Kladovka

Кладовка

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Кладовка » Все обо всем!! » тест


тест

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

Симбиоздың негізгі формалары://
мутуализм//
полиморфизм//
вирогения//
метаморфизм//
коньюгация
***
Комменсализм симбиоздың бір формасы://
екі микроорганизм бірігей тіршілік ету барысында өздеріне пайда келтіреді//
бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді//
бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді //
патогенді микроорганизмдер//
микроорганизмдер арасында тепе тендік қарым қатынас
***
Симбиоз://
популяциялар бір-бірін не белсендірмейді, не тежемейді//
микробтардың бір бірімен қарым қатынаста тіршілік ету//
бір популяция екіншісін тежеп тіршілік етеді//
патогенді микроорганизмдер бір бірімен тіршілік ету//
қалыпты микрофлора мен макроорганизмнің қатынас түрі
***
Дисбактериоз коррекциясына тағайындалатын препараттар://
эубиотиктер//
антибиотиктер//
сульфаниламидтер//
гельминтке қарсы//
вирусқа қарсы
***
Эубиотикті табыңыз://
бифидумбактерии//
пенициллин//
нистатин//
амфотерицин//
М-протеин
***
Дисбактериозды туындататын препараттар://
кең спектрлі антибиотиктер тағайындау//
тар спектрлі антибиотиктерді пайдалану//
интерферон пайдалану//
гельминтке қарсы //
саңырауқұлақтарға қарсы
***
Ішектің қалыпты микрофлора бұзылысы://
дисбактериоз//
кандидоз//
жіті тағаммен улану//
колиэнтерит//
кампилобактериоз
***
Дисбактериозды емдеу үшін тағайындалатын арнайы емі://
ремантадин//
экмолин//
лактобактерин//
пенициллин//
ацикловир
***
Мутуализм://
микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді;//
микро- және макрорганизмнің бір біріне көмектесе тіршілік ету;//
микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді;//
микро – және макрорганизм арасында антагонистік қарым қатынас көрсетеді//
микро – және макрорганизм арасында тепе тендік нейтралды қарым қатынас көрсетеді.
***
Комменсализм://
микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді;//
микро – және макрорганизмнің бір біріне көмектесе тіршілік ету;//
микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді;//
микроорганизмдер клетка ішінде тіршілік етеді;//
микро – және макрорганизм арасында антагонистік қарым қатынас көрсетеді
***
Терінің қалыпты микрофлора өкіліне кірмейді://
Staphylococcus epidermidis;//
Staphylococcus saprophytis;//
дифтероидтар;//
микрококктар;//
ішек таяқшасы.
***
Тері микрофлора құрамында кездеседі://
нейссерия;//
эпидермалды стафилококк;//
гемолитикалық стрептококк;//
трепонема;//
герпесвирустар.
***
Жоғары тыныс алу жолдарының микрофлорасына кірмейді://
стрептококк;//
дифтероидтар;//
клостридия;//
стафилококк;//
нейссерия.
***
Қалыпты жағдайда микроорганизмдер кездеспейді://
көмей;//
бронхы;//
ашы ішек;//
зәр шығару жыныс жолдары;//
асқазан.
***
Зәр шығару жолдарында қалыпты микрофлораға кірмейді://
стафилококктар;//
микробактерия;//
бактероидтар;//
хламидия;//
фузобактерия.
***
Сау әйелдің қынабында басым болатын микроорганизм://
гонококк;//
клостридия;//
сүт қышқылды таяқшалар;//
трихомонада;//
Candida саңырауқұлақтары.
***
Сау адамның өнешінде кездеседі://
лактобацилла;//
шірткі микробтар;//
микроорганизмнен бос;//
ішек таяқшасы;//
бифидумбактерия.
***
Тоқ ішектің микрофлора құрамына кірмейді://
бактероидтар;//
бифидумбактерия;//
дифтероидтар//
сүтқышқылды таяқшалар;//
ішек таяқшасы.
***
Тоқ ішектің басым микробтары (95-99%)://
Ішек таяқшасы және басқа да энтеробактериялар;//
стафилококк пен стрептококк;//
клостридия;//
бифидумбактерия және бактероидтар;//
Candida туысы саңырауқұлақтары.
***
Тоқ ішектің қалдық микрофлорасы (0,01-0,001%)://
бактероидтар;//
бифидумбактерия;//
стафилококк;//
ішек таяқшасы;//
энтерококктар.
***
Ішек дисбактериозын емдеу үшін тағайындалады://
колибактерин;//
бифидумбактерин;//
лактобактерин;//
аталғандардың барлығы;//
аталғандар кірмейді.
***
Ауыз қуысының қалыпты микрофлора құрамында басым болатын микроорганизм://
ауыз қуысы стрептококктары;//
бифидумбактерия;//
энтерококк;//
микобактерия;//
хламидия.
***
Ауық қуысының қалыпты микрофлора құрамына кірмейді://
стрептококктар (S. salivarius, S. mitis и др.);//
актиномицеттер (p. Actinomyces);//
бактероидтар мен  фузобактерий;//
спирохеталар (Treponema denticola, Borrelia buccalis идр.);//
протей (Proteus vulgaris және т.б.).
***
Ауыз қуысының транзиторлы микрофлорасына кіреді://
стафилококк;///
Candida туысы саңырауқұлақтары;//
герпесвирустар;//
аталғаннын барлығы ;//
аталғандар кірмейді.
***
Бифидумбактерия қалыпты микрофлорам құрамына кіреді://
өкпенің;//
теріде;//
ішекте;//
асқазанда;//
қанда.
***
Ішек микрофлора құрамындағы ішек таяқшасы қызметіне кірмейді://
ферментативті белсенділік;//
витамин К өндіреді;//
патогенді энтеробактерияларға антагонизм қасиетіне ие;//
вирусқа қарсы белсенділік;//
иммунитетті белсендіреді.
***
Вирустардың антагонистік қарым қатынастарын атайды: //
вирогения.//
симбиоз.//
интерференция.//
сателлизм.//
синергизм.
***
Ішектің қалыпты микрофлорасына кіреді://
коринеобактериялар.//
бруцеллалар.//
сальмонеллалар.//
шигеллалар.//
лактобактериялар
***
Көптеген патогенді микроорганизмдердің температуралық оптимумы: //
28-30оС//
42-45оС//
36-37оС//
44оС//
20оС төмен
***
Дисбактериоз себептері: //
антилифоцитарлы сарысуды қолдану//
бактериофагты пайдалану//
тиімсіз антибиотикотерапия//
емдеу сарысуларды пайдалану//
пробиотиктерді пайдалану
***
Микроорганизм болмайтын сау адамның  тіндері мен ағзалары: //
ауыз қуысы//
мұрын//
сыртқы құлақ //
ішкі құлақ//
сыртқы жыныс мүшелері
***
Микроорганизм болмайтын сау адамның  тіндері мен ағзалары: //
тері//
сілекей//
ашы ішек//
асқазан//
жұлын сұйықтығы
***
Ішек дисбактериоз көрсеткіші ретіндегі микроорганизм: //
бифидумбактерия //
алтын түсті стафилококк//
энтерококк //
лактобацилла//
лактозопозитивті ішек таяқшасы
***
Қалыпты жағдайда ағзада микроорганизмдер болмайды://
Жоғары тыныс алу жолдары//
Қан//
Қынап//
тоқ ішек//
тері
***
Қалыпты жағдайда ағзада микроорганизмдер болмайды://
жоғары тыныс алу жолдары//
жүрек//
қынап//
ашы ішек//
тері
***
Инфекция//
Макроорганизмнің қалыпты микрофлорамен симбиозы//
Бір популяция тіршілігі екіншісімен тежеледі//
Екі патогенді микробтардың тіршілік ету түрі//
Түрарасындағы қарым қатынас формасы//
жұқтыру
***
Инфекциялық ауру сипаттамасы://
Ағымы циклды//
контагиоздылығы жоқ//
инкубациялық кезеңі бір//
продромалды кезені жоқ//
фагоцитоз тежеледі
***
Инфекция формасы ://
Ошақты//
аралас//
екіншілік //
Эндогенді//
суперинфекция
***
Микробтың таралуына байланысты инфекция түрі://
Ошақты//
Жіті //
Септицемия//
Созылмалы//
экзогенді
***
Инфекция түрі://
Бактерия тасымалдаушылық//
Мутуализм//
Комменсализм//
Синергизм//
паразитизм
***
Реинфекция://
Басқа бактерия түрімен қайтара жұқтыру//
Сауыққан соң қайтадан бірінші қоздырғышты қатара жұқтыру//
Бірінші аурудан сауықпай сол қоздырғышты қайтара жұқтыру//
Қалыпты микрофлора арқылы мүмкін//
Эндотоксин түзетін бактерияны жұқтыру
***
Суперинфекция://
Сауыққан соң қайтадан бірінші қоздырғышты қатара жұқтыру//
Бірінші аурудан сауықпай сол қоздырғышты қайтара жұқтыру//
Экзотоксин түзетін қоздырғышты жұқтыру//
Тұқрақты иммунитет қалыптастыратын ауруда дамиды//
Бірнеше қоздырғышты жұқтыру
***
Індет көзі бойынша инфекция формасы//
Эпидемия//
Латентті//
Зоонозды//
Экзогенді//
бактериемия
***
Микроорганизмнің вируленттілігі ://
Патогенді фактор емес//
Штамның жекеленген сипаттамасы//
Жануарларға пассаж жасағанда өзгермейді//
Генотипті белгі //
Антиген антидене кешені түзілуіне байланысты
***
Бактерияның вируленттілігі байланысты://
Лактоза ферментіне//
Спорасы бар//
Адгезия мен колонизацияға//
Қылшықтар болғанда ғана көрінеді//
Лизосомасы бар
***
Белоктық токсиндер://
Цитотоксиндер//
Эндотоксиндер//
Липополисахаридтер//
Пептидогликан//
Тимин//
***
Инвазия факторы://
Фибринолизин//
Гиалуронидаза//
липаза//
каталаза//
липопротеид
***
Грамоң бактериялардың адгезия факторлары://
Липопротеидтер//
Липополисахаридтер//
Гиалуронидаза//
Тейхой қышқылы//
липаза
***
Белоктық токсиндер сипаттамасы://
Органотропты//
Антигендік қасиеті әлсіз//
Физикалық химиялық факторларға төзімді//
термостабилді//
улы емес
***
Дифтерия таяқшасының токсигенді гені орналасады://
Плазмидада//
Нуклеотидте//
Орташа фагтың ДНҚ//
Хромосомада//
РНҚ молекуласында
***
Патогенді фермент://
Редуктаза//
Каталаза//
Трансфераза//
Плазмокоагулаза//
оксидоредуктаза
***
Септицемия://
Қоздырғыш қан ағымымен ағзаларға, тіндерге тарайды, көбейеді//
Қоздырғыш қанда, сол жерде көбейеді//
Қоздырғыш енген орнында, қанмен оның токсиндері тарайды//
Толық сауыққан кейін қайтара сол қоздырғышты жұқтыру//
Бірнеше қоздырғыштарды жұқтырады
***
Паразитизм симбиоз формасы ретінде://
Бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді//
Бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді//
Екі организм бір біріне көмектесіп тіршілік етеді//
екі организм бір біріне байланысты емес, бірақ зиян келтіреді//
облигатты клеткаішілік тіршілік ету
***
Инкубациялық кезеңге тән ://
Анафилактикалық шок дамиды//
Интоксикация симптомдары байқалады//
Ұзақтығы бірнеше сағаттан бірнеше апталар (жылдар) болуы мүмкін//
Қоршаған ортаға қоздырғыштың шектен тыс бөлінуі//
Аурудың спецификалы симптомдары көріне бастайды
***
Экологиялық белгілері бойынша микроорганизмдерді бөледі ://
Облигатты клеткаішілік//
патогенді//
факультативті клеткаішілік//
хромосомадан тыс//
вирулентті
***
Прокариоттардың тұқым қуалаушылықтың материалдық негізін құрайды://
ДНҚ//
РНҚ//
ақуыздар//
ферменттер//
плазмидалар
***
Вирусқа тән емес геномды анықтаңыз://
бір жіпшелі ДНҚ//
екі жіпшелі ДНҚ//
бір жіпшелі РНҚ//
екі жіпшелі РНҚ//
РНҚ және ДНҚ
***
Микроб жасушасында ДНҚ орналасады://
нуклеоидте//
жасуша қабырғасында//
мезосомада//
талшықтарда//
пилилерде
***
Ақуыздардың синтезі туралы ақпаратты тасымалдаушы гендер://
реттегішті гендер//
құрылымдық гендер//
оператор//
транспозондар//
маркерлер
***
Вирогенияның мәні://
жаңа вириондардың пайда болуы//
вирустық геномдардың зақымдануы//
вириондардың жеке құрылымдық элементтердің қалыптасуы//
зақымдалған жасушаның ДНҚ құрамына келесі синхронды
репликациямен вирустық нуклеин қышқылының интеграциялануы//
құрылымдық элементтердің жинақталуы
***
Модификация деп://
организмнің бір немесе бірнеше фенотиптік белгілерінің өзгерісі//
жекеленген гендердің құрылымындағы өзгеріс//
хромосома құрылымының өзгерісі//
біріншілікті ДНҚ құрылымының өзгерісі//
жасушалық  рекомбинациялар
***
Модификация кезіндегі организмнің өзгеріс белгілері://
адаптациялық сипатта//
тұқым қуалаушылық сипатта//
генотипке әсері//
қайтымсыз сипатқа ие болады//
адаптациялық сипатта болмайды
***
Спонтанды мутациялар бұл://
белгілі мутагендердің әрекетімен байланыстыруға қиын мутациялар//
ешқандай әсер етуінсіз микроорганизмдердің кез-келген популяциясында пайда  болатын мутациялар//
гендік мутациялардың қатысуының нәтижесінде пайда болатын мутациялар//
белгілі бір мөлшерде қойылған ультракүлгін сәулелер мен радияцияның әсер етуі нәтижесінде пайда болатын мутациялар// 
тәжірибе жүзінде физикалық және химиялық мутагенездермен әсер ету арқылы пайда болған мутация
***
Фертильді Fфакторлы  плазмида://
ДНҚ хромосомасының бөлігі//
тасымалдаушы РНҚ молекуласны//
ДНҚ-дан тыс хромосоманың тұйықталған молекуласы//
нуклеотидті реттілік//
транспозонды элементтер
***
Fплазмиданың қызметі://
транскрипция үрдісін бақылайды//
коньюгация үрдісін бақылайды//
жасуша иесінің  цитоплазмалық мембранасын қысқарту//
трансляция үрдісіне қатысады//
бактерияның вирулентті қасиетін бақылайды
***
Плазмидалар бұл://
бактериалды рибосомалар//
хромосомадан тыс ДНҚ молекуласының генетикалық элементтері//
бактериалды мезосомалар//
қандай да бір белгілердің фенотиптік өзгерісі//
жыныстық пилилер
***
Плазмидалар бактериялардың ең маңызды белгілерін айқындайды://
токсинді түзу//
талшықтарды түзу қабілеті//
ДНҚ-ның біріншілікті құрылымын өзгертеді//
трансдукцияға қабілеті//
трансформацияға қабілеті
***
Ген дегеніміз не://
бір жасушаның ұрпағы//
ақуыз немесе полипептид молекуласының синтезін бақылайтын ДНҚ молекуласының бөлшегі//
ДНҚ-ның бір бөлігінен басқа бөлігіне ауыса алатын ДНҚ бөлшегі//
нуклеотидтердің реттілігінің өзгерісі//
тұқым қуалайтын біртұқымдас жасушалардан тұратын дақыл
***
Трансформация ненің көмегімен жүзеге асады://
әлсіз фагтың//
фертильді фактор//
донор дақылының ДНҚ-мен//
лизогендікпен//
донор дақылының РНҚ-мен
***
Трансформация кезінде донор ДНҚ жасушаның реципиентке енген кезде не байқалады://
изогенизация//
деспирализация//
реципиент геномына донор ДНҚ-ның бір жіпшесінің қосылуы//
конъюгация//
лизогенді бактерияларда көбеюі
***
R-плазмида көмегімен тұрақтылықты анықтайтын антибиотик://
грамицидин//
стрептомицин//
эритромицин//
экмолин//
тетрациклин
***
Генотиптік өзгеріс ненің нәтижесінде байқалады://
мутация//
бактериялардың сүзгіш түрлерінің пайда болуы//
диссоциация//
ферментативтік өзгерістер//
спирттің әсерінен
***
Эписомды (плазмидті) факторларға жатады://
вирулентті бактериофаг//
әлсіз бактериофаг//
дәрі-дәрмекке көптеген тұрақтылық факторлары//
хромосомды гендер//
супермутанттар
***
Диагностиканың молекулалы-генетикалық әдістерімен нені анықтайды://
спецификалық микробты ақуыздар;//
қоздырғыштың нуклеин қышқылдары;//
қоздырғыш жасушасының метаболизм өнімдері;//
микробты антигендерге антиденелерді//
қоздырғыштың антигендерін
***
Вирустардағы генетикалық рекомбинациялар қалай аталады://
конъюгация;//
трансдукция;//
шифт;//
дрейф//
трансформация
***
Вирустардағы нүктелік мутациялардың атауы://
дрейф;//
шифт;//
конъюгация;//
трансдукция//
трансформация
***
«Мутация»  терминін алған қолданған://
Пастер;//
Кох;//
Бейеринк;//
Ивановский;//
Мечников.
***
Вирустардың геномы болуы мүмкін://
ДНҚнемесе РНҚ молекуласы//
ДНҚ-ның екі молекуласымен//
протеин//
ДНҚ және РНҚ//
бір хромосома
***
Ретровирустар мына ферменттерге ие://
рестриктаза//
ДНК-аза//
РНК-полимераза//
ДНК-полимераза//
кері транскриптаза
***
Транспозондар://
фенотиптік белгілері бар ақпаратқа ие емес қозғалмалы генетикалық элементтер //
фенотиптік белгілері бар ақпаратқа ие қозғалмалы генетикалық элементтер //
конъюгация үрдісін анықтайды//
трансформация үрдісін анықтайды//
жанасу барысында бір жасушадан басқа жасушаға тасымалданатын генетикалық элементтер
***
Бактериядағы генетикалық ақпаратты  хромосомадан тыс тасымалдаушы://
мезосомалар//
волютин дәндер//
плазмидалар//
вирулентті бактериофагтар//
нуклеоид
***
Lac–дақылдан ішек таяқшасының Lac мутанттарын бөліп алу үшін қандай ортаны қолданады://
СТА;//
қанды агар;//
Эндо;//
висмут-сульфидті агар;//
сарысулы агар
***
Микроорганизмдерде мутация ненің әсер етуінен пайда болады: //
ферменттердің//
Ренген сәулелердің//
бактериялардың токсиндері//
өсу факторы//
оптимальді температураның
***
Жыныс кірпікшелердің синтезделуін қай плазмидалар бақылайды//
R-плазмида//
Col-плазмида//
F-плазмида//
Ent-плазмида//
Hly-плазмида
***
Бактериялардың дәрі-дәрмектерге тұрақтылықтарын анықтайтын плазмидалар//
Ent-плазмидa//
F-плазмидa//
Col-плазмидa//
Hly-плазмидa//
R-плазмидa
***
Жасушалық  геномның (ДНК) қалпына келу үрдісі //
модификация//
репарация//
мутация//
диссоциация//
рекомбинация
***
Плазмидалар - бұл://
қосымша заттар//
бактерия жасушасының қосымша қоректік заттар//
адамның трансмиссивті аурулар қоздырғыштары//
бактерияның хромосомадан тыс генетикалық ақпаратты тасымалдаушылар.//
бактериялардың вирустары 
***
Бактерияның хромосомадан тыс генетикалық ақпаратты тасымалдаушылар://
рибосомалар//
полисомалар//
праймерлер//
приондар//
плазмидалар
***
Бактерия жасушасында ДНK-ның орналасқан жері://
нуклеоид//
жасуша қабырғасы//
цитоплазмалық мембрана//
талшықтар//
пилилер
***
Фенотиптік өзгерістерге нені жатқызамыз://
вакциндік штаммдарды алу.//
эписомдардың тасымалдануы.//
фенолды ортада бактерия талшықтарының жойылуы.//
спецификалық емес трансдукция.//
трансформация.
***
Вирустардың тұқым қуалаудың материалдық негізі болатын не://
протеин//
ДНҚ.//
РНҚ.//
не ДНҚ, не РНҚ//
Липидтер.
***
Бактериялардың S түріненR түріне ауысуы қалай аталады://
диссоциация.//
рекомбинация.//
репарация.//
трансдукция.//

0

2

трансформация.
***
Бактериялардың диссоциациясы төмендегі қай формаларға тән://
L-трансформация.//
модификация.//
мутация//
репликация//
рекомбинация.
***
Энтеротоксиндердің түзілуін бақылайтын плазмидалар://
К-плазмидалар //
Ent-плазмидалар//
Н1у-плазмидалар//
F-плазмидалар//
Соl-плазмидалар
***
Антигеннің иммуногенді және антигенді қасиеттері байланысты://
бөтендігімен//
молекулалық массасы төмен//
вируленттілігі//
комплементтің күрт құбылысы//
арнайы физикалық химиялық жағдайы
***
Аутоантигендер://
индивидуумды бір бірінен ажырататын антигендер//
антиденелер туындататын организмнің өз антигендері//
әртүрлі микробтар өкілдерінде кездесетін жалпы антигендері//
белоктытүрге спецификасы бар антигендер//
ағзалық тіндік спецификасы айқын емес белоктар
***
Организмде аутоантигендер пайда болуы байланысты://
макроорганизмнің тіндері зақымданған//
толеранттылығы//
микробтық клетканың мутациясы//
антибиотиктер түзілуі//
лизоцим синтезі
***
Иммуноглобулиндер класы бір бірінен ажыратылады://
инфекциялық агентке қарсы түру факторлар кешеніне//
седиментация константына//
антигендік спецификасына//
детерминантты топтары болмауы//
синтездеу механизміне
***
Антиденелер түзілуі бәсендейді://
антибиотиктер қабылдағанда//
антигенді адъювантпен бірге еңгізгенде//
шектен тыс витамин қабылдағанда//
бір уақытта көптеген антигенді еңгізгенде//
иммуномодуляторлар қабылдағанда
***
Жетілмеген антиденелер://
дивалентті//
антигенмен байланысып үлкен конгломераттар тудырады//
блокадаланған антиген тұңбаға түседі//
микроб ферменттерінің белсенділігін тежейді//
конгломерат түзбей антигенді блокадалайды
***
Жетілмеген антиденелерді анықтайтын реакция://
гемагглютинация//
преципитация//
агглютинация//
Кумбс//
ИФА
***
Антигендердің иммуногенділігінін негізгі жағдайына кірмейді://
бөтен//
иммунокомпетентті организммен байланысты//
нақты химиялық табиғаты бар//
коллоидті жағдай//
табиғаты жасанды
***
Жетік гуморалді жауап дамиды://
В-лимфоциттер тек антиген туралы ақпарат алуы//
В-лимфоциттер тек медиатордан хабар алады//
В-лимфоциттің мембранасынада бөтен антигеннің этиотопын ажыратуға қатысады//
макрофагтар, Т-хелперлер, В-лимфоциттер қатысады//
тек Т-хелперлер қатысады
***
Иммунды жауаптың негізгі формаларына кірмейді://
антиденелер синтезі//
оң хемотаксис//
иммунологиялық есте сақтау қалыптасады //
иммунологиялық толеранттылық дамиды//
гиперсезімталдылық
***
Антигендік мимикрия сипаттамасына кірмейді://
микробтың вирулентті факторының бірі//
адам антигендерімен қоздырғыштың қиылыса әсер ететін антигендері //
микробтың макроорганизмнің қорғаныс механизміне төтеп беретін және онда көбейе алу қабілеті//
қоздырғыштың енуіне иммундық жауаптың бәсендеуіне әкеледі//
аурудың қолайсыз кенеттік жағдайына әкелуі мүмкін
***
IgА сипаттамасы://
қан сарысуында димер//
сүтте, сілекейде, несепте кездеседі//
жергілікті иммунитетке жауапты//
плацента арқылы өтеді//
иммуноглобулиндердің негізгі класы
***
Ұрықтың пассивті иммунизациясын қамтамасыз ететін, плацента арқылы өте алатын иммуноглобулин класы://
А//
М//
G//
Д//
Е
***
Антиденелер түзілу сипаттамасы://
гаммаглобулинемияда мүмкін//
лимфа тінінде өтеді//
антибиотикотерапияда жылдам ұлғаяды//
антиген қатысуысыз өтеді//
Т-лимфоциттерге тәуелді емес
***
Антигеннің детерминантты топтарының қызметі://
антиденелер түзілуін дамытады//
микробтардың қорытылуын қамтиді//
фагоцитозды белсендіреді//
антиденелердің активті орталықтарымен байланысады//
сарысулы иммуноглобулиндердің дисперстілігін өзгертеді
***
Антиденелер синтезінің бір фазасы://
индуктивті//
селективті//
активті//
теріс хемотаксис//
лейкоциттер диализі
***
Антиденелердің химиялық табиғаты//
протеин//
гликопротеид//
нуклеопротеид//
липополисахаридтер//
көмірсулар
***
Антиденелердің молекулалық құрылымы//
екі ұзын ауыр және екі қысқа жеңіл тізбектер//
бір ұзын ауыр және екі қысқа жеңіл тізбектер//
екі ұзын ауыр және бір қысқа жеңіл тізбектер//
бір ұзын ауыр және бір қысқа жеңіл тізбектер//
үш ұзын ауыр тізбектер
***
Бактерияның Нантигені ненің құрамына кіреді//
макрокапсула//
талшықтар//
споралар//
қоспалар//
клетка қабырғасы
***
О антигенді бөліп алу үшін бактериялық дақылды өндейді//
жоғары температурамен//
формалинмен//
ацетонмен//
трипсинмен//
этанолмен
***
Организмнің десенсибилизациясын не бойынша жүргізеді//
Асколи//
Манту//
Кох//
Безредко//
Ивановский
***
Жетілмеген антигендердің (гаптендердің) қасиеттері://
антигенділік және спецификасы//
нуклеопротеид//
арнайлығы//
протеин//
экзотоксин
***
Антигеннің иммуногенділігі байланысты://
вируленттілікпен//
токсикогенділікпен//
бөтендігімен//
төмен молекулалық массаға//
комплементтің шапшаң құбылысына
***
Антигеннің детерминантты топтары://
антиденелермен байланысады//
фагоцитозды белсендіреді//
антиденелер түзілуін туындатады//
иммуноглобулиндердің дисперстілігін өзгертетеді//
вируленттілікті айқындатады
***
Антиген бірінші рет еңгенде жауапқа бірінші болып иммуноглобулиннің қай класы түзіледі://
IgM.//
IgD.//
IgG.//
IgE.//
IgA
***
Иммунитеттің ең басты қызметі://
Тосқауылдық қызмет//
Антагонистік қызмет//
"бөтеннен" "өзінің" қызметтерін жырата алады//
Жасуша қабырғаларының өткізгіштігін өзгерте алады//
Жергілікті сезімталдықты күшейтеді
***
Иммунитет түрлері:
Жүре пайда болған//
Абсолютті//
Салыстырмалы//
Оталаудан кейінгі//
емдеу
***
табиғи иммунитеттің (түрлік) негізгі белгілері://
вакцинадан кейінгі//
тұқым қуалайды//
өмір сүру барысында пайда болады//
салыстырмалы//
спецификалық емес
***
Жүре пайда болған иммунитеттің негізгі белгілері://
Түрлік белгі//
өмір сүру барысында пайда болады//
тұқым //
салыстырмалы//
спецификалық емес
***
Туа падй болған белсенді иммунитет болуы мүмкін://
Антибактериалды//
Антивакцинальді//
Антисарысулы//
Фагоцитозға қарсы//
антигормоналды
***
Антитоксикалық иммунитет қандай жағдайда пайда болады://
Эндотоксинді енгізу кезінде//
Анатоксинмен иммундау барысында//
Кез-келген ақуызбен иммундау барысында//
Антимикробты сарысмуды пайдалану барысында//
Вирусқа қарсы сарысуды енгізгенде
***
Жүре пайда болған иммунитет болуы мүмкін://
Абсолютті//
Антитоксикалық//
Туа пайда болған//
Жергілікті//
фагоцитарлы
***
Жүре пайда болған иммунитет://
Генотиптің өзгерісі нәтижесінде пайда болады//
Жасанды иимундау барысында пайда болады//
Туа пайда болған//
Жекеленген емес//
Тұқым қуалайды//
***
Жасанды белсенді иммунитет://
Механикалық тосқауыл қызметін атқарады//
Вакцина енгізгеннен кейін пайда болады//
IgM түрінде тұқым қуалайды//
Сарысуды енгізгеннен кейін пайда болады//
Ана сүті арқылы беріледі//
***
Спецификалық емес тұрақтылықтың негізгі  факторлары://
Терінің қорғаныш қасиеттері//
Вакцинадан кейінгі//
Механикалық//
Антиденелерді өндіру//
Адамда мүлдем болмайды
***
Терінің тосқауылдық қызметі://
Бактерицидті қасиетке ие//
Антиденелерді өндіру//
Түрлік белгі//
Балалық шақта белсендірек//
Антагонистік әсер ету
***
Шырышты қабаттардың тосқауылдық қызметі://
Антагонистік әсер ету//
Механикалық тосқауыл//
Комплементтің әсері//
Вакцина енгізу кезінде байқалады//
Түрлік белгіге ие
***
Қалыпты микрофлораның қорғаныш қызметі://
Тосқауылды бекітуші//
Механикалық тосқауыл//
Антагонисттік әсер//
Лизоцимнің бактерицидтік әсер етуі//
Адамда мүлдем болмайды
***
Табиғи иммунитеттің жасушалық қорғаныш факторлары://
Комплемент//
Фагоцитоз//
Пропердин//
Антиденелер//
Лейкиндер//
***
Спецификалық емес гуморалды факторларға не жатпайды://
Лизоцим//
β-лизин//
комплемент//
интерферон//
антитоксиндер
***
Лизоцим://
Көміртек//
Липопротеид//
Фермент муроминидаза//
Фагоцитозды белендіреді//
Қалыпты микрофлораның қызметін тежейді//
***
Лизоцимді қайда анықтайды://
Зәрде//
Нәжісте//
Көз жасында//
Лимфоциттерде//
макрофагтарда

Лизоцим әсіресе неге әсер етеді://
Грам оң бактерияларға//
Грам теріс бактерияларға//
Макроорганизмге//
Фагоцитозға//
Шырышты қабаттарға
***
Комплемент:
Ақуыз//
липополисахаридтер
микробтарды лизиске ұшыратпайды//
жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//
нуклеопротеид//
***
Комплементтің төменде келтірілгендердің біреуінен басқасының барлығы негізгі қасиеттеріне жатады ://
Термолабилді//
Иммунды лизис тудырады//
Иммуноглобулин болып табылады//
Бактерицидті әсер етеді//
Антиген-антидене кешенімен байланысады
***
Комплементтің қорғаныш қызметтері:
жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//
вирустардың көбеюін тежейді//
микроорганизмдерді жояды//
Иммунды лизис тудырады//
Бактериостатикалық әсер етеді
***
Қалыпты антиденелердің қорғаныштық қызметі://
Бактерияларды сіңіреді//
Антиген-антидене кешенімен байланысады//
Фагоцитозды белсендіреді//
Шығу тегі жануар және өсімдік тектес жасушаларды ерітеді//
Комплемент бак кезде әсер етеді
***
Иммунитеттің жасушалық теориясын ұсынушы://
Пастер//
Кох//
Мечников//
Ивановский//
Д"Эррель
***
Микрофагтар://
Нейтрофилдер//
Эритроциттер//
Моноциттер//
Купфер жасушалары//
Ретикулярлы жасушалар
***
Қозғалғыш макрофагтар://
Моноциттер//
ретикулярлы жасушалар//
эндотелий жасушалары//
қызыл сүйек кемігінің стромасы//
нейтрофилдер
***
Бекітілген макрофагтар://
Лимфалардың жасушалары//
Қан моноциттері//
Нейтрофилдер//
Купфер жасушалары//
Базофилдер
***
Фагоцитарлы жасушалардың қызметі://
Антиденелердің синтезіне қатысады//
Микроорганизмдерді жояды//
Бактерицидті әсер етеді//
Антагонистік әсер етеді//
Атиген-антидене кешенімен байланысады
***
Фагоцитоз кезеңдерінің бірі://
оңды хемотаксис//
Фаголизис//
лейкоцтитердің диапитезі//
Эритроциттердің гемолизі//
Хромосомадағы интеграция
***
Интерферон://
Термостабилді бактерицидті зат//
Қан сарысуының жоғары молекулалы ақуызы//
Тін жасушалармен өндірілетін төменгі молекулалы ақуыз//
Лизин антиденелері//
Липид тектес зат
***
Аяқталмаған фагоцитоз қайда байқалады://
Іш сүзегінде//
Гонореяда//
Дифтерияда//
Пиелонефритте//
Тырысқақта
***
Гемолитикалық сарысу://
Эритроциттермен иммундау кезінде алынады//
Емдеуде қоланады//
Қосымша компоненттерсіз эритроциттерді лизиске ұшыратады//
Қалыпты антиденелерден тұрады//
Фагоцитозды тудырады
***
Жүре пайда болған иммунитетті сипаттаудағы қате жауап ://
Жекеленген//
өмір сүру барысында пайда болады//
спецификалды//
түрлік//
табиғи және жасанды түрлерге бөлінеді
***
Спецификалық емес иммунитеттің негізгі факторларға төменде келтірілгендірдің қайсысы тән емес://
Терінің және шырышты қабаттардың қорғаныштық қасиеттері //
Т-хелперлер//
табиғи  киллерлер//
гуморалдық факторлар (лизоцим, комплемент және т.б.)//
фагоцитоз
***
Фагоциттер нені синтездей алмайтыны дәлелденді://
Оттегі  радикалдарын (О2 , Н2 О2 )//
Комплемекнт пен лизоцим компоненттерін//
лизосомды ферменттер//
интерферон//
кортикостероидтар
***
Табиғи киллер жасушалары (ТКЖ)://
Токсиндердің әсерін бейтараптайды//
Анафилотоксин болып табылады//
Ферменттердің синтезделуіне белгі береді//
Лизосомды ферменттерді синтездейді//
Ісікке қарсы бақылауды қалыптастырады
***
Комплементті байланыстыру реакциясының оң нәтижесі://
гемолиз//
бактериялардың лизисі//
гемолизі тоқтаған//
бактериялар жабысады//
тұңба "қол шатырына" ұқсас келеді
***
Иммуноферментті анализ негізделген://
сарысудағы глобулиндердің дисперстілігі өзгереді//
антигендердің пероксидазасымен таңбаланған арнайы антиденелердің байланысуына//
клетка мембранасының өткізгіштігі//
антиген әсерінен макрофаг ядросындағы соматикалық мутацияға//
диффузия және осмос процесіне
***
Комплементті байланыстыру реакциясының теріс нәтижесі://
гемолиз//
бактерия лизисі//
гемолизді тоқтату//
эритроциттер тұңбаға түседі//
бактериялар жабысады және түйіршіктер көрінеді
***
Антиденелерді анықтайтын ең сезімтал реакцияны көрсетіңіз://
преципитация//
иммуноферментті анализ//
токсинді бейтараптау//
бактерияның агглютинациясы//
иммуноэлектрофорез
***
Мерез диагностикасында қолданылатын комплементті байланыстыру реакциясы авторы бойынша қалай аталады://
Борде-Жангу//
Вассерман//
Видаль//
Кумбс//
Райт
***
Белгілі сарысумен агглютинация реакциясын қоюына қажет//
корпускулярлы антиген//
комплемент//
гемолитикалық сарысу//
қой эритроциті//
лизоцим
***
Хрен пероксидазасымен таңбаланған  антиглобулинді сарысу қолданылады//
комплементті байланыстыру реакциясында//
иммуноферментті анализде//
ПГАР//
агглютинация реакциясында//
иммунофлюоресцентті әдісте
***
Агглютинация реакциясында қолданылатын диагностикум//
өлтірілген немесе тірі бактериялар//
жеке бактериялық немесе вирустық антигендер//
алдын алу үшін//
емдеу үшін//
жануарларды иммунизация арқылы дайындайды
***
Резус-факторды және оған қарсы антиденелерді анықтайтын серологиялық реакция://
Кумбс реакциясы//
комплементті байланыстыру реакциясы//
агглютинация реакциясы//
преципитация реакциясы//
нейтрализация реакциясы
***
Іш сүзегінде Видаль реакциясы анықтайды://
О және Н антиденелерді.//
антигендерді//
қоздырғышты//
эндотоксинді//
экзотоксинді
***
Вакциналар жіктелуіне кірмейді://
тірі//
өлі//
анатоксиндер//
капсулалы//
химиялық
***
Тірі вакциналар://
АКДС//
БЦЖ//
Көкжөтелге қарсы//
Менингококктық//
Іш сүзекке қарсы
***
Инактивацияланған вакцинлар://
Сіреспеге қарсы//
Сібір түйнемесіне қарсы//
Обаға қарсы//
Дифтерияға қарсы//
Туберкулезге қарсы
***
Анатоксиндер қандай аурудың қоздырғышына қарсы иммунитет қалыптастырады://
Туберкулезге//
Гриппке//
Сіреспеге//
Көкжөтелге//
Полиомиелитке
***
Вакцинаның иммуногенділігін күшейту үшін құрамына еңгізеді://
Адъювант//
Антибиотик//
Бактериофаг//
Сарысу//
пробиотик
***
Иммуногенділігі жоғары вакциналар://
аттенуацияланған//
Анатоксиндер//
Химиялық//
инактивацияланған//
барлықтарының иммуногенділігі бірдей
***
АКДС вакцина құрамына кірмейді://
Сіреспеге қарсы анатоксин//
Қызылшаға қарсы вакцина//
Көкжөтелге қарсы вакцина//
Дифтериялық анатоксин//
Алюминий гидроокисі
***
Вакцинаны тандаңыз://
аттенуацияланған//
Сарысу//
Аллергендер//
Гаптендер//
диагностикумдар
***
Вакцина дайындауына арналған штамдар қасиеттері://
Ферментативті белсенді//
Айқын иммуногенді//
Анаэробты тіршілік//
Жоғары вирулентті//
Сенсибилизация тудырушы
***
Иммуноглобулинді дайындайды://
Тек  антитоксикалық сарысулардан//
Бактериалық  антигендерден//
нативті антимикробты сарысулардан//
химиялық  вакциналардан//
тірі вакциналардан
***
иммуноглобулиндер препаратын дайындау үшін қолданады://
эритроциттер массасын//
лейкоциттер массасын//
тромбоциттер массасын//
реконвалесценттер қанын//
науқас қанын
***
Адам қанынан алынған иммуноглобулин://
Тырысқаққа қарсы//
Дифтерияға қарсы//
Сіреспеге қарсы//
Менингококке қарсы//
Қызылшаға қарсы
***
Диагностикалық сарысуларды пайдаланады://
емдеуге//
микроорганизмдер индикациясына//
алдын ауына//
микроорганизмдердің идентификациясына//
қоршаған ортадан микробты табу үшін
***
Аллергияда байқалады://
Иммунды статустың бұзылуы//
Тіндер мен ағзалардың құрылымы мен қызметі бұзылуы//
Организмнің сезімталдылығы күшеюі//
Гиперпродукцияға тұқым құалаушылық бейімділігі//
Генетикасы бөтен затты бейтараптау тәсілі
***
Инфекциялық  аллергия://
Гиперсезімталдылықтың жедел типі//
Негізінде гуморалды жауап бар//
Сарысулар енгізгенде дамиды//
Антигенді бірінші рет енгізгенде дамиды//
Гиперсезімталдылықтың баяу типі
***
Аллерген енген орнында байқалады://
Инфильтрат//
күйік//
бөртпе//
іріңдеу//
некроз
***
Агглютинация реакциясында пайдаланатын диагностикум://
Өлі немесе тірі бактериялар қоспасы//
лактобактерин//
бөлек микробтың немесе вирустың антигендері//
интерферон//
жануарларды иммунизациялау арқылы дайындайды
***
Аллергия сипаттамасы://
Организмнің жоғары сезімталдылығы//
Организмнің сезімталдылығы болмайды//
Антигенді екінші рет енгізгенде сезімталдылық төмендейді//
Иммунитеттің бір түрі//
Организмнің толеранттылығы
***
Жедел типті аллергиялық реакцияның клиникалық көрінісі://
Инфекциялық аурулардағы аллергия//
Анафилактикалық шок//
Жанасу аллергиясы//
Цитотоксикалық  реакция//
Сарысулы ауру
***
Цитотоксикалық реакция негізі://
IgE бөлінеді//
Сенсибилизацияланған  Т-лимфоциттер жиналуы//
Преципитацияланатын антиденелердің бөлінуі//
Т-лимфоциттер цитокиндер бөледі//
Медиаторлар бөлінеді//
***
Гиперсезімталдылықтың баяу типінде қатысады://
Т-лимфоцит//
Эритроцит//
В-лимфоцит//
Тромбоцит//
цитотоксин
***
Аутовакциналар://
Микробтар мен оның токсиндерінен дайындалады//
Науқастан бөлінген микроб штаммы өлі вакцина құрамына кіреді//
Емдеуге қолданылмайды//
Пассивті иммунитет қалыптастырады//
Диагностикада қолданылады
***
Химиялық  вакциналар://
Құрамында бүтін микробтық клетка бар//
Қыздырып және формалинмен өнделген микробтан дайындалған//
Лиофилді кептіру әдісімен кептіреді//
Антитоксикалық иммунитетті қалыптастырады//
Толық жетілген антигендік комплекс
***
Тірі вакцина дайындау негізі://
кептіру//
фенолмен өндеу//
аттенуация//
қатырып мұздату//
протективті антигенді ажырату
***
Тірі вакциналардың қасиеттері://
Айқын реактогенділігі жоқ//

0

3

Жоғары спецификалы//
вирулентті//
қиын ерітілетін заттарға адсорбцияланады//
иммуногенділігі жоғары
***
Антитоксикалық сарысуларды қандай аурудың емдеуіне тағайындайды://
дифтерия, сіреспе//
бруцеллез, туберкулез//
іш сүзегі, коли-инфекция//
грипп, гепатит В//
полиомиелит, көкжөтел
***
Антитоксикалық сарысулар://
Риккетсияға қарсы//
Тырысқаққа қарсы//
Энцефалитке қарсы//
Грипке қарсы//
Сіреспеге қарсы
***
Антибактериялық сарысу құрамындағы антиденелердің қасиеттері://
Агглютинин//
Анатоксин//
Интерферон//
Интерлейкин//
фагоцит
***
Антитоксикалық сарысулар://
Іш сүзегінде, дизентерияда қолданылады//
Грипп, гепатит А пайдалынады//
Агглютинациялық қасиеті бар//
сіреспеде, ботулизмде қолданылады//
туберкулез, көкжөтелде қолданылады
***
Гомологиялы иммуноглобулиндердің емдеу препараты тағайындалады://
Бруцеллезде//
Туберкулезде//
грипте//
гепатит В//
дизентерияда
***
"Вакцина" латын тілінен мағынасы://
қой//
Оспа//
сиыр//
Бактерия//
вирус
***
Қандай антимикробты агент анаэробты бактериялар өсуін тежейді://
метронидозол;//
нистатин;//
леворин;//
полимиксин;//
грамицидин
***
Фитонцидтерді бөледі://
микроорганизмдер;//
қарапайымдылар;
жоғары сатыдағы өсімдіктер//
жоғары сатыдағы жануарлар;//
табиғаты жасанды ағзалар
***
Лизоцимді бөледі://
микроорганизмдер;//
жоғары сатыдағы өсімдіктер;//
жоғары сатыдағы жануарлардың тіндерінде;//
қарапайымдылар клеткаларында;//
химиялық жолмен алынған.
***
Пенициллинді өндіруші://
бацилла;//
зең саңырауқұлағы;//
микрококктар;//
қарапайымдылар//
актиномицеттер
***
Гентамицинді өндіруші://
Зең саңырауқұлағы;//
микрококктар;//
актиномицеттер;//
бациллалар;//
қарапайымдылар.
***
Нуклеин қышқылы синтезі мен транскрипциясының ингибиторлары://
пенициллин;//
стрептомицин;//
нистатин//
рифампицин;//
эритромицин
***
Саңырауқұлаққа қарсы антибиотик://
полиендер;//
цефалоспорин;//
пенициллин;//
аминогликозидтер;//
тетрациклин
***
-лактамды антибиотиктердің әсер ету механизмі://
микроб клеткасында белок синтезін тежейді;//
микроб мембранасының бүтіндігін бұзады;//
клетка қабырғасының пептидогликан синтезін бұзады;//
нуклеин қышқылы синтезін бұзады//
спора түзуді бұзады
***
-лактамды антибиотик://
гентамицин;//
рифампицин;//
нистатин;//
цефалоспорин;//
тобрамицин
***
Аминогликозидтер тобына кіретін антибиотик://
нистатин;//
гентамицин;//
эритромицин;//
пенициллин//
ципрофлоксацин
***
Бактериялардың клетка қабырғасы синтезін тежейтін антибиотик://
пенициллин//
тетрациклин//
левомицетин//
рифампицин//
полимиксин
***
Белок синтезін тежейтін антибиотик://
левомицетин//
пенициллин//
цефалоспорин//
рифампицин//
нистатин
***
Нуклеин қышқылы синтезін тежейтін антибиотик://
рифампицин//
пенициллин//
тетрациклин//
полимиксин//
леворин
***
Цитоплазмалық мембрана бұтіндігін бұзатын антибиотик://
пенициллин//
тетрациклин//
левомицетин//
цефалоспорин//
леворин
***
Антибиотиктер туралы ілім негізін қалаушы ғалым://
Пастер//
Монасеин//
Заболотный//
Флеминг//
Кох
***
Антибиотиктер қасиеттері://
жалпы плазмалық уыт //
бактерия лизисін тудырады//
бактериостатты әсері бар//
бактерицидті әсері жоқ//
вирусқа қарсы белсенділігі бар
***
Антибиотиктерге қойылатын талаптар://
уытты қасиеті болмайды//
организмнің қорғаныс механизмдерін белсендіреді//
аз мөлшерде әсер ету//
организмнің белоктарымен байланысады//
бактериялық фильтрлер арқылы фильтрленуі
***
Тар спектрлі әсер ететін антибиотик://
цефалоспориндер//
макролид//
рифампицин//
леворин//
левомицетин
***
Химиялық құрамы бойынша антибиотиктердің жіктелуі://
құрамында хлор бар;//
пенициллин;//
эритромицин;//
тетрациклин;//
ауыр металл тұздары бар
***
Саңырауқұлақтар өндіретін антибиотик://
тетрациклин;//
пенициллин;//
гентамицин;//
нистатин;//
эритромицин.
***
Актиномицеттер өндіретін антибиотик://
пенициллин;//
цефалоспорин;//
сульфаниламидтер;//
гентамицин;//
cтерилизацияны бөліп жүргізеді//
aвтоклавта //
қоректік ортаны стерилизация жасайды//
материалды  t 50-65"C қыздырады
***
Шыны ыдысын стерилизациялайды://
пастеризациямен//
тиндализация//
құрғақ ыстықпен//
Кох аппаратында//
бумен
***
Антисептика - бұл://
адам организмі тіндеріне қоршаған ортадан микроорганизмді ендірмеуіне бағытталған іс-шаралар кешені//
терінің және кілегей қабаттың зақымданған немесе интактті ошақтарынан бактерияны жоюға бағытталған іс-шаралар кешені//
қоршаған орта нысандарын залалсыздандыруға бағытталған іс-шаралар кешені//
организмнің барлық ұрықтарын жоюға бағытталған іс-шаралар кешені//
адам организмінде инфекциялық ошағы дамуын жеке тежейтін заттар
***
"Стерилизация" анықтамасы://
физикалық факторлар әсерімен микроорганизмдердің барлық вегетативті формалары мен спораларында толығымен жою//
химиялық және физикалық факторлар әсерімен микроорганизмдердің барлық вегетативті формалары мен спораларында толығымен жою//
химиялық факторлар әсерімен микроорганизмдердің споралық формаларын толығымен жою (лизол, хлорамин)//
тек вегетативті формаларын жою//
химиялық факторлар әсерімен микроорганизмдердің барлық вегетативті формаларын толығымен жою (лизол, хлорамин)
***
Стерилизация әдісіне жатпайтын тәсіл://
Автоклавтау//
пастеризация//
тиндализация//
күйдіру//
Пастер пешінде құрғақ ыстықпен әсері
***
Пастеризация – бұл://
қайнату;//
материалды 70°С дейін 15 минут қыздырып, жылдам салқындату;//
материалды ұзақ уақыт 80°С қыздырып, жылдам салқындату;//
бумен өндеу//
материалды 180°С дейін 15 минут қыздырып, жылдам салқындату
***
Тиндализация – бұл://
қайнату;//
материалды 60-80°С аралығында 15 минут қыздырып, әрі қарай салқындату;//
материалды 80°С ұзақ уақыт қыздыру;//
қысым мен бу арқылы әсер ету//
температурасы 1000С дейін және бумен әсер ету
***
Антисептик ретінде пайдаланылмайтын затты табыңыз://
Люголь ерітіндісі;//
метилен сия көгі;//
триклозан;//
NaOH ерітіндісі//
генциан фиолет
***
Температураға тұрақсыз материалды стерилизация жасауына қолданылатын газ (буы)://
йодоформ//
глутар альдегиді//
формальдегид//
этилен окисі//
азот окисі
***
Вирустардың антагонистік қарым қатынас құбылысы аталады://
симбиоз//
интерференция//
вирогения//
сателлизм//
синергизм
***
Инфекциялық аурулар қоздырғышын таратушылармен күресті атайды://
дезинфекция//
дезинсекция//
дератизация//
стерилизация//
пастеризация
***
Санитарлы-бактериологиялық зертханалар дезинфекцияның тиімділігін бақылайды://
жылына 1 рет//
кварталына 1 рет//
күнделікті//
апта сайын//
айына бір рет
***
Емдеу-сақтандыру мекемелердің зертханалары дезинфекцияның тиімділігін бақылайды://
жылына 1 рет//
кварталына 1 рет//
айына бір рет//
апта сайын//
күнделікті
***
Дезинфекциялық шаралардың тиімділігін ішкі бақылауды кім жүргізеді://
бас дәрігері//
ЕСМ/ЛПУ зертханасы//
СЭС//
бөлім меңгерушісі//
орта медициналық қызметкер
***
Физикалық стерилизацияға жатады://
күйдіру//
стерилизант көмегімен газды тәсіл//
тексеру нысанын 24 сағат формалинизопропанол ерітіндісіне салып қояды//
формальдегид буымен стерилизация//
Rентген сәулелерін қолдану тәсіл
***
Стерилизация - бұл://
вакцина дайындау//
бактерияның диагностикалық антигендерін алу//
емдеу сарысуларын дайындау//
микроорганизмді толығымен жою//
бактерияларды дақылдандыру әдісі
***
Инфекциялық аурулар қоздырғыштар көзі – кеміргіштермен қүресті атайды://
дезинфекция//
дезинсекция//
дератизация//
стерилизация//
пастеризация
***
Микроорганизмнің антибиотиктерге сезімталдығы анықталынады: //
қағаз дискі әдісімен//
агглютинация реакциясында//
преципитация реакциясында//
Грация бойынша титрлеу//
Аппельман бойынша титрлеу
***
Антибиотиктің минималды тежеуші концентрациясын анықтайтын әдісті табыңыз://
антибиотиктермен сіңірілген дискі көмегімен агарға диффузия әдісі;//
шұнқырлар әдісі;//
сериялық ерітінділер әдісі;//
Грация әдісі//
Аппельман әдісі
***
Топырақтың санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдері://
V.cholerue//
M.leprae//
Cl.perfringens//
St.pyogenes//
Corynebacterium
***
Топырақта ұзақ уақыт сақталатын патогенді микроорганизм://
менингококк//
бордетелла//
шигелла//
сіреспе клостридиясы//
гонококк
***
Судың микробтық саны://
ІТТБ табылған судың ең аз мөлшері//
материалда патогенді микробтардың саны//
1 мл судағы мезофилді хемоорганотрофты бактериялар//
1 лсудағы ІТТБ //
перфрингенс-титрмен есептелінеді
***
Судағы микробтар саның анықтайды://
зерттеу нысанның белгілі көлемінде табылған санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдер саны бойынша//
бір ішек таяқшасы табылған судең ең аз мөлшері//
колониялар саны бойынша//
1 мл суды зерттеуде өскен колониялар саны бойынша//
Омельянский формуласы бойынша
***
Судың сапасын айқындайтын санитарлы көрсеткіштік микроб://
клостридиум перфрингенс//
тырысқақ вибрионы//
энтерококк//
ішек таяқшасы//
стрептококк
***
Судың коли титрын анықтайды://
Вильсон- Блер ортасында//
Кесслер ортасында//
ЕПА себу//
мембраналық фильтр әдісімен//
седиментациялық әдіспен
***
Орталық су желісіне қойылатын талаптар://
микробтар саны 100 аспайды//
коли-титр  2//
коли-индекс 3 аспайды//
коли индекс  5//
судың жалпы саны 300 аспайды
***
Ауаның санитарлы  гигиеналық жағдайын тұжырымдайды://
сальмонелла бар//
улы заттар бар//
ауаның 1 м3микробтар саны//
ішек таяқшасы саны бойынша//
термофилді бактерияны анықтау
***
Ауа арқылы таралмайтын ауруды табыңыз://
менингит//
дифтерия//
сіреспе//
грипп//
көкжөтел
***
Су қоймасының 1 мл полисапробты аймақта кездеседі://
микробтар саны 100 аспайды;//
микробтар саны 100 мың;//
микроб саны млн. және одан да көп;//
микробтар саны 500 және одан да көп;//
стерилді.
***
Су қоймасының 1 мл мезосапробты аймақта кездеседі://
микробтар саны 100 аспайды;//
микробтар саны 100 мыңдай;//
микробтар саны 1 млн. және одан да көп;//
микробтар саны 10 аспайды;//
микроорганизмдер жоқ.
***
Су қоймасының 1 мл олигосапробты аймақта кездеседі://
микробтар саны 100 аспайды;//
стерилді;//
микробтар саны 1млн.;//
микробтар саны 100 мың;//
микробтар саны 1001млн.
***
Ас суы сапалы, егер://
1 мл суда жалпы микроб саны – 100 аспайды;//
1 мл суда жалпы микроб саны – 100 ден 500 дейін;//
1 мл суда жалпы микроб саны – 500 ден 1000;//
суда бактериялар жоқ;//
1 мл суда жалпы микроб саны – 1000 аспайды
***
Қандай инфекцияда ауа таралу факторы бола алмайды://
менингококкты;//
дифтерия;//
грипп;//
дизентерия;//
туберкулез
***
«Операциялық» бөлменің 1м3 ауасында жалпы микробтар саны аспау керек://
10000;//
1000;//
500;//
200;//
100
***
Ауаның микрофлорасын тексеруге пайдалынады://
Дригальский бойынша себу//
седиментациялық әдісті;//
Гоулди бойынша себу;//
сериялық ертінділер әдісті;//
барлық аталған әдістерді.
***
Қоршаған орта нысандары нәжіспен ластану көрсеткіші://
стафилококк;//
ішек таяқшасы тобы бактериялары;//
бифидумбактерия;//
бактероидтар;//
лактобактерия
***
Қоршаған орта нысандардың нәжіспен ластану көрсеткіштері://
ішек таяқшасы тобы бактериялары; энтерококк; клостридия//
энтерококк; стафилококк, клостридия//
клостридия; ішек таяқшасы тобы бактериялары; стафилококк//
ішек таяқшасы тобы бактериялары; энтерококк; стрептококк;//
энтерококк; стрептококк; клостридия
***
Судың вирустармен ластанған көрсеткіші://
полиомиелит вирусы;//
гепатит А вирусы;//
аденовирус;//
Коксаки вирусы;//
коли-бактериофаг.
***
Топырақтың бактериямен ластанғанын бағалау үшін анықталған санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдерге кірмейді://
Ішек таяқшасы тобы бактериялары;//
энтерококк;//
Candida туысы саңырауқұлақтары;//
клостридия;//
термофилді бактерия
***
Ауаның санитарлы-көрсеткіштік микроорганизмі://
стафилококк;//
коринебактерия;//
грипп вирусы;//
көкірінді таяқша;//
микобактерия
***
Ауыз суға қойылатын талаптар://
1 литр суда колифагтар саны 10 аспайды;//
1 л суда микробтар мүлдем болмайды;//
1 л суда микробтар 1000 аспайды;//
1 л суда колифагтар болмайды;//
1 л суда эшерихия (ішек таяқшасы) микробы 10 аспайды
***
Судың санитарлық сапасын анықтайды://
микроскопия әдісімен;//
бактериологиялық әдіспен;//
жануарларда биологиялық сынамада;//
молекулярлы генетикалық әдіспен;//
химиялық анализбен
***

1111111
"Дисбактериоз" дұрыс анықтамасын табыңыз://
Қалыпты микрофлораның экологиялық балансы бұзылуы//
Патогенді микроорганизмнің енуі//
Ішекте сүтқышқылды бактериялар бар//
Ішекте ішек таяқшасы бар//
Ішекте бактероидтар табылуы
***
Дисбактериозда микрофлора өзгерісі сипатталады://
микрофлора құрамынан кейбір түрлері жойылуы//
организмнің резистенттілігі төмендеу//
генетика тәуелді//
бактериялардың нуклеин қышқылы қасиеті өзгеруі//
қалыпты жағдайда микробы жоқ ағзада симбионттардың мекендеуі
***
Лактобактерия мен бифидобактерияның антагонистік қасиетіне кірмейді://
Қышқылдар, спирттер, лизоцим түзу//
Энтеропатогенді токсин бөлінуін тежеу//
Ішектен Са иондары, Д витамині сіңірілу процесі күшею қабілеті//
аминқышқылдар, протеиндер, витаминдер синтезі//
ішектің кілегей қабатының морфологиялық құрылымына әсері
***
Додерлейна сүтқышқылды таяқшалар стафилококктарды және грамтеріс бактерияларды тежеу қасиеті неге байланысты://
сүт қышқылды түзеді;//
антибиотиктер бөледі;//
бактериоциндер түзеді;//
аталғандардың барлығы;//
аталғандар кірмейді.
***
Асқазанда өте аз мөлшерде болады, дұрыс емес тұжырымды табыңыз://
ашытқылар;//
лактобактерия;//
кампилобактерия;//
сарцина;//
шірткі бактерия
***
Ішек дисбактериозсипаттамасы://
бифидумбактерий саны өскен;//
стафилококктар саны өскен;//
қалдық микрофлора азайған;//
Candida туысы саңырауқұлақтары жоқ;//
лактобактерий саны өскен
***
Дисбактериоздың ауыр көрінісіне кірмейді://
стафилококкты колит//
псевдомембранозды колит//
кандидомикоз//
іш сүзегі//
протей тудырған инфекция
***
Дисбактериоздың даму себептері://
кең спектрлі антибиотиктермен емдеу;//
организмнің табиғи резистентілігі төмендеген;//
алмасу процестер бұзылған;//
аталғандардың барлығы//
аталғандар кірмейді.
***
Қалыпты микрофлора рөлі://
лимфа тіндері дамуы белсендіру;//
ферментативті процестерге қатысу;//
макроорганизмді витаминдермен (В1, В2, В6, В12, К және т.б.) толықтыру;//
аталғандардың барлығы;//
аталғандар кірмейді.
***
Қалыпты микрофлора өкілдері қолайсыз жағдайда эндогенді инфекция тудырады. Дұрыс емес тұжырымды табыңыз://
фузобактерия – ауыз қуысында;//
Candida туысы саңырауқұлақтары– кілегей қабатта;//
бифидумбактериялар – ішекте;//
стафилококктар – теріде;//
стрептококктар – жоғары тыныс алу жолдары инфекцияны.
***
Ішектегі қалыпты микрофлора құрамындағы бифидумбактерияларды анықтайды://
микроскопияда;//
Эндо ортасына себу;//
Полимеразалық тізбекті реакцияда;//
Блаурокк ортасына себу;//
КиттаТароцци ортасына себу.
***
Ішектің микрофлора құрамындағы стафилококты анықтау://
Тікелей микроскоптан қарау//
СТА/ ЖСА себу;//
Эндо ортасына себу;//
Китта-Тароцци ортасына себу;//
Блаурокк ортасына себу.
***
Ішек таяқшасының антагонистік қасиеті://
мембрананы зақымдайтын токсин бөледі;//
лизоцим ферментін түзеді;//
бактериоциндер түзеді;//
қоректік затқа бәсекелестік;//
орта рН өзгертіп патогенді микроорганизм көбеюіне кедергі жасайды.
***
Ішек таяқшасы тобы бактерияларын анықтау үшін материалды қандай қоректік ортаға себеді://
СТА/ЖСА;//
Эндо;//
Блаурокк;//
Вильсон-Блер//
Сабуро
***
Ішек дисбактериозының сипаттамасы: //
бифидумбактерия жәнелактобактерия саны төмендеген//
коккалар саны төмендеген//
Proteus туысы бактериялар саны төмендеген//
Candida туысы ашытқы секілді саңырауқұлақтар жоқ//
лактобактериялар табылды
***
Инфекциялық процесс дамуына қажетті жағдай://
Макроорганизмнің қалыпты микрофлорамен симбиозы//
Патогенді микробтың болмауы//
Макроорганизмге қоздырғыштың енуі//
Орташа фагтың енуі//
Қоршаған ортаның қалыпты жағдайы
***
Вирустық инфекцияның ерекшеліктері://
Инкубациялық кезеңі қысқа//
Облигатты паразитизм//
Бактериемия дамиды//
Вирус геномы иесі клетка геномымен байланысы жоқ//
Спецификалық әсері болмайды
***
Вирустық инфекцияда байқалады://
Вирогения//
Токсинемия//
Клеткаішілік қосындылар пайда болады//
индуктивті инфекция дамиды//
инкубациялық кезеңі бір//
***
Вирустардың жұқпалылығы://
Олардың репродукциясында ғана көрінеді//
Вирустың тұтас бөлшегіне байланысты//
Вирустың белоктық қабатының қасиетеріне байланысты//
Нуклеин қышқылы қасиеттеріне байланысты емес//
Вирустың генотипіне байланысты емес
***
Инфекциялық аурулардың сипаттамасына кірмейді://
жұқпалы//
сол жүректің гипертрофиясы//
ағымы циклды//
инкубациялық кезеңі бар//
инфекциядан кейінгі иммунитет дамиды
***
Трансформация үрдісінің мәні://
компетентті жасушалардың жасушадан тыс ДНҚ-ны тану қабілеті//
фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//
байланысқа түскенде бактериялардың бір-бірімен міндетті түрде НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндігі//
фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//
бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері ***
Трансдукция үрдісінің мәні://
бактерияның сыртқы ортадан НҚ-ның үлкен молекулаларын қабылдау мүмкіндігі//
фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//
бактериялардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндігі//
фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//
бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері

0

4

Коньюгация үрдісінің мәні://
бактерияның сыртқы ортадан НҚ-ның үлкен молекулаларын қабылдау мүмкіндігі//
фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//
ДНҚ фрагменттерінің F плазмида көмегімен цитоплазмалық көпірше арқылы тасымалдануы//
фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//
бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері
***
Генетикалық рекомбинациялардың мәні://
рецепиент жасуша мен ДНҚ донор жасушасының өзара генетикалық материалмен алмасуы //
1800 хромосома бөлшегінің бұрылуы//
екі жасушаның бірігіп, екі ядролы жсаушалардың пайда болуы//
микроб жасушасының генетикалық аппаратында еш өзгеіріссіз микробтың қасиеттерінің өзгерісі//
хромосома бөлігінің басқа бөлікке көшуі
***
Бактериялардың дәрі-дәрмектерге тұрақтылық қасиетінің кең таралуы немен байланысты://
бактерия жасуша қабырғасының синтезінің бұзылысымен//
микробтардың цитоплазмасындағы ақуыздардың коагуляциясымен//
микроб жасушасының метаболизмнің бұзылысы//
r-гендердің  конъюгативті плазмидалармен (R) өзара көшуі//
ақуыз синтезі кезіндегі әр түрлі кезеңдердің блокталуы
***
Бактериялар – барлық қасиеттерге ие қарапайым генетикалық бірліктер, төменде келтіріген қасиеттердан басқа//
олар гаплоидты;//
олардың генетикалық материалы бір хромосомаға жинақталған;//
бактерия геномының түсінігі бактерия геномына сәйкес;//
генетикалық код эукариоттардағыдай;//
сызықтық спираль
***
Бактерияның генетикасын зерттеуде мына әдістен басқасының бәрі қолданылады://
генетикалық жұқа құрылымдыкартирлеу//
комплементациялық тестілеу//
трансформация//
мейотикалықсегрегация//
трансдукция
***
Бактериялар – барлық қасиеттерге ие қарапайым генетикалық бірліктер, төменде келтіріген қасиеттердан басқа://
олар гаплоидты//
олардың генетикалық материалы бір хромосомаға жинақталған //
олардың ДНҚ-сы барлық гендерде аралық реттілікке (интрондар) ие//
олар да эукариот жасушалар сияқты сол генетикалық кодтарды пайдаланады//
олардың  генотиптері мен фенотиптері бірдей
***
Бактериоционогенді плазмидалар нені анықтайды://
кең спектрлі әсер ететін  антибиотиктердің синтезін;//
жақын туысты бактерия түрлерін өлімге әкелетін ақуыздардың синтезі;//
Fпилилердің синтезі;//
конъюгация үрдісі кезінде бактерияның донор болу мүмкіндігі//
трансформациялану мүмкіндігі.
***
Бактериялардың анбиотиктерге тұрақтылықтың біріншілікті генетикалық механизмдері://
жасуша қабырғасының компоненттерінің синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.//
Rплазмидалардың тасымалдануы.//
антибиотиктердің әсер етуі үшін «нысананың» болмауы.//
цитоплазмалық мембрананың синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.//
рибосомалық ақуыздардың синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.
***
Бактериялардағы трансформация үрдісіне анықтама беріңіз://
айқастыру кезіндегі донор жасушадан реципиент жасушаға генетикалық материалдың тасымалдануы.//
фаг көмегімен гентикалық ақпараттың жасуша-донордан жасуша-рецепиентке тасымалдау.//
фаг көмегімен донордан рецепиентке белгілі бер гендердің тасымалдануы //
донордан рецепиентке міндетті түрде генетикалық материалдың берілуі. //
R-плазмидалардың донордан рецепиентке тасымалдануы.
***
Фагоцитоздың интенсивтілігі://
бір лейкоцитпен фагоциттелген бактериялардың орташа мөлшері//
микроорганизмдерді қоршап алу мүмкіндігі бар фагоциттердің профунті//
реакция беретін шамалы ғана мөлшерде сұйылтыған сарысу //
жасушаішілік қорытылу //
организмнің арнайы жасушалармен белсенді жұту үрдісі
***
Лизоциманің титрі://
зерттелетін материалдың шамалы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы//
зерттелетін материалдың ең төменгі мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//
зерттелетін материалдың ең жоғарғы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//
антигеннің шамалы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//
антигеннің ең жоғарғы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы
***
Иммунофлюоресценция негізделген://
сарысудағы иммуноглобулиндер дисперстілігі өзгерілуде//
клетка мембрананың өткізгіштігіне//
диффузия және осмос процестеріне//
антигеннің флуорохроммен таңбаланған арнайы антиденелердің байланысуында//
антиген әсерінен макрофагтар ядросының соматикалық мутациясына
***
Корпускулярлы антигендердің жабысуы және тұңбаға түсуі қандай реакцияда байқалады://
преципитация//
агглютинация//
нейтрализация//
иммунофлюоресценция//
флотация
***
Иммобилизация реакция сипаттамасына кірмейді://
қозғалғыш микробтардың иммобилизациясын тудыратын антисарысулардың қабілеті//
микробтың антигендері мен антиденелер арасындағы реакцияға байланысты//
тырысқақ, мерезде қолданылады//
лайланады, кейін тұңбаға түседі//
комплемент бар жерде ғана өтеді
***
Комплемент байланыстыру реакция оң нәтиже берді, егер://
шұнқырда гемолиз//
эритроциттердің агглютинациясы//
гемолиз жоқ//
преципитат түзіледі//
индикатор түсі өзгерді//
***
Серологиялық реакциялар не үшін қолданылады://
инфекциялық аурулардың алдын алуы//
инфекциялық аурулардың терапиясына//
инфекциялық аурулардың диагностикасына//
протеолитикалық белсенділікті анықтау//
биохимиялық белсенділікті анықтау
***
инфекциялық аурулардың серотерапиясында жиі байқалатын асқынулар://
анафилактикалық шок//
дисбактериоз//
дәріге төзімділік//
иммунитет тапшылығы//
қанда қан деңгейі жоғарлаған
***
Дерттің алдын алуы және емдеуіне қолданылатын интерферонның қасиеттері://
Универсалды вирусқа қарсы белсенділік//
универсалдыбактерияға қарсы белсенділік //
универсалды токсинді бейтараптайды//
универсалдысаңырауқұлаққа қарсы белсенділік//
иммунодепрессант
***
Антибиотиктерге сезімталдылықты анықтауда дискі айналасында микробтың өсуі тежелген аймақ байқалады. Бұл нені тұжырымдайды://
дақыл сезімтал//
белоктың денатурациясы//
уыттылығы жоқ//
мембрананың өткізгіштігі күшейген//
клеткада зат алмасуы белсенген
***
Қоршаған орта нысандарының санитарлы бактериологиялық зерттеу мақсаты://
қоршаған орта нысандардың эпидемиялық қауіпсіздігін анықтау//
нысандарды тексеру әдістерін талдау//
микрофлораның патогенділігін зерттеу//
антибиотиктерге резистенттілігін анықтау//
лизогенді бактерияларды анықтау
***
Санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдердің талаптарына тек біреу жатпайды, тұжырымды табыңыз://
барлық уақытта адам мен жануарлардың бөліндісімен қоршаған ортаға бөлініп отырады;//
адам мен жануардан басқа иесі болмау керек;//
тіршілігі патогенді микробтар тіршілігіне сәйкес болу керек, адам организмінен солардың жолымен бөлініп отыруы;//
қоршаған ортада белсенді көбейюге;//
қоршаған ортада өздерінің биологиялық қасиеттерін өзгертпеу керек
***
Қалыпты микрофлораның қорғаныштық қызметіне не жатпайды://
Механикалық тосқауыл//
Организмнің иммундық жүйесінің жетілуіне әсер етеді//
Қалыпты антиденелердің өндірісі//
Патогенді микробтардың шырышты қабаттарда колонизациялануына және адгезиялануына кедергі жасайды//
Патогенділерге   антагонистік әсер көрсетеді
***
Фагоциттеуші жасушалардың қызмет етуіне жатпайды://
Коплементті байланыстыру реакциясы//
Организмнің гомеостазын ұстап тұрады//
Қабыну және қалпына келу үрдістері//
Спецификалық емес инфекцияға қарсы қорғаныш//
Спецификалық  жасушалық иммунитеттің иммуногенезінде және реакцияларында
***
Лизоцимді сипаттауда төмендегінің қайсысы тән емес://
Ақуыз//
Муроминидаза ферменті//
Бактерия жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//
Грам оң бактерияларға әсер етеді//
Барлық грам теріс бактерияларға белсенді әсер етуі
***
Интерферон://
Жасушадан тыс вирусты зақымдайды//
Вирустық РНҚ-ның синтезін тосқауылдайды//
Лейкоциттерден өндірілмейді//
Антибактериалды белсенділікке ие//
Жасушалардың токсині
***
invitro-да антиген-антиденелер байланысу реакциясы қолданылады//
алдын алуға//
емдеуге//
антибиотиктерге тұрақтылығын анықтау//
бөліп алынған дақылды идентификациялау//
санитарлықгигиеналық зерттеулер
***
Қарапайым серологиялық реакциялар. Тұжырымды анықтаманы көрсетіңіз://
екі компонент қана кіреді – антиген және антидене//
сұйық ортада өтеді//
реакциялық қоспада үш компонет бар//
бірнеше реакция тізбегі//
комплементті байланыстыру реакция
***
Преципитация реакциясы қолданылады://
инфекциялық аурулар диагностикасында (cібір жарасы, дифтерия)//
топырақтың микробтармен ластануын анықтауда//
комплемент денгейін анықтауда//
қан тобын анықтауда//
бактерияның индикациясында
***
Преципитация реакция механизмі байланысты://
бактерияның беткейлі кернеуінің өзгеруіне//
диффузия және осмос процестеріне//
ерітінді антиген-антидене кешені байланысуда//
клетка қабырғасы құрылымына//
микробтардың агрегациясына
***
Гельдегі преципитация реакциясы қолданылады://
антитоксикалық сарысуларды титрлеу//
антибиотиктердің төзімділігін зерттеу//
токсингенділігін анықтау//
қан тобын анықтау//
комплемент денгейін анықтауда
***
Иммуноэлектрофорезді нені анықтауға қолданылады://
Преципитинді//
қоршаған ортадағы макроорганизмді//
электрофорездік белсенділік бойынша антигендерді идентификациялау//
комплементті//
қан тобын анықтау
***
Жетік емес антиденелер қандай реакцияда анықтайды://
гемагглютинация//
преципитация//
агглютинация//
Кумбс//
ИФА
***
Антибиотиктің бактерицидтік әсерінің маңызы://
микроорганизмдерді жояды//
микроб өсуі және көбеюі тежеледі//
мутацияны белсендіреді//
микробтың өсуін және көбеюін белсендіреді//
организмнің қорғаныс механизмдерін күшейтеді
***
Антибиотиктің бактериостаттық әсерінің маңызы://
микроорганизмдерді жояды//
микроб өсуі және көбеюі тежеледі//
мутацияны белсендіреді//
микробтың өсуін және көбеюін белсендіреді//
организмнің қорғаныс механизмдерін күшейтеді
***
Антисептиктардың топтарына жататын препаратты таңда//
6% сутек тотығы//
хлорамин Б//
хлорлы әк//
сынапты хлорид//
этил спирті
***
Бөлмені дезинфекциялайтын препаратты таңдаңыз//
марганцев- магний қыщқылы//
йод//
этил спирті//
3% сутек тотығы//
6%сутек тотығы
***
Антибактериялды препараттарға қойылатын талаптардың бірі//
антибиотиктің төмен таңдауы//
ағзадағы тіндер мен сұйықтықтардағы антибиотиктің тиімділігінің төмендеуі//
емдеу курсының бағасы төмен және тиімділігі жоғары//
жиі жанама әсерлердің болуы//
препаратқа төзімділіктің тез дамуы
***
Антибиотиктер, бактериальды жасушаның рибосомасындағы ақуыздың ингибирлеуші синтезі//
пенициллина//
леворина//
амфотерицина В//
гентамицин//
полимиксина
***
Антибиотикке төзімділігін анықтайды//
мембраналы сүзгі әдісі//
агардағы диффузды-дискілі әдіс//
екі фазалы бродильды әдіс//
седиментациялық әдіс//
аспирациялық әдіс
***
Пенициллин антибиотик алғаш ашқан ғалым//
З. Ваксманом//
З.В.Ермольевой//
А.Флемингом//
Г. Флори и Э. Чейн//
П. Эрлихом
***
Саңырауқұлақ тегіне жататын антибиотик //
полимиксин//
грамицидин//
эритрин//
цефалоспорины//
фитонциды
***
Өсімдіктекті антибиотик //
феноксиметилпенициллин//
полимиксин//
тетрациклин//
фитонциды//
олететрин
***
Макролидтерге жататын антибиотик//
эритромицин//
оксациллин//
левомицитин//
ампициллин//
цефалоспорин
***
Туберкулезге қарсы антибиотик жатады//
тетрациклин//
пенициллин//
нистатин//
рифампицин//
фурациллин
***
Кең спектрлі антибиотиктерді ретсіз қолданғанда жиі кездесетін жанама әсерлері//
крапивница//
дисбактериоз//
Квинке ісігі//
Анафилаксия//
лихорадка
***
Бактерияға аминогликозидтің молекулярлы әсерінің негізгі механизмі//
рибосомадағы ақуыз синтезінің бұзылысы//
жасуша қабырғасының синтезінің ингибирленуі//
ДНК синтезінің бұзылысы//
цитоплазмотикалық мембрананың құрылысының бұзылысы//
РНК синтезінің бұзылысы
***
Пенициллин бактерияға төзімділігі қайсысының әсерінен құралады://
бета-лактамаз синтезінен//
F- плазмид//
R –плазмид//
Tox – плазмид//
Бактерия  хромосомасындағы мутации
***
Емдік-алдын алу мекемелерінде   медициналық құралдарды стерилизациялаудағы орта факторларының әсері қандай?//
физикалық, биологиялық//
химиялық, биологиялық//
биологиялық, механикалық//
тек ғана механикалық әсер ету//
физикалық, химиялық
***
Стерилизациялаудың ең сенімді әдісін таңдаңыз: //
Қайнату//
Ультракүлгін сәулелердің әсері//
Құрғақ қыздыру стерилизациясы//
Автоклавтау//
Рентген сәулесімен стерилдеу
***
Антисептика тобына жататын препаратты таңдаңыз://
хлорамин Б//
йод//
хлорлы әк//
хлорлы сынап//
6% сутегінің асқын тотықтары
***
Бөлмені дезинфекциялауға қолданылатын   препаратты таңданыз://
хлорамин Б//
йод//
этил спирті//
3% сутегінің асқын тотықтары//
Бриллиант көк
***
Препараттың қандай сапасы химио-терапевттік индексті сипаттайды?//
Иммуногенділік//
Стерильділік//
Зиянсыздық//
радияциялық қауіпсіз//
препаратта микробтық ластанудың болмауы
***
Бактерияларға қарсы препараттарға қойылатын талаптардың бірі://
Ағзаның ұлпасымен сұйықтығына антибиотиктің әсерінің жоғалуы//
Терапиялық курстарға жоғары төзімділік және орташа әсер ету//
Жиі кері әсерінің болуы//
препартқа тұрақтылығының жылдам дамуы//
ағзаға жақсы сіңуі,таралуы және шығуы
***
Нуклеин қышқылының синтезіне әсер ететін антибиотиктер://
Эритромицин//
Олеандомицин//
Рифампицин//
Линкомицин//
Доксициклин
***
Әсер етуі тар спекторлы антибиотиктер қатарына жатады://
Нистатин//
Тетрациклин//
Левомицитин//
Канамицин//
Гентамицин
***
Бактериялар тегіне жататын антибиотиктер қатарына кіреді://
Стрептомицин//
Тетрациклин//
Фитонциды//
Левомицитин//
Грамицидин
***
Жануартекті антибиотиктер қатарына кіреді://
Аминогликозидтер//
Циклосерин//
Экмолин//
Леворин//
Оксациллин
***
Бетта-лактамды антибиотиктер қатарына жатады://
Мономицин//
Канамицин//
Неомицин//
Тетрациклин//
Пенициллин
***
Антибиотиктердің әсер ету күші есептеледі://
Антитоксикалық бірлік//
Иммуногенді бірлік//
Халықаралықбірлік//
Әсер ету бірлігі//
Бактерияларға әсер ету белсенділігі бойынша
***
Бактериялардың антибиотиктерге тұрақтылығы мынаған байланысты://
F-плазмидалар//
R-плазмидалар//
Col-плазмидалар//
Ent-плазмидалар//
Токсигенділігі
***
Пенициллиннің құрамына кіреді://
бета-лактамды сақиналар//
макролактанды сақиналар//
сақина көмірсу қалдықтары//
пептидтер//
аминосахара
***
Саңырауқұлақтарға қарсы қолданылатын антибиотиктер қатарына кіреді:
Фуразолидон//
Оксациллин//
Леворин//
Стрептоцид//
Фарингосепт
***
Бактериялардың дәрілік препараттарға тұрақтылығын қамтамасыз етеді://
F-плазмидалар//
патогеннділік плазмидалары//
бактериоциндер//
R-плазмидалар//
биодеградация плазмидалары
***
Адамға инфекцияның жұғу жолы//
Микроскопиялық//
Биологиялық//
Серологиялық//
алиментарлы//
аллергиялық
***
Ішек инфекцияларының қоздырғыштарының негізгі жұғу жолы://
Ауа-тамшылы//
трансмиссивті//
контаминациялы//
трансплацетарлы//
алиментарлы
***
Клиникалық белгілері жасырын  инфекция қалай аталады?//
жедел инфекции//
созылмалы инфекции//
латентті инфекции//
аралас инфекции//
экзогенді инфекции
***
Анатоксин дегеніміз не?//
Эндотоксин//
залалсыздандырылған экзотоксин//
ЛПС//
Гемотоксин//
Лейкоцидин
***
Сепсис кезінде қоздырғыштардың көбеюі жүреді://
Қанда//
Зәрде//
Нәжісте//
Жұлын сұйықтығында//
Ликворда
***
Қоздырғыштың жұғу  кезінен аурудың алғашқы белгілері пайда болғанға дейінгі инфекциялық кезең қалай аталады?//
Продромальды//
Инкубациялық//
Инфекцияның өршуі//
Реконвалесценция//
Манифестті
***
Инфекциялық аурулардың бірнеше елдерде және контингенттерде таралуы://
Эпидемия//
Пандемия//
Эндемия//
Кездейсоқкездесетін аурулар//
ремиссия
***
Микробтың ағзаға ену аймағы қалай аталады?//
Пенетрация аймағы//
Перфорация аймағы//
Локальды адгезия//
Инфекцияның ену қақпасы//
Инвазия аймағы
***
Инфекциялық аурулардың кезеңдерін ретімен орналастырыңыз://
продромальды, инкубациялық, аурудың өршуі, аурудың  аяқталуы//
инкубациялық, продромальды, аурудың өршуі, аурудың аяқталуы//
инкубациялық, продромальды, аурудың аяқталуы//
инкубациялық, аурудың өршуі, продромальді, аурудың аяқталуы//
инкубациялық,  аурудың аяқталуы, аурудың шығуы, продромальды
***
Жұқпаның артифициальды жұғу жолы://
Су арқылы//
Жануарлардың тістеуі арқылы//
Медициналық құралдар арқылы//
Жәндіктердің шағуы арқылы//
Тамақ арқылы
***
Жасырын кезеңде болады://
Қанда бактериялардың айналымы//
Ввирустар менбактериялардың толық жойылуы//
Иммунитеттің түзілуі//
Нысана жасушаларға микробтың жабысуы//
Қанда токсиндердің жаппай шығуы
***
Тропизм бұл://
Арнайы ағзалар мен тіндерді зақымдауы//
Кез-келген ағзалар мен тіндерді зақымдауы//
Жұқпаның тері арқылы ену қасиеті//
Жұқпаның тыныс алу жолдары арқылы ену қасиеті//
Жұқпаны макроорганизмнің босату қасиеті
***
Продромальды кезең://
Арнайы белгілердің болуы//
Микроорганизмдер адгезиясы//
Жалпы белгілердің болуы//
Иммунитеттің түзілуі//
Науқастың өлімі
***
Микроорганизмдердің  агрессиялық факторларына жатады://
Патогенді ферменттер, капсула//
Талшықтар, споралар//
Жасуша қабырғасы, рибосомалар//
Экзотоксиндер, бактерия цитоплазмасы//
Эндотоксиндер, бактерия рибосомалар
***
Дәрігер жұқпаның өршу кезеңінде алдын ала диагноз қоюға бола ма?//
Жоқ, өйткені жұқпа болмауы да мүмкін//
Ия, өйткені арнайы белгілері бар//
Ия, тек жоғары санатты дәрігер//
Жоқ, өйткені жұқпаның белгілері жалпы//
Ия, компьютерлік томографиядан өткеннен кейін
***
Жұқпалы аурулардың нәтижесі://
созылмалы жұқпаға айналуы//
Екіншілік инфекция//
Иммунодефецит//
Суперинфекция//
Пациенттің инвалидизациясы
***
Микст инфекция бұл://
Ағзада бір қоздырғыштың болуы//
Ағзада қоздырғыштың болмауы//
Жұқпа шақыратын адам денесінің қалыпты микрофлорасы//
Емдеу мекемесінің қызметкерлерінен пациентке берілетін жұқпаның түрі//
Ағзада бір және оданда көп жұқпаның болуы//
***
Микроорганизмдердің агрессиялық факторларына жатады://
Патогенді ферменттер, капсула//
Талшықтар, споралар//
Жасуша қабырғасы, рибосомалар//
Экзотоксиндер, бактерия цитоплазмасы//
Эндотоксиндер, бактерия рибосомалар
***
Инфекцияныңберілужолы ://
Трансмиссивті//
Атмосфералық//
Контактсыз//
Стерильдіқұралдарарқылы//
Емдікпрепараттарарқылы
***
Инкубациялықкезең бұл://
Инфекцияның ену кезеңінен күшею кезеңіне дейінгі уақыт//
Инфекцияның ену кезеңінен алғашқы симптомларының пайда болуына дейінгі//
Инфекцияның ену кезеңінен аурудың шығу кезеңіне дейін//
Бұл жалпы белгілердің көрініс беруі//
Пациенттің реконвалесценциясы
***
Антропонозды инфекция бұл://
Инфекция көзі жануарлар болатын инфекция//
Инфекция көзі құстар болатын инфекция//
Инфекция көзі адамдар болатын инфекция//
Инфекция көзі жәндіктер болатын инфекция//
Инфекция көзі қоршаған орта болатын инфекция
***
Инфекцияның ену қақпасы не болуы мүмкін://
Ішек//
Көкбауыр//
Бүйрекүсті безі//
Гипофиз және гипоталамус//
Жілік майы
***
Инфекциялық процестің басталуы қандай шарттарға байланысты?//
Қоздырғыштың түсуі//
Антибиотиктердің болмауы//
Медициналық қызметкерлердің болмауы//
Мемлекетте вакцинацияның болуы//
Иммундық жүйенің қалыпты жағдайы
***

0


Вы здесь » Кладовка » Все обо всем!! » тест


Добро пожаловать на наш форум!!

Создай свой чат!

audio