
А) 1,5 есе ұтыс алады.
В) 2 есе ұтыс алады.
С) ұтыста, ұтылыста алмайды.
D) 3 есе ұтыс алады.
Е) 2 есе ұтылыс алады.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$020
Екі жылжымалы блокты бір мезгілде қолданғанда күштен алатын ұтыс 
А) 2 есе
В) 1,5 есе
С) 3 есе
D) 4 есе
Е) 0,5 есе
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$021
Механиканың «алтын ережесі»
А) күшпен қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтамыз.
В) күштен қанша есе ұтылсақ, орын ауыстырдан сонша есе ұтыламыз.
С) күштен қанша  есе  ұтсақ, орын  ауыстырудан  сонша  есе  ұтыламыз.
D) күштен  қанша  есе  ұтсақ, жұмыстан  сонша есе  ұтыламыз.
Е) күштен  қанша  есе ұтсақ , қуаттан  сонша  есе  ұтыламыз..
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=A
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$022
Жұмыстың  формуласы
А) A = Fs cosα
В) A = Ft cosα
С) A = Fυ cosα
Д) A = Fs sinα
Е) A = Ft sinα
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=A
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$023
Жылжымалы блоктың салмағы 20 Н. Егер  жіптің  бос  ұшына 210 Н  күш  түсірсе, онда оның көмегімен көтерілген жүктің массысы
А) 20 кг
В) 50 кг
С) 10 кг
D) 40 кг
Е  30 кг
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$024
Жылжымалы  блоктың салмағы 10 Н. Егер  жіптің  бос  ұшына 105 Н күш түсірілсе, онда оның көмегімен көтерілген жүктің массасы
А) 20 кг
В) 50 кг
С) 10 кг
D) 40 кг
Е) 30 кг
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=В
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$025
Ұзындығы 10 м  көлбеу  жазықтық бойымен  жүкті 5 м  биіктікке көтереді. Бұл кезде жұмыстан
А) 2,5 есе ұтыс аламыз.
В) 2 есе ұтыс аламыз.
С) 4 есе ұтыс аламыз.
D) ұтыс  жоқ.
Е) 0,5 есе ұтыс аламыз.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=A
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4

$$$026
Ұзындығы 10 м  көлбеу  жазықтық бойымен  жүкті 5м  биіктікке көтереді. Бұл кезде күштен
А) 2,5 есе ұтыс аламыз.
В) 2 есе ұтыс аламыз.
С) 4 есе ұтыс аламыз.
D) ұтыс  жоқ.
Е) 0,5 есе ұтыс аламыз.
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4
$$$028
Ұзындығы 10м  көлбеу бойымен жазықтық бойымен жүкті 5м биіктікке  көтерді. Бұл кезде орын ауыстырудан
А) 2,5 есе ұтыс аламыз.
В) 2 есе ұтыс аламыз.
С) 4 есе ұтыс аламыз.
D) ұтыс жоқ.
Е) 2 есе ұтыламыз.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия  Р. Башарулы, У.Токбергенова, Д.Казахбаева,  2003 год
{Класс}=7
{Четверть}=4
$$$001
Протон – бұл
А) -1,6·1019 Кл теріс зарядты, элементар бөлшек
В) +1,6·1019Кл оң зарядты, элементар бөлшек
С) сутек ионы
D) гелий ионы
Е) неон ионы
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$002
q1 = 6 нКл электр заряды бар су тамшысы басқа g2 = -3 нКл электр заряды бар су тамшысымен біріккен. Пайда болған тамшының заряды
А) +2 нКл
В) –2 нКл
С) 6 нКл
D) –6 нКл
Е) 3 нКл
{Правильный ответ}= Е
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$003
Бейтарап су тамшысы екіге бөлінді. Біріншісінің заряды -2q. Екінші су тамшысының заряды
А) +2q
В) +q
С) 0
D) –q
Е) -2q
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$004
1,6 А ток күші электр шамы арқылы өтеді. 4с ішіндегі шам қимасының қылы арқылы өтетін электрондар саны (e = 1,6 ∙10-19Кл)
А) 5 · 1018
В) 5 · 1019
С) 4 · 1019
D) 4 · 1016
Е) 5 · 1016
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$005
5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 50 Кл болса, онда ток күші
А) I = 200А
В) I = 100А
С) I = 2А
D) I = 10А
Е) I = 20А
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$006
Нейтрон – бұл
А) –1,6 · 10-19 Кл теріс зарядты элементар бөлшек
В) +1,6 · 10-19 Кл оң зарядты элементар бөлшек
С) заряды жоқ элементар бөлшек
D) гелий ионы
Е) неон ионы
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$007
Электр зарядының сақталу заңының математикалық формуласын көрсет.
А) 
B) q1 + q2 + q3 + …= const
C) E = 
D) 
E) m = m1 +m2 + m3 +…
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$008
Әр түрлі таңбалы  электр заряды болатын денелер
А) өзара әсерлеспейді.
В) өзара тартылады немесе тебіледі.
С) өзара тартылады.
D) өзара тебіледі.
Е) алдымен өзара тебіледі, содан соң тартылады.
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$009
Бірдей металлды шарлар, q1= 4q және q2 = -8q әртүрлі зарядтармен зарядталғаннан кейін оларды жақындатып, қайта орнына әкелді. Әрбір шардың заряды
А) q1= -6q және q2 = 2q
В) q1 = -2q және q2 = -2q
С) q1 = 2q және q2 = -6q
D) q1 = 2q және q2 = 2q
Е) q1 = 4q және q2 = -4q
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= B
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$010
(+2е) оң заряды бар тамшы, жарық әсерінен бір электронын жоғалтты. Тамшы заряды
А) 0
В) -2е
С) +2е
D) +3е
Е) –е
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= B
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$011
Бірдей металл шарлар, q1= 4q, q2 = -8q q3 = -2q зарядтармен зарядталған оларды бір-біріне жақындатып, қайта орнына әкелді. Әрбір шардың заряды
А) q1 = 4q, q2 = 2q, q3 = -8q
B) q1 = -2q, q2 = -2q, q3 = -2q
C) q1 = 2q, q2 = -6q,q3 =-2q
D) q1 = 2q, q2 = 2q, q3 =2q
E) q1 = 4q, q2 = -4q, q3 = -4q
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$012
q1 = 5q және q2 = 7q зарядтармен зарядталған бірдей металл шарлар,  бір-біріне жақындатып, қайта орнына әкелді, содан кейін екінші және үшінші шар
q3 = – 2q зарядтарын бір-біріне жақындатып қайта орнына әкелді. Әрбір шардың заряды
А) q1 = 5q, q2 = 2q, q3 = -7q
B) q1 = -2q, q2 = -2q, q3 = -2q
C) q1 = 2q, q2 = -6q, q3 = -2q
D) q1 = 6q, q2 = 2q, q3 = 2q
E) q1 = 6q, q2 = -4q, q3 = -4q 
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= C
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$013
q1 = -5q және q2 = 7q зарядтармен зарядталған бірдей метал шарларды бір-біріне жақындатып қайта орнына әкелді, ал содан кейін екінші және q3= 5q зарядттарымен зарядталған шарларды бір-біріне жақындатып қайта орнына әкелді. Әрбір шардың заряды
А) q1 = 5q, q2 = 2q, q3 = -7q
B) q1 = -2q, q2 = -2q, q3 = -2q
C) q1 = 1q, q2 = 3q, q3 = 3q
D) q1 = 6q, q2 = 2q, q3 = 2q
E) q1 = 6q, q2 = -4q, q3 = -4q 
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= С*
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$014
Бірдей төрт металл шарлардың q1 = 5q, q2 = 7q, q3 = -3 q, q4 = – 1q
зарядтары бар. Алдымен q1 және q2 (1 - ші зарядтар жүйесі) өзара жақындатып қайтадан бастапқы орнына келтірді, содан соң q4 және q3 зарядтарын өзара жақындатты (2 - ші зарядтар жүйесі). Содан соң 1 және 2 зарядтар жүйесінен бір зарядтан алып оларды өзара жақындатып, қайтадан бастапқы орнына келтірді. Осы екі шардың заряды
А) 2q және 3q
В) 2q және 2q
С) -2q және -3q
D) 2q және -q
Е) -2q және –q
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= C*
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$015
Бірдей төрт металл шарлардың q1 = -1q, q2 = 5q, q3 = 3q және q4 = -7q зарядтары бар. Алдымен q1және q2 (1- ші зарядтар жүйесі) өзара жақындатып, қайта бастапқы орнына әкелді, ал содан кейін q4 және q3 (2-ші зарядтар жүйесі) зарядтарын өзара жақындатты. Содан соң 1 және 2 зарядтар жүйесінен бір зарядтан алып оларды өзара жақындатып, қайтадан бастапқы орнына келтірді. Осы екі шарлардың заряды
А) 2q және 3q
В) 2q және 2q
С) -2q және -3q
D) 0 және 0
Е) -2q және –q
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= C*
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$016
Атомның оң зарядталған бөлігі
А) сыртқы қабаты                                                                   
В) электрон
С) протон және электрон
D) ядро
Е) нейтрон
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= A
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$017
Оттек атомы ядросының айналысында 8 электрон бар. Оттек атомының ядросындағы протондар саны
А) 16
В) 4
С) 2
D) 8
Е) 6
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= A
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$018
Электронның электр заряды
А) 1,6 · 10-24 Кл
В)  3,2 · 10-16 Кл
С) 1,6 · 10-9 Кл
D) -1,6  · 10-19 Кл
Е) -3,2 · 10-6 Кл
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= A
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$019
Протонның электр заряды
А) 1,6 · 10-19 Кл
В)  3,2 · 10-16 Кл
С) 1,6 · 10-9 Кл
D) -1,6  · 10-19 Кл
Е) -3,2 · 10-6 Кл
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$020
Литий атом ядросында 3 протон бар. Егер оның айналасында 3 электрон айналып жүрсе онда
А) атом электрлі бейтарап.
В) атом теріс зарядталған.
С) атом оң зарядталған.
D) ядро бейтарап, ал атом теріс зарядталған.
Е) ядро оң зарядталған, ал атом теріс зарядталған.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= A
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$021
Фтор ядросында 19 бөлшек бар, олардың 9-ы протон. Ядрода нейтрон мен электрон саны
А) 19 нейтрон және 10 электрон
В) 9 нейтрон және 9 электрон
С)10 нейтрон және 9 электрон
D) 19 нейтрон және 19 электрон
Е) 10 нейтрон және 19 электрон
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$022
Егер де белгісіз бір денеде  протон саны электрон санынан  көп болса, онда жалпы дене ...
А) электрлі бейтарап
В) сыртқы қабаты оң зарядты, ал ішкі теріс зарядты
С) сыртқы қабаты теріс зарядты, ал ішкі оң зарядты
D) теріс зарядталған
Е) оң зарядталған
{Правильный ответ}= Е
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3
$$$023
+3е оң зарядты тамшы жарық әсерінен 2 электронын жоғалтты. Тамшының заряды
А) 3,2 · 10-19 Кл
В) 8 · 10-19 Кл
С) -6,4 · 10-19 Кл
D) 9,6 · 10-19 Кл
Е) -3,2 · 10-19 Кл
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= С
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$024
Атомның теріс зарядталған бөлігі
А) сыртқы қабаты
В) электрон және нейтрон
С) протон және электрон
D) ядро
Е) нейтрон
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$025
Оттек атомы оң ионға айналғанда, онда ол
А) протонды жоғалтады
В) электронды жоғалтады
С) протон мен электронды жоғалтады
D) протон алады
Е) нейтрон алады
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$026
Массасы үлкені
А) сутек атомы
В) сутектің оң ионы
С) сутектің теріс ионы
D) сутек атом ядросы
Е) нейтрон
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$027
Шыны таяқшамен денені үйкегенде 5·1010  электроннан айырылды. Таяқшадағы электр заряды (e = - 1,6-19Кл)
А) 5 · 10-10 Кл   
В) -8 · 10-9 Кл
С) 8 · 10-10 Кл
D) 8 · 10-19 Кл
Е) 8 · 10-9 Кл
{Правильный ответ}= Е
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$028
Эбонитті таяқшаны үйкегенде 5·1010  электрон пайда болды. Таяқшаның электр зарядын анықта.
А) -8 · 10-9 Кл
В) -8 · 1019 Кл
С) 8 · 10-10 Кл
D) -8 · 10-19 Кл
Е) 8 · 10-9 Кл
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3
$$$001
Екі нүктелік зарядтардың  әсерлесуінен кейін олардың арақашықтығы екі есе азайды. Кулон күші
А) 4 есе азаяды
В) 2 есе азаяды
С) өзгермейді
D) 2 есе көбейеді
Е) 4 есе көбейеді
{Правильный ответ}= E
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$002
Екі нүктелік зарядтардың  әсерлесуінен кейін олардың арақашықтығы төрт есе азайды. Кулон күші
А) 4 есе көбейеді
В) 16 есе көбейеді
С) 16 есе азаяды
D) 4 есе азаяды
Е) өзгермейді
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$003
Екі нүктелік заряд 1 Н күшпен кулон заңы бойынша әсерлеседі. Егер олардың арақашықтығы екі есе артса, олардың кулондық әсерлесу күші
А) 1 Н
В) 0,5 Н
С) 0,25 Н
D) 2 Н
Е) 4 Н
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$004
Екі нүктелік заряд 1Н күшпен әсерлеседі. Егер олардың әрқайсысының зарядттарын 4 есе артырса, кулон күші
А) 0,25 Н
В) 16 Н
С) 8 Н
D) 4 Н
Е) 2 Н
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$005
Екі нүктелік зарядтар 25Н күшпен әсерлеседі. Егер олардың арақашықтығын 5 есе азайтса, олардың әсерлесу күші
А) 5 Н
В) 125 Н
С) 250 Н
D) 625 Н
Е) 1 Н
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= B
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$006
Екі нүктелік электр зарядтарының әсерлесуінен кейін арақашықтығын 2 есе көбейткенде, кулон күші
А) 2 есе көбейеді
В) 2 есе азаяды
С) 4 есе азаяды
D) 4 есе көбейеді
Е)   есе көбейеді
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$007
Екі нүктелік электр зарядтарының әсерлесуінен кейін арақашықтығын 4 есе көбейткенде кулон күші
А) 4 есе азаяды
В) 4 есе артады
С) 16 есе азаяды
D) 16 есе артады
Е) өзгермейді
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$008
Екі нүктелік зарядтың (Кулон заңы) әсерлесу күшінің модулі:
А) |F| = 
                             
               
В)  |F| = 

                     
С)  |F| =                 

D) |F| =

Е)   |F| = 
                 
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$009
Егер + q1 және +q2, заряды бар екі бірдей металды шарларды бір-біріне жақындатып және оларды бастапқы орнына қойса , онда олардың өзара әрекеттесу күші
А) өзгермейді
В) азаяды
С) 2 есе азаяды
D) артады
Е) 2 есе артады
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$010
Егер + q1 және -q2, заряды бар екі бірдей металды шарларды бір-біріне жақындатып және оларды бастапқы орнына қойса, онда олардың өзара әрекеттесу күші
А) өзгермейді.
В) 2 есе азаяды.
С) 0-ге тең болады.
D) 4 есе артады.
Е) 2 есе артады.
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3
$$$011
Екі заряд ауада (εауа = 1) әрекеттеседі. Егер олардың арасындағы арақашықтығын өзгертпей суға (εсу = 81) салса, онда өзара әрекеттесетін кулондық күш
А) өзгермейді.
В) 81 есе азаяды.
С) 9 есе азаяды.
D) 81 есе артады.
Е) 9 есе артады.
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3

$$$012
Әр қайсысының заряды 10 нКл екі денелердің арақашықтығы 3 см – ге тең.
Олардың арасындағы әсерлесу күші  (k = 9∙109 )
А) 1 Н
В) 1 мН
С) 10 Н
D) 0,01 Н
Е) 100 Н
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3

$$$013
1 мкКл және 10нКл зарядтар өзара 9 мН күшпен ауада әрекеттеседі. Екі зарядтар арасындағы арақашықтығы (k = 9∙109 )
А) 1 см
В) 0,1 см
С) 100 см
D) 10 см
Е) 0,01 см
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3

$$$014
Өзара арақашықтығы 3∙10-8 см екі электрон қандай күшпен тебіледі?
А) 2,56∙10-6 Н
В) 2,56∙106 Н
С) 2,56∙109 Н
D) 2,56∙103 Н
Е) 2,56∙10-9 Н
{Правильный ответ}= Е
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика и астрономия. Р.Башарулы, Г.З.Байжасарова, 2004
{Класс}= 8
{Четверть}= 3
$$$001
Зарядтың орналасу  қашықтығын 3 есе арттырса, онда электр өріс кернеулігінің модулі
А) 9 есе кемиді.
В) 3 есе кемиді.
С) өзгермейді.
D) 9 есе артады.
Е) 3 есе артады.
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3
$$$002
Нүктедегі өріс кернеулігі 300 Н/Кл. Егер заряд 1∙10-8 Кл-ға тең болса, онда оның нүктеге дейінгі қашықтығы
А) 55 мм
В) 5,5 см
С) 55 см
D) 555 см
Е) 5,5 мм
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3
$$$003
Егер электр өрісін тудыратын нүктелік зарядтың орналасу қашықтығын 5 есе арттырсақ, өрістің кернеулігі
А) 5 есе артады.
В) 5 есе кемиді.
С) 25 есе артады.
D) 25 есе кемиді.
Е) өзгермейді.
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3
$$$004
Нүктелік зарядтың өріс кернеулігі кейбір нүктеде 4 Н/Кл. Егер зарядтың орналасу қашықтығын 2 есе арттырсақ, онда өріс кернеулігінің мәні
А) 4 Н/Кл
В) 8 Н/Кл
С) 1 Н/Кл
D) 16 Н/Кл
Е)  Н/Кл
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3

$$$005
Электр өріс кернеулігінің формуласы
   
А)             
В) 
С)   
D)               

                 
Е)         
{Правильный ответ}= Е
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3

0

9

$$$ 006
Электр өрісі суперпозиция ұстанымының математикалық формуласын көрсетіңіз.
А) E = E1 + E2  + ...
                   
В) 
                 
С) 
                           
D) 
Е)   
{Правильный ответ}= В
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3

$$$007
Нүктелік заряд үшін кернеуліктің формуласы

А)     
В)   

С) 
             

D) 
Е) 
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3
$$$008
1∙10-10 Кл заряд орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 10 В/м.
Зарядқа әрекет етуші күш
А) 1∙10-9 Н
В) 1∙10-10 Н
C) 1∙10-11 Н
D) 1∙1010 Н
Е) 1∙108 Н
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3
$$$010
Метал шардың ішіндегі электр өрісінің кернеулігін есептейтін формула
А) 
             
В) 

С) 

D) 0
Е)   
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= А
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3
$$$011
Егер шардың ы болса, Радиусы 0,2  м метал шардың бетінде 4π∙10-8 Кл заряд орналасқан болса, заряд тығыздығы
А) 5,5∙10-7 Кл/м2
В) 2,5∙107 Кл/м2
С) 2,5∙10-7 Кл/м2
D) 2,5∙10-8 Кл/м2
Е) 2,5∙108 Кл/м2
{Правильный ответ}= С
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3
$$$012
Вертикаль бағыттағы біртекті электр өрісінде массасы 1∙10-9 г және заряды 3,2∙10-17 Кл-ге тең тозаң орналасқан. Егер тозаңның тартылыс күші  электр өрісі күшімен теңелсе, өрістің кернеулігі
А) 3∙105 Н/Кл
В) 3∙106 Н/Кл
С) 9∙105 Н/Кл
D) -3∙105 Н/Кл
Е) 5∙105 Н/Кл
{Правильный ответ}= А
{Сложность}= С
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3
$$$013
Қабырғалары 0,4 м шаршының үш басында әрқайсысы  5∙10-9 Кл бірдей оң зарядтар бар. Төртінші басындағы кернеулікті тап.  (k = 9∙109 )
А) -640 Н/Кл
В) 400 Н/Кл
С) -440 Н/Кл
D) 540 Н/Кл
Е) 500 Н/Кл
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= С
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3
$$$014
5∙10-9 және 6∙10-9 Кл-ға тең екі заряд 12∙10-4Н  күшпен тебілу үшін, оларды  қажетті қашықтық  (k = 9∙109 )
А) 7 см
В) 5,5 см
С) 6,7 см
D) 6 см
Е) 1,5 см
{Правильный ответ}= Е
{Сложность}= С
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3
$$$015
Егер нүктелік зарядтың модулін 2 есе және арақашықтығын 4 есе кемітсек, онда электр өрісінің берілген нүктесіндегі кернеулігі
А) өзгермейді.
В) 8 есе кемиді.
С) 16 есе кемиді.
D) 8 есе артады
Е) 32 есе кемиді.
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= В
{Учебник}= Физика 10 класс, Б.Кронгарт, В.Кем, Н.Қойшыбаев, 2006 год
{Класс}= 10
{Четверть}= 3

$$$001
Спортшы 400 м қашықтықты жүгіріп өтіп қайтадан мәреге оралғандағы жолы мен орын ауыстыруы
A) 0; 0.
B) 400 м; 400 м.
C) 400 м; 0.
D) 0; 400 м.
E) 800 м; 0.
{Правильный ответ}= E
{Сложность}= A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=7
{Четверть}=1

$$$002
4 м биіктіктегі терезеден лақтырылған тас үйдің қабырғасынан 3 м қашықтыққа түсті. Тастың орын ауыстыру модулі
A) 3 м.
B) 4 м.
C) 5 м.
D) 7 м.
E) 9 м.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=7
{Четверть}=1

$$$003
49 м/с бастапқы жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған дененнің
10 с кейінгі жүрген толық жолы мен орын ауыстыруы  (g = 10 м/с2 )   
A) 245 м; 0 м.
B) 245 м; 245 м.
C) 200 м; 200 м.
D) 0м; 0м.
E) 240 м; 0 м.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=7
{Четверть}=1

$$$004
Еркін құлаған дененің 1 с жүрген жолы  (g = 10 м/с2 )   
A) 10 м.
B) 9 м.
C) 5 м.
D) 1 м.
E) 8 м.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=7
{Четверть}=1
$$$005
Шеңбер бойымен қозғала отыра ұзындығы 109 км жолды автомобиль екі рет жүріп өтті. Автомобильдің жүрген жолының ұзындығы, орын ауыстырудың модулі
A) 109 км; 0.
B) 218 км; 0.
C) 218 км; 218 км.
D) 0; 0.
E) 109 км; 109 км.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=7
{Четверть}=1
$$$006
Радиусы 30 м шеңбер ұзындығының жартысын велосипедші белгілі бір уақытта жүріп өтті. Осы уақытта жүрген жолы мен орын ауыстыруы
A) 90 м; 60 м.
B) 94,2 м; 60 м.
C) 93 м; 50 м.
D) 92 м; 30м.
E) 90 м; 30 м.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=7
{Четверть}=1
$$$007
Биіктігі 4 м-ге лақтырылған тас қабырғадан 3 м қашықтыққа түссе, тастың орын ауыстыруы
A) 3 м.
B) 5 м.
C) 4 м.
D) 7 м.
E) 6 м.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=7
{Четверть}=1

$$$008
Екі дененің қозғалыс теңдеулері   және  . Олардың кездесетін орны мен уақыты
A) 140 м; 10 с.
B) 100 м; 10 с.
C) 200 м; 10 с.
D) 200 м; 100 с.
E) 140 м; 140 с.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=7
{Четверть}=1
$$$009
2 м/с тұрақты жылдамдықпен 5 с, сонан соң 0,4 м/с2 тұрақты үдеумен 5 с қозғалған катердің жүрген жолы
A) 50 м.
B) 60 м.
C) 25 м.
D) 100 м.
E) 90 м.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}= B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$010
Жер бетінен 1 м биіктегі доп тағы 2 м вертикаль жоғары лақтырылып, жерге құлады. Доптың жолы мен орын ауыстыруы
A) 5 м; 1 м.
B) 4 м; 1,5 м.
C) 4 м; 2 м.
D) 5 м; 3 м.
E) 4 м; 2 м.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}= B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=7
{Четверть}=1

$$$011
39,2 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары атылған жебенің көтерілу биіктігі және 5 с кейінгі орын ауыстыруы мен жүрген жолы  (g = 10 м/с2 )   
A) 87 м; 70 м; 83 м.
B) 87,2 м; 73 м; 83,6 м.
C) 78,4 м; 73,5 м; 83,3 м.
D) 80 м; 725 м; 80 м.
E) 85 м; 75 м; 85 м.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}=C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=7
{Четверть}=1

$$$012
5 м/с жылдақпен мұздың бетінде лақтырылған тас бастапқы нүктесінен 25 м қашықтықта тоқтады. Қозғалыстың бастапқы 2 с-ғы тастың жолы
A) 10 м.
B) 9 м.
C) 15 м.
D) 8 м.
E) 12 м.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=7
{Четверть}=1
$$$001
Жер бетіндегі күн мен түннің ауысуы Жердің өз осінен айналуына байланысты. Осы жағдайдағы санақ жүйесі
A) Күнге байланысты.
B) Планеталарға байланысты.
C) Жерге байланысты.
D) Айға байланысты.
E) Кез келген денеге байланысты.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$002
6 км/сағ жылдамдықпен жүзген салда перпендикуляр бағытта 8 км/сағ жылдамдықпен адам жүріп келеді. Жағамен байланысқан жүйедегі адам жылдамдығы
A) 12 км/сағ.
B) 2 км/сағ.
C) 7 км/сағ.
D) 10 км/сағ.
E) 14 км/сағ.
{Правильный ответ}= D
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$003
0,3 м/с жылдамдықпен жүкті вертикаль жоғары көтерген кранның өзі рельспен бірқалыпты 0,4 м/с  жылдамдықпен қозғалады. Жермен байланыстырған жүйедегі жүктің жылдамдығы
A) 0,1 м/с.
B) 0,35 м/с.
C) 0,5 м/с.
D) 0,7 м/с.
E) 0,9 м/с.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$004
Түзу сызық бойымен бірінші автомобиль   жылдамдықпен, екіншісі   жылдамдықпен қозғалса, салыстырмалы қозғалыс жылдамдық модулі
A)  .
B)  .
C)  .
D) 0.
E)  .
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$005
Меншікті жылдамдығы 25 км/сағ катердің ағыс бағытымен 2 сағатта, ағысқа қарсы 3 сағатта жүріп өткен қашықтығы
A) 300 км.
B) 500 км.
C) 100 км.
D) 60 км.
E) 50 км.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$006
Велосипедшінің жылдамдығы 36 км/сағ, ал желдікі 5 м/с. Велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі желдің қарсы және қуалай соққандағы жылдамдықтары
A) 15 м/с, 5 м/с.
B) 10 м/с, 5м/с.
C) 15 м/с, 10м/с.
D) 5 м/с, 5 м/с.
E) 20 м/с, 5 м/с.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$007
Қуалай соққан жел суға қатысты қайықтың жылдамдығын 8 км/сағ жеткізеді. 16 км/сағ жылдамдықпен соққан желдің қайыққа қатысты жылдамдығы
A) 8 км/сағ.
B) 16 км/сағ.
C) 6 км/сағ.
D) 10 км/сағ.
E) 24 км/сағ.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$001
250 км қашықтықты 0,5 сағатта өткен ұшақтың жылдамдығы
A) 125 км/сағ.
B) 130 км/сағ.
C) 500 км/сағ.
D) 400 км/сағ.
E) 140 км/сағ.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}= 7
{Четверть}=1

$$$002
Мотоциклшінің жылдамдығы 54 км/сағ, ал адамдікі 2 м/с болса, мотоциклшінің жылдамдығының адам жылдамдығына қатынасы
A) 7.
B) 7,5.
C) 10.
D) 15.
E) 2.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$003
6 м/с жылдамдықпен бірінші велосипедші жолды 3 с жүріп өтті. Сол жолды 9 с жүріп өткен екінші велосипедшінің жылдамдығы
A) 3 м/с.
B) 6 м/с.
C) 2 м/с.
D) 9 м/с.
E) 5 м/с.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=A
{Учебник}= Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}= 9
{Четверть}= 1

$$$004
Ұзындығы 200 м поезд 36 км/сағ жылдамдықпен ұзындығы 400 м көпірді жүріп өту үшін кеткен уақыт
A) 1 мин.
B) 2 мин.
C) 40 с.
D) 90 с.
E) 30 с.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}=A
{Учебник}= Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}= 9
{Четверть}=1

$$$005
Арақашықтығы 90 м A және B нүктесінен бір уақытта бір бағытта 5 м/с және    2 м/с жылдамдықпен шықса, бірінші дененің  екіншіні қуып жету уақыты
A) 40 с.
B) 20 с.
C) 30 с.
D) 50 с.
E) 10 с.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}= Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$006
Кинетикалық энергиясы, 800 м/с жылдамдықпен қозғалған массасы 10 кг зеңбірек оғының энергиясына тең, 2 т автомобильдің қозғалыс жылдамдығы
A) 57 км/сағ.
B) 57 м/с.
C) 50 км/сағ.
D) 50 м/с.
E) 20 м/с.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= B
{Учебник}= Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}= 9
{Четверть}=1

$$$007
Ұзындығы 200 м поезд бірқалыпты 10 м/с жылдамдықпен қозғалып, ұзындығы 300 м тоннельден толық шығуына кеткен уақыт
A) 10 с.
B) 20 с.
C) 30 с.
D) 40 с.
E) 50 с.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= A
{Учебник}= Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$008
  графигінде жылдамдығы үлкен дене

              1
                  2
                        3

                                   
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) Үшеуінің жылдамдығы бірдей.
E) 2 және 3.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}= B
{Учебник}= Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}= 9
{Четверть}= 1
$$$001
1 м/с2 үдеумен қозғалған поездың жылдамдығы 72 км/сағ-қа жетуге қажет уақыт
A) 20 с.
B) 30 с.
C) 25 с.
D) 15 с.
E) 10 с.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$002
Ұзындығы 2 м көлбеу жазықтықтан сырғанап түскен арбашаның жолдың соңындағы жылдамдығы 4 м/с. Осы арбашаның үдеуі 
A) 10 м/с2.
B) 1 м/с2.
C) 4 м/с2.
D) 5 м/с2.
E) 6 м/с2.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$003
Толық тоқтағанға дейінгі 1 км жол жүрген, қону жылдамдығы 80 м/с ұшақтың, тежелу кезіндегі үдеуі
A) 3,2 м/с2.
B) 5,2 м/с2.
C) 5 м/с2.
D) 4 м/с2.
E) 2 м/с2.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$004
120 м қашықтықта спортшының жылдамдығы 7 м/с-тан 9 м/с-қа дейін өзгерсе, спортшының қозғалыс уақыты
A) 10 с.
B) 15 с.
C) 20 с.
D) 40 с.
E) 50 с.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$005
Тұрақты 2 м/с2 үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығы 20 м/с-қа жеткенге дейінгі жүрген жолы
A) 100 м.
B) 90 м.
C) 120 м.
D) 50 м.
E) 10 м.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}= A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$006
Жылдамдығын 1 м/с-тан 7 м/с-қа дейін өзгертіп, 24 м жол жүрген материалық нүктенің үдеуі
A) 2 м/с2.
B) 3 м/с2.
C) 5 м/с2.
D) 0,5 м/с2.
E) 1 м/с2.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$007
10 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалған үдеуі 1 м/с2 автомобильдің 192 м жол жүргендегі соңғы жылдамдығы
A) 22 м/с.
B) 2 м/с.
C) 2,2 м/с.
D) 4 м/с.
E) 30 м/с.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$008
20 м/с жылдамдықпен қозғалған автомобиль 5 с кейін кенеттен тоқтады. Автомобильдің тежелу жолы
A)100 м.
B) 50 м.
C) 90 м.
D) 20 м.
E) 60 м.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$009
72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан поезд станцияға жақындағанда тежеле бастады. Үйкеліс коэффициенті 0,005 болса, поездың толық тоқтауына кеткен уақыты
A) 6 мин.
B) 6,7 мин.
C) 6 с.
D) 6,7 с.
E) 10 с.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$010
Ұзындығы 50 м таудан бала шанамен 20 с түсіп тоқтағанға дейін горизонталь жолмен 25 м жүргендегі шананың үдеуі
A) 0,1 м/с2.
B) 0,2 м/с2.
C) 0,5 м/с2.
D) 2 м/с2.
E) 10 м/с2.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$011
Қозғалыстағы дененің жылдамдық проекциясының уақытқа тәуелділігі  (м/с). Осы дененің координатасының теңдеуі
A)  (м).
B)  (м).
C)  (м).
D)  (м).
E)  (м).
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$001
12 м/c жылдамдықпен қозғалған автомобильдің тежелу уақыты 3 с болғанда, толық тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
A) 20 м.
B) 18 м.
C) 25 м.
D) 10 м.
E) 15 м.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$002
0,5 м/с2 тұрақты үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығы белгілі бір уақыттан кейін 10 м/с болады. Автомобильдің осы уақытта жүрген жолы
A) 100 м.
B) 200 м.
C) 500 м.
D) 300 м.
E) 50 м.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$003
Жылдамдығы 20 м/с автомобиль 4 м/с2 үдеумен тежеле бастады. Автомобильдің толық тоқтағанға дейінгі жолы
A) 50 м.
B) 60 м.
C) 40 м.
D) 25 м.
E) 100 м.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$004
Материалық нүктенің қозғалыс теңдеуі .  2 с-тан кейінгі нүктенің жылдамдығы мен орын ауыстыруы
A) υ = 12 м/с, S = 12 м.
B) υ = 24 м/с, S = 24 м.
C) υ = 10 м/с, S = 6 м.
D) υ = 6 м/с, S = 6 м.
E) υ = 6 м/с, S = 12 м.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$005
Қозғалыстағы дененің жылдамдығы   теңдеуімен берілген. Қозғалыс түрі және орын ауыстыру теңдеуі 
A)  , кемімелі.
B)  , үдемелі.
C)  , үдемелі.
D)  , бірқалыпты.
E)  , кемімелі.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$006
Жылдамдығы 36 км/сағ автобустың үдеуі 1 м/с2 аспау үшін, автобустың аялдамаға дейінгі тежелу жолы
A) 30 м.
B) 50 м.
C) 60 м.
D) 70 м.
E) 100 м.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$007
72 км/сағ жылдамдықпен қозғалған поезд станцияға жете бере 1м/с2 үдеумен тежеле бастады. Толық тоқтағанға дейін жүрген жолы
A) 200 м.
B) 400 м.
C) 300 м.
D) 500 м.
E) 600 м.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}= A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$008
Дене тыныштықтан 5 м/с2 үдеумен қозғалып 1000 м жол жүргендегі соңғы жылдамдығы
A) 100 м/с
B) 10 м/с
C) 50 м/с
D)1000 м/с
E) 150 м/с.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$009
2 м/с2тұрақты үдеумен қозғалған автомобильдің сол мезеттегі жылдамдығы    10 м/с. Осыған дейінгі 4 с-та жүрген жолы мен жылдамдықтың өзгерісі
A) 20 м, 8 м/с-қа.
B) 24 м, 8 м/с -қа.
C) 15 м, 6 м/с -қа.
D) 15 м, 8 м/с -қа.
E) 24 м, 8 м/с -қа.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$010
Екі поезд бірдей уақыт аралығында бірдей жол жүрді. Бір поезд үдемелі қозғалып, жолды 0,03 м/с2 үдеумен жолды жүріп өтсе, екіншісі 18 км/сағ жылдамдықпен бірінші жартысын және 54 км/сағ жылдамдықпен екінші жартысын жүреді. Әр поездің жүрген жолы
A) 3 км.
B) 3,75 км.
C) 4 км.
D) 3,2 км.
E) 3,3 км.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$011
Аялдамадан шыққан автобус үдемелі қозғала үшінші секундта 2,5 м жол жүрсе, оның бесінші секундтағы жүрген жолы
A) 4 м.
B) 4,5 м.
C) 5 м.
D) 5,5 м.
E) 3,5 м.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}=C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$001
Бастапқы жылдамдықсыз 20 м биіктіктен суға секірген адамның, 10 м тереңдікке сүңгіп кеткенде, тоқтағанға дейінгі суда қозғалған уақыты
A) 2 с.
B) 1 с.
C) 4 с.
D) 3 с.
E) 5 с.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$002
Жоғары лақтырылған дененің максимал биіктігін 4 есе арттырғанда бастапқы жылдамдығының өзгерісі
A) 4 есе.
B) 6 есе.
C) 16 есе.
D) 2 есе.
E) өзгермейді.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$003
Бастапқы жылдамдықсыз мұнарадан құлаған дене жолдың екінші жартысын 1 с жүріп өтсе, мұнараның биіктігі
A) ≈70 м.
B) ≈50 м.
C) ≈58 м.
D) ≈40 м.
E) ≈45 м.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$005
Еркін құлаған дене А нүктесін 9,8 м/с жылдамдықпен өтсе, одан 14,7 м төмен орналасқан В нүктесінен өтетін жылдамдығы  (g = 10 м/с2)
A) 19,6 м/с.
B) 15,6 м/с.
C) 16 м/с.
D) 21 м/с.
E) 16,4 м/с.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$006
Жер бетінен 300 м биіктікте орналасқан нүктеден бір мезетте екі тас 20 м/с жылдамдықпен, біреуі – вертикаль төмен, екіншісі – вертикаль жоғары, лақтырылады. Екеуінің арасындағы қашықтық 200 м болу үшін кеткен уақыт
A) 10 с.
B) 15 с.
C) 5 с.
D) 20 с.
E) 2 с.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}= C*
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$007
19,6 м биіктіктен еркін құлаған дене жолдың   бөлігін өтетін уақыт
(g = 10 м/с2)
A) 2 с.
B) 1 с.
C) 3 с.
D) 5 с.
E) 10 с.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$008
Шатырдан құлаған мұз жолдың бірінші бөлігін 2 с ұшып өтті. Мұздың жерге дейінгі ұшу уақыты (g = 10 м/с2)
A) 2 с.
B) 2,82 с.
C) 2,5 с.
D) 1 с.
E) 1,5 с.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$010
6,2 м/с2 үдеумен жоғары көтерілген, биіктігі 6 м лифтінің төбесінен құлаған болттың құлау уақыты
A) 0,1 с.
B) 0,2 с.
C) 0,3 с
D) 0,5с
E) 1 с
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$001
Радиусы 0,5 м, 10 Гц жиілікпен қозғалған дененің сызықтық жылдамдығы
A) 31,4м/с.
B) 34,5м/с.
C) 30м/с.
D) 35м/с.
E) 15м/с.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=A
{Учебник}= Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$002
Диаметрі 15 метр цирк аренасын мотоциклші тұрақты жылдамдықпен 15 мин жүріп өтеді. Мотоциклшінің центрге тартқыш үдеуі.
A) 6∙10-4 м/с2.
B) 3,65∙10-4 м/с2.
C) 5,7∙10-4 м/с2.
D) 1∙10-4 м/с2.
E) 4∙10-4 м/с2.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= A
{Учебник}= Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$003
Катушкаға 10 секунд ішінде 6,28 м жіңішке сым оралды. Катушканың орташа айналу жиілігі 20 айн/с болса, шеңбердің радиусы
A) 10 мм.
B) 1 мм.
C) 5 мм.
D) 15 мм.
E) 2 мм.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= B
{Учебник}= Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$004
Дене бірқалыпты шеңбер бойымен 2 с қозғалып 5 м жол жүреді. Айналым периоды 5 с болса, центрге тартқыш үдеу
A) 314 м/с2.
B) 0,314 м/с2.
C) 3,14 м/с2.
D) 4 м/с2.
E) 0,0314 м/с2.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=В
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1

$$$005
Жердің жасанды серігінің орбитасының радиусын 2 есе арттырса айналым периоды 4 есе артады. Осы жағдайдағы жасанды серіктің жылдамдығының өзгерісі
A) 2 есе артады.
B) 4 есе артады.
C) 8 есе артады.
D) 2 есе кемиді.
E) 4 есе кемиді.
{Правильный ответ}= D
{Сложность}= A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$006
5 с ішінде бір айналым жасаған нүктенің, шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысындағы, бұрыштық жылдамдығы
A) ≈1,26 рад/с.
B) ≈2 рад/с.
C) ≈2,5 рад/с.
D) ≈3 рад/с.
E) ≈5 рад/с.
{Правильный ответ}= A
{Сложность}= B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=1
$$$001
Тарту күші 3 кН, 6 с ішінде 100 м жол жүретін дененің қуаты
A) 50 кВт.
B) 30 кВт.
C) 45 кВт.
D) 40 кВт.
E) 60 кВт.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=A
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$002
2 с ішінде 5 кДж жұмыс жасайтын дененің қуаты
A) 10Вт.
B) 2 кВт.
C) 2,5 кВт.
D) 7 кВт.
E) 3 кВт.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=A
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$003
Қуаты 0,25 кВт электр двигателі 1000 Дж жұмыс жасау үшін кеткен уақыт
A) 0,25 с.
B) 4 с.
C) 25 с.
D) 40 с.
E) 2,5 с.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=A
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$004
Әрбір 2 с-та 6 м жол жүріп, 500 Н күшпен жүкті көкжиекке 450 бұрыш жасай қозғалтатын дененің қуаты
A) 1000 Вт.
B) 1020 Вт.
C) 1030 Вт.
D) 1060 Вт.
E) 1080 Вт.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=C
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$005
Массалары бірдей екі автомобиль бір уақытта орнынан жүріп, үдемелі қозғалады. Бір мезетте бірінші автомобильдің υ жылдамдығы екіншісінен 2 есе көп болса, автомобильдің орташа қуаттарының қатынасы N1/N2
A) 4 есе.
B) 2 есе.
C) 8 есе.
D) 6 есе.
E) 10 есе.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$006
Плотина әр секунд сайын 45000 м3 суды шығарады. Биіктігі 25 м плотинадан шыққан су ағанының қуаты  (g = 10 м/с2 ; ρ = 1000 кг/м3)
A) 11,25•106 кВт.
B) 20,75•103  кВт.
C) 15,35•105 кВт.
D) 35,76•107 кВт.
E) 27,9•106  кВт.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$007
Қуаты 60 кВт, 90 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалған, автомобиль двигателінің тарту күші
A) 2,4 кН.
B) 1200 Н.
C) 5400 Н.
D) 6700 Н.
E) 650 Н.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=A
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2

$$$008
10 кН күшпен соқаны тартып, 10 мин ішінде 1200 м жол жүрген трактор двигателінің қуаты
A) 40 кВт.
B) 30 кВт.
C) 35 кВт.
D) 20 кВт.
E) 15 кВт.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=A
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=2
$$$001
5 м биіктіктен құлап жерге түсуге 2 м қалғанда, массасы 3 кг тастың кинетикалық энергиясы (g = 10 м/с2)
A) 80 Дж.
B) 100 Дж.
C) 90 Дж.
D) 85 Дж.
E) 70 Дж.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$002
Бастапқы кинетикалық энергиясы 49 Дж массасы 0,25 кг допты вериткаль жоғары лақтырғанда, кинетикалық және потенциалдық энергияларының теңесетін биіктігі  (g = 10 м/с2)
A) 20 м.
B) 30 м.
C) 5 м.
D) 10 м.
E) 15 м.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=C
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$003
Бастапқы жылдамдықсыз 30 м биіктіктен құлаған массасы 4 кг дененің потенциалдық энергиясы 3 есе кеміген кезде кинетикалық энергиясы
(g = 10 м/с2)
A) 700 Дж.
B) 800 Дж.
C) 750 Дж.
D) 850 Дж.
E) 780 Дж.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=C
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$004
Массасы 2 кг 4 м/с жылдамдықпен қозғалған шардың, массасы 2 кг тыныштықта тұрған шармен абсолют серпімсіз соқтығысқанда, толық кинетикалық энергиясы
A) 8 Дж.
B) 10 Дж.
C) 18 Дж.
D) 15 Дж.
E) 6 Дж.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=C
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$005
50 Н күштің әсерінен жер бетінен 10 м биіктіктегі 4 кг дененің кинетикалық энергиясы (g = 10 м/с2)
A) 200 Дж.
B) 100 Дж.
C) 300 Дж.
D) 400 Дж.
E) 50 Дж.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=B
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$006
60 км/мин жылдамдықпен қозғалған массасы 100 кг ракетаның кинетикалық энергиясы
A) 108 Дж.
B) 5•107 Дж.
C) 18•107 Дж.
D) 6 •103 Дж.
E) 50•103  Дж.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=A
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$007
Жылдамдығы 10 м/с автомобильдің кинетикалық энергиясы 2 есе кемігенде пайда болған жылдамдық
A)   м/с.
B)   м/с.
C)   м/с.
D)  м/с.
E)  м/с.
{Правильный ответ}=E
{Сложность}= B
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$008
Массасы 500 г вертикаль жоғары лақтырылған дененің кинетикалық энергиясы 200 Дж болу үшін дененің жер бетінен көтерілу биіктігі (g = 10 м/с2)
A) 4 м.
B) 10 м.
C) 40 м.
D) 20 м.
E) 30 м.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$009
4 м/с2 үдеумен 4 с қозғалған 2 кг дененің  кинетикалық энергиясы
A) 200 Дж.
B) 256 Дж.
C) 400 Дж.
D) 230 Дж.
E) 300 Дж.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= B
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$010
36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған массасы 1000 кг дененің кинетикалық энергиясы
A) 5∙103 Дж.
B) 5∙10-3 Дж.
C) 5∙104 Дж.
D) 5∙10-2 Дж.
E) 5∙106 Дж.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=A
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$011
Вертикаль жоғары лақтырылған дененің 1 м биіктікте кинетикалық энергиясы 25 Дж-ға артса, ауырлық күшінің жұмысы
A) -25 Дж.
B) -4 Дж.
C) 25 Дж.
D) 4 Дж.
E) 0 Дж.
{Правильный ответ}=А
{Сложность}= B
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$012
400 м/с жылдамдықпен тосқауылға тиген  массасы 24г оқ 0,5 м жол жүріп тоқтау үшін қажетті кедергі күші
A) 3 кН.
B) 3,5 кН.
C) 3,8 кН.
D) 3,6 кН.
E) 3,25 кН.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= B
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$013
Кинетикалық энергиясы 16 Дж, импульсі 8 кг•м/с дененің массасы мен жылдамдығы
A) 2 кг; 2 м/с.
B) 2 кг; 3 м/с.
C) 3 кг; 5 м/с.
D) 4 кг; 3 м/с.
E) 3 кг; 3 м/с.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$014
Шегені  3м/с жылдамдықпен қабырғаға қаққан массасы 0,4 кг балғаның кинетикалық энергиясы
A) 1,5 Дж.
B) 1,8 Дж.
C) 1,2 Дж.
D) 1,6 Дж.
E) 1 Дж.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=A
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$015
Жылдамдығын 36 км/сағ-тан 54 км/сағ-қа арттырған массасы 60 кг дененің кинетикалық энергиясының өзгерісі
A) 5 кДж.
B) 5,6 кДж.
C) 5,4 кДж.
D) 3,75 кДж.
E)  5,7 кДж.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=A
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}=3

$$$$001
8 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған массасы 500 г доптың ең жоғарғы нүктесіндегі толық энергиясы
A) 5 Дж.
B) 10 Дж.
C) 15 Дж.
D) 16 Дж.
E) 20 Дж.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}= B
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 2

$$$002
Потенциалдық энергиясы 4 кДж, 8 см-ге сығылған серіппенің қатаңдығы 
A) 1200 кН/м.
B) 800 кН/м.
C) 1220 кН/м.
D) 850 кН/м.
E) 2000 кН/м.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=A
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 2

$$$003
Бастапқы ұзындығы ℓ0 серіппені біріншісінде А1 жұмыс жасап 2 ℓ 0 дейін созса, екіншісінде 2 ℓ 0 – дан 3 ℓ 0 – ге дейін созу үшін А2 жұмыс жасалса, А1/А2
A) 1/2.
B) 3/2.
C) 3/5.
D) 1/4.
E) 1/5.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}= B
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 2

$$$004
10 см-ден 15 см-ге дейін созылған қатаңдығы 300 Н/м серіппенің потенциалдық энергиясының өзгерісі
A) 1,875 Дж.
B) 3,7 Дж.
C) 2,87 Дж.
D) 2,27 Дж.
E) 0,575 Дж.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=A
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 2

$$$005
15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған массасы 500 г доптың ең жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясы
A) 55 Дж.
B) 57 Дж.
C) 58 Дж.
D) 56,25 Дж.
E) 54,75 Дж.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=A
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 2

$$$006
Ойыншық серіппелі пистолеттен атылған массасы 0,01 кг шар вертикаль жоғары 1 м биіктікке көтеріледі. Қатаңдығы 400 Н/м серіппенің деформациясы (g = 10 м/с2)
A) ≈2 см.
B) ≈2,2 см.
C) ≈2,4 см.
D) ≈2,7 см.
E) ≈3 см.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=C
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 2

$$$007
Серіппесі 4 см-ге созылған, қатаңдығы 50 Н/м динамометрдің потенциалдық энергиясы
A) 4 Дж.
B) 4•10-2 Дж.
C) 4•10-3 Дж.
D) 4•102 Дж.
E) 4•103 Дж.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}=A
{Учебник}=Р.Башарова, Д.Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 2
$$$001
ПӘК-і 40% көлбеу жазықтықпен 400 Дж жұмыс жасап көтерілген дененің пайдалы жұмысы
A) 400 Дж.
B) 160 Дж.
C) 1000 Дж.
D) 200 Дж.
E) 500 Дж.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 4

$$$002
ПӘК-і 60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс
A) 50 Дж.
B) 300 Дж.
C) 500 Дж.
D) 600 Дж.
E) 700 Дж.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 4
$$$003
Пайдалы жұмысы 4000Дж, атқарған толық жұмысы 6 кДж қондырғының ПӘК-і
A) ≈60%.
B) ≈67%.
C) ≈65%.
D) ≈66%.
E) ≈62%.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 4

$$$004
5 кДж толық жұмыс жасаған ПӘК-і 75% қондырғының пайдалы жұмысы
A) 3 кДж.
B) 3,5 кДж.
C) 3,75 кДж.
D) 3,2 кДж.
E) 5 кДж.
{Правильный ответ}= C
{Сложность}= A
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 4

$$$005
ПӘК-і 60 % көлбеу жазықтықмен салмағы 3,5 кН жүкті 1,4 м биіктікке көтеру үшін атқарылған жұмыс
A) 8 кДж.
B) 8,3 кДж.
C) 8,2 кДж.
D) 8,5 кДж.
E) 8,4 кДж.
{Правильный ответ}=C
{Сложность}=B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 4

$$$006
ПӘК-і 70% және двигателінің қуаты 9 кВт кранның, массасы 5 т жүкті 20 м биіктікке көтеру уақыты  (g = 10 м/с2)
A) ≈159 с.
B) ≈170 с.
C) ≈180 с
D) ≈175 с.
E) ≈182 с.
{Правильный ответ}=A
{Сложность}=B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 4

$$$007
Қуаты 30 МВт, 900 км/сағ жылдамдықпен 1 сағат ұшқан, масасы 5 т ұшақтың ПӘК-і  (g = 10 м/с2)
A) 40 %.
B) 42 %.
C) 45 %.
D) 50 %.
E) 60 %.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 4

$$$008
Массасы 500 кг денені 3 минуттың ішінде 15 м биікттікке көтеретін двигателінің қуаты 2 кВт, кранның ПӘК-і (g = 10 м/с2)
A) 30 %.
B) 21 %.
C) 40 %.
D) 42 %.
E) 50 %.
{Правильный ответ}=B
{Сложность}= B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 4

$$$009
100 м3 суды 4 м биікттікке 10 мин ішінде көтерген, двигателінің қуаты 20 кВт насостың ПӘК-і (ρ = 1000кг/м3 ; g = 10 м/с2)
A) 50 %.
B) 33 %.
C) 35 %.
D) 40 %.
E) 60 %.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= B
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 4

$$$010
Рычагтың көмегімен жұмысшы 100 кг жүкті 0,3 м биіктікке көтереді. Ұзын иіні 0,6 метрге төмен түскенде, ПӘК-і
A) 40 %.
B) 50 %.
C) 60 %.
D) 70 %.
E) 80 %.
{Правильный ответ}=D
{Сложность}=C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 4

$$$011
Жылжымалы блоктың көмегімен массасы 3 т жүкті 6 м биіктікке көтергенде, тростың керілу күші 16 кН. Блоктың ПӘК-і
A) 90 %.
B) 92 %.
C) 80 %.
D) 85 %.
E) 95 %.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}=9
{Четверть}= 4

$$$012
Ұзындығы 0,6 м көлбеу жазықтықпен 20 см биіктікке 400 г жүкті бірқалыпты көтеру үшін 2,5 Н күш әсер етілсе, көлбеу жазықтықтың ПӘК-і
A) 70 %.
B) 53 %.
C) 40 %.
D) 45 %.
E) 60 %.
{Правильный ответ}= B
{Сложность}= C
{Учебник}=Р. Башарұлы, Д. Қазақбаева.
{Класс}= 9
{Четверть}= 4

0

10

Republican politicians all over the country have repeated the Great Replacement theory
A century-old racist theory reentered the political discourse around immigration and has become commonplace on the campaign trail as Republicans hope to retake control of Congress in November.

0

11

I’m not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

0

12

I’m not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

0

Похожие темы


Вы здесь » Кладовка » ЕНТ » Шпаргалка по физики для казахских школ на ЕНТ 2013


Добро пожаловать на наш форум!!

Создай свой чат!

audio